Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


Тема семинара:
ЗВІТУЄМО ТА ОПТИМІЗУЄМО 2018 РІК. АНАЛІЗУЄМО ТА ГОТУЄМОСЯ ДО ЗМІН 2019 РОКУ
Время проведения:
30.01.2019 - 30.01.2019
Город:
г. Харьков
Место проведения:
Премьер Палас Отель Харьков
Стоимость:
650 грн.
  • Организаторы
Название организации:
Компания ЛОПАНЬ
Контактные телефоны:
(057) 750-85-00
E-mail:
info@lopan.com.ua
Веб сайт:
https://lopan.com.ua
  • Описание семинара

 

ЗВІТУЄМО ТА ОПТИМІЗУЄМО 2018 РІК.

АНАЛІЗУЄМО ТА ГОТУЄМОСЯ ДО ЗМІН 2019 РОКУ.

 

Блок 1. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК – РІЧНА ЗВІТНІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ.

1. Особливості заповнення річної декларації мало- та високодохідниками.

1.1 Податкова амортизація – прискорений метод, вибуття основних засобів, особливості по МНМА, ремонт орендованого приміщення та заповнення додатку АМ.

1.2 Нарахування та виплата дивідендів, заповнення додатків АВ та ЗП.

1.3 Виплати нерезидентам, особливості застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування та заповнення додатка ПН.

1.4 Податкові різниці щодо створення забезпечення, списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості, створення резервів сумнівних боргів.

1.5 Безкоштовна передача товарів, робіт та послуг як збільшення об’єкту оподаткування. Фіскальна позиція та трактування.

1.6 Податкові різниці на виплати нерезидентам щодо імпорту товарів, робіт та послуг ( Перелік № 480 від 04.07.2017 року та перелік № 1045 від 27.12.2017 року).


2. Виправлення помилок минулих періодів.

2.1 Особливості виправлення помилок через поточну декларацію та шляхом подання уточненої декларації.

2.2 Вибір оптимального варіанту виправлення помилки в залежності від виду помилки.

2.3 Числові приклади та практичні ситуації коли і як варто виправляти помилку.

2.4 Застосування норм ст. 50 ПКУ, ПСБО 6 Виправлення помилок.


3. Звіт про пільги та від’ємне значення – як прозвітувати без штрафів.

3.1 Як порахувати розмір пільги та заповнити звіт про пільги.

3.2 Коли не варто показувати збитків і як їх можна оптимально «приховати».

3.3 Як не показати усіх витрат та як не завищити дохід.


4. Оптимізація податку на прибуток високо- та малодохідниками.

4.1 Дієві та перевірені інструменти, зокрема щодо: методу та строку корисного використання, переоцінки основних засобів, ремонт та модернізація, вартісний критерій, інструменти по дебіторській та кредиторський заборгованості, інструменти по доходу та витратах, запасах.

5. Перехідні операції.

5.1 Гроші-реалізація. Особливість відображення в обліку та вплив на розмір податку на прибуток.

5.2 Перевищення посеред року 20 млн. гривень.

 

Блок 2. ЗАРПЛАТА ТА ВИПЛАТИ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ.

1. Нові показники-мінімуми 2019 року та випадки їх застосування.

2. Виконання квот для забезпечення робочими місцями інвалідів та безробітних.

3. Резерв відпусток та річна інвентаризація суми.

4. Річний перерахунок податку з доходів фізичних осіб – випадки проведення, розрахунок та звітність.

5. 1 ДФ за 4 квартал – чи варто заповнювати виплати підприємцям, розділ військовий збір, внески в статутний капітал, позика надана та отримана ( Порядок заповнення податкового розрахунку, затверджений Наказом Мінфіну від 13.01.2015 року № 4).


Блок 3. РІЧНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ.

1. Приватні підприємці – що найбільше перевіряли у 2018 році та які типові помилки виявляли контролери.

2. Заповнення книги - типові помилки, які допускають при заповненні книги, та штрафні санкції, які з цього випливають.

3. Прийом коштів єдиноподатником через платіжні системи – чи є порушенням умов перебування на спрощеній системі.

4. Звітність з ЄСВ – як заповнити правильно із урахуванням оновленої форми звітності ( із урахуванням змін, внесених Наказом Мінфіну від 05.05.2018 року № 511).

5. Декларація з єдиного податку – особливість заповнення у разі переходу протягом року з однієї групи в іншу.

6. Як правильно порахувати та не перевищити ліміт 1 млн. гривень для застосування РРО.

7. Проблемні витрати для загальносистемників-підприємців.


Блок 4. АКТУАЛЬНІ ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА ДАТУ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ.

Вартість участі у семінарі - 650 грн.

Регистрация по телефону (057) 750-85-00.

Ждем вас на нашем семинаре!

О других наших мероприятиях читайте на lopan.com.ua