Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів (наказ Мінфіну від 23.07.2021 р. № 417)

Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів (наказ Мінфіну від 23.07.2021 р. № 417)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.07.2021

м. Київ

№ 417

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 вересня 2021 р. за N 1185/36807

Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів

Відповідно до статей 9, 11 розділу III Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", пункту 22 Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 351 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року N 321, та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 16 січня 2016 року N 6 "Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 лютого 2016 року за N 193/28323.

3. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Євген ОЛЕЙНІКОВ

Голова Державної
казначейської служби України

Тетяна СЛЮЗ

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Юрій ЩИГОЛЬ

Голова Державної
регуляторної служби України

Олексій КУЧЕР

Міністр соціальної
політики України

Марина ЛАЗЕБНА

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. ОСОВИЙ

Президент Громадської
організації "Спілка орендарів
і підприємців України"

В. М. ХМІЛЬОВСЬКИЙ

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Руслан ІЛЛІЧОВ

Директор Державного
центру зайнятості

Юлія ЖОВТЯК

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального
страхування України

Т. МИХАЙЛЕНКО

Голова правління
Пенсійного фонду України

Євгеній КАПІНУС

 

ПОРЯДОК
зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 9, 11 розділу III Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон) та пункту 22 Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 351 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року N 321.

2. Цей Порядок визначає процедуру зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) або повернення платникам, на яких згідно із Законом покладено обов'язок нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (далі - Платник), надміру та/або помилково сплачених коштів єдиного внеску, в тому числі тих, які сплачені через єдиний рахунок.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

надміру сплачені кошти - суми єдиного внеску, які на певну дату зараховані на належний рахунок 3556 понад нараховані суми єдиного внеску на таку дату (крім сум авансових платежів, граничний строк сплати яких не настав, сплачених відповідно до абзацу другого частини восьмої статті 9 Закону);

неналежний Платник - платник, з рахунку якого здійснено помилкове списання коштів та/або який не є платником єдиного внеску;

податкові органи - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи;

помилково сплачені кошти - суми єдиного внеску, які на певну дату зараховані не на належний рахунок 3556 та/або сплачені з рахунку неналежного Платника;

рахунок 3556 - відповідний небюджетний рахунок за субрахунком 3556 "Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску", відкритий в Державній казначейській службі України;

символ звітності - код рахунку 3556, що відповідає пропорціям розподілу єдиного внеску.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України (далі - Кодекс), Бюджетному кодексі України, Законах України "Про електронні довірчі послуги" та "Про електронні документи та електронний документообіг".

4. У випадку надмірної сплати сум єдиного внеску на рахунок 3556 податковим органом здійснюється зарахування цих сум у рахунок майбутніх платежів за тим самим рахунком, відповідно до встановленого розміру єдиного внеску та у порядку календарної черговості виникнення зобов'язань Платника з цього платежу.

5. Повернення коштів здійснюється у випадках:

1) надмірної або помилкової сплати сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій на належний рахунок 3556;

2) помилкової сплати сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій не на належний рахунок 3556;

3) помилкової сплати сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій на бюджетний рахунок за надходженнями;

4) помилкової сплати податкових зобов'язань з податків, зборів, штрафних (фінансових) санкцій та пені, передбачених Кодексом та іншими законами, на рахунок 3556;

5) виявлення технічної та/або методологічної помилки за сумами, які були зараховані на рахунок 3556 з єдиного рахунку.

6. Повернення здійснюється на підставі заяви Платника про повернення коштів.

У випадках, передбачених підпунктами 1, 2 та 4 пункту 5 цього Порядку, заява про повернення коштів з рахунків 3556 (далі - Заява) подається до територіального органу ДПС за місцем обліку надміру та/або помилково сплачених коштів, за формою, визначеною у додатку 1 до цього Порядку.

Повернення єдиного внеску у випадку, передбаченому підпунктом 3 пункту 5 цього Порядку, здійснюється відповідно до вимог статті 43 Кодексу.

Заява може бути подана Платником до територіального органу ДПС в електронній формі через електронний кабінет та з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

До Заяви Платник обов'язково додає копію розрахункового документа (квитанції, платіжного доручення тощо), що підтверджує сплату коштів на рахунок 3556 (до Заяви в електронній формі - електронну копію зазначеного документа). Копія цього документа завіряється Платником особисто.

7. Після надходження до територіального органу ДПС Заяви, яка подана в електронній формі, інформація щодо цієї Заяви автоматично вноситься до Журналу реєстрації заяв про повернення надміру або помилково сплачених коштів (далі - Журнал), який ведеться засобами інформаційно-телекомунікаційної системи податкових органів з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації.

Інформація щодо Заяви, поданої у паперовій формі, вноситься до Журналу працівником самостійного структурного підрозділу територіального органу ДПС, на який покладено функцію адміністрування єдиного внеску.

8. Журнал містить, зокрема, такі дані:

вхідний номер та дату Заяви;

код згідно з ЄДРПОУ Платника - юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки Платника - фізичної особи або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

найменування Платника - для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) Платника - для фізичної особи;

реквізити рахунку, на який було сплачено кошти;

реквізити розрахункового документа (номер, дата, сума (грн, коп.);

суму повернення згідно з заявою (грн, коп.);

реквізити рахунку, з якого перераховуються кошти (відправник);

реквізити рахунку, на який перераховуються кошти (одержувач);

суму коштів, щодо якої встановлено правомірність повернення (грн, коп.);

дату висновка про повернення коштів;

номер висновка про повернення коштів.

9. У разі надходження Заяви самостійний структурний підрозділ територіального органу ДПС, на який покладено функцію адміністрування єдиного внеску, у строк не більше ніж десять робочих днів з дати надходження до територіального органу ДПС Заяви проводить перевірку наданої Платником інформації та формує висновок про повернення коштів з рахунків 3556 (далі - Висновок) за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку або приймає рішення про відмову у задоволенні Заяви.

10. Заява залишається без задоволення у таких випадках:

невідповідність Заяви формі, визначеній у додатку 1 до цього Порядку;

недостовірність викладеної у Заяві інформації;

подання Заяви не за місцем обліку надміру та/або помилково сплачених сум єдиного внеску;

наявність у Платника заборгованості зі сплати єдиного внеску та/або фінансових санкцій;

ненадання документа, що додається до Заяви згідно з пунктом 6 цього Порядку.

11. У разі відмови в задоволенні Заяви самостійний структурний підрозділ територіального органу ДПС, на який покладено функцію адміністрування єдиного внеску, у терміни, визначені пунктом 9 цього Порядку, надає Платнику повідомлення з відмовою у поверненні коштів за підписом керівника цього підрозділу із зазначенням причин такої відмови.

У разі подання Заяви в електронній формі таке повідомлення надається через електронний кабінет.

12. У разі якщо за результатами розгляду Заяви встановлено правомірність повернення коштів самостійний структурний підрозділ територіального органу ДПС, на який покладено функцію адміністрування єдиного внеску, вносить до Журналу відмітку про правомірність повернення відповідної суми коштів, формує та реєструє в Журналі Висновок.

На кожний сформований Висновок накладається кваліфікований електронний підпис керівника структурного підрозділу, що сформував Висновок.

Сформований Висновок з накладеним кваліфікованим електронним підписом самостійний структурний підрозділ територіального органу ДПС, на який покладено функцію адміністрування єдиного внеску, засобами інформаційно-телекомунікаційної системи діловодства надсилає до самостійного структурного підрозділу територіального органу ДПС, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку. Усі реквізити Висновку, в тому числі кваліфікований електронний підпис, посада, власне ім'я та прізвище керівника самостійного структурного підрозділу територіального органу ДПС, який підписав Висновок, мають бути візуалізовані.

У разі відсутності технічної можливості сформувати та підписати Висновок засобами інформаційно-телекомунікаційної системи податкових органів, самостійний структурний підрозділ територіального органу ДПС, на який покладено функцію адміністрування єдиного внеску, формує такий Висновок у паперовій формі, підписує його та разом із супровідним листом надає структурному підрозділу територіального органу ДПС, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку.

Самостійним структурним підрозділом територіального органу ДПС, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку, ведеться облік Висновків та заключень територіальних органів ДПС на повернення коштів, які надійшли з єдиного рахунку на рахунок 3556 внаслідок виявлення технологічної та/або методологічної помилки (підпункт 5 пункту 5 цього Порядку) (далі - Заключення) в розрізі символів звітності в порядку черговості їх отримання цим структурним підрозділом.

13. На підставі Висновку та за умови наявності поточних надходжень за день на рахунку 3556 за відповідним символом звітності, у строк не пізніше ніж три робочих дні з дня його отримання самостійний структурний підрозділ територіального органу ДПС, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку, засобами системи дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" (далі - система Казначейства) формує у встановленому порядку розрахунковий документ на повернення коштів з рахунку 3556, на який їх було сплачено, та подає його до відповідного головного управління Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві, Севастополі (далі - головне управління Казначейства).

Головне управління Казначейства виконує розрахунковий документ територіального органу ДПС за рахунок поточних надходжень за день на відповідний рахунок 3556.

14. Повернення коштів, які були надміру та/або помилково сплачені на рахунки 3556, відкриті за символами звітності, які втратили чинність, у зв'язку з чим такі рахунки закрито, здійснюється з рахунків 3556, відкритих за символом звітності "204", у тому числі за рахунок поточних надходжень на такі рахунки.

15. Повернення Платникам коштів здійснюється за рахунок поточних надходжень на рахунок 3556, на який сплачено кошти, що повертаються, крім випадку, визначеного у пункті 14 цього Порядку.

З метою повернення коштів самостійний структурний підрозділ територіального органу ДПС, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку, формує у встановленому порядку розрахункові документи у порядку черговості отримання Висновків у розрізі символів звітності.

У разі недостатності або відсутності на рахунку 3556 поточних надходжень за день для повернення коштів одноразово на загальну суму самостійний структурний підрозділ територіального органу ДПС, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку, формує у встановленому порядку розрахункові документи на повернення коштів частковими сумами.

У разі недостатності або відсутності впродовж десяти робочих днів з дня отримання Висновку на рахунку 3556 поточних надходжень для здійснення повернення коштів самостійний структурний підрозділ територіального органу ДПС, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку, для підкріплення коштами цього рахунку не пізніше одинадцятого робочого дня з дня отримання Висновку направляє разом з копією Висновку звернення за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку (далі - Звернення територіального органу ДПС) до ДПС, через інформаційно-телекомунікаційну систему діловодства.

16. Самостійним структурним підрозділом ДПС, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку, ведеться облік Звернень територіальних органів ДПС в розрізі символів звітності в порядку черговості їх надходження до цього підрозділу.

17. Після направлення Звернення територіального органу ДПС повернення коштів за відповідним Висновком самостійно за рахунок поточних надходжень територіальним органом ДПС не проводиться.

У такому разі поверненню підлягають кошти за наступними за чергою Висновками.

18. Самостійний структурний підрозділ ДПС, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку, за умови наявності поточних надходжень за день на рахунках 3556, відкритих за відповідним символом звітності, на підставі Звернень територіальних органів ДПС у порядку черговості їх надходжень формує в установленому порядку розрахункові документи на перерахування необхідної суми відповідному територіальному органу ДПС для здійснення повернення та засобами системи Казначейства подає їх для виконання Казначейству не пізніше наступного робочого дня з дня оформлення цих документів.

Казначейство на підставі розрахункових документів ДПС до здійснення розподілу коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування перераховує необхідні суми у межах залишків коштів на рахунках 3556, що склались на початок дня за відповідним символом звітності, на рахунки 3556 територіальних органів ДПС.

У разі недостатності або відсутності надходжень на рахунку 3556 для здійснення повернення коштів самостійний структурний підрозділ ДПС, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку, протягом тридцяти календарних днів з дня реєстрації Звернення територіального органу ДПС направляє звернення до Пенсійного фонду України та/або фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку (далі - Звернення ДПС) за частиною платежу, що надміру та/або помилково перерахована до відповідного фонду.

До Звернення ДПС додається копія Звернення територіального органу ДПС та Висновку.

19. Самостійний структурний підрозділ ДПС, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку, письмово інформує Казначейство про направлення Звернення ДПС протягом одного робочого дня з дня його направлення.

20. Після направлення Звернення ДПС повернення коштів за відповідним Зверненням територіального органу ДПС самостійно за рахунок поточних надходжень ДПС не проводиться.

Пенсійний фонд України та/або фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування у термін не більше ніж п'ять робочих днів з дня отримання Звернення ДПС засобами системи Казначейства формують розрахункові документи на перерахування необхідної суми коштів на рахунок 3556 ДПС для подальшого повернення коштів та подають їх до Казначейства.

21. У разі ненадання підкріплення протягом п'яти робочих днів після отримання Звернення ДПС Пенсійний фонд України та/або фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування письмово інформують самостійний структурний підрозділ ДПС, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку, про причини невиконання Звернення ДПС.

22. Невикористана сума наданого підкріплення Пенсійного фонду України та/або фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування повертається відповідному фонду того ж робочого дня або наступного робочого дня до здійснення операцій з підкріплення рахунків 3556 територіальних органів ДПС за іншими Зверненнями територіальних органів ДПС та до здійснення розподілу коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Самостійний структурний підрозділ ДПС, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку, засобами системи Казначейства формує в установленому порядку розрахункові документи на перерахування необхідної суми відповідному фонду для здійснення повернення та подає їх до Казначейства для виконання.

23. У разі надходження з єдиного рахунку коштів на рахунок 3556, за якими виявлено технологічні та/або методологічні помилки (підпункт 5 пункту 5 цього Порядку), самостійний структурний підрозділ територіального органу ДПС, на який покладено функцію ведення обліку платежів, у день виявлення такої помилки готує Заключення за підписом керівника цього підрозділу та надсилає його через інформаційно-телекомунікаційну систему діловодства самостійному структурному підрозділу територіального органу ДПС, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку.

Усі реквізити Заключення, в тому числі кваліфікований електронний підпис, посада, власне ім'я та прізвище керівника самостійного структурного підрозділу територіального органу ДПС, який підписав Заключення, мають бути візуалізовані.

Заключення містить, зокрема, інформацію про суму коштів, яка підлягає поверненню, реквізити рахунків, з якого та на який необхідно перерахувати кошти.

Самостійний структурний підрозділ територіального органу ДПС, на який покладено функцію ведення бухгалтерського обліку, в день отримання Заключення засобами системи Казначейства формує у встановленому порядку розрахунковий документ на повернення коштів з рахунку 3556, на який їх було зараховано, та подає його до Казначейства для виконання.

 

Директор Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової роботи

Юрій КОНЮШЕНКО

 

Заява
про повернення коштів з рахунків 3556

N

Реквізит

1

Дата Заяви                                                                               

2

Найменування органу ДПС, куди подається Заява

 

3

Код згідно з ЄДРПОУ Платника - юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки Платника - фізичної особи (серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб) Платника:

 

 

 

5

Рахунок, на який було сплачено кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Реквізити розрахункового документа

6.1. дата                                                                                   

6.2. N                                                                                                    

6.3. сума (грн, коп.)                                                   

7

Сума, що підлягає поверненню                               
(грн, коп.)

8

Напрям перерахування надміру та/або помилково сплачених коштів, що повертаються:
(обрати потрібне)

8.1. на поточний рахунок Платника у банку                                                         

8.2. на рахунок 3556                                                                                                

8.3. на єдиний рахунок                                                                                           

9

Номер рахунку, на який повертаються кошти*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копія розрахункового документа додається.

Керівник**

_____________
(підпис)

_____________________________
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

____________
* Не заповнюється у разі вибору напряму перерахування надміру та/або помилково сплачених коштів на єдиний рахунок (п. 8.3 Заяви);

** Застосовується у разі заповнення юридичною особою.

 

Висновок про повернення коштів з рахунків 3556

N

Реквізит

1

Дата висновку                                                                          

2

Номер висновку                                                                                     

3

Найменування органу ДПС

 

4

Код згідно з ЄДРПОУ Платника - юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки Платника - фізичної особи (серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб) Платника:

 

 

6

Реквізити розрахункового документа

6.1. дата                                                                                    

6.2. N                                                                                                      

6.3. сума (грн, коп.)                                                    

7

Рахунок, на який було сплачено кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Рахунок, з якого повертаються кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Сума, що повертається (грн, коп.)                            

10

Напрям повернення

10.1. на поточний рахунок Платника у банку                                                             

10.2. на рахунок 3556                                                                                                    

10.3. на єдиний рахунок                                                                                               

11

Номер рахунку, на який повертаються кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________
(посада керівника структурного підрозділу
територіального органу ДПС, на який
покладено функцію адміністрування
єдиного внеску)

____________
(підпис)

______________________
(власне ім'я та прізвище)

 

ЗВЕРНЕННЯ

_____________________________________________________________________________________
(назва територіального органу ДПС)

від "___" ____________ 20__ року N ________

У зв'язку з відсутністю коштів на рахунку 3556 для зарахування єдиного внеску та фінансових санкцій, необхідних для повернення надміру або помилково сплачених коштів, загальною сумою _____________________________________________________________________________________,
                                                                                          (сума цифрами та словами)
просимо перерахувати зазначену суму з відповідного рахунку 3556, відкритого на ім'я ДПС в Казначействі, на рахунок N _______________________________, відкритий в Казначействі, код згідно з ЄДРПОУ __________________________.

У разі відсутності коштів для їх перерахування просимо звернутись до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування для повернення коштів:
від Пенсійного фонду України -
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                       (сума цифрами та словами)
від Державного центру зайнятості -
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                       (сума цифрами та словами)
від Фонду соціального страхування України -
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                       (сума цифрами та словами)

Керівник (заступник керівника)
територіального органу ДПС

 
________
(підпис)

 
_____________________
(власне ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер

________
(підпис)

_____________________
(власне ім'я та прізвище)

 

ЗВЕРНЕННЯ
Державної податкової служби України

від "___" ____________ 20__ року N ________

У зв'язку з відсутністю коштів на рахунку 3556 для зарахування єдиного внеску та фінансових санкцій, необхідних для повернення надміру або помилково сплачених коштів у сумі _____________________________________________________________________________________,
                                                                                         (сума цифрами та словами)
просимо перерахувати зазначену суму з відповідного рахунку 3554, відкритого на ім'я _____________________________________________________________________________________,
                                                                                             (найменування фонду)
на рахунок N _______________________________, відкритий на ім'я ДПС в Казначействі, код згідно з ЄДРПОУ ___________________________________.

Керівник (заступник керівника)
ДПС

 
________
(підпис)

 
_____________________
(власне ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер

________
(підпис)

_____________________
(власне ім'я та прізвище)

 

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям