Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


Тема семинара:
ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 2018! Все изменения ТЦО + 2018! Контролируемые операции. Идентификация. Связанные лица. Методы. Диапазоны. Документация. Отчетность. Контроль. Проверки. Штрафы! /Вознюк Е./
Время проведения:
23.02.2018 - 23.02.2018
Город:
г. Киев
Место проведения:
вулиця Михайлівська, 1/3
Стоимость:
1750 грн.
 • Организаторы
Название организации:
Діловий клуб "Управління знаннями"
Контактные телефоны:
+38(044) 537.70.10 (багатоканальний), 235.78.05 Київстар (067) 506 80 61, МТС (095) 271 45 90
E-mail:
km@dk.ua
Веб сайт:
www.dku.in.ua
 • Описание семинара

ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ (ТЦО)
Анализ изменений 2017 + 2018! Старые проблемы в новом звучании!

КОНТРОЛИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ. Идентификация. Связанные лица. КОНТРОЛЬ. ШТРАФЫ!
Разработка новой стратегии и тактики
обоснования ТЦО на 2018!
Мировые тенденции 2018 подходов к ТЦО, деоффшоризации и планированию трансакций.

В 2018 по-новому (рекомендации применения новых правил):
• Изменения в контролируемых операциях (КО). • Связанные лица. Определение и критерии.
• КО с привлечением несвязанного посередника (в т.ч. "искусственного") между связанныими лицами.
Повышено показатели доходности и размера операций для определения КО.

Методы ТЦО, расчет диапазонов по-новому. • Источники, изменения в поиске.
Документация к отчету по ТЦО. Отчет. Новые Форма и Порядок составления отчета о КО!
Проблемы применения ТЦО и практические рекомендации.
Контроль. Проверки ДФС. Гарантии плательщикам. Штрафные санкции.Судебная практика.

ДОКЛАДЧИК И КОНСУЛЬТАНТ:
Вознюк Елена, Трансфертное ценообразование

ВОЗНЮК Олена -
Партнер "NEXIA DK. Auditors & Consultants"
(податкові, аудиторські та юридичні послуги).
Доповідач, консультант та автор семінарів Ділового Клубу по ТЦО, міжнародному податковому плануванню та структуруванню.

Спеціалізація: трансфертне ціноутворення, податкове структурування інвестицій, структурування M&A, реструктуризація бизнесу, інвестиційні можливості та бізнес стратегії.
15 років досвіду та практики в індустріях (фарма, FMCG, енергетика и нефта&газ, нерухомість).
Досвід роботи: провідні міжнародні юридичні та аудиторські фірми (PwC, ОМП, Ulysses и Magisters, директор департаменту міжнародного оподаткування Baker Tilly).
Протягом 2014-2016 президент українського підрозділу МІЖНАРОДНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ (IFA).
Член Громадської Ради при ДФС України.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ:

КЛЮЧОВІ ЗМІНИ по ТЦО за 2017 (Закон № 1797 +) та на 2018!

1. Контрольовані операції. Умови контрольованих операцій. Критерії пов’язаності.

2. Розширено види КО. Операції з нерезидентами, які не сплачують корпоративний податок.
3. Затверджено перелік ОПФ (Постанова КМУ №480). Очікувані зміни до Переліку НПЮ.
4. Порогові показники КО змінено (150 млн грн замість 50 млн грн – дохід. 10 млн грн замість 5 млн грн – обсяг КО за рік).
5. Передбачається використання фінансових показників зіставних компаній замість рентабельності окремої операції.
6. Уточнено період здійснення зіставних операцій (протягом звітного період / протягом попередніх декількох періодів).
7. Запроваджено критерії зіставних компаній (однаковий КВЕД, відсутність збитків, відсутність акціонерів / дочірніх компаній).
8. Спеціальні правила для обґрунтування КО на підставі ф’ючерсних форвардних контрактів (за датою контракту, а не за датою операції).
9. Операції по придбанню/продажу послуг з низькою додатковою вартістю.
10. Зміни в методах ТЦО: метод чистого прибутку, принцип групування.
11. Уточнено показники рентабельності для 2 – 4 методів ТЦУ.
12. Запровадження принципу групування КО (за довгостроковими договорами, з нематеріальними активами, НМА та інше),
розподілу доходів та витрат, пов’язаних з КО.
13. Документація по ТЦО. Доповнено перелік інформації, яка має бути у Документації про КО (опис структури управління, опис діяльності та стратегії ділової активності, аналіз відповідних ринків, конкуренти, копії договорів та платіжних документів).
14. Розширено перелік джерел інформації (будь-які джерела, інформація з яких отримана з дотриманням вимог законодавства; інформація, отримана податковими органами в межах міжнародних угод).
15. При самостійному коригуванні застосовується максимальне / мінімальне значення діапазону, а не медіана.
16. Дату подання звіту про КО перенесено з 1 травня на 1 жовтня року, наступного за звітним.
17. Підстави для перевірки контрольованих операцій. Самостійне коригування.
18. Запроваджено нові штрафні санкції.

 • Неподання звіту / документації після 30 днів за кінцевою датою сплати штрафу – 5 прожиткових мінімумів за кожен календарний день.
 • Несвоєчасне подання звіту / невключення операції в поданий звіт – 1 прожитковий мінімум за кожен день.
 • Несвоєчасне подання документації – 2 прожиткових мінімуми за кожен день.

ДОКУМЕНТАЦІЯ до ЗВІТУ по ТЦО. Аналіз порядку. Рекомендації практики. Підводні камені.
ЗВІТ по ТЦО! Підготовка та перевірка звіту.

1. ДОКУМЕНТАЦІЯ по ТЦО. Як підготувати без помилок та штрафів?

 • Пакет Документів та Додатків до звіту з ТЦО.
 • Приклад розрахунку трансфертної ціни та складання повного комплекту документації.
 • Яку інформацію необхідно розкрити в документації?
 • Застосування штрафних санкцій за неповне розкриття інформації в документації по ТЦО.
 • Документацію готують всі, але подають на запит.
 • Як підготувати самим? Коли краще залучити зовнішніх спеціалістів.
 • Пакет документації для цілей ТЦО, як підготувати функціональний аналіз.

2. ЗВІТ по ТЦО! Звіт подають всі, в кого є контрольовані операції (КО)!

 • Перевірка звіту по ТЦО.
 • Складання звіту. Аналіз зміненого Порядку, затвержденого Наказом МінФіну №8 (зміни від 28.04.2017р.).
 • Приклад складання Звіту про контрольовані операції. Проблемні питання при заповненні.
 • Відображення специфічних операцій у звіті про КО:
  Проценти за позиками. Роялті за використання об’єктів інтелектуальної власності. Можливість групування контрольованих операцій...
 • Документація та звіт: як підготувати самостійно
 • Які документи потрібно мати?

3. Функціональний аналіз, економічний аналіз, політика ТЦО.  Аналіз ризиків.

 • Як підготувати?
 • Економічні моделі при складанні пакету документів по ТЦО. 
 • Особливі випадки обґрунтування ціни / рентабельності в операціях, що не є контрольовані для ТЦО.

4. КОРЕГУВАННЯ. Приклад. Коли потрібно проводити, а коли застосування є недоцільним.

АНАЛІЗ ВСІХ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА по ТРАНСФЕРТНОМУ ЦІНОУТВОРЕННЮ (ТЦО) за 2017 та на 2018!

5. ! Повний аналіз змін Податкового кодексу та інших законодавчих актів.

6. Старі проблеми на новий лад:

 • Робота через посередника-прокладку, форвардні ф’ючерсні контракти.
 • Специфіка для посередників при ТЦО.
 • "Нестиковки" формулювань оновленого ПКУ: як по-новому порахувати суму для ТЦО.
 • ТЦО 2018: під ТЦО попадають ті, чий загальний оборот 150 млн грн., а з 1 контрагентом від 10 млн грн. 
 • Подача звіту, документів: що по новим правилам?
 • Нові правила процесу проведення перевірок по ТЦО.

7. ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ.

 • Визначення та критерії пов’язаних осіб. Як визначати пов’язаність в «ланцюгу» контрагентів.
  Приклад розрахунку прямого та опосередкованого контролю.
 • Уточнення визначення контрольованих операцій між пов’язаними особами з застосуванням «штучних» непов’язаних посередників.
 • Розкриття інформації про пов’язаних осіб.
 • Розширено визначення поняття пов’язаності. Надання позики / фін. допомоги у суттєвому обсязі робить осіб пов’язаними.
 • Можливість самостійного визначення осіб пов’язаними в ТЦО. Наслідки для платників.
 • Право ДФС визначати пов’язаність через суд.

8. КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЇ. ІДЕНТИФІКАЦІЯ та їх ВИЗНАЧЕННЯ. Нові правила 2018!

 • Зміни 2018 року! Зміни за 2016 та 2017.
 • Ідентифікація кола операцій для ТЦО.
 • Визначення КО. Критерії визнання контрольованих операцій.
 • Визначення контрольованих операцій звужено до господарських операцій, що впливають на об’єкт оподаткування.
 • Контроль лише щодо операції з нерезидентами. Внутрішні операції поза контролем.
 • Операції з посередниками-нерезидентами. Ігнорування непов’язаних посередників у ланцюгу операцій (в т.ч. якщо вони є "штучними").
 • ПДВ виключено з-під контролю, контролюється тільки ППП для цілей ТЦО.
 • НЕРЕЗИДЕНТИ. Перелік «НИЗЬКО-ПОДАТКОВИХ» ЮРИСДИКЦІЙ (НПЮ) від КМУ.
  Очікувані зміни. З якої дати наберуть чинності. Новий перелік організаційно-правових форм нерезидентів, операції з якими контролюються – з якої дати набирає чинності.
  Чи застосовується ТЦО при роботі з "низько-податковими" суб’єктами, зареєстрованими в "високо-податкових" юрисдикціях?

9. СПІВСТАВНІ ОПЕРАЦІЇ.

 • Співставність (внутрішня та зовнішня) умов операцій.
 • Визначення внутрішніх та зовнішніх співставних операцій.
 • Критерії співставності. Пріоритетність внутрішніх над зовнішніми співставними операціями.
 • Де їх шукати? Як застосовувати? Проблеми пошуку співставних операцій.
 • Корегування для приведення операцій до рівня співставних.
 • Практичні рекомендації.

10. МЕТОДИ ТЦО.

 • Аналіз кожного методу. Вибір сторони для дослідження.
 • Алгоритм вибору методу (найбільш доцільного по ТЦО).
 • Як обгрунтувати неможливівсть застосування 1–3 методів?
 • Пріорітетність методів ТЦО. Послідовність використання методів по ТЦО.
 • Сутність аналізу, опис процедури, що здійснює підприємство.
 • Аналіз кожного методу (відмінність української версії від ОЕСР). Сфера їх застосування.
 • Ціна та показники рентабельності. Як ключові одиниці в ТЦО. Порядок розрахунку.
 • Складнощі використання методів, що базуються на показниках рентабельності. Вибір виду рентабельності.
 • Метод порівняльної контрольованої ціни  пріоритетний по відношенню до інших методів.
 • Специфічний метод обґрунтування ціни біржового товару.
  Перелік бірж та біржового товару
  (Постанова КМУ №616), як застосовувати стосовно 2016 року.
 • Зник критерій операції з «низько-податковими» юрисдикціями.
 • Приклади застосування методів ТЦО до операцій.
  Фінансові операції. Операції з правами на об’єкти інтелектуальної власності. Операції з об’єктами нерухомості та інше.

11. ДІАПАЗОНИ. Зміни.

 • Як рахувати квартилі? Практичні приклади.
 • Визначення діапазону цін та діапазону рентабельності на практичних прикладах. Правила розрахунку.
 • Зміни. У випадку непопадання ціни / рентабельності контрольованої операції в діапазон ціни / рентабельності – ціна / рентабельність визначається на рівні медіани, нижнього / верхнього квартиль при самостійному коригуванні, чи застосовується стосовно коригувань операцій 2016 року.
 • Порівняння не з усім діапазоном, а з медіаною. Процедура КМУ.
 • Приклад побудови діапазону ціни / рентабельності по Постанові КМУ.
 • Як рахувати, коли існує всього 2 співставні операції.
 • Небезпечність ситуації, коли існує детальна інформація про ціни на товари в співставних умовах.
  Можливість використовувати показники 1 співставної операції замість побудови діапазону.

12. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ по співставним операціям.

 • Різні джерела інформації. Проблеми вибору джерел інформації.
 • Зник поділ на офіційні та неофіційні джерела. Будь-яка загальнодоступна інформація може бути джерелом інформації для ТЦО.
 • Використання офіційних джерел в 2015.
  Використання експертизи Держзовнішінформу, баз данних Бюро Ван Дейк (RUSLANAAMADEUS тощо).
 • Бази даних для ТЦО: «+» та «–». Для яких методів застосовуються.
 • Внутрішні та зовнішні співставні операції.
 • Цінові експертизи для цілей ТЦО.
 • Практичні рекомендації по пошуку співставних операцій.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЦО.

13. Планування ТЦО та мінімізація ризиків.

14. Внутрішня система контролю за ТЦО: як організувати комунікацію між структурними підрозділами компанії для контролю за трансфертними цінамі та мінімізувати податкові ризики.
Корпоративна цінова політика.

15. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ по первинному аналізу господарських операцій на їх відповідність вимогам ТЦО.
Аналіз схеми руху товарів, послуг, грошових потоків. Система ціноутворення з врахуванням вимог до контролюємих угод. Ідентифікація співставних неконтролюємих угод. Можливості корегування внаслідок різних умов угод з врахуванням норм ТЦО.

16. Що потрібно робити, щоб мінімізувати ризики.
"Виведення операції з-під ТЦО": законодавство, м/н практика. Приклади. Ризики.

17. Роз’яснення ДФСУ:

 • Уступка прав вимоги (за поставленими товарами) на користь резидента низько податкової юрисдикції.
 • Погашення зобов’язання перед поручителем.
 • Часткове чи повне прощення заборгованості та інше.
 • Майновий внесок до статутного капіталу.

ПЕРЕВІРКИ ТЦО. КОНТРОЛЬ. ШТРАФИ. Взаємодія з ДФС. Оскарження донарахувань.

Стратегії захисту платника податків. Досвід аргументування рівня цін. Судова практика.

18. ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ ТЦО. Моніторинг.

 • Податкові перевірки ТЦО. Практика перевірок ДФС.
 • Підстави для перевірки: зміни. Порядок та особливості проведення.
  Максимальний строк перевірки збільшено до 30 місяців!
 • Результати перевірки. Нюанси.
 • Строк позовної давності щодо контрольованих операцій 7 років!

19. Моніторинг КО.

 • Порядок проведення ДФС.
 • Спостереження за цінами та умовами.
 • Аналіз інформації про КО, звітів, документації.
 • Аналіз інформаційних джерел.
 • Опитування-Допит-Інтерв’ю ДФС представників платників податку! Процедура. Результати.

20. Оскарження податкових донарахувань (в судовому та позасудовому порядку) по ТЦО.

21. КОРИГУВАННЯ. Самостійні, пропорційні, зворотні.

 • Виправлення помилок. Донарахування податкових зобов’язань.
 • Коли потрібно проводити, а коли застосування є недоцільним. Вимоги до проведення.
 • Чи можуть такі корегування застосовуватися з 2015 року?
 • Корегування щодо операцій 2013 – 2014 років за старими правилами.
 • Застосування до ЗЕД діяльності?

22. ПОГОДЖЕННЯ ЦІН у контрольованих операціях.

 • Процедура.
 • Аналіз передбачених Законом можливостей для взаємного узгодження цін між платником та ДФС.
 • Порядок узгодження цін затверджено Постановою КМУ.
 • Міжнародний досвід та можливі наслідки для платників податків в Україні.

23. СУДОВА ПРАКТИКА по ТЦО! Позитивна та негативна! Різна судова практика по тим самим питанням. Аналіз.

 • Ідентифікація контрольованих операцій (контрольована / неконтрольована). Невключення КО до звіту.
 • Пов’язаність осіб.
 • НПЮ (Грузія, Швейцарія). LLP.
 • Посередницькі договори.
 • Неподання Документації. Не звітування.
 • Щодо штрафів...

ШТРАФНІ САНКЦІЇ. Відповідальність за порушення по ТЦО. Нові правила 2018!

 • Нові розміри штрафів. Неподання звітів, документації. Не включення в звіт контрольованої операції. Викривлення інформації...
 • За неподання Звіту (невчасне подання): 300 мінімальних зарплат.
 • За помилки у Звіті, незадекларованіневключені у Звіті операції: 1% (максимум 300 мін. зарплат). Специфічні ситуації.
 • За неподання Документації: 3% (максимум 200 мін. зарплат).
 • Перехідний штраф в 1 грн, до чого застосовується.
 • Застосування ДФС нових штрафів до старих періодів (звіти, документація). Роз’яснення ДФС. Що на практиці.
 • Застосування штрафних санкцій до КО 2015, 2016, 2017 та 2018 року!
 • Специфічні ситуації.

Все вопросы рассматриваются с учетом изменений законодательства на дату семинара!
Актуальные для Вас вопросы заранее присылайте на e-mail: km@dk.ua для глубокого изучения лектором!

Стоимость участия: 1750 грн. (без НДС). Возможна оплата с НДС.
Скидки Скидка за 2-х участников: 5%, за 3-х и более – 10%!
При регистрации через сайт (код ДК) скидка 3%!
В стоимость входит

▪ 6-7 часов обучения на семинаре;
консультации (в т.ч. индивидуальные) экспертов;
ответы на интересующие Вас вопросы,
аналитические материалы к семинару;
обед в ресторане,

кофе-брейки (утренний кофе + в перерывах);
деловые аксессуары;
сертификат.

Інформація до відома: 1. UN-2017-Manual-TP, 2. Настанова_ОСЕР
Место проведения:

Киев

Регистрация на семинар

! Отримати більш детальну інформацію та зареєструватись Ви можете за тел.:
+38(044) 537.70.10 (багатоканальний), 235.78.05
Київстар (067) 506 80 61,  МТС (095) 271 45 90
www.dku.in.ua або km@dk.ua