Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів (наказ Мінфіну від 10.02.2022 р. № 58)

Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів (наказ Мінфіну від 10.02.2022 р. № 58)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.02.2022

м. Київ

№ 58

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2022 р. за N 265/37601

Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів

Відповідно до пункту 46.6 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року N 897, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за N 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року N 467), що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державної податкової адміністрації України від 29 березня 1999 року N 155 "Про затвердження Порядку обліку і подання податкової звітності про використання коштів, спрямованих на фінансування видатків, пов'язаних з підготовкою до зняття і зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 травня 1999 року за N 327/3620;

наказ Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року N 1685 "Про затвердження форми Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за N 1529/20267;

наказ Міністерства фінансів України від 26 вересня 2012 року N 1032 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року N 1685 та форми Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 16 жовтня 2012 року за N 1741/22053.

3. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Голова Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку

Руслан МАГОМЕДОВ

Голова Національного
банку України

Кирило ШЕВЧЕНКО

 

Зміни
до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

1. У Декларації:

1) рядок 10 доповнити новою позицією такого змісту:

"

 

 

 

платника податку, що визначає податок на прибуток у вигляді мінімального податкового зобов'язання

";

2) у показниках:

після рядка за кодом 06.1 КІК доповнити новим рядком такого змісту:

"

Податок на прибуток у вигляді мінімального податкового зобов'язання

06.2 МПЗ

 

";

рядок за кодом 17 викласти в такій редакції:

"

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 06.1 КІК + рядок 06.2 МПЗ + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 - рядок 16 ЗП)

17

 

";

рядки за кодами 35 - 37 викласти в такій редакції:

"

Сума збільшення податкового зобов'язання за порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів відповідно до пунктів 142.1 - 142.3 статті 142 розділу III, пунктів 41, 57 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

35

 

Штрафні санкції за порушення положень пунктів 41, 57 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

36

 

Пеня, нарахована на виконання вимог статті 1231 глави 11 розділу II, пунктів 142.1 - 142.3 статті 142 розділу III, пунктів 41, 57 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

37

 

";

3) позицію:

"

Наявність додатків13

АВ

ЗП

ПН

ТЦ14

ВП

РІ

ПЗ

АМ

ЦП

ПП

КІК

ФЗ15

НП(С)БО

МСФЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

викласти в такій редакції:

"

Наявність додатків13

АВ

ЗП

ПН

ТЦ14

ВП

РІ

ПЗ

АМ

ЦП

ПП

КІК

МПЗ

ФЗ15

НП(С)БО

МСФЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

".

2. У додатках до Декларації:

1) у додатку ВП до рядків 26 - 29, 31 - 33, 35 Декларації:

після рядка за кодом 06.1 КІК доповнити новим рядком такого змісту:

"

Податок на прибуток у вигляді мінімального податкового зобов'язання

06.2 МПЗ

 

";

рядок за кодом 17 викласти в такій редакції:

"

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 06 + рядок 06.1 КІК + рядок 06.2 МПЗ + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 - рядок 16 ЗП)

17

 

";

рядок за кодом 35 викласти в такій редакції:

"

Сума збільшення податкового зобов'язання за порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів відповідно до пунктів 142.1 - 142.3 статті 142 розділу III, пунктів 41, 57 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

35

 

";

2) додаток РІ до рядка 03 РІ Декларації:

у розділі 3 "Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 розділу III Податкового кодексу України)":

рядок за кодом 3.1.10 викласти в такій редакції:

"

3.1.10

Сума перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб, які є платниками податку на доходи фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України, крім безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для яких застосовується положення підпункту 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України (підпункт 140.5.10 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

";

доповнити новим рядком такого змісту:

"

3.1.10.1

Сума перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) платникам податку, які є пов'язаними особами (у разі якщо отримувачем фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) задекларовано від'ємне значення об'єкта оподаткування за податковий (звітний) рік, що передує року, в якому отримано таку безповоротну фінансову допомогу (безоплатно надані товари, роботи, послуги), за умови, що така допомога була врахована у складі витрат при визначенні фінансового результату до оподаткування) (підпункт 140.5.10 пункту 140.5 статті 140 Податкового кодексу України)

 

Х

Х

Х

";

рядок 3.1.10.1 вважати рядком 3.1.10.2;

підрозділ "Різниці, передбачені підрозділом 4 розділу XX Податкового кодексу України" розділу 4 "Інші різниці (стаття 141 розділу III, стаття 39 розділу I, стаття 1231 розділу II, підрозділ 4 розділу XX Податкового кодексу України)" доповнити новими рядками такого змісту:

"

4.1.22

Сума доходу у розмірі погашеної дебіторської заборгованості за продану електричну енергію за "зеленим" тарифом, на який в попередніх звітних періодах зменшувався фінансовий результат до оподаткування відповідно до пункту 58 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (підпункт 1 пункту 58 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України)

 

4.2.24

Сума нарахованого у бухгалтерському обліку і врахованого у фінансовому результаті до оподаткування доходу від продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом у періоді з 1 січня 2022 року до 1 січня 2024 року, за яким виробник електричної енергії не отримав оплату на кінець звітного періоду (підпункт 1 пункту 58 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України)

 

4.1.23

Сума нарахованих у бухгалтерському обліку і врахованих у фінансовому результаті до оподаткування витрат, що формують собівартість реалізованої електричної енергії за "зеленим" тарифом та витрат на збут електричної енергії за "зеленим" тарифом у періоді з 1 січня 2022 року до 1 січня 2024 року, за яку виробник не отримав оплату на кінець звітного періоду (підпункт 2 пункту 58 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України)

 

4.2.25

Сума витрат, що формують собівартість реалізованої електричної енергії за "зеленим" тарифом та витрат на збут електричної енергії за "зеленим" тарифом, за яку виробник отримав оплату в такому звітному періоді, та на які в попередніх звітних періодах збільшувався фінансовий результат відповідно до пункту 58 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (підпункт 2 пункту 58 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України)

 

".

3. Доповнити Декларацію новим додатком МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Декларації, що додається.

 

Директор Департаменту
податкової політики

Лариса МАКСИМЕНКО

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча

Додаток МПЗ
до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Податковий номер або серія (за
наявності) та номер паспорта

 

 

 

Звітний (податковий) період 20__ року

Розрахунок різниці між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок1

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Частка сільськогосподарського товаровиробництва за податковий (звітний) період2, %

01

 

Загальне мінімальне податкове зобов'язання

02 МПЗ-З

 

Загальна сума сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок, у тому числі3:

03

 

податок на прибуток підприємств

03.1

 

податок на доходи фізичних осіб

03.2

 

військовий збір

03.3

 

єдиний податок

03.4

 

земельний податок

03.5

 

рентна плата за спеціальне використання води

03.6

 

20 відсотків витрат на сплату орендної плати

03.7

 

Різниця між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок (рядок 02 МПЗ-З - рядок 03 додатка МПЗ) (+,-)4

04

 

Наявність додатка5

МПЗ-З

 

 

____________
1 Складається відповідно до пункту 141.9 статті 141 розділу III Податкового кодексу України платниками податку - власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь.

2 Зазначається частка сільськогосподарського товаровиробництва за податковий (звітний) рік, розрахована відповідно до підпункту 14.1.262 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України.

3 Визначається з урахуванням особливостей, встановлених підпунктами 141.9.2, 141.9.3 пункту 141.9 статті 141 розділу III Податкового кодексу України.

4 Позитивне значення переноситься до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

5 У клітинці проставляється позначка "+".

Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)

____________________
(власне ім'я, прізвище)

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

 
 
_______________________
(підпис)

 
 
___________________
(власне ім'я, прізвище)

 

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча

Додаток МПЗ-З
до рядка 02 МПЗ-З додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Податковий номер або серія (за
наявності) та номер паспорта

 

 

 

Звітний (податковий) період 20__ року

Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання1

N з/п

Кадастровий номер земельної ділянки

Нормативна грошова оцінка
(НГОд / НГО)

Кількість календарних місяців
(М)

Площа (га)
(S)

Сума мінімального податкового зобов'язання2
(грн.)
(МПЗ)

1

2

3

4

5

6

Таблиця I. Мінімальне податкове зобов'язання (МПЗ) щодо земельної ділянки, нормативна грошова оцінка якої проведена, МПЗ = НГОд × К × М / 12

1

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

Таблиця II. Мінімальне податкове зобов'язання (МПЗ) щодо земельної ділянки, нормативна грошова оцінка якої не проведена, МПЗ = НГО × S × К × М / 12

1

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

Сума рядків "Усього" (Таблиця I + Таблиця II)3

 

____________
1 Складається відповідно до пункту 141.9 статті 141 розділу III Податкового кодексу України платниками податку - власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь.

2 Розраховується щодо кожної земельної ділянки відповідно до статті 381 розділу I Податкового кодексу України.

3 Значення графи 6 рядка "Сума рядків "Усього" переноситься до рядка 02 МПЗ-З додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Керівник (уповноважена особа)

_______________________
(підпис)

____________________
(власне ім'я, прізвище)

М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер (особа,
відповідальна за ведення
бухгалтерського обліку)

 
 
_______________________
(підпис)

 
 
____________________
(власне ім'я, прізвище)

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям