Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників (наказ Мінфіну від 28.08.2021 р. № 485)

Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників (наказ Мінфіну від 28.08.2021 р. № 485)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.08.2021

м. Київ

N 485

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 вересня 2021 р. за N 1202/36824

Про затвердження Змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників

Відповідно до статей 5, 16, 19 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, з метою приведення у відповідність до Закону України від 16 січня 2020 року N 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Зміни до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2014 року N 1162, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2014 року за N 1553/26330;

Зміни до Положення про реєстр страхувальників, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2014 року N 1162, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2014 року за N 1554/26331.

2. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

Євген КОТИК

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Голова правління
Пенсійного фонду України

Євгеній КАПІНУС

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Євген ОЛЕЙНІКОВ

Директор виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування України

Т. МИХАЙЛЕНКО

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу об'єднань профспілок

О. О. ШУБІН

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. ІЛЛІЧОВ

Виконавчий Віцепрезидент
Конфедерації роботодавців України

О. МІРОШНИЧЕНКО

Директор Державного
центру зайнятості

Юлія ЖОВТЯК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2021 року N 485

Зміни
до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

1. У пункті 2 розділу I слова "Державної фіскальної служби України" замінити словами "Державної податкової служби України".

2. У розділі VI:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Згідно з цим Порядком процедури обліку платників єдиного внеску виконують контролюючі органи ДПС, визначені підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 Податкового кодексу України, та державні податкові інспекції, які є структурними підрозділами контролюючих органів і визначені підпунктом 41.3 статті 41 Податкового кодексу України (далі - ДПІ).

У разі, якщо у складі контролюючого органу не утворені ДПІ, процедури обліку платників єдиного внеску, що здійснюють ДПІ згідно з цим Порядком, виконує такий контролюючий орган.";

2) у пункті 2, абзацах четвертому, сьомому пункту 3 абревіатуру "ГУ" замінити словами "контролюючі органи" у відповідних відмінках.

3. У додатках 1, 2 до Порядку слова "Код КОАТУУ" замінити словами "Код КОАТУУ/КАТОТТГ".

 

Директор Департаменту
податкової політики

Лариса МАКСИМЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2021 року N 485

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 вересня 2021 р. за N 1203/36825

Зміни
до Положення про реєстр страхувальників

1. У пункті 5 розділу I після цифри "5" доповнити словом та цифрою "та 51".

2. У розділі II:

абзац перший пункту 3 після слів "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" доповнити словами "та громадських формувань";

у пункті 4:

абзац третій викласти у такій редакції:

"податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);";

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"основний вид економічної діяльності, за яким призначено клас професійного ризику (за період до 01 січня 2016 року);".

У зв'язку з цим абзаци шостий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - п'ятнадцятим;

пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Державна податкова служба України щоденно оприлюднює на власному офіційному вебсайті дані з реєстру страхувальників про взяття на облік / зняття з обліку платника єдиного внеску.".

3. У тексті Положення слова у всіх відмінках "Державна фіскальна служба України" замінити словами "Державна податкова служба України" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту
податкової політики

Лариса МАКСИМЕНКО

 

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям