Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку (наказ Мінфіну від 16.09.2019 р. № 379)

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку (наказ Мінфіну від 16.09.2019 р. № 379)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.09.2019

м. Київ

№ 379

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2019 р. за N 1065/34036

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. Маркарова

 

Зміни
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

1. В абзаці другому пункту 12 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999 року N 237, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 року за N 725/4018 (із змінами), слова ", на яку нараховуються проценти, відображається в балансі за їхньою" замінити словами "відображається в балансі за її".

2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року N 242, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за N 750/4043 (із змінами):

розділ "Особливості бухгалтерського обліку нематеріальних активів установами" виключити;

у тексті Положення (стандарту) слова "підприємство/установа" у всіх відмінках і числах замінити словом "підприємство" у відповідних відмінках і числах.

3. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року N 246, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за N 751/4044 (із змінами):

у пункті 6:

в абзаці третьому слова "в установах," виключити;

в абзаці четвертому слова "в установі," виключити;

розділ "Особливості бухгалтерського обліку запасів установами" виключити;

у тексті Положення (стандарту) слова "підприємство/установа" у всіх відмінках замінити словом "підприємство" у відповідних відмінках.

4. В абзаці першому розділу "Клас 5. Довгострокові зобов'язання" Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186 (із змінами), слова ", на які нараховуються відсотки" виключити.

5. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року N 20, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 року за N 85/4306 (із змінами):

пункт 8 виключити.

У зв'язку з цим пункти 9 - 22 вважати відповідно пунктами 8 - 21;

у першому реченні пункту 9 слова ", на які нараховуються відсотки," виключити;

пункт 19 викласти в такій редакції:

"19. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про перелік і суми зобов'язань, що включені до статей балансу "Інші довгострокові зобов'язання", "Інші поточні зобов'язання".".

6. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за N 288/4509 (із змінами):

в абзаці восьмому пункту 4 слова "виробництва/діяльності" замінити словом "виробництва";

абзац четвертий пункту 16 виключити;

розділ "Особливості бухгалтерського обліку основних засобів установами" виключити;

у тексті Положення (стандарту) слова "підприємство/установа" у всіх відмінках замінити словом "підприємство" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету та
методології бухгалтерського обліку

Ю. Романюк

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
43602 132
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти