Отключить рекламу

при подписке на рассылку
gift_icon
  • Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість (наказ Мінфіну 16.01.2018 р. № 7)

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість (наказ Мінфіну 16.01.2018 р. № 7)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16.01.2018 р. № 7

Про затвердження Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

 

м. Київ

N 7

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 лютого 2018 р. за N 151/31603

Відповідно до статей 191, 193 розділу I, статей 180 - 184 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року N 1130, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за N 1456/26233 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України, Департаменту обслуговування платників Державної фіскальної служби України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
16 січня 2018 року N 7

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 лютого 2018 р. за N 151/31603

 

 

Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

1. У розділі II:

1) пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. Контролюючі органи в областях та місті Києві, міжрегіональні територіальні органи забезпечують організацію роботи з реєстрації та обліку платників ПДВ, що перебувають на їх території.";

2) абзац перший пункту 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6. Контролюючі органи, зазначені у пункті 2.5 цього розділу, та державні податкові інспекції, які їм підпорядковуються, здійснюють:".

2. Пункт 3.15 розділу III після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Якщо юридична особа, утворена в результаті перетворення, не подала до контролюючого органу протягом 10 робочих днів, що настають за датою завершення перетворення, заяви для реєстрації або перереєстрації у порядку, передбаченому цим Положенням, контролюючий орган після спливу цього строку приймає рішення про анулювання реєстрації юридичної особи, припиненої в результаті перетворення.".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.

3. У розділі V:

1) у пункті 5.6:

в абзаці другому слово "керівником" замінити словами "керівником (заступником керівника або уповноваженою особою)";

в абзаці четвертому слова "в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків" замінити словами "в контролюючому органі, який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ";

2) у пункті 5.8:

у другому реченні слова "долучається до облікової справи (реєстраційної частини) цього платника" замінити словами "зберігається в контролюючому органі, який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ";

у третьому реченні слова "де зберігається облікова справа платника податків" замінити словами "який прийняв рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ";

3) в абзаці п'ятому пункту 5.10 слова "керівником такого органу чи особою, яка виконує його обов'язки або є заступником керівника" замінити словами "керівником (заступником керівника або уповноваженою особою)".

4. У абзаці першому пункту 6.11 розділу VI слова "в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків" замінити словами "в контролюючому органі, який прийняв рішення про таке виключення".

5. У додатках до Положення:

1) у додатках 5 та 7:

слова "в облікову справу платника (реєстраційну частину) разом із копіями документів, що стали підставою для анулювання реєстрації" замінити словами "разом із копіями документів, що стали підставою для анулювання реєстрації, зберігається в контролюючому органі, який прийняв таке рішення";

слова "керівник контролюючого органу" у всіх відмінках замінити словами "керівник (заступник керівника або уповноважена особа)" у відповідних відмінках;

2) у додатку 9:

слова "в облікову справу платника (реєстраційну частину) разом із копіями документів, що стали підставою для виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування" замінити словами "разом із копіями документів, що стали підставою для виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, зберігається в контролюючому органі, який прийняв таке рішення";

слова "керівник контролюючого органу" у всіх відмінках замінити словами "керівник (заступник керівника або уповноважена особа)" у відповідних відмінках.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

В. П. Овчаренко

 

Теги
Отключить рекламу
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления