Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Як у додатку АМ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства відображається нарахування амортизації на основні засоби та інші необоротні активи груп 10 (малоцінні необоротні матеріальні активи) та 11 (бібліотечні фонди) за методом нарахування амортизації 50%/50% (100%)?

Як у додатку АМ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства відображається нарахування амортизації на основні засоби та інші необоротні активи груп 10 (малоцінні необоротні матеріальні активи) та 11 (бібліотечні фонди) за методом нарахування амортизації 50%/50% (100%)?

Відповідно до пп. 145.1.6 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися за рішенням платника податків у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.
Інформація щодо нарахування амортизації відображається платником податку у додатку АМ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства (далі – декларація), форма якої затверджена наказом ДПА України від 28.02.2011 № 114.
У таблиці 2 додатка АМ до декларації платником податку зазначаються відомості про обраний метод амортизації (50%/50% або 100%) малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів.
У таблиці 1 додатка АМ до декларації зазначається балансова вартість на початок звітного (податкового періоду) (графа 3), нарахована сума амортизації за звітний (податковий) період (графа 4), сума амортизації, що включається у звітному (податковому) періоді до витрат, (розподіл за складовими витрат), (графи 6-10) та нарахована амортизація, що включається до витрат у майбутніх звітних (податкових) періодах (графа 11).
Якщо платник податку обрав метод нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів 100%, то при заповненні декларації за підсумками звітного (податкового) періоду, на який припадає перший місяць використання малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів, у графі 4 рядків А9 та А10 додатка АМ до декларації відображається нарахована сума амортизації у розмірі 100 відсотків вартості таких малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів. У графах 6-10 рядків А9 та А10 додатка АМ проводиться розподіл суми амортизації, що включається у звітному (податковому періоді), за складовими.
Якщо платник податку обрав метод нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів 50%/50%, то при заповненні декларації за підсумками звітного (податкового) періоду, на який припадає перший місяць використання малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів, у графі 4 рядків А9 та А10 додатка АМ до декларації відображається нарахована сума амортизації у розмірі 50% відсотків вартості таких малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів. У графах 6-10 рядків А9 та А10 додатка АМ проводиться розподіл суми амортизації, що включається у звітному (податковому періоді), за складовими. Інші 50% відсотків вартості таких малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів у аналогічному порядку зазначаються при заповненні у додатку АМ до декларації, що складається за підсумками податкового періоду, на який припадає місяць їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям