Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про затвердження Змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами (наказ Мінфіну від 14.01.2021 р. № 9)

Про затвердження Змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами (наказ Мінфіну від 14.01.2021 р. № 9)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2021 р.

м. Київ

N 9

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 лютого 2021 р. за N 124/35746

Про затвердження Змін до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами

Відповідно до пункту 56.20 статті 56 глави 4 розділу II Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, з метою приведення процедури оскарження платниками податків податкових повідомлень-рішень або інших рішень контролюючих органів під час адміністративного оскарження у відповідність до вимог податкового законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2015 року N 916, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2015 року за N 1617/28062 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України Любченка О. М. та Голову Державної митної служби України.

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
податкової служби України

Олексій ЛЮБЧЕНКО

Голова Державної
митної служби України

Павло РЯБІКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
14 січня 2021 року N 9

 

Зміни
до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами

1. У розділі II:

пункти 1 - 3 викласти у такій редакції:

"1. Скарги на рішення територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

2. Скарги на рішення територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, в частині виконання функцій контролюючого органу відповідно до підпункту 41.1.2 пункту 41.1 статті 41 Податкового кодексу України подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.

3. Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, прийняті за розглядом скарги платника податків, є остаточними і не підлягають подальшому адміністративному оскарженню, але можуть бути оскаржені в судовому порядку.";

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"4. Скарги на рішення контролюючого органу щодо нерезидентів визначені у пункті 56.31 статті 56 Податкового кодексу України, можуть бути подані до контролюючого органу, який прийняв такі оскаржувані рішення.

Контролюючий орган, який прийняв оскаржувані рішення, повинен розглянути скаргу нерезидента в порядку, визначеному для контролюючого органу вищого рівня.".

2. У розділі III:

у пункті 1 слово "календарних" замінити словом "робочих";

пункт 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3 - 5 вважати відповідно пунктами 2 - 4;

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"5. Протягом шести місяців з дати закінчення строку, встановленого пунктом 1 цього розділу, платник податків має право подати скаргу разом з клопотанням про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями підтверджуючих документів поважності причин його пропуску (за наявності). Контролюючий орган вищого рівня, розглядаючи клопотання платника податків, поновлює пропущений строк на подання скарги в адміністративному порядку, якщо визнає причини його пропуску поважними.".

3. Пункт 2 розділу IV доповнити новим абзацом такого змісту:

"У скарзі може міститися клопотання про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку.".

4. У пункті 4 розділу VIII:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"контролюючим органом вищого рівня прийнято рішення про відмову платнику податків у поновленні пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку;".

У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим;

у абзаці четвертому слово та цифру "пунктом 5" замінити відповідно словом та цифрами "пунктами 4, 5".

Директор Департаменту
податкової політики

Лариса МАКСИМЕНКО

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
55580 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти