Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


Політика конфіденційності

 

1. Загальні положення

1.1. Ця політика конфіденційності (далі за текстом – Політика) визначає, порядок отримання, збереження, оброблення, використання і розкриття персональних даних Користувачів веб-сайту buhgalter911.com (надалі-Сайт).

Згідно Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» (надалі – «Закон») під персональними даними розуміють відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Згідно Політики конфіденційності в поняття "особистої інформації" входить інформація, або частина інформації, котра дозволяє ідентифікувати Користувача. Як правило сюди входить ім’я та прізвище, псевдонім (нік), адреса електронної пошти та номер телефону, може також входити така інформація, як IP-адреса. Такі відомості Компанія може отримати безпосередньо від Користувача, наприклад, при реєстрації на сайті, наданні контактних даних, інформації отриманої із банківської картки або платежів, а також іншу особисту інформацію, яку Користувач може  добровільно надати Компанії.

Компанія з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які відвідали сайт, а також тих, хто користується наданими сайтом послугами; в зв'язку з чим, Компанія прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту кожному користувачеві.

1.2. Приймаючи умови Політики конфіденційності Користувач автоматично погоджується з ними, а також на збір, зберігання та обробку персональних даних.

1.3. Користувач надає свою згоду на дотримання умов цієї Політики під час користування Сайтом. Користування сайтом означає повне прийняття Користувачем умов Політики в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків.

1.4. Компанія може вносити поправки, доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати цю Угоду без попереднього повідомлення Користувача.

1.5. Збір, зберігання, використання, обробка та розголошення інформації, отриманої Компанією, в тому числі й персональних даних Користувачів, здійснюється Компанією відповідно до законодавства України. Користувач усвідомлює і дає згоду на збір і обробку своїх персональних даних в рамках і з метою, передбаченою умовами Договору публічної оферти та Політики конфіденційності відповідно до законодавства України; зобов'язується повідомляти Компанію про зміни його персональних даних.

 

2. Обробка і зберігання персональних даних

2.1. Особиста інформація відвідувачів користувачів сайту, зібрана при реєстрації, переважно використовується для надання послуг у відповідності з  їх потребами, в першу чергу для надання послуг або у договірних відносинах, а також для відповідей на запитання. Також Компанія можемо використовувати контактну інформацію в поштових відправленнях, а саме повідомляти Користувачів про нові можливості, акції та інші новини.

2.2.Компанія має право зберігати Персональні дані стільки, скільки необхідно для реалізації мети, що зазначена у даній Політиці або у строки, встановлені чинним законодавством України або до моменту видалення Користувачем цих даних.

 

3. Надання доступу до інформації.

Надання доступу до особистої інформації іншим компаніям і приватним особам можливе лише за таких наступних обставин:

· має місце наявність дозволу Користувача. Для передачі будь-якої конфіденційної інформації потрібна явна згода Користувача.

·   в випадках визначених чинним законодавством України, а також у випадках запобігання злочину або завдання шкоди нам або третім особам.

 

4. Заходи, що вживаються для захисту персональної інформації користувачів

4.1. Компанія  гарантує конфіденційність персональних даних і застосовує організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних авторизованих Користувачів. Персональні дані авторизованих Користувачів не передаються третім особам. У певних випадках Компанія може передавати персональні дані Користувачів, якщо ці дані вимагаються на законних підставах.

 

5. Зміна політики конфіденційності.

Користувач приймає умови цієї політики конфіденційності і враховує, що дана політика конфіденційності може час від часу змінюватися. Зміни, що вносяться до політики конфіденційності, публікуються на цій сторінці.

З питань щодо політики конфіденційності (в т.ч. видалення персональних даних), Користувач може зв'язатися з Компанією, використовуючи e-mail: support@id.factor.ua