Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України (наказ Мін’юсту від 29.12.2018 р. № 4146/5)

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України (наказ Мін’юсту від 29.12.2018 р. № 4146/5)

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.12.2018 р.

м. Київ

№ 4146/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2018 р. за N 1518/32970

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

О. Сукманова

ПОГОДЖЕНО:

 

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"

С. С. Лур'є

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
29 грудня 2018 року N 4146/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2018 р. за N 1518/32970

 

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України

1. В абзаці третьому пункту 3 Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року N 368/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року N 367/20680 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 17 жовтня 2018 року N 3236/5), слово "тощо" виключити.

2. У Порядку надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 2015 року N 2586/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2015 року за N 1568/28013:

пункт 1 після слів "його територіальних органів," доповнити словами "органів ліцензування, дозвільних органів,";

абзац другий пункту 2 після слів "його територіального органу," доповнити словами "органу ліцензування, дозвільного органу,";

після пункту 2 доповнити новим пунктом 21 такого змісту:

"21. Доступ до реєстрів користувачів, крім нотаріусів, надається відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту з організації визначення професійної компетентності осіб, які мають намір здійснювати функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та/або державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року N 860, за умови подання такими користувачами сертифіката про підтвердження професійної компетентності у відповідній сфері державної реєстрації.";

друге речення абзацу третього пункту 6 викласти в такій редакції: "Відновлення доступу користувачу, у тому числі нотаріусу, здійснюється на наступний робочий день з дня спливу відповідного строку за умови надання таким користувачем сертифіката про підтвердження професійної компетентності у відповідній сфері державної реєстрації, отриманого після прийняття Міністерством юстиції України, його територіальним органом рішення про тимчасове блокування доступу до відповідного реєстру.".

3. У Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року N 359/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 року за N 200/28330:

1) абзац п'ятий пункту 7 розділу I викласти в такій редакції:

"назву поданої заяви відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року N 3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за N 1500/29630;";

2) у розділі II:

пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо під час розгляду заяви та документів для державної реєстрації державним реєстратором встановлено наявність зареєстрованих у Єдиному державному реєстрі інших пакетів документів для державної реєстрації щодо цього самого суб'єкта, наступний пакет документів розглядається після проведення державної реєстрації чи відмови в такій реєстрації на підставі заяви та документів, зареєстрованих в Єдиному державному реєстрі раніше.";

пункт 7 після абзацу першого доповнити новими абзацами другим, третім такого змісту:

"Документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл. У разі перевищення допустимого для завантаження файла розміру такий файл розділяється на декілька файлів.

Електронні копії документів мають бути придатні для сприйняття їх змісту.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

3) у розділі IV:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Заява формується заявником в електронній формі з обов'язковим долученням до неї оригіналів електронних документів для державної реєстрації.

Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі мають відповідати вимогам, встановленим Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".

Плата за надання адміністративних послуг здійснюється на порталі електронних сервісів з використанням платіжних систем через мережу Інтернет.";

пункт 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4 - 9 вважати відповідно пунктами 3 - 8;

у пункті 4 слова "примірник опису з кодом" замінити словом "код";

у пункті 6 слова "електронних копій оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлених шляхом сканування, або оригіналів таких електронних документів з накладеним заявником власним кваліфікованим електронним підписом" замінити словами "оригіналів електронних документів для державної реєстрації";

4) у розділі V:

абзац четвертий пункту 3 викласти в такій редакції:

"назву поданої заяви відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року N 3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за N 1500/29630.";

у пункті 8 слова "рішення суду" замінити словами "судового рішення".

4. У Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 10 червня 2016 року N 1657/5, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 10 червня 2016 року за N 839/28969:

у розділі VII:

підпункт 9 пункту 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"дата і номер запису про проведену реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі;";

у підпункті 7 пункту 6 слова "рішення суду" замінити словами "судове рішення".

5. Форму 3 "Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", затверджену наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року N 3268/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2018 року за N 1500/29630 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року N 2824/5), після слів "**Заповнюється обов'язково" доповнити словами ", крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, та якщо заявником виступає особа, зазначена у пунктах в - е частини п'ятої статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".".

Директор Департаменту
приватного права

О. М. Ференс

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
109115 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно