Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (наказ Мінфіну від 21.10.2019 р. № 436)

Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (наказ Мінфіну від 21.10.2019 р. № 436)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.10.2019

м. Київ

N 436

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 грудня 2019 р. N 1278/34249

Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Відповідно до статей 5, 16, 19 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, з метою врегулювання деяких питань обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в контролюючих органах

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2014 року N 1162, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2014 року за N 1553/26330 (із змінами), що додаються.

2. Установити, що члени фермерських господарств, які взяті на облік в контролюючих органах як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до дня набрання чинності цим наказом, подають до контролюючого органу за місцем проживання заяви за формою N 12-ЄСВ з приміткою "Зміни" та підтвердні документи щодо дати набуття членства у фермерському господарстві (договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства, статут фермерського господарства тощо) протягом двох місяців з дня набрання чинності цим наказом.

3. Департаменту податкової політики та нагляду за фіскальними органами в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України Верланова С.

 

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Голова правління
Пенсійного фонду України

Є. Капінус

Міністр соціальної
політики України

Ю. Соколовська

В. о. директора виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування України

С. Нестеров

Голова Державної
податкової служби України

С. Верланов

Т. в. о. Голови Державного
агентства з питань
електронного урядування України

В. Бакал

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Директор Державного
центру зайнятості

О. Макогон

 

1. У пункті 7 розділу I слова "та фізичних осіб - підприємців" замінити словами ", фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

2. У розділі III:

1) після пункту 2 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Платники єдиного внеску, зазначені в пункті 51 частини першої статті 4 Закону N 2464, подають заяву за формою N 12-ЄСВ (додаток 2) та підтвердні документи щодо дати набуття членства у фермерському господарстві (договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства, статут фермерського господарства тощо) протягом 10 календарних днів після внесення змін до установчих документів фермерського господарства.".

У зв'язку з цим пункти 3 - 5 вважати відповідно пунктами 4 - 6;

2) доповнити новим пунктом такого змісту:

"7. Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується в контролюючому органі як фізична особа - підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

Така ознака встановлюється на підставі поданих до контролюючого органу за місцем проживання заяви за формою N 1-ЄСВ з приміткою "Зміни" та копії документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, або відомостей (даних) відповідного уповноваженого органу чи реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності, або заяви та документів, поданих відповідно до підпункту 4 пункту 6.7 розділу VI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року N 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за N 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року N 462) (далі - Порядок N 1588).".

3. У розділі V:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слова "копії таких документів" замінити словами "залежно від категорії страхувальника копії відповідних документів";

абзац другий доповнити словами "та про утворення ліквідаційної комісії";

абзаци третій - п'ятий викласти у такій редакції:

"відомостей (витягу) відповідного реєстру про припинення, або зупинення незалежної професійної діяльності, або зміну організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу;

документа, що підтверджує дату виходу із складу членів фермерського господарства, дату, з якої особа підлягає страхуванню на інших підставах, дату звільнення від сплати єдиного внеску відповідно до частини четвертої статті 4 Закону N 2464.

Фізична особа знімається з обліку у разі її смерті на підставі копії свідоцтва про смерть фізичної особи або відомостей (витягу) з Державного реєстру актів цивільного стану громадян чи інформації органу державної реєстрації актів цивільного стану, визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою згідно із законодавством на підставі відповідного судового рішення, а за наявності у такої особи заборгованості зі сплати єдиного внеску - після списання такої заборгованості.";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"Платник єдиного внеску може не подавати заяву за формою N 7-ЄСВ та документи, визначені цим пунктом, якщо таким платником до контролюючого органу подано заяву та документи для зняття з обліку в контролюючих органах, відповідно до розділу XI Порядку N 1588. У такому разі датою подання заяви для зняття з обліку платника єдиного внеску вважається дата, що відповідає даті подання заяви згідно з Порядком N 1588.";

2) доповнити новим пунктом такого змісту:

"7. Вимоги пунктів 2, 4 цього розділу не поширюються на платників єдиного внеску - членів фермерських господарств.".

4. Абзац четвертий пункту 4 розділу VI доповнити новим реченням такого змісту: "Якщо така фізична особа подала до контролюючого органу заяву для взяття на облік відповідно до Порядку N 1588, до Реєстру страхувальників вноситься дата взяття на облік платника єдиного внеску, яка відповідає даті взяття на облік як платника податків.".

5. Додатки 1, 2, 5 до Порядку викласти у новій редакції, що додаються.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики та нагляду
за фіскальними органами

В. Овчаренко

 

 

Форма N 1-ЄСВ

  

Прошу взяти на облік платником єдиного внеску
_____________________________________________________________________________________
                               (найменування для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________

Скорочене найменування (за наявності для юридичних осіб) _________________________________

Особа належить до категорії платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону N 755:

 

фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно (абзац четвертий пункту 1 частини першої статті 4 Закону N 2464)

 

фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту), або фізичні особи, які використовують найману працю (абзаци четвертий, сьомий пункту 1 частини першої статті 4 Закону N 2464)

 

дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав (абзац шостий пункту 1 частини першої статті 4 Закону N 2464)

 

філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України (у тому числі виконавці проектів міжнародної технічної допомоги) (абзац шостий пункту 1 частини першої статті 4 Закону N 2464)

 

військові частини (абзац сьомий пункту 1 частини першої статті 4 Закону N 2464)

 

інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції (у тому числі постійне представництво інвестора-нерезидента) (абзац чотирнадцятий пункту 1 частини першої статті 4 Закону N 2464)

 

особи, які провадять незалежну професійну діяльність (пункт 5 частини першої статті 4 Закону N 2464)

  

 

 

Форма N 12-ЄСВ

  

Зобов'язуюсь нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок своєчасно та у повному обсязі, подавати звітність у строки, порядку та за формою, визначеними законодавством.

Член фермерського господарства

____________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
(дата)

 

____________________________________________________ є членом фермерського господарства
                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
з ________________, про що внесено зміни до Статуту фермерського господарства, не є найманою
    (дата набуття членства)
особою, сплачує єдиний внесок та подає звітність за себе самостійно.

Голова фермерського господарства

____________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
(дата)

 

____________
* Зазначаються лише для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.

** Зазначається основний вид діяльності за КВЕД члена фермерського господарства, що є одним із видів діяльності фермерського господарства, відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

 

 

Форма N 7-ЄСВ

від ___ ____________ 20__ року N _________

ЗАЯВА
про зняття з обліку платника єдиного внеску

  

Причина (підстава) для припинення діяльності ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Повне найменування органу, що прийняв рішення про припинення (ліквідацію чи реорганізацію)
_____________________________________________________________________________________

Назва документа (постанова, ухвала, рішення, наказ тощо), його номер та дата (для членів фермерського господарства документ, що підтверджує дату виходу із складу членів фермерського господарства, дату, з якої особа підлягає страхуванню на інших підставах, дату звільнення від сплати єдиного внеску відповідно до частини четвертої статті 4 Закону N 2464)
_____________________________________________________________________________________
від ___ ____________ 20__ року N _____________________

У зв'язку з цим прошу провести заходи, визначені Порядком обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії), ліквідатор, платник податків (фізична особа), інша особа, яку за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (згідно з рішенням про припинення) призначено відповідальною за проведення процедур припинення платника податків:

____________________
(посада)

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________________________
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія (за наявності)
та номер паспорта*)

___________________________________________________
(поштова адреса)

__________________________
(телефон)

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________
(підпис)

____________
(дата)

____________
* Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям