Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Який порядок подання розрахунку збору за припаркування автотранспорту?

Який порядок подання розрахунку збору за припаркування автотранспорту?


Відповідно до п.1.11 ст. 1 Закону України від 21.12.2000 № 2181-III “Про погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2181) податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків до контролюючого органу у строки, встановлені законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору (обов'язкового платежу).
Згідно з п. 1.1 ст1 Закону № 2181 платники податків - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно з законами покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції.
Відповідно до п.п. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону № 2181-III податкові декларації подаються за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює:
а) календарному місяцю - протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;
б) календарному кварталу або календарному півріччю - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);
в) календарному року, крім випадків, передбачених підпунктом "г" підпункту 4.1.4 цього пункту, - протягом 60 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року;
г) календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб (прибуткового податку з громадян), - до 1 квітня року, наступного за звітним.
Органи місцевого самоврядування на підставі ст. 18 , 19 Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 № 56-93 „Про місцеві податки і збори” із змінами та доповненнями визначають порядок сплати і перерахування до бюджету збору за парковку автотранспорту, у тому числі визначають вповноважених осіб, які здійснюють справляння збору, подальше перерахування його до бюджету та подають розрахунок до органів державної податкової служби.
Форма податкового розрахунку за припаркування автотранспорту затверджена наказом ДПА України від 24.12.03 № 629 „Про затвердження форми податкового розрахунку збору за припаркування автотранспорту”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 січня 2004 року за № 13/8612, алгоритм заповнення розрахунку наведено у складі показників за відповідними кодами рядків 01-05.

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
112842 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно