Отключить рекламу

при подписке на рассылку
  • Про Єдиний митний тариф

Про Єдиний митний тарифЗ А К О Н У К Р А Ї Н И

   

    Про Єдиний митний тариф   

   
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 19, ст.259 )


   

   
{ Вводиться в дію Постановою ВР

    N 2098-XII ( 2098-12 ) від 05.02.92, ВВР, 1992, N 19, ст.260 }


   

    { Із змінами, внесеними згідно з Декретами
    N 4-93 від 11.01.93, ВВР, 1993, N 12, ст.107
    N 36-93 від 23.04.93, ВВР, 1993, N 24, ст.270
    Законами
    N 303/96-ВР від 10.07.96, ВВР, 1996, N 41, ст.192
    N 170/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 20, ст.144
    N 334-XIV ( 334-14 ) від 22.12.98, ВВР, 1999, N 7, ст.48
    N 403-XIV ( 403-14 ) від 15.01.99, ВВР, 1999, N 15, ст.83
    N 515-XIV ( 515-14 ) від 18.03.99, ВВР, 1999, N 18, ст.140
    N 720-XIV ( 720-14 ) від 03.06.99, ВВР, 1999, N 31, ст.253
    N 722-XIV ( 722-14 ) від 03.06.99, ВВР, 1999, N 32, ст.264
    N 971-XIV ( 971-14 ) від 15.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст.352
    N 973-XIV ( 973-14 ) від 15.07.99, ВВР, 1999, N 39, ст.356
    N 1242-XIV ( 1242-14 ) від 18.11.99, ВВР, 2000, N 3, ст.20
    - набирає чинності з 01.01.2000
    N 1278-XIV ( 1278-14 ) від 03.12.99, ВВР, 2000, N 2, ст.16
    N 1480-III ( 1480-14 ) від 22.02.2000, ВВР, 2000, N 13, ст.109
    N 1562-III ( 1562-14 ) від 16.03.2000, ВВР, 2000, N 21, ст.163
    N 1606-III ( 1606-14 ) від 23.03.2000, ВВР, 2000, N 25, ст.197
    N 1608-III ( 1608-14 ) від 23.03.2000, ВВР, 2000, N 26, ст.209
    N 1715-III ( 1715-14 ) від 11.05.2000, ВВР, 2000, N 32, ст.260
    N 1749-III ( 1749-14 ) від 01.06.2000, ВВР, 2000, N 35, ст.283
    N 1807-III ( 1807-14 ) від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.318
    N 1991-III ( 1991-14 ) від 21.09.2000 - набирає чинності з
    01.01.2001, ВВР, 2000, N 48, ст.406
    N 2199-III ( 2199-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 7, ст.36
    N 2211-III ( 2211-14 ) від 11.01.2001, ВВР, 2001, N 11, ст.46
    N 2323-III ( 2323-14 ) від 22.03.2001, ВВР, 2001, N 20, ст.96
    N 2355-III ( 2355-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 23, ст.114
    N 2410-III ( 2410-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 30, ст.143
    N 2660-III ( 2660-14 ) від 12.07.2001, ВВР, 2001, N 50, ст.261
    - набуває чинності з 01.01.2002 року
    N 2744-III ( 2744-14 ) від 04.10.2001, ВВР, 2002, N 5, ст. 31
    N 2751-III ( 2751-14 ) від 04.10.2001, ВВР, 2002, N 5, ст. 34
    N 2888-III ( 2888-14 ) від 13.12.2001, ВВР, 2002, N 11, ст.81
    N 3111-III ( 3111-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 33, ст.236
    N 3118-III ( 3118-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 33, ст.238
    N 40-IV ( 40-15 ) від 04.07.2002, ВВР, 2002, N 36, ст.266
    зміни виключено у зв'язку з виключенням пункту 3 розділу VII
    цього Закону на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
    від 25.03.2005,
    N 43-IV ( 43-15 ) від 04.07.2002, ВВР, 2002, N 35, ст.259
    N 347-IV ( 347-15 ) від 24.12.2002, ВВР, 2003, N 6, ст. 50
    N 440-IV ( 440-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 14, ст.99
    N 601-IV ( 601-15 ) від 06.03.2003, ВВР, 2003, N 24, ст.162
    - набуває чинності з 01.01.2004 року
    N 745-IV ( 745-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.235
    N 1300-IV ( 1300-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 14, ст.195
    N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
    N 1595-IV ( 1595-15 ) від 04.03.2004, ВВР, 2004, N 25, ст.346
    N 1637-IV ( 1637-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 29, ст.368
    N 1766-IV ( 1766-15 ) від 15.06.2004, ВВР, 2005, N 3, ст.77
    N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
    N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
    ст.267
    N 2775-IV ( 2775-15 ) від 07.07.2005, ВВР, 2005, N 46-47, ст.468
    N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.116
    N 3269-IV ( 3269-15 ) від 22.12.2005, ВВР, 2006, N 15, ст.130
    N 3333-IV ( 3333-15 ) від 12.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.182
    N 3351-IV ( 3351-15 ) від 17.01.2006, ВВР, 2006, N 19-20, ст.163
    N 760-V ( 760-16 ) від 16.03.2007, ВВР, 2007, N 23, ст.301
    N 962-V ( 962-16 ) від 19.04.2007, ВВР, 2007, N 31, ст.405
    N 273-VI ( 273-17 ) від 15.04.2008, ВВР, 2008, N 25, ст.239 }

   

   

   

Розділ I

   

    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   

   

    Стаття 1. Мета Закону

   

    ( Дія статті 1 зупинена в частині встановлення ставок

   вивізного мита Єдиним митним тарифом України згідно з Декретом

   N 4-93 від 11.01.93 )

   

    Визначений цим Законом порядок формування та застосування

   Єдиного митного тарифу України ( 4а-93, 4б-93, 4в-93 ) при

   ввезенні на митну територію України та вивезенні за межі цієї

   території товарів та інших предметів встановлюється з метою

   обкладення митом зазначених товарів та інших предметів.

   

    Стаття 2. Чинність Закону

   

    Сферою дії цього Закону є єдина митна територія України.

    Митне обкладення на території спеціальних митних зон

   регулюється цим Законом, іншими законами України та міжнародними

   договорами, які встановлюють спеціальний правовий режим цих зон у

   кожному окремому випадку.

    ( Дія частини третьої статті 2 зупинена згідно з Декретом

   N 4-93 від 11.01.93 ) Єдиний митний тариф України, зміни та

   доповнення до нього мають бути офіційно опубліковані у

   загальнодоступних засобах масової інформації не пізніш як за 45

   днів до дати введення їх у дію. В разі якщо зазначені документи не

   будуть офіційно опубліковані, вони чинності не набирають. Якщо

   зазначені документи будуть опубліковані невчасно, датою набрання

   чинності буде вважатися 46-й день з моменту офіційної публікації.

   Офіційною публікацією вважається публікація в періодичному

   офіційному виданні Верховної Ради України або Кабінету Міністрів

   України. Датою офіційної публікації вважається дата фактичного

   виходу у світ відповідного номера цього видання.

   

    Стаття 3. Єдиний митний тариф України

   

    ( Дія статті 3 зупинена в частині встановлення ставок

   вивізного мита Єдиним митним тарифом України згідно з Декретом

   N 4-93 від 11.01.93 )

   

    Єдиний митний тариф України - це систематизований звід ставок

   мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на

   митну територію України або вивозяться за межі цієї території.

    Єдиний митний тариф України визначається згідно з цим Законом

   та міжнародними договорами України.

    Єдиний митний тариф України встановлює на єдиній митній

   території України обкладення митом предметів, що ввозяться на

   митну територію України або вивозяться з цієї території.

    Єдиний митний тариф України базується на міжнародно визнаних

   нормах і розвивається у напрямі максимальної відповідності до

   загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і правил митної

   справи.

    Ставки Єдиного митного тарифу України є єдиними для всіх

   суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм

   власності, організації господарської діяльності та територіального

   розташування, за винятком випадків, передбачених законами України

   та її міжнародними договорами.

    Єдиний митний тариф затверджується Верховною Радою України за

   поданням Кабінету Міністрів України.

   

    Стаття 4. Обкладення митом товарів та інших предметів, що

    переміщуються через митний кордон України

   

    ( Дія статті 4 зупинена в частині встановлення ставок

   вивізного мита Єдиним митним тарифом України згідно з Декретом

   N 4-93 від 11.01.93 )

   

    Товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію

   України і вивозяться за межі цієї території, підлягають обкладенню

   митом, якщо інше не передбачено цим Законом.

   

    Стаття 5. Митно-тарифна рада України

   

    З метою розроблення пропозицій з питань митно-тарифного

   регулювання та врахування при цьому інтересів суб'єктів

   зовнішньоекономічної діяльності і держави в цілому при Кабінеті

   Міністрів України діє Митно-тарифна рада.

    На Митно-тарифну раду покладаються:

    розроблення пропозицій щодо основних напрямів

   митно-тарифної політики України, включаючи пропозиції про

   встановлення, скасування або зміну митних ставок, надання тарифних

   пільг і преференцій, а також про зміни в номенклатурі Єдиного

   митного тарифу України;

    підготовка та розгляд проектів законодавчих актів України і

   міжнародних договорів України щодо митно-тарифного регулювання;

    розроблення заходів, спрямованих на захист українського

   ринку при ввезенні на митну територію України і вивезенні за межі

   цієї території товарів.

    Функції робочого апарату Митно-тарифної ради здійснює

   Державна митна служба України. ( Частина третя статті 5 із

   змінами, внесеними згідно із Законом N 1480-III ( 1480-14 ) від

   22.02.2000 )

    Положення про Митно-тарифну раду та її склад затверджуються

   Кабінетом Міністрів України.

   

   

   

Розділ II

   

    МИТО ТА ЙОГО ВИДИ   

    Стаття 6. Мито

   

    Мито, що стягується митницею, являє собою податок на товари

   та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України.

   

    Стаття 7. Види і ставки мита

   

    В Україні застосовуються такі види мита:

    адвалерне, що нараховується у відсотках до митної вартості

   товарів та інших предметів, які обкладаються митом;

    специфічне, що нараховується у встановленому грошовому

   розмірі на одиницю товарів та інших предметів, які обкладаються

   митом;

    комбіноване, що поєднує обидва ці види митного обкладення.

    ( Дія частини другої статті 7 зупинена згідно з Декретом N

   4-93 від 11.01.93 ) Встановлення пільг та зміна ставок мита, в

   тому числі на предмети особистого користування, здійснюються

   Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.

    Забороняється застосовувати інші види мит, крім тих, що

   встановлені цим Законом.

   

    Стаття 8. Ввізне мито

   

    Ввізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх

   ввезенні на митну територію України.

    Ввізне мито є диференційованим:

    до товарів та інших предметів, що походять з держав, які

   входять разом з Україною до митних союзів або утворюють з нею

   спеціальні митні зони, і в разі встановлення будь-якого

   спеціального преференційного митного режиму згідно з міжнародними

   договорами за участю України, застосовуються преференційні ставки

   ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України ( 4а-93,

   4б-93, 4в-93 ); ( Абзац другий частини другої статті 8 із

   змінами, внесеними згідно із Законом N 170/97-ВР від 03.04.97 )

    до товарів та інших предметів, що походять з країн або

   економічних союзів, які користуються в Україні режимом

   найбільшого сприяння, котрий означає, що іноземні суб'єкти

   господарської діяльності цих країн або союзів мають пільги щодо

   мит, за винятком випадків, коли зазначені мита та пільги щодо них

   встановлюються в рамках спеціального преференційного митного

   режиму, застосовуються пільгові ставки ввізного мита, передбачені

   Єдиним митним тарифом України;

    до товарів, що походять з України, застосовуються пільгові

   ставки ввізного мита, визначені Митним тарифом України; { Частину

   другу статті 8 доповнено абзацом згідно із Законом N 273-VI

   ( 273-17 ) від 15.04.2008 }

    до решти товарів та інших предметів застосовуються повні

   (загальні) ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом

   України.

   

    Стаття 9. Вивізне мито

   

    Вивізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх

   вивезенні за межі митної території України.

    ( Дія частини другої статті 9 зупинена в частині встановлення

   ставок вивізного мита Єдиним митним тарифом України згідно з

   Декретом N 4-93 від 11.01.93 ) Вивізне мито нараховується за

   ставками, передбаченими Єдиним митним тарифом України.

   

    Стаття 10. Сезонне мито

   

    На окремі товари та інші предмети може встановлюватися

   сезонне ввізне і вивізне мито на строк не більше чотирьох місяців

   з моменту їх встановлення.

   

   

    Стаття 11. Особливі види мита

   

    З метою захисту економічних інтересів України, українських

   виробників та у випадках, передбачених законами України, у разі

   ввезення на митну територію України і вивезення за межі цієї

   території товарів незалежно від інших видів мита можуть

   застосовуватися особливі види мита:

    спеціальне мито;

    антидемпінгове мито;

    компенсаційне мито.

   ( Стаття 11 в редакції Закону N 334-XIV ( 334-14 ) від 22.12.98 )

   

    Стаття 12. Спеціальне мито

   

    Спеціальне мито застосовується:

    як засіб захисту українських виробників;

    як засіб захисту національного товаровиробника у разі, коли

   товари ввозяться на митну територію України в обсягах та (або) за

   таких умов, що заподіюють значну шкоду або створюють загрозу

   заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику;

    як запобіжний засіб щодо учасників зовнішньоекономічної

   діяльності, які порушують національні інтереси у сфері

   зовнішньоекономічної діяльності;

    як заходи у відповідь на дискримінаційні та (або) недружні

   дії інших держав, митних союзів та економічних угруповань, які

   обмежують здійснення законних прав та інтересів суб'єктів

   зовнішньоекономічної діяльності та (або) ущемляють інтереси

   України.

   ( Стаття 12 в редакції Закону N 334-XIV ( 334-14 ) від 22.12.98 )

   

    Стаття 13. Антидемпінгове мито

   

    Антидемпінгове мито застосовується:

    відповідно до Закону України "Про захист національного

   товаровиробника від демпінгового імпорту" ( 330-14 ) у разі

   ввезення на митну територію України товарів, які є об'єктом

   демпінгу, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику;

    у разі вивезення за межі митної території України товарів за

   ціною, істотно нижчою за ціни інших експортерів подібних або

   безпосередньо конкуруючих товарів на момент цього вивезення, якщо

   таке вивезення заподіює шкоду.

   ( Стаття 13 в редакції Закону N 334-XIV ( 334-14 ) від 22.12.98 )

   

    Стаття 14. Компенсаційне мито

   

    Компенсаційне мито застосовується:

    відповідно до Закону України "Про захист національного

   товаровиробника від субсидованого імпорту" ( 331-14 ) у разі

   ввезення на митну територію України товарів, які є об'єктом

   субсидованого імпорту, яке заподіює шкоду національному

   товаровиробнику;

    у разі вивезення за межі митної території України товарів,

   для виробництва, переробки, продажу, транспортування, експорту або

   споживання яких безпосередньо або опосередковано надавалася

   субсидія, якщо таке вивезення заподіює шкоду.

   ( Стаття 14 в редакції Закону N 334-XIV ( 334-14 ) від 22.12.98 )

   

   

    Стаття 15. Процедура застосування особливих видів мита

   

    Особливі види мита справляються на підставі рішень про

   застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних

   заходів, прийнятих відповідно до законів України "Про захист

   національного товаровиробника від демпінгового імпорту"

   ( 330-14 ), "Про захист національного товаровиробника від

   субсидованого імпорту", "Про застосування спеціальних заходів щодо

   імпорту в Україну" ( 332-14 ).

    У разі, якщо імпорт товару є об'єктом антидемпінгових,

   компенсаційних або спеціальних заходів, преференції не

   встановлюються або зупиняються чи припиняються органом, який їх

   установив.

   ( Стаття 15 в редакції Закону N 334-XIV ( 334-14 ) від 22.12.98 )

   

   

    ( Статтю 16 виключено на підставі Закону N 3269-IV

   ( 3269-15 ) від 22.12.2005 )

   

   

    Стаття 17. Нарахування та сплата мита

   

    ( Дія частини першої статті 17 зупинена в частині

   встановлення ставок вивізного мита Єдиним митним тарифом України

   ( 4а-93, 4б-93, 4в-93 ) та сплати мита в іноземній валюті згідно з

   Декретом N 4-93 від 11.01.93 ) Мито нараховується митним органом

   України відповідно до положень цього Закону і ставок Єдиного

   митного тарифу України, чинними на день подання митної декларації,

   і сплачується як у валюті України, так і в іноземній валюті, яку

   купує Національний банк України.

    Мито вноситься до державного бюджету України.

    ( Дія частини третьої статті 17 зупинена в частині

   перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку

   України, який застосовується для розрахунків по

   зовнішньоекономічних операціях згідно з Декретом N 4-93 від

   11.01.93 ) При визначенні митної вартості і сплаті мита іноземна

   валюта перераховується у валюту України за курсом Національного

   банку України, який застосовується для розрахунків по

   зовнішньоекономічних операціях і діє на день подання митної

   декларації.

    Мито сплачується митним органам України, а стосовно товарів

   та інших предметів, що пересилаються в міжнародних поштових

   відправленнях, - підприємствам зв'язку. Порядок надання відстрочки

   та розстрочки сплати мита встановлюється Державною митною службою

   України. ( Частина четверта статті 17 із змінами, внесеними згідно

   із Законом N 1480-III ( 1480-14 ) від 22.02.2000 )

   

    Стаття 18. Визначення походження товарів, повністю

    вироблених або достатньо перероблених у

    спеціальних економічних зонах, розташованих

    на території України, при ввезенні на митну

    територію України

   

    Товарами, повністю виробленими у спеціальній (вільній)

   економічній зоні (далі - СЕЗ), вважаються:

   

    1) корисні копалини, видобуті на її території;

   

    2) рослинна продукція, вирощена та зібрана на її території;

   

    3) живі тварини, що народилися і вирощені на її території;

   

    4) продукція, одержана від тварин, вирощених на її території;

   

    5) продукція мисливського та рибальського промислів, видобута

   на її території;

   

    6) вторинна сировина та відходи, які є результатом виробничих

   та інших операцій, здійснених на її території;

   

    7) товари, вироблені на її території виключно з продукції,

   зазначеної у пунктах 1-6 частини першої цієї статті.

   

    Достатньо переробленими в СЕЗ вважаються товари, якщо:

   

    декларовані товари класифікуються в тарифній позиції іншій,

   ніж матеріали чи вироби, що походять з третіх країн і були

   використані для їх виготовлення;

   

    у вартості декларованих товарів частка доданої вартості

   становить не менш як 50 відсотків.

   

    Не визнаються такими, що відповідають критерію достатньої

   переробки:

   

    1) операції, пов'язані із забезпеченням збереження товарів

   під час зберігання чи транспортування;

   

    2) операції щодо підготовки товарів до продажу та

   транспортування (роздрібнення партії, формування відправлень,

   сортування, перепакування);

   

    3) прості складальні операції - операції, які здійснюються

   шляхом складання виробів за допомогою простого кріпильного

   матеріалу (гвинтів, гайок, болтів тощо) чи клепання або монтажу

   готових вузлів за допомогою зварювання (за винятком виготовлення

   складних виробів шляхом зварювання), та інші операції

   (регулювання, контроль, заправка робочою рідиною тощо), необхідні

   у процесі складання і не пов'язані з переробкою (обробкою)

   товарів, незалежно від кількості та складності зазначених

   операцій;

   

    4) змішування товарів (компонентів) без надання одержаній

   продукції характеристик, що істотно відрізняють її від вихідних

   складових;

   

    5) комбінація двох чи більшої кількості зазначених вище

   операцій;

   

    6) забій тварин.

   

    Критерієм достатньої переробки наземних (дорожніх)

   транспортних засобів, що класифікуються згідно з Українською

   класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за товарними

   позиціями 8702, 8703, 8704 ( 2371г-14 ), є обов'язкове виконання

   таких виробничих та технологічних операцій:

   

    виготовлення кузова (кабіни) транспортного засобу, коли з

   окремих елементів, деталей або вузлів методами нероз'ємного

   з'єднання виготовляється кузов (кабіна), призначений для

   подальшого фарбування і складання. При цьому у процесі

   виготовлення кузова (кабіни) складається в єдине ціле не менш як

   шість основних елементів кузова (кабіни), серед яких повинні бути

   дах, боковина ліва, боковина права, підлога;

   

    фарбування кузова (кабіни);

   

    спорядження кузова (кабіни);

   

    складання транспортного засобу.

   ( Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 347-IV

   ( 347-15 ) від 24.12.2002; в редакції Закону N 3269-IV ( 3269-15 )

   від 22.12.2005 )

   

   

Розділ III

   

    ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ МИТА,

    ТАРИФНІ ПІЛЬГИ ТА ПРЕФЕРЕНЦІЇ   

    Стаття 19. Звільнення від сплати мита

   

    Від сплати мита звільняються:

    а) транспортні засоби, що здійснюють регулярні міжнародні

   перевезення вантажів, багажу та пасажирів, а також предмети

   матеріально-технічного постачання і спорядження, паливо,

   продовольство та інше майно, необхідні для їх нормальної

   експлуатації на час перебування в дорозі, в пунктах проміжної

   зупинки, або придбані за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії

   (поломки) даних транспортних засобів;

    б) предмети матеріально-технічного постачання та спорядження,

   паливо, сировина для промислової переробки, продовольство та інше

   майно, що вивозяться за межі митної території України для

   забезпечення виробничої діяльності українських та орендованих

   (зафрахтованих) українськими підприємствами і організаціями суден,

   які ведуть морський промисел, а також продукція їх промислу, що

   ввозиться на митну територію України;

    в) валюта України, іноземна валюта, цінні папери та

   банківські метали; ( Пункт "в" статті 19 в редакції Закону

   N 2775-IV ( 2775-15 ) від 07.07.2005 )

    г) товари та інші предмети, що підлягають оберненню у

   власність держави у випадках, передбачених законами України;

    д) товари та інші предмети, що стали в результаті пошкодження

   до пропуску їх через митний кордон України непридатними для

   використання як вироби або матеріали;

    е) предмети, що ввозяться в Україну для офіційного і

   особистого користування або вивозяться за кордон організаціями та

   особами, які відповідно до міжнародних договорів України і

   законів України користуються правом безмитного ввезення в Україну

   та безмитного вивезення з України таких предметів;

    є) товари, що походять з митної території України (за

   винятком товарів за кодами згідно з Українською класифікацією

   товарів зовнішньоекономічної діяльності 1701, 1702, 1703, 1704,

   1806 та 2106 90 20 00, 2106 90 30 00, 2106 90 51 00, 2106 90 55

   00, 2106 90 59 00, 2106 90 98 90 ( 2371а-14 ); товарів, що

   вироблені на територіях, де запроваджено митний режим спеціальної

   митної зони; товарів, вироблених в митному режимі переробки на

   митній території України з давальницької сировини іноземного

   замовника) і ввозяться назад на цю територію в митному режимі

   реімпорту, а також товари іноземного походження, які вивозяться

   назад за межі митної території України в незмінному стані; { Пункт

   "є" частини першої статті 19 в редакції Закону N 273-VI ( 273-17 )

   від 15.04.2008 }

    ж) товари та інші предмети, що знову ввозяться на митну

   територію України і походять з іншої території, які були оплачені

   митом при первісному ввезенні на митну територію України та

   тимчасово вивозились за її межі;

    з) товари та інші предмети, що знову вивозяться за межі

   митної території України і походять з цієї території, які були

   оплачені митом при первісному вивезенні за межі митної території

   України та тимчасово ввозились на цю територію;

   

   

    ( Пункт "и" статті 19 виключено на підставі Закону N 2505-IV

   ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

   

   

    і) ( Пункт "і" статті 19 втратив чинність на підставі Закону

   N 720-XIV ( 720-14 ) від 03.06.99 )

   

   

    ї) до 1 січня 2007 року при ввезенні на митну територію

   України матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання (далі

   - товарів), що використовуються для будівництва морських та

   річкових суден підприємствами суднобудівної промисловості,

   визначеними відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо

   державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні"

   ( 1242-14 ), якщо такі товари не виробляються підприємствами на

   території України або виробляються, але не відповідають

   сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи

   вимогам замовників морських та річкових суден, визначеним умовами

   контрактів. Переліки та обсяги цих товарів (крім підакцизних)

   ( 368-2006-п ) затверджуються Кабінетом Міністрів України

   відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами до 1

   березня 2005 року; ( Статтю 19 доповнено пунктом "ї" згідно із

   Законом N 1242-XIV ( 1242-14 ) від 18.11.99 - набирає чинності з

   01.01.2000; в редакції Законів N 1766-IV ( 1766-15 ) від

   15.06.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

   

    й) документи та видання, які надсилаються в рамках

   міжнародного обміну до освітніх, наукових або культурних закладів,

   у тому числі бібліотек. Перелік цих закладів ( 538-2006-п )

   визначається Кабінетом Міністрів України; ( Статтю 19 доповнено

   пунктом "й" згідно із Законом N 1562-III ( 1562-14 ) від

   16.03.2000, в редакції Закону N 1637-IV ( 1637-15 ) від

   18.03.2004 )

   

    к) товари, що ввозяться на митну територію України

   відповідно до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної

   та інноваційної діяльності технологічних парків" ( 991-14 );

   ( Статтю 19 доповнено пунктом "к" згідно із Законом N 1749-III

   ( 1749-14 ) від 01.06.2000, із змінами, внесеними згідно із

   Законом N 2744-III ( 2744-14 ) від 04.10.2001, в редакції Закону

   N 3118-III ( 3118-14 ) від 07.03.2002 )

   

    л) товари та інші матеріальні цінності, включаючи будь-які

   предмети, майно, продукцію, обладнання, устаткування, транспортні

   засоби та інші речі майнового характеру, що ввозяться на митну

   територію України, призначені для виконання угоди про розподіл

   продукції, а також продукція, що вивозиться інвестором з України

   відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції"

   ( 1039-14 ) та угоди про розподіл продукції; ( Статтю 19 доповнено

   пунктом "л" згідно із Законом N 1807-III ( 1807-14 ) від

   08.06.2000 )

   

   

    ( Пункт "м" статті 19 виключено на підставі Закону N 2505-IV

   ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

   

   

    ( Пункт "н" статті 19 виключено на підставі Закону N 2505-IV

   ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

   

   

    о) у період з 1 січня 2004 року до 1 січня 2009 року товари,

   які не виробляються в Україні і ввозяться на митну територію

   України для використання у видавничій діяльності та діяльності з

   виготовлення книжкової продукції, яка виробляється в Україні, та

   мають згідно з Українською класифікацією товарів

   зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) ( 2371б-14, 2371г-14 )

   такі коди:

   

   


   ------------------------------------------------------------------

    Код товару |

    згідно з | Опис товару

    УКТ ЗЕД |

   ------------------------------------------------------------------

   3211 00 00 Готові сикативи

   3212 90 31 00, Тільки пігменти (включаючи металеві порошки та

   3212 90 39 00 металеві пластівці), дисперговані у неводному

    середовищі у вигляді рідини, пасти або густої

    маси, гатунків, які використовуються для

    виробництва друкарських фарб (включаючи емалі),

    крім перламутрової есенції та тих, що на основі

    алюмінієвого порошку

   3215 11 00 00 Фарби друкарські чорні

   3215 19 00 00 Фарби друкарські, крім чорної

   3505 10 50 00, Модифіковані крохмалі, які використовуються в

   3505 10 90 00 паперовій промисловості

   3701 30 00 00 Тільки пластини (алюмінієві) із нанесеним на них

    сенсибілізованим (світлочутливим) шаром та

    пластини, фотополімеризаційно придатні для

    виготовлення друкарських форм у поліграфії,

    довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм;

    пластини (магнієві) із нанесеним на них

    сенсибілізованим (світлочутливим) шаром для

    виготовлення штампів для тиснення в поліграфії,

    довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм;

    фотоплівки плоскі (листові) для виготовлення

    фотоформ у поліграфії, довжина будь-якого боку

    яких перевищує 255 мм

   3702 42 00 00 Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у

    поліграфії завширшки понад 610 мм і завдовжки

    понад 200 м

   3702 43 00 10 Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у

    поліграфії завширшки понад 610 мм і завдовжки не

    більш як 200 м

   3702 44 00 90 Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у

    поліграфії завширшки понад 105 мм, але не більш

    як 610 мм і завдовжки понад 200

Теги
Отключить рекламу