Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


Тема семинара:
БУХОБЛІК за ПСБО - ОНЛАЙН КУРС /Школа практики Мар'яни Кавин/
Время проведения:
13.07.2020 - 04.09.2020
Город:
Онлайн, вся Україна
Место проведения:
Онлайн, вся Україна
Стоимость:
5 490 грн. Є можливість оплати в розстрочку
  • Организаторы
Название организации:
Податковий блог Мар’яни Кавин “З любов’ю до бухгалтерів”
Контактные телефоны:
+38 067 670 35 90
E-mail:
kavynm@gmail.com
Веб сайт:
https://kavynm.com, https://www.facebook.com/Tax.Kavyn/, Інстаграм: https://www.instagram.com/kavynmaryana, Ютуб: https://goo.gl/mmdz5L
  • Описание семинара

Курс складається із 15-ти вебінарів

Кожний вебінар триває 2,5 год

Стартуємо: 13.07.2020

(по 3 заняття в тиждень)

Загальний обсяг курсу – 50 академічних годин

Час проведення:
з 15:00 по 17:30

+ 50 годин, які підуть на домашнє завдання

та опрацювання матеріалу

Курс включає:

  • Теоретичну частину 20% ( вивчення основних ПСБО)

  • Практичну частину 80% (наскрізна задача із заповненням первинних документів, складенням бухгалтерських проведень, перенесення до оборотно-сальдової відомості , шахматної відомості та складення балансу та звіту про фінансові результати – власними руцями.

Кому буде корисно

– в першу чергу, курс для головних бухгалтерів, які вивчали П(С)БО самостійно

– для практикуючих бухгалтерів, які хочуть знати “наші” національні стандарти глибше

– для бухгалтерів, які ведуть окрему ділянку обліку, але мріють стати голбухом

– студентам, що закінчили вузи та шукають роботу бухгалтера

Кожному учаснику надсилатиметься робоча ексель Таблиця із необхідними формулами. Завдяки цим робочим Таблицям- ми складемо разом шахматну відомість, оборотно – сальдову відомість, баланс та фінансові результати

Що спонукало мене провести цей курс:

У всіх є чарівна кнопка “ок заполнить. ” А  тому, навіть практикуючий бухгалтер із досвідом отримає користь від курсу. Адже більшість процесів “програма закриває сама”. А що та куди там закривається- хто його знає… Якщо з часом “вилазить” невірне проведення чи бардачина у бухобліку – що ми говоримо? “То не я – то все програма! “

А програма – не винна:) вона “закриє” так як ми її налаштуємо. І час від часу слід робити перевірку – чи щось не “злетіло” не “зїхало” і не поїхало” при черговому оновленні програми:)

 

Дні проведення онлайн курсу :

1 тиждень: 13-14-16 липня;

2 тиждень: 20-21-23 липня;

3 тиждень: 27-28-30 липня;

4 тиждень: 25-27-28 серпня;

5 тиждень: 2-3-4 вересня;

Час проведення: з 15:00 по 17:30

Формат проведення: онлайн – курс, що передбачає участь у прямому ефірі (вебінар), доступ до відеозаписів,розв’язування тестів та комплексної задачі

Лектор Мар’яна Кавин

Практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р.

Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит

 

УВАГА!

Для участі в онлайн курсі наявність електронної пошти від  Google – Gmail є обов’язковою.

 За бажанням учасника надається допомога у створенні електронної пошти  Gmail

 

Програма курсу

ВЕБІНАР 1

   Регулювання бухобліку в Україні

  – від чого залежить , за якими стандартами обліку П(С)БО чи МСФЗ вести облік

  – як організувати бухоблік на підприємстві

  – основоположні припущення, межа суттєвості, вартісні критерії

  – роль наказу про облікову політику та внутрішніх положень

  – відповідальність бухгалтера та головного бухгалтера

  – величина суб’єкта господарювання та вибір необхідної форми для

  – подання фінансової звітності – основні правила

Первинні документи

  – основне, що потрібно знати бухгалтеру про договори

  – первинка, її різновиди та облікові регістри

  – форма первинного документу, реквізити та дата проведення в обліку документу

  – накладні, акти наданих послуг та виконаних робіт

  – авансові звіти, товарно транспортні накладні

  – огляд усіх бухгалтерських рахунків та первинних документів, що використовуються до них

  – паперова та електронна форма

  ВЕБІНАР 2

  Основні засоби – част.1

  – первинні документи,  що передбачені для обліку операцій із основними засобами

  – оприбуткування ( придбання за гроші, отримання в кредит, внесок до статутного капіталу, подароване, отримано по бартеру)

  – амортизація (методи розрахунку, перший та останній місяць, зміна методу та строку корисного використання)

  – подальші витрати на утримання  основних засобів ( ремонт поточний, техогляд, модернізація, капітальний ремонт та поліпшення)

  ВЕБІНАР 3

  Основні засоби – част.2

  – переоцінка основних засобів

  – вибуття основних засобів ( ліквідація, продаж за гроші, внесок до статутного капіталу, подаровані основні засоби

  – Необоротні активи до вибуття 

  – малоцінні необоротні матеріальні активи

  – ремонт орендованих основних засобів

  ВЕБІНАР 4

  Інвестиційна нерухомість

  – Визнання, подальший облік та вибуття

  – зміна призначення інвестиційної нерухомості

  Нематеріальні активи

  – сайт, ліцензії тощо – коли витрати періоду , а коли капіталізація

  ВЕБІНАР 5

  Дохід

  – критерії визнання доходу, особливості визнання у разі надання послуг, виконання робіт та відвантаження товарів

  – пасивні доходи

  – доходи майбутніх періодів

  – відображення доходів у неприбуткових організаціях, цільове фінансування, гранди

  – визнання доходу  у випадку відстрочки платежу

  ВЕБІНАР 6

  Витрати

  – критерії визнання витрат

  – види витрат – адміністративні, витрати на збут, інші операційні

  – послуги та виробництво – алгоритм закриття виробничих рахунків

  – загальновиробничі витрати- як обрати базу розподілу та розподілити загальновиробничі витрати

  – відображення витрат у неприбуткових організаціях, цільове фінансування, гранди

  – Витрати майбутніх періодів

  Запаси

  – види запасів, оприбуткування, подальший облік та вибуття, уцінка запасів

  – облік МШП

  – облік готової продукції, брак виробництва

  – Облік товарів – на складі, товари на комісії та товари в дорозі

  ВЕБІНАР 7

  – Дебіторська заборгованість – поточна та довгострокова, що таке дисконтування.

  – Як продисконтувати заборгованість.

  – Заборгованість сумнівна та безнадійна. 

  – Як порахувати резерв сумнівних боргів. Методи створення резерву, передбачені ПСБ 10

  – Кредиторська заборгованість – її види, визнання та списання

  – ПДВ облік списання дебіторської та кредиторської заборгованості

  ВЕБІНАР 8

  – Фінансові інструменти – визнання та подальший облік

  – Дисконтування – алгоритм розрахунку, облік кредиторської та дебіторської заборгованості

  – Облік позик, банківських кредитів

  – Числові приклади та ситуації

  ВЕБІНАР 9

  Валютні операції

  – Валютні операції – визнання, обчислення курсових різниць

  – Придбання основних засобів, товарів за валюту

  – Експортна виручка за реалізовані товари, роботи, послуги

  – заборгованість за кредити отримані від нерезидентів

  Облік готівкових та безготівкових операцій

  – облік коштів на розрахунковому рахунку, розподільчому рахунку, електронному ПДВ – рахунку ( 315 та 316 рахунок)

  – кошти в дорозі

  ВЕБІНАР 10

  Оренда

  – Фінансова оренда в орендаря та орендодавця

  – Операційна оренда в орендаря та орендодавця

  – Числовий приклад фінансового лізингу

  – Числовий приклад оренди операційної

  ВЕБІНАР 11

  – Операції із статутним капіталом – внесення, реінвестиція, вилучення капіталу

  – Формування резервного капіталу

  – Нарахування та виплата дивідендів

  – Фінансові інвестиції , облік за методом участі в капіталі

  ВЕБІНАР 12

  – Податок на прибуток – нарахування у бухобліку, ув’язка з податковою декларацією, податкові різниці – тимчасові та постійні, 

  – розрахунок відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань

  – Виправлення помилок. Події після дати балансу – зміна облікової політики, зміна облікової оцінки

  – Приклади відображення в обліку

  ВЕБІНАР 13

  – Розрахунки з працівниками, бюджетом

  – розрахунки по авансовим звітам

  – розрахунки по штрафам та пеням

  – ПДВ зобов’язання – вплив на бухоблік, звірка та закриття тимчасових рахунків 643

  – ПДВ кредит – вплив на бухоблік, звірка та закриття тимчасових рахунків 644

  – закриття доходів та витрат – 8-ий та 9-ий клас

  – позабалансові рахунки, що це таке та як його застосовувати

ВЕБІНАР 14 – 15

Облікові регістри. Підсумки та повтор усіх тем, складання оборотно- сальдової та шахматної відомості . Заповнення форм звітності

На Ваш вибір Ви можете обрати один з двох варіантів оплати :

Варіант №1: оплата повної суми 5 490 грн.

 

Граничний строк оплати – не пізніше 07.07.2020 року

 

Варіант №2 – оплата у розстрочку – 5 990 грн.

(всього 5-ть оплат по 1198 грн.)

Граничний строк оплати –

не пізніше четверга тижня, що передує навчальному тижню

 

У вартість входить:

  – Конспект (стандарти обліку, методичні рекомендації, основні нормативні акти, що регулюють ведення бухобліку в Україні)

  – Задачі. По кожному вебінару буде по 3 задачі, разом їх буде 42. 

  – Фішка курсу – наскрізна задача – від первинних документів із бухпроведенням до складання оборотно – сальдової відомості, шахматки, балансу та фінрезів

  – Доступ до медіа матеріалів 15-ти вебінарів

  – Ексель таблиці із формулами – для подальшого використання у практиці

  – Тести. По кожному вебінару їх буде 10-ть, разом 140 тестів

  – Доступ до відео для однієї особи на 3 місяці по завершенню повного курсу.

  – Участь в онлайн- трансляції тривалістю 50-ть академічних годин

  – Можливість задати питання в чаті по темі вебінару

  – За результатами успішності- рекомендації роботодавцю про успіхи у навчанні

  – Електронний сертифікат пройденого курсу

Вартість повного курсу: 5 990

мінус знижка 500 грн

= 5 490 грн.