Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


Тема семинара:
Бухгалтерія медичного КНП: облік від А до Я
Время проведения:
03.04.2020 - 03.04.2020
Город:
м. Одеса
Место проведения:
готель "Заграва"
Стоимость:
1490 грн без ПДВ. При оплаті за 2-х учасників від однієї організації – знижка 10%, за 3-х (і більше) – 15%. Для іногородніх клієнтів знижка 20%
  • Организаторы
Название организации:
Компанія "Uniqid"
Контактные телефоны:
(068) 773-23-32, (095) 108-17-28
E-mail:
info@uniqid.com.ua
Веб сайт:
www.uniqid.com.ua
  • Описание семинара

Шановні колеги! Компанія «Uniqid» запрошує на Авторський семінар - практикум Тимура Алієва у місто Одеса на тему:
"Бухгалтерія медичного КНП: облік від А до Я"


Лектор:
Тимур Алієв- консультант з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, експерт з трудового права та оплаті праці, фахівець з управлінського обліку та бюджетування, автор понад тисячі публікацій в спеціалізованій періодиці, а також численних запитів в офіційні органи, кадровий аудитор.

Регламент:
✔️Організація бухобліку КНП: розпорядчі документи.
• Ведення бухобліку: чи потрібен наказ, хто та коли його складає.
• Форми організації та ведення бухобліку.
• Право підпису, відповідальність та розподілення функцій.
• Документоообіг. План рахунків.
• Відображення окремих операцій: операції з готівковими коштами, цільове фінансування, оплата праці, відрядження.
• Організація обліку запасів і МШП: медичні особливості. Інвентаризація.
• Внесення змін і строк дії наказу про організацію бухобліку, додатки до цього наказу.

✔️Облік основних засобів (ОЗ) та нематеріальних актівів КНП.
• Визначення та класифікація ОЗ: чи слід КНП орієнтуватися на звичні бюджетні критерії
• Облік надходження ОЗ у КНП: формуємо первісну вартість, придбаваємо ОЗ (за власні кошти та та за рахунок цільового фінансування), самостійне виготовлення ОЗ, безоплатне отримання ОЗ, отримання ОЗ як внесок до статутного капіталу.
• Амортизація ОЗ: основні принципи нарахування амортизацїї, методи нарахування амортизації, відображуємо амортизацію в бухобліку, зміна методів амортизації та її строків, амортизація безоплатно отриманих ОЗ і ОЗ, придбаних за рахунок цільового фінансування.
• Зміна залишкової вартості обєктів ОЗ: переоцінка залишкової вартості, зменшення (відновлення) корисності.
• Поліпшення та ремонт ОЗ.
• Облік вибуття ОЗ: продаємо ОЗ, ліквідація ОЗ, безоплатна передача обєктів ОЗ.
• Нематеріальні активи у КНП: коли вони (зокрема, ліцензії) можуть бути, як їх оприбуткувати, амортизувати та списати.

✔️Облік запасів КНП.
• Запаси та їх класифікація.
• Надходження запасів: первісна вартість запасів, придбання запасів, безоплатне отримання запасів, нестачі, виявлені під час приймання запасів.
• Запаси у діяльності КНП: зберігання запасів, оцінка на дату балансу, використання запасів у діяльності КНП, втрати запасів.
• Вибуття запасів: методи оцінки вибуття запасів, реалізація запасів, безоплата передача запасів, повернення запасів постачальнику.
Транспортно-заготівельні витрати: чи можуть бути вони у КНП.
• Особливості обліку окремих видів запасів: лікарські засоби та медичні вироби, рецептурні бланки, малоцінні та швидкозношувані предмети, тари, відходи, готова продукція (компоненти крові).

✔️Облік розрахунків КНП: дебітори та кредитори.
• Сутність та визнання дебіторської заборгованості: довгострокова дебіторка, поточна дебіторка (розрахунки з покупцями та замовниками, розрахунки за виданими авансами, розрахунки і підзвітними особами, розрахунки за нарахованими доходами, розрахунки за претензіями, розрахунки за відшкодуванням завданих збитків, розрахунки з іншими дебіторами, розрахунки з державними цільовими фондами).
• Види дебіторської заборгованості за своєчасністю погашення.
• Сутність та визнання кредиторської заборгованості: довгострокові зобовязання, поточні зобовязання (розрахунки з постачальниками та підрядниками, розрахунки за податками й платежами, розрахунки за страхуванням, розрахунки за виплатами працівникам, розрахунки за іншими операціями, забезпечення).

✔️Облік доходів і витрат КНП: формуємо фінрезультат.
• Доходи та витрати від надання медичних послуг (за програмою медичних гарантій і платних): залежність від джерела фінансування (НЗСУ або пацієнт).
• Адміністративні витрати та витрати на збут: незалежність від джерела фінансування.
• Доходи та витрати іншої операційної діяльності: бюджетні фінансування, реалізація майна, орендні операції тощо.
• Фінансові доходи: коли вони можливі у КНП.
Інші доходи та витрати: увага на інвестиційну діяльність.
• Фінансовий результат: як часто його слід визнаачати. Чи впливає прибуток (збиток) на знаходження КНП у Реєстрі неприбуткових установ і організацій.
• Доходи та витрати майбутніх періодів: що реально слід відображати у їхньому складі.


✔️В участь в семінарі входить:
• Конспект семінару. Містить зразки необхідних документів буде відправлятиметься кожному учаснику після семінару.
• Затишний зал.
• Діалог з лектором.
• Відповіді на питання (можете заздалегідь надіслати свої індивідуальні питання лектору).
• Роздатковий матеріал, канцелярське приладдя.
• Сертифікат учасника.
• Ранкова кава.
• Обід в ресторані.

✔️Вартість участі у семінарі:
Повна вартість - 1490 грн без ПДВ.
При оплаті за 2-х учасників від однієї організації – знижка 10%, за 3-х (і більше) – 15%.
Для іногородніх клієнтів знижка 20%.

Знижки не сумуються!

Бути з нами - значить прагнути до більшого!

Ваш Uniqid!

Ми на Facebook https://www.facebook.com/UniqID.com.ua/