Подпишитесь!


4701 Печатать

Секція K «Послуги фінансові та страхові» (розділи 64–66)

Код

Назва

Код УКТЗЕД

64

Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного забезпечення

 

64.1

Послуги щодо грошового посередництва

 

64.11

Послуги центрального банку

 

64.11.1

Послуги центрального банку

 

64.11.10

Послуги центрального банку

 

64.11.10-00.00

Послуги центрального банку

 

64.19

Послуги щодо грошового посередництва, інші

 

64.19.1

Послуги депозитні

 

64.19.11

Послуги депозитні для корпоративних та інституційних вкладників

 

64.19.11-00.00

Послуги депозитні для корпоративних та інституційних вкладників

 

64.19.12

Послуги депозитні для інших вкладників

 

64.19.12-00.00

Послуги депозитні для інших вкладників

 

64.19.2

Послуги щодо надання кредитів банківськими установами

 

64.19.21

Послуги щодо надання кредитів підприємствам банківськими установами

 

64.19.21-00.00

Послуги щодо надання кредитів підприємствам банківськими установами

 

64.19.22

Послуги щодо надання споживчих кредитів банківськими установами

 

64.19.22-00.00

Послуги щодо надання споживчих кредитів банківськими установами

 

64.19.23

Послуги щодо надання житлових іпотечних кредитів банківськими установами

 

64.19.23-00.00

Послуги щодо надання житлових іпотечних кредитів банківськими установами

 

64.19.24

Послуги щодо надання іпотечних кредитів, крім житлових, банківськими установами

 

64.19.24-00.00

Послуги щодо надання іпотечних кредитів, крім житлових, банківськими установами

 

64.19.25

Послуги щодо надання комерційних кредитів, крім іпотечних, банківськими установами

 

64.19.25-00.00

Послуги щодо надання комерційних кредитів, крім іпотечних, банківськими установами

 

64.19.26

Послуги щодо надання кредитів через кредитні картки банківськими установами

 

64.19.26-00.00

Послуги щодо надання кредитів через кредитні картки банківськими установами

 

64.19.29

Послуги щодо надання кредитів банківськими установами, інші

 

64.19.29-00.00

Послуги щодо надання кредитів банківськими установами, інші

 

64.19.3

Послуги щодо грошового посередництва, інші, н. в. і. у.

 

64.19.30

Послуги щодо грошового посередництва, інші, н. в. і. у.

 

64.19.30-00.00

Послуги щодо грошового посередництва, інші, н. в. і. у.

 

64.2

Послуги холдингових компаній

 

64.20

Послуги холдингових компаній

 

64.20.1

Послуги холдингових компаній

 

64.20.10

Послуги холдингових компаній

 

64.20.10-00.00

Послуги холдингових компаній

 

64.3

Послуги довірчих товариств, фондів і подібних фінансових організацій

 

64.30

Послуги довірчих товариств, фондів і подібних фінансових організацій

 

64.30.1

Послуги довірчих товариств, фондів і подібних фінансових організацій

 

64.30.10

Послуги довірчих товариств, фондів і подібних фінансових організацій

 

64.30.10-00.00

Послуги довірчих товариств, фондів і подібних фінансових організацій

 

64.9

Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного забезпечення, інші

 

64.91

Послуги щодо фінансового лізингу

 

64.91.1

Послуги щодо фінансового лізингу

 

64.91.10

Послуги щодо фінансового лізингу

 

64.91.10-00.00

Послуги щодо фінансового лізингу

 

64.92

Послуги щодо надання кредитів, інші

 

64.92.1

Послуги щодо надання кредитів, крім послуг банківських установ, інші

 

64.92.11

Послуги щодо надання кредитів підприємствам, крім послуг банківських установ

 

64.92.11-00.00

Послуги щодо надання кредитів підприємствам, крім послуг банківських установ

 

64.92.12

Послуги щодо надання споживчих кредитів, крім послуг банківських установ

 

64.92.12-00.00

Послуги щодо надання споживчих кредитів, крім послуг банківських установ

 

64.92.13

Послуги щодо надання житлових іпотечних кредитів, крім послуг банківських установ

 

64.92.13-00.00

Послуги щодо надання житлових іпотечних кредитів, крім послуг банківських установ

 

64.92.14

Послуги щодо надання іпотечних кредитів, крім житлових іпотечних кредитів та послуг банківських установ

 

64.92.14-00.00

Послуги щодо надання іпотечних кредитів, крім житлових іпотечних кредитів та послуг банківських установ

 

64.92.15

Послуги щодо надання комерційних кредитів, крім іпотечних кредитів та послуг банківських установ

 

64.92.15-00.00

Послуги щодо надання комерційних кредитів, крім іпотечних кредитів та послуг банківських установ

 

64.92.16

Послуги щодо надання кредитів через кредитні картки, крім послуг банківських установ

 

64.92.16-00.00

Послуги щодо надання кредитів через кредитні картки, крім послуг банківських установ

 

64.92.19

Послуги щодо надання кредитів, крім послуг банківських установ, інші, н. в. і. у.

 

64.92.19-00.00

Послуги щодо надання кредитів, крім послуг банківських установ, інші, н. в. і. у.

 

64.99

Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.

 

64.99.1

Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.

 

64.99.11

Послуги інвестиційно-банківські

 

64.99.11-00.00

Послуги інвестиційно-банківські

 

64.99.19

Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного забезпечення, н. в. і. у.

 

64.99.19-00.00

Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного забезпечення, н. в. і. у.

 

65

Послуги щодо страхування, перестрахування та недержавного пенсійного забезпечення, крім послуг у сфері обов'язкового соціального страхування

 

65.1

Послуги щодо страхування

 

65.11

Послуги щодо страхування життя

 

65.11.1

Послуги щодо страхування життя

 

65.11.10

Послуги щодо страхування життя

 

65.11.10-00.00

Послуги щодо страхування життя

 

65.12

Послуги щодо страхування, не пов'язані зі страхуванням життя

 

65.12.1

Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров'я

 

65.12.11

Послуги щодо страхування від нещасних випадків

 

65.12.11-00.00

Послуги щодо страхування від нещасних випадків

 

65.12.12

Послуги щодо страхування здоров'я

 

65.12.12-00.00

Послуги щодо страхування здоров'я

 

65.12.2

Послуги щодо страхування автотранспорту

 

65.12.21

Послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальність перевізника)

 

65.12.21-00.00

Послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальність перевізника)

 

65.12.29

Послуги щодо страхування автотранспорту, інші

 

65.12.29-00.00

Послуги щодо страхування автотранспорту, інші

 

65.12.3

Послуги щодо страхування водного, повітряного та інших видів транспорту

 

65.12.31

Послуги щодо страхування залізничного рухомого складу

 

65.12.31-00.00

Послуги щодо страхування залізничного рухомого складу

 

65.12.32

Послуги щодо страхування відповідальності власників повітряного транспорту (зокрема відповідальність перевізника)

 

65.12.32-00.00

Послуги щодо страхування відповідальності власників повітряного транспорту (зокрема відповідальність перевізника)

 

65.12.33

Послуги щодо страхування повітряного транспорту, інші

 

65.12.33-00.00

Послуги щодо страхування повітряного транспорту, інші

 

65.12.34

Послуги щодо страхування відповідальності власників водного транспорту (зокрема відповідальність перевізника)

 

65.12.34-00.00

Послуги щодо страхування відповідальності власників водного транспорту (зокрема відповідальність перевізника)

 

65.12.35

Послуги щодо страхування водного транспорту, інші

 

65.12.35-00.00

Послуги щодо страхування водного транспорту, інші

 

65.12.36

Послуги щодо страхування вантажів і багажу

 

65.12.36-00.00

Послуги щодо страхування вантажів і багажу

 

65.12.4

Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек

 

65.12.41

Послуги щодо страхування майна від пожежі

 

65.12.41-00.00

Послуги щодо страхування майна від пожежі

 

65.12.49

Послуги щодо страхування майна від інших небезпек

 

65.12.49-00.00

Послуги щодо страхування майна від інших небезпек

 

65.12.5

Послуги щодо страхування загальної відповідальності

 

65.12.50

Послуги щодо страхування загальної відповідальності

 

65.12.50-00.00

Послуги щодо страхування загальної відповідальності

 

65.12.6

Послуги щодо страхування кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту), виданих гарантій (порук) і прийнятих гарантій

 

65.12.61

Послуги щодо страхування кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

 

65.12.61-00.00

Послуги щодо страхування кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

 

65.12.62

Послуги щодо страхування виданих гарантій (порук) і прийнятих гарантій

 

65.12.62-00.00

Послуги щодо страхування виданих гарантій (порук) і прийнятих гарантій

 

65.12.7

Послуги щодо страхування, пов'язані з поїздками та наданням допомоги, страхування судових витрат і різних фінансових ризиків

 

65.12.71

Послуги щодо страхування, пов'язані з поїздками та наданням допомоги

 

65.12.71-00.00

Послуги щодо страхування, пов'язані з поїздками та наданням допомоги

 

65.12.72

Послуги щодо страхування судових витрат

 

65.12.72-00.00

Послуги щодо страхування судових витрат

 

65.12.73

Послуги щодо страхування різних фінансових ризиків

 

65.12.73-00.00

Послуги щодо страхування різних фінансових ризиків

 

65.12.9

Послуги щодо страхування, не пов'язані зі страхуванням життя, інші

 

65.12.90

Послуги щодо страхування, не пов'язані зі страхуванням життя, інші

 

65.12.90-00.00

Послуги щодо страхування, не пов'язані зі страхуванням життя, інші

 

65.2

Послуги щодо перестрахування

 

65.20

Послуги щодо перестрахування

 

65.20.1

Послуги щодо перестрахування життя та здоров'я від нещасних випадків

 

65.20.11

Послуги щодо перестрахування життя

 

65.20.11-00.00

Послуги щодо перестрахування життя

 

65.20.12

Послуги щодо перестрахування від нещасних випадків

 

65.20.12-00.00

Послуги щодо перестрахування від нещасних випадків

 

65.20.13

Послуги щодо перестрахування здоров'я

 

65.20.13-00.00

Послуги щодо перестрахування здоров'я

 

65.20.2

Послуги щодо перестрахування транспорту та майна

 

65.20.21

Послуги щодо перестрахування цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальності перевізника)

 

65.20.21-00.00

Послуги щодо перестрахування цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальності перевізника)

 

65.20.22

Послуги щодо перестрахування автотранспорту, інші

 

65.20.22-00.00

Послуги щодо перестрахування автотранспорту, інші

 

65.20.23

Послуги щодо перестрахування водного, повітряного та інших видів транспорту

 

65.20.23-00.00

Послуги щодо перестрахування водного, повітряного та інших видів транспорту

 

65.20.24

Послуги щодо перестрахування вантажів і багажу

 

65.20.24-00.00

Послуги щодо перестрахування вантажів і багажу

 

65.20.25

Послуги щодо перестрахування майна від пожежі та інших небезпек

 

65.20.25-00.00

Послуги щодо перестрахування майна від пожежі та інших небезпек

 

65.20.3

Послуги щодо перестрахування загальної відповідальності, кредитів і гарантій

 

65.20.31

Послуги щодо перестрахування загальної відповідальності

 

65.20.31-00.00

Послуги щодо перестрахування загальної відповідальності

 

65.20.32

Послуги щодо перестрахування кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту) і гарантій

 

65.20.32-00.00

Послуги щодо перестрахування кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту) і гарантій

 

65.20.4

Послуги щодо перестрахування судових витрат і різних фінансових ризиків

 

65.20.41

Послуги щодо перестрахування судових витрат

 

65.20.41-00.00

Послуги щодо перестраховування судових витрат

 

65.20.42

Послуги щодо перестрахування різних фінансових ризиків

 

65.20.42-00.00

Послуги щодо перестраховування різних фінансових ризиків

 

65.20.5

Послуги щодо перестрахування, пов'язані з недержавним пенсійним забезпеченням

 

65.20.50

Послуги щодо перестрахування, пов'язані з недержавним пенсійним забезпеченням

 

65.20.50-00.00

Послуги щодо перестрахування, пов'язані з недержавним пенсійним забезпеченням

 

65.20.6

Послуги щодо перестрахування, не пов'язані з перестрахуванням життя, інші

 

65.20.60

Послуги щодо перестрахування, не пов'язані з перестрахуванням життя, інші

 

65.20.60-00.00

Послуги щодо перестрахування, не пов'язані з перестрахуванням життя, інші

 

65.3

Послуги щодо недержавного пенсійного забезпечення

 

65.30

Послуги щодо недержавного пенсійного забезпечення

 

65.30.1

Послуги щодо недержавного пенсійного забезпечення

 

65.30.11

Послуги щодо індивідуального недержавного пенсійного забезпечення

 

65.30.11-00.00

Послуги щодо індивідуального недержавного пенсійного забезпечення

 

65.30.12

Послуги щодо колективного недержавного пенсійного забезпечення

 

65.30.12-00.00

Послуги щодо колективного недержавного пенсійного забезпечення

 

66

Послуги допоміжні до фінансових послуг і послуг щодо страхування

 

66.1

Послуги допоміжні до фінансових послуг, крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення

 

66.11

Послуги, пов'язані з керуванням фінансовими ринками

 

66.11.1

Послуги, пов'язані з керуванням фінансовими ринками

 

66.11.11

Послуги щодо оперативного керування фінансовими ринками

 

66.11.11-00.00

Послуги щодо оперативного керування фінансовими ринками

 

66.11.12

Послуги регуляторні щодо фінансових ринків

 

66.11.12-00.00

Послуги регуляторні щодо фінансових ринків

 

66.11.19

Послуги, пов'язані з керуванням фінансовими ринками, інші

 

66.11.19-00.00

Послуги, пов'язані з керуванням фінансовими ринками., інші

 

66.12

Послуги брокерські щодо укладання контрактів на цінні папери й товари

 

66.12.1

Послуги брокерські щодо укладання контрактів на цінні папери й товари

 

66.12.11

Послуги брокерів щодо цінних паперів

 

66.12.11-00.00

Послуги брокерів щодо цінних паперів

 

66.12.12

Послуги брокерів товарних бірж

 

66.12.12-00.00

Послуги брокерів товарних бірж

 

66.12.13

Послуги щодо обміну валюти

 

66.12.13-00.00

Послуги щодо обміну валюти

 

66.19

Послуги допоміжні до фінансових послуг, інші, крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення

 

66.19.1

Послуги щодо визначення взаємних зобов'язань (клірингу) за договорами щодо цінних паперів і розрахунків за ними

 

66.19.10

Послуги щодо визначення взаємних зобов'язань (клірингу) за договорами щодо цінних паперів і розрахунків за ними

 

66.19.10-00.00

Послуги щодо визначення взаємних зобов'язань (клірингу) за договорами щодо цінних паперів і розрахунків за ними

 

66.19.2

Послуги допоміжні, пов'язані з інвестиційно-банківською діяльністю

 

66.19.21

Послуги щодо злиття та поглинання підприємств

 

66.19.21-00.00

Послуги щодо злиття та поглинання підприємств

 

66.19.22

Послуги щодо корпоративного фінансування та вкладання капіталу з ризиком

 

66.19.22-00.00

Послуги щодо корпоративного фінансування та вкладання капіталу з ризиком

 

66.19.29

Послуги допоміжні, пов'язані з інвестиційно-банківською діяльністю, інші

 

66.19.29-00.00

Послуги допоміжні, пов'язані з інвестиційно-банківською діяльністю, інші

 

66.19.3

Послуги довірчі та опікунські

 

66.19.31

Послуги довірчі

 

66.19.31-00.00

Послуги довірчі

 

66.19.32

Послуги опікунські

 

66.19.32-0000

Послуги опікунські

 

66.19.9

Послуги допоміжні до фінансових послуг, крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.

 

66.19.91

Послуги щодо фінансового консультування

 

66.19.91-00.00

Послуги щодо фінансового консультування

 

66.19.92

Послуги щодо обробляння фінансових операцій і послуги розрахункових палат

 

66.19.92-00.00

Послуги щодо обробляння фінансових операцій і послуги розрахункових палат

 

66.19.99

Послуги допоміжні до фінансових послуг, інші, н. в. і. у., крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення

 

66.19.99-00.00

Послуги допоміжні до фінансових послуг, інші, н. в. і. у., крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення

 

66.2

Послуги допоміжні щодо страхування та недержавного пенсійного забезпечення

 

66.21

Послуги щодо оцінювання ризиків і визначання збитків

 

66.21.1

Послуги щодо оцінювання ризиків і визначання збитків

 

66.21.10

Послуги щодо оцінювання ризиків і визначання збитків

 

66.21.10-00

Послуги щодо оцінювання ризиків і визначання збитків

 

66.21.10-00.01

Послуги щодо оцінювання ризиків

 

66.21.10-00.02

Послуги щодо визначання збитків

 

66.22

Послуги страхових агентів і брокерів

 

66.22.1

Послуги страхових агентів і брокерів

 

66.22.10

Послуги страхових агентів і брокерів

 

66.22.10-00

Послуги страхових агентів і брокерів

 

66.22.10-00.01

Послуги страхових агентів

 

66.22.10-00.02

Послуги страхових брокерів

 

66.22.10-00.03

Послуги перестрахових брокерів

 

66.29

Послуги допоміжні щодо страхування та недержавного пенсійного забезпечення, інші

 

66.29.1

Послуги допоміжні щодо страхування та пенсійного забезпечення, інші

 

66.29.11

Послуги актуаріїв

 

66.29.11-00.00

Послуги актуаріїв

 

66.29.19

Послуги допоміжні щодо страхування та пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.

 

66.29.19-00.00

Послуги допоміжні щодо страхування та пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.

 

66.3

Послуги щодо керування фондами

 

66.30

Послуги щодо керування фондами

 

66.30.1

Послуги щодо керування фондами

 

66.30.11

Послуги щодо керування портфелями активів, крім керування пенсійними фондами

 

66.30.11-00.00

Послуги щодо керування портфелями активів, крім керування пенсійними фондами

 

66.30.12

Послуги щодо керування пенсійними фондами

 

66.30.12-00.00

Послуги щодо керування пенсійними фондами

 

Абетковий покажчик до секції K

65.12.2

Автотранспорту

Послуги щодо страхування #

65.12.21

Автотранспорту

Послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників # (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.21-00.00

Автотранспорту

Послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників # (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.29

Автотранспорту

Послуги щодо страхування #, інші

65.12.29-00.00

Автотранспорту

Послуги щодо страхування #, інші

65.20.21

Автотранспорту

Послуги щодо перестрахування цивільної відповідальності власників # (зокрема відповідальності перевізника)

65.20.21-00.00

Автотранспорту

Послуги щодо перестрахування цивільної відповідальності власників # (зокрема відповідальності перевізника)

65.20.22-00.00

Автотранспорту

Послуги щодо перестрахування #, інші

65.20.22

Автотранспорту

Послуги щодо перестрахування #, інші

66.22

Агентів

Послуги страхових # і брокерів

66.22.1

Агентів

Послуги страхових # і брокерів

66.22.10

Агентів

Послуги страхових # і брокерів

66.22.10-00

Агентів

Послуги страхових # і брокерів

66.22.10-00.01

Агентів

Послуги страхових #

66.30.11

Активів

Послуги щодо керування портфелями #, крім керування пенсійними фондами

66.30.11-00.00

Активів

Послуги щодо керування портфелями #, крім керування пенсійними фондами

66.29.11

Актуаріїв

Послуги #

66.29.11-00.00

Актуаріїв

Послуги #

65.12.36

Багажу

Послуги щодо страхування вантажів і #

65.12.36-00.00

Багажу

Послуги щодо страхування вантажів і #

65.20.24

Багажу

Послуги щодо перестрахування вантажів і #

65.20.24-00.00

Багажу

Послуги щодо перестрахування вантажів і #

64.19.2

Банківськими

Послуги щодо надання кредитів # установами

64.19.21

Банківськими

Послуги щодо надання кредитів підприємствам # установами

64.19.21-00.00

Банківськими

Послуги щодо надання кредитів підприємствам # установами

64.19.22

Банківськими

Послуги щодо надання споживчих кредитів # установами

64.19.22-00.00

Банківськими

Послуги щодо надання споживчих кредитів # установами

64.19.23

Банківськими

Послуги щодо надання житлових іпотечних кредитів # установами

64.19.23-00.00

Банківськими

Послуги щодо надання житлових іпотечних кредитів # установами

64.19.24

Банківськими

Послуги щодо надання іпотечних кредитів, крім житлових, # установами

64.19.24-00.00

Банківськими

Послуги щодо надання іпотечних кредитів, крім житлових, # установами

64.19.25

Банківськими

Послуги щодо надання комерційних кредитів, крім іпотечних, # установами

64.19.25-00.00

Банківськими

Послуги щодо надання комерційних кредитів, крім іпотечних, # установами

64.19.26

Банківськими

Послуги щодо надання кредитів через кредитні картки # установами

64.19.26-00.00

Банківськими

Послуги щодо надання кредитів через кредитні картки # установами

64.19.29

Банківськими

Послуги щодо надання кредитів # установами, інші

64.19.29-00.00

Банківськими

Послуги щодо надання кредитів # установами, інші

64.92.1

Банківських

Послуги щодо надання кредитів, крім послуг # установ, інші

64.92.11

Банківських

Послуги щодо надання кредитів підприємствам, крім послуг # установ

64.92.11-00.00

Банківських

Послуги щодо надання кредитів підприємствам, крім послуг # установ

64.92.12

Банківських

Послуги щодо надання споживчих кредитів, крім послуг # установ

64.92.12-00.00

Банківських

Послуги щодо надання споживчих кредитів, крім послуг # установ

64.92.13

Банківських

Послуги щодо надання житлових іпотечних кредитів, крім послуг # установ

64.92.13-00.00

Банківських

Послуги щодо надання житлових іпотечних кредитів, крім послуг # установ

64.92.14

Банківських

Послуги щодо надання іпотечних кредитів, крім житлових іпотечних кредитів та послуг # установ

64.92.14-00.00

Банківських

Послуги щодо надання іпотечних кредитів, крім житлових іпотечних кредитів та послуг # установ

64.92.15

Банківських

Послуги щодо надання комерційних кредитів, крім іпотечних кредитів та послуг # установ

64.92.15-00.00

Банківських

Послуги щодо надання комерційних кредитів, крім іпотечних кредитів та послуг # установ

64.92.16

Банківських

Послуги щодо надання кредитів через кредитні картки, крім послуг # установ

64.92.16-00.00

Банківських

Послуги щодо надання кредитів через кредитні картки, крім послуг # установ

64.92.19

Банківських

Послуги щодо надання кредитів, крім послуг # установ, інші, н. в. і. у.

64.92.19-00.00

Банківських

Послуги щодо надання кредитів, крім послуг # установ, інші, н. в. і. у.

64.11

Банку

Послуги центрального #

64.11.1

Банку

Послуги центрального #

64.11.10

Банку

Послуги центрального #

64.11.10-00.00

Банку

Послуги центрального #

66.12.12

Бірж

Послуги брокерів товарних #

66.12.12-00.00

Бірж

Послуги брокерів товарних #

66.12.11-00.00

Брокерів

Послуги # щодо цінних паперів

66.12.12

Брокерів

Послуги # товарних бірж

66.22

Брокерів

Послуги страхових агентів і #

66.22.1

Брокерів

Послуги страхових агентів і #

66.22.10

Брокерів

Послуги страхових агентів і #

66.22.10-00

Брокерів

Послуги страхових агентів і #

66.22.10-00.02

Брокерів

Послуги страхових #

66.22.10-00.03

Брокерів

Послуги перестрахових #

66.12.11

Брокерів

Послуги # щодо цінних паперів

66.12.12-00.00

Брокерів

Послуги # товарних бірж

66.12

Брокерські

Послуги # щодо укладання контрактів на цінні папери й товари

66.12.1

Брокерські

Послуги # щодо укладання контрактів на цінні папери й товари

66.12.13

Валюти

Послуги щодо обміну #

66.12.13-00.00

Валюти

Послуги щодо обміну #

65.12.36

Вантажів

Послуги щодо страхування # і багажу

65.12.36-00.00

Вантажів

Послуги щодо страхування # і багажу

65.20.24

Вантажів

Послуги щодо перестрахування # і багажу

65.20.24-00.00

Вантажів

Послуги щодо перестрахування # і багажу

66.19.10

Взаємних

Послуги щодо визначання # зобов'язань (клірингу) за договорами щодо цінних паперів і розрахунків за ними

66.19.10-00.00

Взаємних

Послуги щодо визначання # зобов'язань (клірингу) за договорами щодо цінних паперів і розрахунків за ними

65.12.6

Виданих

Послуги щодо страхування кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту), # гарантій (порук) і прийнятих гарантій

65.12.62

Виданих

Послуги щодо страхування # гарантій (порук) і прийнятих гарантій

65.12.62-00.00

Виданих

Послуги щодо страхування # гарантій (порук) і прийнятих гарантій

65.12.3

Видів

Послуги щодо страхування водного, повітряного та інших # транспорту

65.20.23

Видів

Послуги щодо перестрахування водного, повітряного та інших # транспорту

65.20.23-00.00

Видів

Послуги щодо перестрахування водного, повітряного та інших # транспорту

66.19.1

Визначання

Послуги щодо # взаємних зобов'язань (клірингу) за договорами щодо цінних паперів і розрахунків за ними

66.19.10

Визначання

Послуги щодо # взаємних зобов'язань (клірингу) за договорами щодо цінних паперів і розрахунків за ними

66.19.10-00.00

Визначання

Послуги щодо # взаємних зобов'язань (клірингу) за договорами щодо цінних паперів і розрахунків за ними

66.21

Визначання

Послуги щодо оцінювання ризиків і # збитків

66.21.1

Визначання

Послуги щодо оцінювання ризиків і # збитків

66.21.10

Визначання

Послуги щодо оцінювання ризиків і # збитків

66.21.10-00

Визначання

Послуги щодо оцінювання ризиків і # збитків

66.21.10-00.02

Визначання

Послуги щодо # збитків

65.12.1

Випадків

Послуги щодо страхування від нещасних # і страхування здоров'я

65.12.11

Випадків

Послуги щодо страхування від нещасних #

65.12.11-00.00

Випадків

Послуги щодо страхування від нещасних #

65.20.1

Випадків

Послуги щодо перестрахування життя та здоров'я, від нещасних #

65.20.12

Випадків

Послуги щодо перестрахування від нещасних #

65.20.12-00.00

Випадків

Послуги щодо перестрахування від нещасних #

65.12.7

Витрат

Послуги щодо страхування, пов'язані з поїздками та наданням допомоги, страхування судових # і різних фінансових ризиків

65.12.72

Витрат

Послуги щодо страхування судових#

65.12.72-00.00

Витрат

Послуги щодо страхування судових #

65.20.4

Витрат

Послуги щодо перестрахування судових # і різних фінансових ризиків

65.20.41

Витрат

Послуги щодо перестрахування судових #

65.20.41-00.00

Витрат

Послуги щодо перестрахування судових #

65.12.21

Відповідальність

Послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема # перевізника)

65.12.21-00.00

Відповідальність

Послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема # перевізника)

65.12.32

Відповідальність

Послуги щодо страхування відповідальності власників повітряного транспорту (зокрема # перевізника)

65.12.32-00.00

Відповідальність

Послуги щодо страхування відповідальності власників повітряного транспорту (зокрема # перевізника)

65.12.34

Відповідальність

Послуги щодо страхування відповідальності власників водного транспорту (зокрема # перевізника)

65.12.34-00.00

Відповідальність

Послуги щодо страхування відповідальності власників водного транспорту (зокрема # перевізника)

65.12.5

Відповідальності

Послуги щодо страхування загальної #

65.12.6

Відповідальності

Послуги щодо страхування кредитів (зокрема # позичальника за непогашення кредиту), виданих гарантій (порук) і прийнятих гарантій

65.12.21

Відповідальності

Послуги щодо страхування цивільної # власників автотранспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.21-00.00

Відповідальності

Послуги щодо страхування цивільної # власників автотранспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.32

Відповідальності

Послуги щодо страхування # власників повітряного транспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.32-00.00

Відповідальності

Послуги щодо страхування # власників повітряного транспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.34

Відповідальності

Послуги щодо страхування # власників водного транспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.34-00.00

Відповідальності

Послуги щодо страхування # власників водного транспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.50

Відповідальності

Послуги щодо страхування загальної #

65.12.50-00.00

Відповідальності

Послуги щодо страхування загальної #

65.12.61

Відповідальності

Послуги щодо страхування кредитів (зокрема # позичальника за непогашення кредиту)

65.12.61-00.00

Відповідальності

Послуги щодо страхування кредитів (зокрема # позичальника за непогашення кредиту)

65.20.3

Відповідальності

Послуги щодо перестрахування загальної #, кредитів і гарантій

65.20.21

Відповідальності

Послуги щодо перестрахування цивільної # власників автотранспорту (зокрема відповідальності перевізника)

65.20.21

Відповідальності

Послуги щодо перестрахування цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема # перевізника)

65.20.21-00.00

Відповідальності

Послуги щодо перестрахування цивільної # власників автотранспорту (зокрема відповідальності перевізника)

65.20.21-00.00

Відповідальності

Послуги щодо перестрахування цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема # перевізника)

65.20.31

Відповідальності

Послуги щодо перестрахування загальної #

65.20.31-00.00

Відповідальності

Послуги щодо перестрахування загальної #

65.20.32

Відповідальності

Послуги щодо перестрахування кредитів (зокрема # позичальника за непогашення кредиту) і гарантій

65.20.32-00.00

Відповідальності

Послуги щодо перестрахування кредитів (зокрема # позичальника за непогашення кредиту) і гарантій

66.19.22-00.00

Вкладання

Послуги щодо корпоративного фінансування та # капіталу з ризиком

66.19.22

Вкладання

Послуги щодо корпоративного фінансування та # капіталу з ризиком

64.19.11

Вкладників

Послуги депозитні для корпоративних та інституційних #

64.19.11-00.00

Вкладників

Послуги депозитні для корпоративних та інституційних #

64.19.12

Вкладників

Послуги депозитні для інших #

64.19.12-00.00

Вкладників

Послуги депозитні для інших #

65.12.21

Власників

Послуги щодо страхування цивільної відповідальності # автотранспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.21-00.00

Власників

Послуги щодо страхування цивільної відповідальності # автотранспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.32

Власників

Послуги щодо страхування відповідальності # повітряного транспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.32-00.00

Власників

Послуги щодо страхування відповідальності # повітряного транспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.34

Власників

Послуги щодо страхування відповідальності # водного транспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.34-00.00

Власників

Послуги щодо страхування відповідальності # водного транспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.20.21

Власників

Послуги щодо перестрахування цивільної відповідальності # автотранспорту (зокрема відповідальності перевізника)

65.20.21-00.00

Власників

Послуги щодо перестрахування цивільної відповідальності # автотранспорту (зокрема відповідальності перевізника)

65.12.3

Водного

Послуги щодо страхування #, повітряного та інших видів транспорту

65.12.34

Водного

Послуги щодо страхування відповідальності власників # транспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.34-00.00

Водного

Послуги щодо страхування відповідальності власників # транспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.35

Водного

Послуги щодо страхування # транспорту, інші

65.12.35-00.00

Водного

Послуги щодо страхування # транспорту, інші

65.20.23

Водного

Послуги щодо перестрахування #, повітряного та інших видів транспорту

65.20.23-00.00

Водного

Послуги щодо перестрахування #, повітряного та інших видів транспорту

65.12.6

Гарантій

Послуги щодо страхування кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту), виданих # (порук) і прийнятих гарантій

65.12.6

Гарантій

Послуги щодо страхування кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту), виданих гарантій (порук) і прийнятих #

65.12.62

Гарантій

Послуги щодо страхування виданих # (порук) і прийнятих гарантій

65.12.62

Гарантій

Послуги щодо страхування виданих гарантій (порук) і прийнятих #

65.12.62-00.00

Гарантій

Послуги щодо страхування виданих # (порук) і прийнятих гарантій

65.12.62-00.00

Гарантій

Послуги щодо страхування виданих гарантій (порук) і прийнятих #

65.20.3

Гарантій

Послуги щодо перестрахування загальної відповідальності, кредитів і #

65.20.32

Гарантій

Послуги щодо перестрахування кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту) і #

65.20.32-00.00

Гарантій

Послуги щодо перестрахування кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту) і #

64.1

Грошового

Послуги щодо # посередництва

64.19

Грошового

Послуги щодо # посередництва, інші

64.19.3

Грошового

Послуги щодо # посередництва, інші, н. в. і. у.

64.19.30

Грошового

Послуги щодо # посередництва, інші, н. в. і. у.

64.19.30-00.00

Грошового

Послуги щодо # посередництва, інші, н. в. і. у.

64.19.1

Депозитні

Послуги #

64.19.11

Депозитні

Послуги # для корпоративних та інституційних вкладників

64.19.11-00.00

Депозитні

Послуги # для корпоративних та інституційних вкладників

64.19.12

Депозитні

Послуги # для інших вкладників

64.19.12-00.00

Депозитні

Послуги # для інших вкладників

66.19.2

Діяльністю

Послуги допоміжні, пов'язані з інвестиційно-банківською #

66.19.29

Діяльністю

Послуги допоміжні, пов'язані з інвестиційно-банківською #, інші

66.19.29-00.00

Діяльністю

Послуги допоміжні, пов'язані з інвестиційно-банківською #, інші

64.3

Довірчих

Послуги # товариств, фондів і подібних фінансових організацій

64.30

Довірчих

Послуги # товариств, фондів і подібних фінансових організацій

64.30.1

Довірчих

Послуги # товариств, фондів і подібних фінансових організацій

64.30.10

Довірчих

Послуги # товариств, фондів і подібних фінансових організацій

64.30.10-00.00

Довірчих

Послуги # товариств, фондів і подібних фінансових організацій

66.19.3

Довірчі

Послуги # та опікунські

66.19.31

Довірчі

Послуги #

66.19.31-00.00

Довірчі

Послуги #

66.19.1

Договорами

Послуги щодо визначання взаємних зобов'язань (клірингу) за # щодо цінних паперів і розрахунків за ними

66.19.10

Договорами

Послуги щодо визначання взаємних зобов'язань (клірингу) за # щодо цінних паперів і розрахунків за ними

66.19.10-00.00

Договорами

Послуги щодо визначання взаємних зобов'язань (клірингу) за # щодо цінних паперів і розрахунків за ними

66

Допоміжні

Послуги # до фінансових послуг і послуг щодо страхування

66.1

Допоміжні

Послуги # до фінансових послуг, крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення

66.2

Допоміжні

Послуги # щодо страхування та недержавного пенсійного забезпечення

66.19

Допоміжні

Послуги # до фінансових послуг, інші, крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення

66.19.2

Допоміжні

Послуги #, пов'язані з інвестиційно-банківською діяльністю

66.19.9

Допоміжні

Послуги # до фінансових послуг, крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.

66.19.29

Допоміжні

Послуги #, пов'язані з інвестиційно-банківською діяльністю, інші

66.19.29-00.00

Допоміжні

Послуги #, пов'язані з інвестиційно-банківською діяльністю, інші

66.19.99

Допоміжні

Послуги # до фінансових послуг, інші, н. в. і. у., крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення

66.19.99-00.00

Допоміжні

Послуги # до фінансових послуг, інші, н. в. і. у., крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення

66.29

Допоміжні

Послуги # щодо страхування та недержавного пенсійного забезпечення, інші

66.29.1

Допоміжні

Послуги # щодо страхування та пенсійного забезпечення, інші

66.29.19

Допоміжні

Послуги # щодо страхування та пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.

66.29.19-00.00

Допоміжні

Послуги # щодо страхування та пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.

65.12.7

Допомоги

Послуги щодо страхування, пов'язані з поїздками та наданням #, страхування судових витрат і різних фінансових ризиків

65.12.71

Допомоги

Послуги щодо страхування, пов'язані з поїздками та наданням #

65.12.71-00.00

Допомоги

Послуги щодо страхування, пов'язані з поїздками та наданням #

64.19.23

Житлових

Послуги щодо надання # іпотечних кредитів банківськими установами

64.19.23-00.00

Житлових

Послуги щодо надання # іпотечних кредитів банківськими установами

64.19.24

Житлових

Послуги щодо надання іпотечних кредитів, крім #, банківськими установами

64.19.24-00.00

Житлових

Послуги щодо надання іпотечних кредитів, крім #, банківськими установами

64.92.13

Житлових

Послуги щодо надання # іпотечних кредитів, крім послуг банківських установ

64.92.13-00.00

Житлових

Послуги щодо надання # іпотечних кредитів, крім послуг банківських установ

64.92.14

Житлових

Послуги щодо надання іпотечних кредитів, крім # іпотечних кредитів та послуг банківських установ

64.92.14-00.00

Житлових

Послуги щодо надання іпотечних кредитів, крім # іпотечних кредитів та послуг банківських установ

65.11

Життя

Послуги щодо страхування #

65.11.1

Життя

Послуги щодо страхування #

65.11.10

Життя

Послуги щодо страхування #

65.11.10-00.00

Життя

Послуги щодо страхування #

65.12

Життя

Послуги щодо страхування, не пов'язані зі страхуванням #

65.12.9

Життя

Послуги щодо страхування, не пов'язані зі страхуванням #, інші

65.12.90

Життя

Послуги щодо страхування, не пов'язані зі страхуванням #, інші

65.12.90-00.00

Життя

Послуги щодо страхування, не пов'язані зі страхуванням #, інші

65.20.1

Життя

Послуги щодо перестрахування # та здоров'я, від нещасних випадків

65.20.6

Життя

Послуги щодо перестрахування, не пов'язані з перестрахуванням #, інші

65.20.11

Життя

Послуги щодо перестрахування #

65.20.11-00.00

Життя

Послуги щодо перестрахування #

65.20.60

Життя

Послуги щодо перестрахування, не пов'язані з перестрахуванням #, інші

65.20.60-00.00

Життя

Послуги щодо перестрахування, не пов'язані з перестрахуванням #, інші

64

Забезпечення

Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного #

64.9

Забезпечення

Послуги фінансові крім страхування та пенсійного #, інші

64.99

Забезпечення

Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного #, інші, н. в. і. у.

64.99.1

Забезпечення

Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного #, інші, н. в. і. у.

64.99.19

Забезпечення

Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного #, н. в. і. у.

64.99.19-00.00

Забезпечення

«Послуги фінансові; крім страхування та пенсійного #, н. в. і. у.»

65

Забезпечення

Послуги щодо страхування, перестрахування та недержавного пенсійного #, крім послуг у сфері обов'язкового соціального страхування

65.3

Забезпечення

Послуги щодо недержавного пенсійного #

65.30

Забезпечення

Послуги щодо недержавного пенсійного #

65.30.1

Забезпечення

Послуги щодо недержавного пенсійного #

65.30.11

Забезпечення

Послуги щодо індивідуального недержавного пенсійного #

65.30.11-00.00

Забезпечення

Послуги щодо індивідуального недержавного пенсійного #

65.30.12

Забезпечення

Послуги щодо колективного недержавного пенсійного #

65.30.12-00.00

Забезпечення

Послуги щодо колективного недержавного пенсійного #

66.1

Забезпечення

Послуги допоміжні до фінансових послуг, крім страхування та недержавного пенсійного #

66.2

Забезпечення

Послуги допоміжні щодо страхування та недержавного пенсійного #

66.19

Забезпечення

Послуги допоміжні до фінансових послуг, інші, крім страхування та недержавного пенсійного #

66.19.9

Забезпечення

Послуги допоміжні до фінансових послуг, крім страхування та недержавного пенсійного #, інші, н. в. і. у.

66.19.99

Забезпечення

Послуги допоміжні до фінансових послуг, інші, н. в. і. у., крім страхування та недержавного пенсійного #

66.19.99-00.00

Забезпечення

Послуги допоміжні до фінансових послуг, інші, н. в. і. у., крім страхування та недержавного пенсійного #

66.29

Забезпечення

Послуги допоміжні щодо страхування та недержавного пенсійного #, інші

66.29.1

Забезпечення

Послуги допоміжні щодо страхування та пенсійного #, інші

66.29.19

Забезпечення

Послуги допоміжні щодо страхування та пенсійного #, інші, н. в. і. у.

66.29.19-00.00

Забезпечення

Послуги допоміжні щодо страхування та пенсійного #, інші, н. в. і. у.

65.20.5

Забезпеченням

Послуги щодо перестрахування, пов'язані з недержавним пенсійним #

65.20.50

Забезпеченням

Послуги щодо перестрахування, пов'язані з недержавним пенсійним #

65.20.50-00.00

Забезпеченням

Послуги щодо перестрахування, пов'язані з недержавним пенсійним #

65.12.5

Загальної

Послуги щодо страхування # відповідальності

65.12.50

Загальної

Послуги щодо страхування # відповідальності

65.12.50-00.00

Загальної

Послуги щодо страхування # відповідальності

65.20.3

Загальної

Послуги щодо перестрахування # відповідальності, кредитів і гарантій

65.20.31

Загальної

Послуги щодо перестрахування # відповідальності

65.20.31-00.00

Загальної

Послуги щодо перестрахування # відповідальності

65.12.31

Залізничного

Послуги щодо страхування # рухомого складу

65.12.31-00.00

Залізничного

Послуги щодо страхування # рухомого складу

66.21

Збитків

Послуги щодо оцінювання ризиків і визначання #

66.21.1

Збитків

Послуги щодо оцінювання ризиків і визначання #

66.21.10

Збитків

Послуги щодо оцінювання ризиків і визначання #

66.21.10-00

Збитків

Послуги щодо оцінювання ризиків і визначання #

66.21.10-00.02

Збитків

Послуги щодо визначання #

65.12.1

Здоров'я

Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування #

65.12.12

Здоров'я

Послуги щодо страхування #

65.12.12-00.00

Здоров'я

Послуги щодо страхування #

65.20.1

Здоров'я

Послуги щодо перестрахування життя та #, від нещасних випадків

65.20.13

Здоров'я

Послуги щодо перестрахування #

65.20.13-00.00

Здоров'я

Послуги щодо перестрахування #

66.19.21

Злиття

Послуги щодо # та поглинання підприємств

66.19.21-00.00

Злиття

Послуги щодо # та поглинання підприємств

66.19.1

Зобов'язань

Послуги щодо визначання взаємних # (клірингу) за договорами щодо цінних паперів і розрахунків за ними

66.19.10

Зобов'язань

Послуги щодо визначання взаємних # (клірингу) за договорами щодо цінних паперів і розрахунків за ними

66.19.10-00.00

Зобов'язань

Послуги щодо визначання взаємних # (клірингу) за договорами щодо цінних паперів і розрахунків за ними

64.99.11

Інвестиційно-банківські

Послуги #

64.99.11-00.00

Інвестиційно-банківські

Послуги #

66.19.2

Інвестиційно-банківською

Послуги допоміжні, пов'язані з # діяльністю

66.19.29

Інвестиційно-банківською

Послуги допоміжні, пов'язані з # діяльністю, інші

66.19.29-00.00

Інвестиційно-банківською

Послуги допоміжні, пов'язані з # діяльністю, інші

65.30.11

Індивідуального

Послуги щодо # недержавного пенсійного забезпечення

65.30.11-00.00

Індивідуального

Послуги щодо # недержавного пенсійного забезпечення

64.19.11-00.00

Інституційних

Послуги депозитні для корпоративних та # вкладників

64.19.11

Інституційних

Послуги депозитні для корпоративних та # вкладників

64.19.23

Іпотечних

Послуги щодо надання житлових # кредитів банківськими установами

64.19.23-00.00

Іпотечних

Послуги щодо надання житлових # кредитів банківськими установами

64.19.24

Іпотечних

Послуги щодо надання # кредитів, крім житлових, банківськими установами

64.19.24-00.00

Іпотечних

Послуги щодо надання # кредитів, крім житлових, банківськими установами

64.19.25

Іпотечних

Послуги щодо надання комерційних кредитів, крім #, банківськими установами

64.19.25-00.00

Іпотечних

Послуги щодо надання комерційних кредитів, крім #, банківськими установами

64.92.13

Іпотечних

Послуги щодо надання житлових # кредитів, крім послуг банківських установ

64.92.13-00.00

Іпотечних

Послуги щодо надання житлових # кредитів, крім послуг банківських установ

64.92.14

Іпотечних

Послуги щодо надання # кредитів, крім житлових іпотечних кредитів та послуг банківських установ

64.92.14

Іпотечних

Послуги щодо надання іпотечних кредитів, крім житлових # кредитів та послуг банківських установ

64.92.14-00.00

Іпотечних

Послуги щодо надання # кредитів, крім житлових іпотечних кредитів та послуг банківських установ

64.92.14-00.00

Іпотечних

Послуги щодо надання іпотечних кредитів, крім житлових # кредитів та послуг банківських установ

64.92.15

Іпотечних

Послуги щодо надання комерційних кредитів, крім # кредитів та послуг банківських установ

64.92.15-00.00

Іпотечних

Послуги щодо надання комерційних кредитів, крім # кредитів та послуг банківських установ

66.19.22

Капіталу

Послуги щодо корпоративного фінансування та вкладання # з ризиком

66.19.22-00.00

Капіталу

Послуги щодо корпоративного фінансування та вкладання # з ризиком

64.19.26

Картки

Послуги щодо надання кредитів через кредитні # банківськими установами

64.19.26-00.00

Картки

Послуги щодо надання кредитів через кредитні # банківськими установами

64.92.16

Картки

Послуги щодо надання кредитів через кредитні #, крім послуг банківських установ

64.92.16-00.00

Картки

Послуги щодо надання кредитів через кредитні #, крім послуг банківських установ

66.3

Керування

Послуги щодо # фондами

66.11.11

Керування

Послуги щодо оперативного # фінансовими ринками

66.11.11-00.00

Керування

Послуги щодо оперативного # фінансовими ринками

66.30

Керування

Послуги щодо # фондами

66.30.1

Керування

Послуги щодо # фондами

66.30.11

Керування

Послуги щодо # портфелями активів, крім керування пенсійними фондами

66.30.11

Керування

Послуги щодо керування портфелями активів, крім # пенсійними фондами

66.30.11-00.00

Керування

Послуги щодо # портфелями активів, крім керування пенсійними фондами

66.30.11-00.00

Керування

Послуги щодо керування портфелями активів, крім # пенсійними фондами

66.30.12

Керування

Послуги щодо # пенсійними фондами

66.30.12-00.00

Керування

Послуги щодо # пенсійними фондами

66.11

Керуванням

Послуги, пов'язані з # фінансовими ринками

66.11.1

Керуванням

Послуги, пов'язані з # фінансовими ринками

66.11.19

Керуванням

Послуги, пов'язані з # фінансовими ринками, інші

66.11.19-00.00

Керуванням

Послуги, пов'язані з # фінансовими ринками, інші

66.19.1

Клірингу

Послуги щодо визначання взаємних зобов'язань (#) за договорами щодо цінних паперів і розрахунків за ними

66.19.10

Клірингу

Послуги щодо визначання взаємних зобов'язань (#) за договорами щодо цінних паперів і розрахунків за ними

66.19.10-00.00

Клірингу

Послуги щодо визначання взаємних зобов'язань (#) за договорами щодо цінних паперів і розрахунків за ними

65.30.12

Колективного

Послуги щодо # недержавного пенсійного забезпечення

65.30.12-00.00

Колективного

Послуги щодо # недержавного пенсійного забезпечення

64.19.25

Комерційних

Послуги щодо надання # кредитів, крім іпотечних, банківськими установами

64.19.25-00.00

Комерційних

Послуги щодо надання # кредитів, крім іпотечних, банківськими установами

64.92.15

Комерційних

Послуги щодо надання # кредитів, крім іпотечних кредитів та послуг банківських установ

64.92.15-00.00

Комерційних

Послуги щодо надання # кредитів, крім іпотечних кредитів та послуг банківських установ

64.2

Компаній

Послуги холдингових #

64.20

Компаній

Послуги холдингових #

64.20.1

Компаній

Послуги холдингових #

64.20.10

Компаній

Послуги холдингових #

64.20.10-00.00

Компаній

Послуги холдингових #

66.19.91

Консультування

Послуги щодо фінансового #

66.19.91-00.00

Консультування

Послуги щодо фінансового #

66.12

Контрактів

Послуги брокерські щодо укладання # на цінні папери й товари

66.12.1

Контрактів

Послуги брокерські щодо укладання # на цінні папери й товари

64.19.11

Корпоративних

Послуги депозитні для # та інституційних вкладників

64.19.11-00.00

Корпоративних

Послуги депозитні для # та інституційних вкладників

66.1-9.22

Корпоративного

Послуги щодо # фінансування та вкладання капіталу з ризиком

66.19.22-00.00

Корпоративного

Послуги щодо # фінансування та вкладання капіталу з ризиком

64.19.2

Кредитів

Послуги щодо надання # банківськими установами

64.19.21

Кредитів

Послуги щодо надання # підприємствам банківськими установами

64.19.21-00.00

Кредитів

Послуги щодо надання # підприємствам банківськими установами

64.19.22

Кредитів

Послуги щодо надання споживчих # банківськими установами

64.19.22-00.00

Кредитів

Послуги щодо надання споживчих # банківськими установами

64.19.23

Кредитів

Послуги щодо надання житлових іпотечних # банківськими установами

64.19.23-00.00

Кредитів

Послуги щодо надання житлових іпотечних # банківськими установами

64.19.24

Кредитів

Послуги щодо надання іпотечних #, крім житлових, банківськими установами

64.19.24-00.00

Кредитів

Послуги щодо надання іпотечних #, крім житлових, банківськими установами

64.19.25

Кредитів

Послуги щодо надання комерційних #, крім іпотечних, банківськими установами

64.19.25-00.00

Кредитів

Послуги щодо надання комерційних #, крім іпотечних, банківськими установами

64.19.26

Кредитів

Послуги щодо надання # через кредитні картки банківськими установами

64.19.26-00.00

Кредитів

Послуги щодо надання # через кредитні картки банківськими установами

64.19.29

Кредитів

Послуги щодо надання # банківськими установами, інші

64.19.29-00.00

Кредитів

Послуги щодо надання # банківськими установами, інші

64.92

Кредитів

Послуги щодо надання #, інші

64.92.1

Кредитів

Послуги щодо надання #, крім послуг банківських установ, інші

64.92.11

Кредитів

Послуги щодо надання # підприємствам, крім послуг банківських установ

64.92.11-00.00

Кредитів

Послуги щодо надання # підприємствам, крім послуг банківських установ

64.92.12

Кредитів

Послуги щодо надання споживчих #, крім послуг банківських установ

64.92.12-00.00

Кредитів

Послуги щодо надання споживчих #, крім послуг банківських установ

64.92.13

Кредитів

Послуги щодо надання житлових іпотечних #, крім послуг банківських установ

64.92.13-00.00

Кредитів

Послуги щодо надання житлових іпотечних #, крім послуг банківських установ

64.92.14

Кредитів

Послуги щодо надання іпотечних #, крім житлових іпотечних кредитів та послуг банківських установ

64.92.14

Кредитів

Послуги щодо надання іпотечних кредитів, крім житлових іпотечних # та послуг банківських установ

64.92.14-00.00

Кредитів

Послуги щодо надання іпотечних #, крім житлових іпотечних кредитів та послуг банківських установ

64.92.14-00.00

Кредитів

Послуги щодо надання іпотечних кредитів, крім житлових іпотечних # та послуг банківських установ

64.92.15

Кредитів

Послуги щодо надання комерційних #, крім іпотечних кредитів та послуг банківських установ

64.92.15

Кредитів

Послуги щодо надання комерційних кредитів, крім іпотечних # та послуг банківських установ

64.92.15-00.00

Кредитів

Послуги щодо надання комерційних #, крім іпотечних кредитів та послуг банківських установ

64.92.15-00.00

Кредитів

Послуги щодо надання комерційних кредитів, крім іпотечних # та послуг банківських установ

64.92.16

Кредитів

Послуги щодо мацання # через кредитні картки, крім послуг банківських установ

64.92.16-00.00

Кредитів

Послуги щодо надання # через кредитні картки, крім послуг банківських установ

64.92.19

Кредитів

Послуги щодо надання #, крім послуг банківських установ, інші, н. в. і. у.

64.92.19-00.00

Кредитів

Послуги щодо надання #, крім послуг банківських установ, інші, н. в. і. у.

65.12.6

Кредитів

Послуги щодо страхування # (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту), виданих гарантій (порук) і прийнятих гарантій

65.12.61

Кредитів

Послуги щодо страхування # (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

65.12.61-00.00

Кредитів

Послуги щодо страхування # (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

65.20.3

Кредитів

Послуги щодо перестрахування загальної відповідальності, # і гарантій

65.20.32

Кредитів

Послуги щодо перестрахування # (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту) і гарантій

65.20.32-00.00

Кредитів

Послуги щодо перестрахування # (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту) і гарантій

64.19.26

Кредитні

Послуги щодо надання кредитів через # картки банківськими установами

64.19.26-00.00

Кредитні

Послуги щодо надання кредитів через # картки банківськими установами

64.92.16

Кредитні

Послуги щодо наданню кредитів через # картки, крім послуг банківських установ

64.92.16-00.00

Кредитні

Послуги щодо надання кредитів через # картки, крім послуг банківських установ

65.12.6

Кредиту

Послуги щодо страхування кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення #), виданих гарантій (порук) і прийнятих гарантій

65.12.61

Кредиту

Послуги щодо страхування кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення #)

65.12.61-00.00

Кредиту

Послуги щодо страхування кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення #)

65.20.32

Кредиту

Послуги щодо перестрахування кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення #) і гарантій

65.20.32-00.00

Кредиту

Послуги щодо перестрахування кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення #) і гарантій

64.91

Лізингу

Послуги щодо фінансового #

64.91.1

Лізингу

Послуги щодо фінансового #

64.91.10

Лізингу

Послуги щодо фінансового #

64.91.10-00.00

Лізингу

Послуги щодо фінансового #

65.12.4

Майна

Послуги щодо страхування # від пожежі та інших небезпек

65.12.41

Майна

Послуги щодо страхування # від пожежі

65.12.41-00.00

Майна

Послуги щодо страхування # від пожежі

65.12.49

Майна

Послуги щодо страхування # від інших небезпек

65.12.49-00.00

Майна

Послуги щодо страхування # від інших небезпек

65.20.2

Майна

Послуги щодо перестрахування транспорту та #

65.20.25

Майна

Послуги щодо перестрахування # від пожежі та інших небезпек

65.20.25-00.00

Майна

Послуги щодо перестрахування # від пожежі та інших небезпек

66.12.13

Обміну

Послуги щодо # валюти

66.12.13-00.00

Обміну

Послуги щодо # валюти

65

Обов'язкового

Послуги щодо страхування, перестрахування та недержавного пенсійного забезпечення, крім послуг у сфері # соціального страхування

66.19.92

Обробляння

Послуги щодо # фінансових операцій і послуги розрахункових палат

66.19.92-00.00

Обробляння

Послуги щодо # фінансових операцій і послуги розрахункових палат

66.11.11

Оперативного

Послуги щодо # керування фінансовими ринками

66.11.11-00.00

Оперативного

Послуги щодо # керування фінансовими ринками

66.19.92

Операцій

Послуги щодо обробляння фінансових # і послуги розрахункових палат

66.19.92-00.00

Операцій

Послуги щодо обробляння фінансових # і послуги розрахункових палат

66.19.3

Опікунські

Послуги довірчі та #

66.19.32

Опікунські

Послуги #

66.19.32-00.00

Опікунські

Послуги #

64.3

Організацій

Послуги довірчих товариств, фондів і подібних фінансових #

64.30

Організацій

Послуги довірчих товариств, фондів і подібних фінансових #

64.30.1

Організацій

Послуги довірчих товариств, фондів і подібних фінансових #

64.30.10

Організацій

Послуги довірчих товариств, фондів і подібних фінансових #

64.30.10-00.00

Організацій

Послуги довірчих товариств, фондів і подібних фінансових #

66.21

Оцінювання

Послуги щодо # ризиків і визначання збитків

66.21.1

Оцінювання

Послуги щодо # ризиків і визначання збитків

66.21.10

Оцінювання

Послуги щодо # ризиків і визначання збитків

66.21.10-00

Оцінювання

Послуги щодо # ризиків і визначання збитків

66.21.10-00.01

Оцінювання

Послуги щодо # ризиків

66.19.92

Палат

Послуги щодо обробляння фінансових операцій і послуги розрахункових #

66.19.92-00.00

Палат

Послуги щодо обробляння фінансових операцій і послуги розрахункових #

66.12

Папери

Послуги брокерські щодо укладання контрактів на цінні # й товари

66.12.1

Папери

Послуги брокерські щодо укладання контрактів на цінні # й товари

66.12.11

Паперів

Послуги брокерів щодо цінних #

66.12.11-00.00

Паперів

Послуги брокерів щодо цінних #

66.19.1

Паперів

Послуги щодо визначання взаємних зобов'язань (клірингу) за договорами щодо цінних # і розрахунків за ними

66.19.10

Паперів

Послуги щодо визначання взаємних зобов'язань (клірингу) за договорами щодо цінних # і розрахунків за ними

66.19.10-00.00

Паперів

Послуги щодо визначання взаємних зобов'язань (клірингу) за договорами щодо цінних # і розрахунків за ними

65.20.5

Пенсійним

Послуги щодо перестрахування, пов'язані з недержавним # забезпеченням

65.20.50

Пенсійним

Послуги щодо перестрахування, пов'язані з недержавним # забезпеченням

65.20.50-00.00

Пенсійним

Послуги щодо перестрахування, пов'язані з недержавним # забезпеченням

66.30.11

Пенсійними

Послуги щодо керування портфелями активів, крім керування # фондами

66.30.11-00.00

Пенсійними

Послуги щодо керування портфелями активів, крім керування # фондами

66.30.12

Пенсійними

Послуги щодо керування # фондами

66.30.12-00.00

Пенсійними

Послуги щодо керування # фондами

64

Пенсійного

Послуги фінансові, крім страхування та # забезпечення

64.9

Пенсійного

Послуги фінансові, крім страхування та # забезпечення, інші

64.99

Пенсійного

Послуги фінансові, крім страхування та # забезпечення, інші, н. в. і. у.

64.99.1

Пенсійного

Послуги фінансові, крім страхування та # забезпечення, інші, н. в. і. у.

64.99.19

Пенсійного

Послуги фінансові, крім страхування та # забезпечення, н. в. і. у.

64.99.19-00.00

Пенсійного

Послуги фінансові, крім страхування та # забезпечення, н. в. і. у.

65

Пенсійного

Послуги щодо страхування, перестрахування та недержавного # забезпечення, крім послуг у сфері обов'язкового соціального страхування

65.3

Пенсійного

Послуги щодо недержавного # забезпечення

65.30

Пенсійного

Послуги щодо недержавного # забезпечення

65.30.1

Пенсійного

Послуги щодо недержавного # забезпечення

65.30.11

Пенсійного

Послуги щодо індивідуального недержавного # забезпечення

65.30.11-00.00

Пенсійного

Послуги щодо індивідуального недержавного # забезпечення

65.30.12

Пенсійного

Послуги щодо колективного недержавного # забезпечення

65.30.12-00.00

Пенсійного

Послуги щодо колективного недержавного # забезпечення

66. 1

Пенсійного

Послуги допоміжні до фінансових послуг, крім страхування та недержавного # забезпечення

66.2

Пенсійного

Послуги допоміжні щодо страхування та недержавного # забезпечення

66.19

Пенсійного

Послуги допоміжні до фінансових послуг, інші, крім страхування та недержавного # забезпечення

66.19.9

Пенсійного

Послуги допоміжні до фінансових послуг, крім страхування та недержавного # забезпечення, інші, н. в. і. у.

66.19.99

Пенсійного

Послуги допоміжні до фінансових послуг, інші, н. в. і. у., крім страхування та недержавного # забезпечення

66.19.99-00.00

Пенсійного

Послуги допоміжні до фінансових послуг, інші, н. в. і. у., крім страхування та недержавного # забезпечення

66.29

Пенсійного

Послуги допоміжні щодо страхування та недержавного # забезпечення, інші

66.29.1

Пенсійного

Послуги допоміжні щодо страхування та # забезпечення, інші

66.29.19

Пенсійного

Послуги допоміжні щодо страхування та # забезпечення, інші, н. в. і. у.

66.29.19-00.00

Пенсійного

Послуги допоміжні щодо страхування та # забезпечення, інші, н. в. і. у.

65.12.21

Перевізника

Послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальність #)

65.12.21-00.00

Перевізника

Послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальність #)

65.12.32

Перевізника

Послуги щодо страхування відповідальності власників повітряного транспорту (зокрема відповідальність #)

65.12.32-00.00

Перевізника

Послуги щодо страхування відповідальності власників повітряного транспорту (зокрема відповідальність #)

65.12.34

Перевізника

Послуги щодо страхування відповідальності власників водного транспорту (зокрема відповідальність #)

65.12.34-00.00

Перевізника

Послуги щодо страхування відповідальності власників водного транспорту (зокрема відповідальність #)

65.20.21

Перевізника

Послуги щодо перестрахування цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальності #)

65.20.21-00.00

Перевізника

Послуги щодо перестрахування цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальності #)

66.22.10-00.03

Перестрахових

Послуги # брокерів

65

Перестрахування

Послуги щодо страхування, # та недержавного пенсійного забезпечення, крім послуг у сфері обов'язкового соціального страхування

65.2

Перестрахування

Послуги щодо #

65.20

Перестрахування

Послуги щодо #

65.20.1

Перестрахування

Послуги щодо # життя та здоров'я, від нещасних випадків

65.20.2

Перестрахування

Послуги щодо # транспорту та майна

65.20.3

Перестрахування

Послуги щодо # загальної відповідальності, кредитів і гарантій

65.20.4

Перестрахування

Послуги щодо # судових витрат і різних фінансових ризиків

65.20.5

Перестрахування

Послуги щодо #, пов'язані з недержавним пенсійним забезпеченням

65.20.6

Перестрахування

Послуги щодо #, не пов'язані з перестрахуванням життя, інші

65.20.11

Перестрахування

Послуги щодо # життя

65.20.11-00.00

Перестрахування

Послуги щодо # життя

65.20.12

Перестрахування

Послуги щодо # від нещасних випадків

65.20.12-00.00

Перестрахування

Послуги щодо # від нещасних випадків

65.20.13

Перестрахування

Послуги щодо # здоров'я

65.20.13-00.00

Перестрахування

Послуги щодо # здоров'я

65.20.21

Перестрахування

Послуги щодо # цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальності перевізника)

65.20.21-00.00

Перестрахування

Послуги щодо # цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальності перевізника)

65.20.22

Перестрахування

Послуги щодо # автотранспорту, інші

65.20.22-00.00

Перестрахування

Послуги щодо # автотранспорту, інші

65.20.23

Перестрахування

Послуги щодо # водного, повітряного та інших видів транспорту

65.20.23-00.00

Перестрахування

Послуги щодо # водного, повітряного та інших видів транспорту

65.20.24

Перестрахування

Послуги щодо # вантажів і багажу

65.20.24-00.00

Перестрахування

Послуги щодо # вантажів і багажу

65.20.25

Перестрахування

Послуги щодо # майна від пожежі та інших небезпек

65.20.25-00.00

Перестрахування

Послуги щодо # майна від пожежі та інших небезпек

65.20.31

Перестрахування

Послуги щодо # загальної відповідальності

65.20.31-00.00

Перестрахування

Послуги щодо # загальної відповідальності

65.20.32

Перестрахування

Послуги щодо # кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту) і гарантій

65.20.32-00.00

Перестрахування

Послуги щодо # кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту) і гарантій

65.20.41

Перестрахування

Послуги щодо # судових витрат

65.20.41-00.00

Перестрахування

Послуги щодо # судових витрат

65.20.42

Перестрахування

Послуги щодо # різних фінансових ризиків

65.20.42-00.00

Перестрахування

Послуги щодо # різних фінансових ризиків

65.20.50

Перестрахування

Послуги щодо #, пов'язані з недержавним пенсійним забезпеченням

65.20.50-00.00

Перестрахування

Послуги щодо #, пов'язані з недержавним пенсійним забезпеченням

65.20.60

Перестрахування

Послуги щодо #, не пов'язані з перестрахуванням життя, інші

65.20.60-00.00

Перестрахування

Послуги щодо #, не пов'язані з перестрахуванням життя, інші

65.20.6

Перестрахуванням

Послуги щодо перестрахування, не пов'язані з # життя, інші

65.20.60

Перестрахуванням

Послуги щодо перестрахування, не пов'язані з # життя, інші

65.20.60-00.00

Перестрахуванням

Послуги щодо перестрахування, не пов'язані з # життя, інші

66.19.21

Підприємств

Послуги щодо злиття та поглинання #

66.19.21-00.00

Підприємств

Послуги щодо злиття та поглинання #

64.19.21

Підприємствам

Послуги щодо надання кредитів # банківськими установами

64.19.21-00.00

Підприємствам

Послуги щодо надання кредитів # банківськими установами

64.92.11

Підприємствам

Послуги щодо надання кредитів #, крім послуг банківських установ

64.92.11-00.00

Підприємствам

Послуги щодо надання кредитів #, крім послуг банківських установ

65.12.3

Повітряного

Послуги щодо страхування водного, # та інших видів транспорту

65.12.32

Повітряного

Послуги щодо страхування відповідальності власників # транспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.32-00.00

Повітряного

Послуги щодо страхування відповідальності власників # транспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.33

Повітряного

Послуги щодо страхування # транспорту, інші

65.12.33-00.00

Повітряного

Послуги щодо страхування # транспорту, інші

65.20.23

Повітряного

Послуги щодо перестрахування водного, # та інших видів транспорту

65.20.23-00.00

Повітряного

Послуги щодо перестрахування водного, # та інших видів транспорту

66.19.21

Поглинання

Послуги щодо злиття та # підприємств

66.19.21-00.00

Поглинання

Послуги щодо злиття та # підприємств

64.3

Подібних

Послуги довірчих товариств, фондів і # фінансових організацій

64.30

Подібних

Послуги довірчих товариств, фондів і # фінансових організацій

64.30.1

Подібних

Послуги довірчих товариств, фондів і # фінансових організацій

64.30.10

Подібних

Послуги довірчих товариств, фондів і # фінансових організацій

64.30.10-00.00

Подібних

Послуги довірчих товариств, фондів і # фінансових організацій

65.12.4

Пожежі

Послуги щодо страхування майна від # та інших небезпек

65.12.41

Пожежі

Послуги щодо страхування майна від #

65.12.41-00.00

Пожежі

Послуги щодо страхування майна від #

65.20.25

Пожежі

Послуги щодо перестрахування майна від # та інших небезпек

65.20.25-00.00

Пожежі

Послуги щодо перестрахування майна від # та інших небезпек

65.12.6

Позичальника

Послуги щодо страхування кредитів (зокрема відповідальності # за непогашення кредиту), виданих гарантій (порук) і прийнятих гарантій

65.12.61

Позичальника

Послуги щодо страхування кредитів (зокрема відповідальності # за непогашення кредиту)

65.12.61-00.00

Позичальника

Послуги щодо страхування кредитів (зокрема відповідальності # за непогашення кредиту)

65.20.32

Позичальника

Послуги щодо перестрахування кредитів (зокрема відповідальності # за непогашення кредиту) і гарантій

65.20.32-00.00

Позичальника

Послуги щодо перестрахування кредитів (зокрема відповідальності # за непогашення кредиту) і гарантій

65.12.7

Поїздками

Послуги щодо страхування, пов'язані з # та наданням допомоги, страхування судових витрат і різних фінансових ризиків

65.12.71

Поїздками

Послуги щодо страхування, пов'язані з # та наданням допомоги

65.12.71-00.00

Поїздками

Послуги щодо страхування, пов'язані з # та наданням допомоги

66.30.11

Портфелями

Послуги щодо керування # активів, крім керування пенсійними фондами

66.30.11-00.00

Портфелями

Послуги щодо керування # активів, крім керування пенсійними фондами

65.12.6

Порук

Послуги щодо страхування кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту), виданих гарантій (#) і прийнятих гарантій

65.12.62

Порук

Послуги щодо страхування виданих гарантій (#) і прийнятих гарантій

65.12.62-00.00

Порук

Послуги щодо страхування виданих гарантій (#) і прийнятих гарантій

64.1

Посередництва

Послуги щодо грошового #

64.19

Посередництва

Послуги щодо грошового #, інші

64.19.3

Посередництва

Послуги щодо грошового #, інші, н. в. і. у.

64.19.30

Посередництва

Послуги щодо грошового #, інші, н. в. і. у.

64.19.30-00.00

Посередництва

Послуги щодо грошового #, інші, н. в. і. у.

64.92.1

Послуг

Послуги щодо надання кредитів, крім # банківських установ, інші

64.92.11

Послуг

Послуги щодо надання кредитів підприємствам, крім # банківських установ

64.92.11-00.00

Послуг

Послуги щодо надання кредитів підприємствам, крім # банківських установ

64.92.12

Послуг

Послуги щодо надання споживчих кредитів, крім # банківських установ

64.92.12-00.00

Послуг

Послуги щодо надання споживчих кредитів, крім # банківських установ

64.92.13

Послуг

Послуги щодо надання житлових іпотечних кредитів, крім # банківських установ

64.92.13-00.00

Послуг

Послуги щодо надання житлових іпотечних кредитів, крім # банківських установ

64.92.14

Послуг

Послуги щодо надання іпотечних кредитів, крім житлових іпотечних кредитів та # банківських установ

64.92.14-00.00

Послуг

Послуги щодо надання іпотечних кредитів, крім житлових іпотечних кредитів та # банківських установ

64.92.15

Послуг

Послуги щодо надання комерційних кредитів, крім іпотечних кредитів та # банківських установ

64.92.15-00.00

Послуг

Послуги щодо надання комерційних кредитів, крім іпотечних кредитів та # банківських установ

64.92.16

Послуг

Послуги щодо надання кредитів через кредитні картки, крім # банківських установ

64.92.16-00.00

Послуг

Послуги щодо надання кредитів через кредитні картки, крім # банківських установ

64.92.19

Послуг

Послуги щодо надання кредитів, крім # банківських установ, інші, н. в. і. у.

64.92.19-00.00

Послуг

Послуги щодо надання кредитів, крім # банківських установ, інші, н. в. і. у.

65

Послуг

Послуги щодо страхування, перестрахування та недержавного пенсійного забезпечення, крім # у сфері обов'язкового соціального страхування

66

Послуг

Послуги допоміжні до фінансових # і послуг щодо страхування

66

Послуг

Послуги допоміжні до фінансових послуг і # щодо страхування

66.1

Послуг

Послуги допоміжні до фінансових #, крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення

66.19

Послуг

Послуги допоміжні до фінансових #, інші, крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення

66.19.9

Послуг

Послуги допоміжні до фінансових #, крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.

66.19.99

Послуг

Послуги допоміжні до фінансових #, інші, н. в. і. у., крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення

66.19.99-00.00

Послуг

Послуги допоміжні до фінансових #, інші, н. в. і. у., крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення

64

Послуги

# фінансові, крім страхування та пенсійного забезпечення

64.1

Послуги

# щодо грошового посередництва

64.2

Послуги

# холдингових компаній

64.3

Послуги

# довірчих товариств, фондів і подібних фінансових організацій

64.9

Послуги

# фінансові, крім страхування та пенсійного забезпечення, інші

64.11

Послуги

# центрального банку

64.11.1

Послуги

# центрального банку

64.11.10

Послуги

# центрального банку

64.11.10-00.00

Послуги

# центрального банку

64.19

Послуги

# щодо грошового посередництва, інші

64.19.1

Послуги

# депозитні

64.19.2

Послуги

# щодо надання кредитів банківськими установами

64.19.3

Послуги

# щодо грошового посередництва, інші, н. в. і. у.

64.19.11

Послуги

# депозитні для корпоративних та інституційних вкладників

64.19.11-00.00

Послуги

# депозитні для корпоративних та інституційних вкладників

64.19.12

Послуги

# депозитні для інших вкладників

64.19.12-00.00

Послуги

# депозитні для інших вкладників

64.19.21

Послуги

# щодо надання кредитів підприємствам банківськими установами

64.19.21-00.00

Послуги

# щодо надання кредитів підприємствам банківськими установами

64.19.22

Послуги

# щодо надання споживчих кредитів банківськими установами

64.19.22-00.00

Послуги

# щодо надання споживчих кредитів банківськими установами

64.19.23

Послуги

# щодо надання житлових іпотечних кредитів банківськими установами

64.19.23-00.00

Послуги

# щодо надання житлових іпотечних кредитів банківськими установами

64.19.24

Послуги

# щодо надання іпотечних кредитів, крім житлових, банківськими установами

64.19.24-00.00

Послуги

# щодо надання іпотечних кредитів, крім житлових, банківськими установами

64.19.25

Послуги

# щодо надання комерційних кредитів, крім іпотечних, банківськими установами

64.19.25-00.00

Послуги

# щодо надання комерційних кредитів, крім іпотечних, банківськими установами

64.19.26

Послуги

# щодо надання кредитів через кредитні картки банківськими установами

64.19.26-00.00

Послуги

# щодо надання кредитів через кредитні картки банківськими установами

64.19.29

Послуги

# щодо надання кредитів банківськими установами, інші

64.19.29-00.00

Послуги

# щодо надання кредитів банківськими установами, інші

64.19.30

Послуги

# щодо грошового посередництва, інші, н. в. і. у.

64.19.30-00.00

Послуги

# щодо грошового посередництва, інші, н. в. і. у.

64.20

Послуги

# холдингових компаній

64.20.1

Послуги

# холдингових компаній

64.20.10

Послуги

# холдингових компаній

64.20.10-00.00

Послуги

# холдингових компаній

64.30

Послуги

# довірчих товариств, фондів і подібних фінансових організацій

64.30.1

Послуги

# довірчих товариств, фондів і подібних фінансових організацій

64.30.10

Послуги

# довірчих товариств, фондів і подібних фінансових організацій

64.30.10-00.00

Послуги

# довірчих товариств, фондів і подібних фінансових організацій

64.91

Послуги

# щодо фінансового лізингу

64.91.1

Послуги

# щодо фінансового лізингу

64.91.10

Послуги

# щодо фінансового лізингу

64.91.10-00.00

Послуги

# щодо фінансового лізингу

64.92

Послуги

# щодо надання кредитів, інші

64.92.1

Послуги

# щодо надання кредитів, крім послуг банківських установ, інші

64.92.11

Послуги

# щодо надання кредитів підприємствам, крім послуг банківських установ

64.92.11-00.00

Послуги

# щодо надання кредитів підприємствам, крім послуг банківських установ

64.92.12

Послуги

# щодо надання споживчих кредитів, крім послуг банківських установ

64.92.12-00.00

Послуги

# щодо надання споживчих кредитів, крім послуг банківських установ

64.92.13

Послуги

# щодо надання житлових іпотечних кредитів, крім послуг банківських установ

64.92.13-00.00

Послуги

# щодо надання житлових іпотечних кредитів, крім послуг банківських установ

64.92.14

Послуги

# щодо надання іпотечних кредитів, крім житлових іпотечних кредитів та послуг банківських установ

64.92.14-00.00

Послуги

# щодо надання іпотечних кредитів, крім житлових іпотечних кредитів та послуг банківських установ

64.92.15

Послуги

# щодо надання комерційних кредитів, крім іпотечних кредитів та послуг банківських установ

64.92.15-00.00

Послуги

# щодо надання комерційних кредитів, крім іпотечних кредитів та послуг банківських установ

64.92.16

Послуги

# щодо надання кредитів через кредитні картки, крім послуг банківських установ

64.92.16-00.00

Послуги

# щодо надання кредитів через кредитні картки, крім послуг банківських установ

64.92.19

Послуги

# щодо надання кредитів, крім послуг банківських установ, інші, н. в. і. у.

64.92.19-00.00

Послуги

# щодо надання кредитів, крім послуг банківських установ, інші, н. в. і. у.

64.99

Послуги

# фінансові, крім страхування та пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.

64.99.1

Послуги

# фінансові, крім страхування та пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.

64.99.11

Послуги

# інвестиційно-банківські

64.99.11-00.00

Послуги

# інвестиційно-банківські

64.99.19

Послуги

# фінансові, крім страхування та пенсійного забезпечення, н. в. і. у.

64.99.19-00.00

Послуги

# фінансові, крім страхування та пенсійного забезпечення, н. в. і. у.

65

Послуги

# щодо страхування, перестрахування та недержавного пенсійного забезпечення, крім послуг у сфері обов'язкового соціального страхування

65.1

Послуги

# щодо страхування

65.2

Послуги

# щодо перестрахування

65.3

Послуги

# щодо недержавного пенсійного забезпечення

65.11

Послуги

# щодо страхування життя

65.11.1

Послуги

# щодо страхування життя

65.11.10

Послуги

# щодо страхування життя

65.11.10-00.00

Послуги

# щодо страхування життя

65.12

Послуги

# щодо страхування, не пов'язані зі страхуванням життя

65.12.1

Послуги

# щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров'я

65.12.2

Послуги

# щодо страхування автотранспорту

65.12.3

Послуги

# щодо страхування водного, повітряного та інших видів транспорту

65.12.4

Послуги

# щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек

65.12.5

Послуги

# щодо страхування загальної відповідальності

65.12.6

Послуги

# щодо страхування кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту), виданих гарантій (порук) і прийнятих гарантій

65.12.7

Послуги

# щодо страхування, пов'язані з поїздками та наданням допомоги, страхування судових витрат і різних фінансових ризиків

65.12.9

Послуги

# щодо страхування, не пов'язані зі страхуванням життя, інші

65.12.11

Послуги

# щодо страхування від нещасних випадків

65.12.11-00.00

Послуги

# щодо страхування від нещасних випадків

65.12.12

Послуги

# щодо страхування здоров'я

65.12.12-00.00

Послуги

# щодо страхування здоров'я

65.12.21

Послуги

# щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.21-00.00

Послуги

# щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.29

Послуги

# щодо страхування автотранспорту, інші

65.12.29-00.00

Послуги

# щодо страхування автотранспорту, інші

65.12.31

Послуги

# щодо страхування залізничного рухомого складу

65.12.31-00.00

Послуги

# щодо страхування залізничного рухомого складу

65.12.32

Послуги

# щодо страхування відповідальності власників повітряного транспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.32-00.00

Послуги

# щодо страхування відповідальності власників повітряного транспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.33

Послуги

# щодо страхування повітряного транспорту, інші

65.12.33-00.00

Послуги

# щодо страхування повітряного транспорту, інші

65.12.34

Послуги

# щодо страхування відповідальності власників водного транспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.34-00.00

Послуги

# щодо страхування відповідальності власників водного транспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.35

Послуги

# щодо страхування водного транспорту, інші

65.12.35-00.00

Послуги

# щодо страхування водного транспорту, інші

65.12.36

Послуги

# щодо страхування вантажів і багажу

65.12.36-00.00

Послуги

# щодо страхування вантажів і багажу

65.12.41

Послуги

# щодо страхування майна від пожежі

65.12.41-00.00

Послуги

# щодо страхування майна від пожежі

65.12.49

Послуги

# щодо страхування майна від інших небезпек

65.12.49-00.00

Послуги

# щодо страхування майна від інших небезпек

65.12.50

Послуги

# щодо страхування загальної відповідальності

65.12.50-00.00

Послуги

# щодо страхування загальної відповідальності

65.12.61

Послуги

# щодо страхування кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

65.12.61-00.00

Послуги

# щодо страхування кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

65.12.62

Послуги

# щодо страхування виданих гарантій (порук) і прийнятих гарантій

65.12.62-00.00

Послуги

# щодо страхування виданих гарантій (порук) і прийнятих гарантій

65.12.71

Послуги

# щодо страхування, пов'язані з поїздками та наданням допомоги

65.12.71-00.00

Послуги

# щодо страхування, пов'язані з поїздками та наданням допомоги

65.12.72

Послуги

# щодо страхування судових витрат

65.12.72-00.00

Послуги

# щодо страхування судових витрат

65.12.73

Послуги

# щодо страхування різних фінансових ризиків

65.12.73-00.00

Послуги

# щодо страхування різних фінансових ризиків

65.12.90

Послуги

# щодо страхування, не пов'язані зі страхуванням життя, інші

65.12.90-00.00

Послуги

# щодо страхування, не пов'язані зі страхуванням життя, інші

65.20

Послуги

# щодо перестрахування

65.20.1

Послуги

# щодо перестрахування життя та здоров'я, від нещасних випадків

65.20.2

Послуги

# щодо перестрахування транспорту та майна

65.20.3

Послуги

# щодо перестрахування загальної відповідальності, кредитів і гарантій

65.20.4

Послуги

# щодо перестрахування судових витрат і різних фінансових ризиків

65.20.5

Послуги

# щодо перестрахування, пов'язані з недержавним пенсійним забезпеченням

65.20.6

Послуги

# щодо перестрахування, не пов'язані з перестрахуванням життя, інші

65.20.11

Послуги

# щодо перестрахування життя

65.20.11-00.00

Послуги

# щодо перестрахування життя

65.20.12

Послуги

# щодо перестрахування від нещасних випадків

65.20.12-00.00

Послуги

# щодо перестрахування від нещасних випадків

65.20.13

Послуги

# щодо перестрахування здоров'я

65.20.13-00.00

Послуги

# щодо перестрахування здоров'я

65.20.21

Послуги

# щодо перестрахування цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальності перевізника)

65.20.21-00.00

Послуги

# щодо перестрахування цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальності перевізника)

65.20.22

Послуги

# щодо перестрахування автотранспорту, інші

65.20.22-00.00

Послуги

# щодо перестрахування автотранспорту, інші

65.20.23

Послуги

# щодо перестрахування водного, повітряного та інших видів транспорту

65.20.23-00.00

Послуги

# щодо перестрахування водного, повітряного та інших видів транспорту

65.20.24

Послуги

# щодо перестрахування вантажів і багажу

65.20.24-00.00

Послуги

# щодо перестрахування вантажів і багажу

65.20.25

Послуги

# щодо перестрахування майна від пожежі та інших небезпек

65.20.25-00.00

Послуги

# щодо перестрахування майна від пожежі та інших небезпек

65.20.31

Послуги

# щодо перестрахування загальної відповідальності

65.20.31-00.00

Послуги

# щодо перестрахування загальної відповідальності

65.20.32

Послуги

# щодо перестрахування кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту) і гарантій

65.20.32-00.00

Послуги

# щодо перестрахування кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту) і гарантій

65.20.41

Послуги

# щодо перестрахування судових витрат

65.20.41-00.00

Послуги

# щодо перестрахування судових витрат

65.20.42

Послуги

# щодо перестрахування різних фінансових ризиків

65.20.42-00.00

Послуги

# щодо перестрахування різних фінансових ризиків

65.20.50

Послуги

# щодо перестрахування, пов'язані з недержавним пенсійним забезпеченням

65.20.50-00.00

Послуги

# щодо перестрахування, пов'язані з недержавним пенсійним забезпеченням

65.20.60

Послуги

# щодо перестрахування, не пов'язані з перестрахуванням життя, інші

65.20.60-00.00

Послуги

# щодо перестрахування, не пов'язані з перестрахуванням життя, інші

65.30

Послуги

# щодо недержавного пенсійного забезпечення

65.30.1

Послуги

# щодо недержавного пенсійного забезпечення

65.30.11

Послуги

# щодо індивідуального недержавного пенсійного забезпечення

65.30.11-00.00

Послуги

# щодо індивідуального недержавного пенсійного забезпечення

65.30.12

Послуги

# щодо колективного недержавного пенсійного забезпечення

65.30.12-00.00

Послуги

# щодо колективного недержавного пенсійного забезпечення

66

Послуги

# допоміжні до фінансових послуг і послуг щодо страхування

66.1

Послуги

# допоміжні до фінансових послуг, крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення

66.2

Послуги

# допоміжні щодо страхування та недержавного пенсійного забезпечення

66.3

Послуги

# щодо керування фондами

66.11

Послуги

#, пов'язані з керуванням фінансовими ринками

66.11.1

Послуги

#, пов'язані з керуванням фінансовими ринками

66.11.11

Послуги

# щодо оперативного керування фінансовими ринками

66.11.11-00.00

Послуги

# щодо оперативного керування фінансовими ринками

66.11.12

Послуги

# регуляторні щодо фінансових ринків

66.11.12-00.00

Послуги

# регуляторні щодо фінансових ринків

66.11.19

Послуги

#, пов'язані з керуванням фінансовими ринками, інші

66.11.19-00.00

Послуги

#, пов'язані з керуванням фінансовими ринками, інші

66.12

Послуги

# брокерські щодо укладання контрактів на цінні папери й товари

66.12.1

Послуги

# брокерські щодо укладання контрактів на цінні папери й товари

66.12.11

Послуги

# брокерів щодо цінних паперів

66.12.11-00.00

Послуги

# брокерів щодо цінних паперів

66.12.12

Послуги

# брокерів товарних бірж

66.12.12-00.00

Послуги

# брокерів товарних бірж

66.12.13

Послуги

# щодо обміну валюти

66.12.13-00.00

Послуги

# щодо обміну валюти

66.19

Послуги

# допоміжні до фінансових послуг, інші, крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення

66.19.1

Послуги

# щодо визначання взаємних зобов'язань (клірингу) за договорами щодо цінних паперів і розрахунків за ними

66.19.2

Послуги

# допоміжні, пов'язані з інвестиційно-банківською діяльністю

66.19.3

Послуги

# довірчі та опікунські

66.19.9

Послуги

# допоміжні до фінансових послуг, крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.

66.19.10

Послуги

# щодо визначання взаємних зобов'язань (клірингу) за договорами щодо цінних паперів і розрахунків за ними

66.19.10-00.00

Послуги

# щодо визначання взаємних зобов'язань (клірингу) за договорами щодо цінних паперів і розрахунків за ними

66.19.21

Послуги

# щодо злиття та поглинання підприємств

66.19.21-00.00

Послуги

# щодо злиття та поглинання підприємств

66.19.22

Послуги

# щодо корпоративного фінансування та вкладання капіталу з ризиком

66.19.22-00.00

Послуги

# щодо корпоративного фінансування та вкладання капіталу з ризиком

66.19.29

Послуги

# допоміжні, пов'язані з інвестиційно-банківською діяльністю, інші

66.19.29-00.00

Послуги

# допоміжні, пов'язані з інвестиційно-банківською діяльністю, інші

66.19.31

Послуги

# довірчі

66.19.31-00.00

Послуги

# довірчі

66.19.32

Послуги

# опікунські

66.19.32-00.00

Послуги

# опікунські

66.19.91

Послуги

# щодо фінансового консультування

66.19.91-00.00

Послуги

# щодо фінансового консультування

66.19.92

Послуги

# щодо обробляння фінансових операцій і послуги розрахункових палат

66.19.92

Послуги

Послуги щодо обробляння фінансових операцій і # розрахункових палат

66.19.92-00.00

Послуги

# щодо обробляння фінансових операцій і послуги розрахункових палат

66.19.92-00.00

Послуги

Послуги щодо обробляння фінансових операцій і # розрахункових палат

66.19.99

Послуги

# допоміжні до фінансових послуг, інші, н. в. і. у., крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення

66.19.99-00.00

Послуги

# допоміжні до фінансових послуг, інші, н. в. і. у., крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення

66.21

Послуги

# щодо оцінювання ризиків і визначання збитків

66.21.1

Послуги

# щодо оцінювання ризиків і визначання збитків

66.21.10

Послуги

# щодо оцінювання ризиків і визначання збитків

66.21.10-00

Послуги

# щодо оцінювання ризиків і визначання збитків

66.21.10-00.01

Послуги

# щодо оцінювання ризиків

66.21.10-00.02

Послуги

# щодо визначання збитків

66.22

Послуги

# страхових агентів і брокерів

66.22.1

Послуги

# страхових агентів і брокерів

66.22.10

Послуги

# страхових агентів і брокерів

66.22.10-00

Послуги

# страхових агентів і брокерів

66.22.10-00.01

Послуги

# страхових агентів

66.22.10-00.02

Послуги

# страхових брокерів

66.22.10-00.03

Послуги

# перестрахових брокерів

66.29

Послуги

# допоміжні щодо страхування та недержавного пенсійного забезпечення, інші

66.29.1

Послуги

# допоміжні щодо страхування та пенсійного забезпечення, інші

66.29.11

Послуги

# актуаріїв

66.29.11-00.00

Послуги

# актуаріїв

66.29.19

Послуги

# допоміжні щодо страхування та пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.

66.29.19-00.00

Послуги

# допоміжні щодо страхування та пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.

66.30

Послуги

# щодо керування фондами

66.30.1

Послуги

# щодо керування фондами

66.30.11

Послуги

# щодо керування портфелями активів, крім керування пенсійними фондами

66.30.11-00.00

Послуги

# щодо керування портфелями активів, крім керування пенсійними фондами

66.30.12

Послуги

# щодо керування пенсійними фондами

66.30.12-00.00

Послуги

# щодо керування пенсійними фондами

65.12.6

Прийнятих

Послуги щодо страхування кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту), виданих гарантій (порук) і # гарантій

65.12.62

Прийнятих

Послуги щодо страхування виданих гарантій (порук) і # гарантій

65.12.62-00.00

Прийнятих

Послуги щодо страхування виданих гарантій (порук) і # гарантій

66.11.12

Регуляторні

Послуги # щодо фінансових ринків

66.11.12-00.00

Регуляторні

Послуги # щодо фінансових ринків

65.12.7

Ризиків

Послуги щодо страхування, пов'язані з поїздками та наданням допомоги, страхування судових витрат і різних фінансових #

65.12.73

Ризиків

Послуги щодо страхування різних фінансових #

65.12.73-00.00

Ризиків

Послуги щодо страхування різних фінансових #

65.20.4

Ризиків

Послуги щодо перестрахування судових витрат і різних фінансових #

65.20.42

Ризиків

Послуги щодо перестрахування різних фінансових #

65.20.42-00.00

Ризиків

Послуги щодо перестрахування різних фінансових #

66.21

Ризиків

Послуги щодо оцінювання # і визначання збитків

66.21.1

Ризиків

Послуги щодо оцінювання # і визначання збитків

66.21.10

Ризиків

Послуги щодо оцінювання # і визначання збитків

66.21.10-00

Ризиків

Послуги щодо оцінювання # і визначання збитків

66.19.22

Ризиком

Послуги щодо корпоративного фінансування та вкладання капіталу з #

66.19.22-00.00

Ризиком

Послуги щодо корпоративного фінансування та вкладання капіталу з #

66.11

Ринками

Послуги, пов'язані з керуванням фінансовими #

66.11.1

Ринками

Послуги, пов'язані з керуванням фінансовими #

66.11.11

Ринками

Послуги щодо оперативного керування фінансовими #

66.11.11-00.00

Ринками

Послуги щодо оперативного керування фінансовими #

66.11.19

Ринками

Послуги, пов'язані з керуванням фінансовими #, інші

66.11.19-00.00

Ринками

Послуги, пов'язані з керуванням фінансовими #, інші

66.11.12

Ринків

Послуги регуляторні щодо фінансових #

66.11.12-00.00

Ринків

Послуги регуляторні щодо фінансових #

65.12.7

Різних

Послуги щодо страхування, пов'язані з поїздками та наданням допомоги, страхування судових витрат і # фінансових ризиків

65.12.73

Різних

Послуги щодо страхування # фінансових ризиків

65.12.73-00.00

Різних

Послуги щодо страхування # фінансових ризиків

65.20.4

Різних

Послуги щодо перестрахування судових витрат і # фінансових ризиків

65.20.42

Різних

Послуги щодо перестрахування # фінансових ризиків

65.20.42-00.00

Різних

Послуги щодо перестрахування # фінансових ризиків

66.19.1

Розрахунків

Послуги щодо визначання взаємних зобов'язань (клірингу) за договорами щодо цінних паперів і # за ними

66.19.10

Розрахунків

Послуги щодо визначання взаємних зобов'язань (клірингу) за договорами щодо цінних паперів і # за ними

66.19.10-00.00

Розрахунків

Послуги щодо визначання взаємних зобов'язань (клірингу) за договорами щодо цінних паперів і # за ними

66.19.92

Розрахункових

Послуги щодо обробляння фінансових операцій і послуги # палат

66.19.92-00.00

Розрахункових

Послуги щодо обробляння фінансових операцій і послуги # палат

65.12.31

Рухомого

Послуги щодо страхування залізничного # складу

65.12.31-00.00

Рухомого

Послуги щодо страхування залізничного # складу

65.12.31

Складу

Послуги щодо страхування залізничного рухомого #

65.12.31-00.00

Складу

Послуги щодо страхування залізничного рухомого #

65

Соціального

Послуги щодо страхування, перестрахування та недержавного пенсійного забезпечення, крім послуг у сфері обов'язкового # страхування

64.19.22

Споживчих

Послуги щодо надання # кредитів банківськими установами

64.19.22-00.00

Споживчих

Послуги щодо надання # кредитів банківськими установами

64.92.12

Споживчих

Послуги щодо надання # кредитів, крім послуг банківських установ

64.92.12-00.00

Споживчих

Послуги щодо надання # кредитів, крім послуг банківських установ

66.22

Страхових

Послуги # агентів і брокерів

66.22.1

Страхових

Послуги # агентів і брокерів

66.22.10

Страхових

Послуги # агентів і брокерів

66.22.10-00

Страхових

Послуги # агентів і брокерів

66.22.10-00.01

Страхових

Послуги # агентів

66.22.10-00.02

Страхових

Послуги # брокерів

64

Страхування

Послуги фінансові, крім # та пенсійного забезпечення

64.9

Страхування

Послуги фінансові, крім # та пенсійного забезпечення, інші

64.99

Страхування

Послуги фінансові, крім # та пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.

64.99.1

Страхування

Послуги фінансові, крім # та пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.

64.99.19

Страхування

Послуги фінансові, крім # та пенсійного забезпечення, н. в. і. у.

64.99.19-00.00

Страхування

Послуги фінансові, крім # та пенсійного забезпечення, н. в. і. у.

65

Страхування

Послуги щодо #, перестрахування та недержавного пенсійного забезпечення, крім послуг у сфері обов'язкового соціального страхування

65

Страхування

Послуги щодо страхування, перестрахування та недержавного пенсійного забезпечення, крім послуг у сфері обов'язкового соціального #

65.1

Страхування

Послуги щодо #

65.11

Страхування

Послуги щодо # життя

65.11.1

Страхування

Послуги щодо # життя

65.11.10

Страхування

Послуги щодо # життя

65.11.10-00.00

Страхування

Послуги щодо # життя

65.12

Страхування

Послуги щодо #, не пов'язані зі страхуванням життя

65.12.1

Страхування

Послуги щодо # від нещасних випадків і страхування здоров’я

65.12.1

Страхування

Послуги щодо страхування від нещасних випадків і # здоров'я

65.12.2

Страхування

Послуги щодо # автотранспорту

65.12.3

Страхування

Послуги щодо # водного, повітряного та інших видів транспорту

65.12.4

Страхування

Послуги щодо # майна від пожежі та інших небезпек

65.12.5

Страхування

Послуги щодо # загальної відповідальності

65.12.6

Страхування

Послуги щодо # кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту), виданих гарантій (порук) і прийнятих гарантій

65.12.7

Страхування

Послуги щодо #, пов'язані з поїздками та наданням допомоги, страхування судових витрат і різних фінансових ризиків

65.12.7

Страхування

Послуги щодо страхування, пов'язані з поїздками та наданням допомоги, # судових витрат і різних фінансових ризиків

65.12.9

Страхування

Послуги щодо #, не пов'язані зі страхуванням життя, інші

65.12.11

Страхування

Послуги щодо # від нещасних випадків

65.12.11-00.00

Страхування

Послуги щодо # від нещасних випадків

65.12.12

Страхування

Послуги щодо # здоров'я

65.12.12-00.00

Страхування

Послуги щодо # здоров'я

65.12.21

Страхування

Послуги щодо # цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.21-00.00

Страхування

Послуги щодо # цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.29

Страхування

Послуги щодо # автотранспорту, інші

65.12.29-00.00

Страхування

Послуги щодо # автотранспорту, інші

65.12.31

Страхування

Послуги щодо # залізничного рухомого складу

65.12.31-00.00

Страхування

Послуги щодо # залізничного рухомого складу

65.12.32

Страхування

Послуги щодо # відповідальності власників повітряного транспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.32-00.00

Страхування

Послуги щодо # відповідальності власників повітряного транспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.33

Страхування

Послуги щодо # повітряного транспорту, інші

65.12.33-00.00

Страхування

Послуги щодо # повітряного транспорту, інші

65.12.34

Страхування

Послуги щодо # відповідальності власників водного транспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.34-00.00

Страхування

Послуги щодо # відповідальності власників водного транспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.35

Страхування

Послуги щодо # водного транспорту, інші

65.12.35-00.00

Страхування

Послуги щодо # водного транспорту, інші

65.12.36

Страхування

Послуги щодо # вантажів і багажу

65.12.36-00.00

Страхування

Послуги щодо # вантажів і багажу

65.12.41

Страхування

Послуги щодо # майна від пожежі

65.12.41-00.00

Страхування

Послуги щодо # майна від пожежі

65.12.49

Страхування

Послуги щодо # майна від інших небезпек

65.12.49-00.00

Страхування

Послуги щодо # майна від інших небезпек

65.12.50

Страхування

Послуги щодо # загальної відповідальності

65.12.50-00.00

Страхування

Послуги щодо # загальної відповідальності

65.12.61

Страхування

Послуги щодо # кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

65.12.61-00.00

Страхування

Послуги щодо # кредитів (зокрема відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

65.12.62

Страхування

Послуги щодо # виданих гарантій (порук) і прийнятих гарантій

65.12.62-00.00

Страхування

Послуги щодо # виданих гарантій (порук) і прийнятих гарантій

65.12.71

Страхування

Послуги щодо #, пов'язані з поїздками та наданням допомоги

65.12.71-00.00

Страхування

Послуги щодо #, пов'язані з поїздками та наданням допомоги

65.12.72

Страхування

Послуги щодо # судових витрат

65.12.72-00.00

Страхування

Послуги щодо # судових витрат

65.12.73

Страхування

Послуги щодо # різних фінансових ризиків

65.12.73-00.00

Страхування

Послуги щодо # різних фінансових ризиків

65.12.90

Страхування

Послуги щодо #, не пов'язані зі страхуванням життя, інші

65.12.90-00.00

Страхування

Послуги щодо #, не пов'язані зі страхуванням життя, інші

66

Страхування

Послуги допоміжні до фінансових послуг і послуг щодо #

66.1

Страхування

Послуги допоміжні до фінансових послуг, крім # та недержавного пенсійного забезпечення

66.2

Страхування

Послуги допоміжні щодо # та недержавного пенсійного забезпечення

66.19

Страхування

Послуги допоміжні до фінансових послуг, інші, крім # та недержавного пенсійного забезпечення

66.19.9

Страхування

Послуги допоміжні до фінансових послуг, крім # та недержавного пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.

66.19.99

Страхування

Послуги допоміжні до фінансових послуг, інші, н. в. і. у., крім # та недержавного пенсійного забезпечення

66.19.99-00.00

Страхування

Послуги допоміжні до фінансових послуг, інші, н. в. і. у., крім # та недержавного пенсійного забезпечення

66.29

Страхування

Послуги допоміжні щодо # та недержавного пенсійного забезпечення, інші

66.29.1

Страхування

Послуги допоміжні щодо # та пенсійного забезпечення, інші

66.29.19

Страхування

Послуги допоміжні щодо # та пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.

66.29.19-00.00

Страхування

Послуги допоміжні щодо # та пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.

65.12

Страхуванням

Послуги щодо страхування, не пов'язані зі # життя

65.12.9

Страхуванням

Послуги щодо страхування, не пов'язані зі # життя, інші

65.12.90

Страхуванням

Послуги щодо страхування, не пов'язані зі # життя, інші

65.12.90-00.00

Страхуванням

Послуги щодо страхування, не пов'язані зі # життя, інші

65.12.7

Судових

Послуги щодо страхування, пов'язані з поїздками та наданням допомоги, страхування # витрат і різних фінансових ризиків

65.12.72

Судових

Послуги щодо страхування # витрат

65.12.72-00.00

Судових

Послуги щодо страхування # витрат

65.20.4

Судових

Послуги щодо перестрахування # витрат і різних фінансових ризиків

65.20.41

Судових

Послуги щодо перестрахування # витрат

65.20.41-00.00

Судових

Послуги щодо перестрахування # витрат

65

Сфері

Послуги щодо страхування, перестрахування та недержавного пенсійного забезпечення, крім послуг у # обов'язкового соціального страхування

66.12

Товари

Послуги брокерські щодо укладання контрактів на цінні папери й #

66.12.1

Товари

Послуги брокерські щодо укладання контрактів на цінні папери й #

64.3

Товариств

Послуги довірчих #, фондів і подібних фінансових організацій

64.30

Товариств

Послуги довірчих #, фондів і подібних фінансових організацій

64.30.1

Товариств

Послуги довірчих #, фондів і подібних фінансових організацій

64.30.10

Товариств

Послуги довірчих #, фондів і подібних фінансових організацій

64.30.10-00.00

Товариств

Послуги довірчих #, фондів і подібних фінансових організацій

66.12.12

Товарних

Послуги брокерів # бірж

66.12.12-00.00

Товарних

Послуги брокерів # бірж

65.12.3

Транспорту

Послуги щодо страхування водного, повітряного та інших видів #

65.12.32

Транспорту

Послуги щодо страхування відповідальності власників повітряного # (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.32-00.00

Транспорту

Послуги щодо страхування відповідальності власників повітряного # (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.33

Транспорту

Послуги щодо страхування повітряного #, інші

65.12.33-00.00

Транспорту

Послуги щодо страхування повітряного #, інші

65.12.34

Транспорту

Послуги щодо страхування відповідальності власників водного # (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.34-00.00

Транспорту

Послуги щодо страхування відповідальності власників водного # (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.35

Транспорту

Послуги щодо страхування водного #, інші

65.12.35-00.00

Транспорту

Послуги щодо страхування водного #, інші

65.20.2

Транспорту

Послуги щодо перестрахування # та майна

65.20.23

Транспорту

Послуги щодо перестрахування водного, повітряного та інших видів #

65.20.23-00.00

Транспорту

Послуги щодо перестрахування водного, повітряного та інших видів #

66.12

Укладання

Послуги брокерські щодо # контрактів на цінні папери й товари

66.12.1

Укладання

Послуги брокерські щодо # контрактів на цінні папери й товари

64.92.1

Установ

Послуги щодо надання кредитів, крім послуг банківських #, інші

64.92.11

Установ

Послуги щодо надання кредитів підприємствам, крім послуг банківських #

64.92.11-00.00

Установ

Послуги щодо надання кредитів підприємствам, крім послуг банківських #

64.92.12

Установ

Послуги щодо надання споживчих кредитів, крім послуг банківських #

64.92.12-00.00

Установ

Послуги щодо надання споживчих кредитів, крім послуг банківських #

64.92.13

Установ

Послуги щодо надання житлових іпотечних кредитів, крім послуг банківських #

64.92.13-00.00

Установ

Послуги щодо надання житлових іпотечних кредитів, крім послуг банківських #

64.92.14

Установ

Послуги щодо надання іпотечних кредитів, крім житлових іпотечних кредитів та послуг банківських #

64.92.14-00.00

Установ

Послуги щодо надання іпотечних кредитів, крім житлових іпотечних кредитів та послуг банківських #

64.92.15

Установ

Послуги щодо надання комерційних кредитів, крім іпотечних кредитів та послуг банківських #

64.92.15-00.00

Установ

Послуги щодо надання комерційних кредитів, крім іпотечних кредитів та послуг банківських #

64.92.16

Установ

Послуги щодо надання кредитів через кредитні картки, крім послуг банківських

64.92.16-00.00

Установ

Послуги щодо надання кредитів через кредитні картки, крім послуг банківських #

64.92.19

Установ

Послуги щодо надання кредитів, крім послуг банківських #, інші, н. в. і. у.

64.92.19-00.00

Установ

Послуги щодо надання кредитів, крім послуг банківських #, інші, н. в. і. у.

64.19.2

Установами

Послуги щодо надання кредитів банківськими #

64.19.21

Установами

Послуги щодо надання кредитів підприємствам банківськими #

64.19.21-00.00

Установами

Послуги щодо надання кредитів підприємствам банківськими #

64.19.22

Установами

Послуги щодо надання споживчих кредитів банківськими #

64.19.22-00.00

Установами

Послуги щодо надання споживчих кредитів банківськими #

64.19.23

Установами

Послуги щодо надання житлових іпотечних кредитів банківськими #

64.19.23-00.00

Установами

Послуги щодо надання житлових іпотечних кредитів банківськими #

64.19.24

Установами

Послуги щодо надання іпотечних кредитів, крім житлових, банківськими #

64.19.24-00.00

Установами

Послуги щодо надання іпотечних кредитів, крім житлових, банківськими #

64.19.25

Установами

Послуги щодо надання комерційних кредитів, крім іпотечних, банківськими #

64.19.25-00.00

Установами

Послуги щодо надання комерційних кредитів, крім іпотечних, банківськими #

64.19.26

Установами

Послуги щодо надання кредитів через кредитні картки банківськими #

64.19.26-00.00

Установами

Послуги щодо надання кредитів через кредитні картки банківськими #

64.19.29

Установами

Послуги щодо надання кредитів банківськими #, інші

64.19.29-00.00

Установами

Послуги щодо надання кредитів банківськими #, інші

66.11

Фінансовими

Послуги, пов'язані з керуванням # ринками

66.11.1

Фінансовими

Послуги, пов'язані з керуванням # ринками

66.11.11

Фінансовими

Послуги щодо оперативного керування # ринками

66.11.11-00.00

Фінансовими

Послуги щодо оперативного керування # ринками

66.11.19

Фінансовими

Послуги, пов'язані з керуванням # ринками, інші

66.11.19-00.00

Фінансовими

Послуги, пов'язані з керуванням # ринками, інші

64.3

Фінансових

Послуги довірчих товариств, фондів і подібних # організацій

64.30

Фінансових

Послуги довірчих товариств, фондів і подібних # організацій

64.30.1

Фінансових

Послуги довірчих товариств, фондів і подібних # організацій

64.30.10

Фінансових

Послуги довірчих товариств, фондів і подібних # організацій

64.30.10-00.00

Фінансових

Послуги довірчих товариств, фондів і подібних # організацій

65.12.7

Фінансових

Послуги щодо страхування, пов'язані з поїздками та наданням допомоги, страхування судових витрат і різних # ризиків

65.12.73

Фінансових

Послуги щодо страхування різних # ризиків

65.12.73-00.00

Фінансових

Послуги щодо страхування різних # ризиків

65.20.4

Фінансових

Послуги щодо перестрахування судових витрат і різних # ризиків

65.20.42

Фінансових

Послуги щодо перестрахування різних # ризиків

65.20.42-00.00

Фінансових

Послуги щодо перестрахування різних # ризиків

66

Фінансових

Послуги допоміжні до # послуг і послуг щодо страхування

66.1

Фінансових

Послуги допоміжні до # послуг, крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення

66.11.12

Фінансових

Послуги регуляторні щодо # ринків

66.11.12-00.00

Фінансових

Послуги регуляторні щодо # ринків

66.19

Фінансових

Послуги допоміжні до # послуг, інші, крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення

66.19.9

Фінансових

Послуги допоміжні до # послуг, крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.

66.19.92

Фінансових

Послуги щодо обробляння # операцій і послуги розрахункових палат

66.19.92-00.00

Фінансових

Послуги щодо обробляння # операцій і послуги розрахункових палат

66.19.99

Фінансових

Послуги допоміжні до # послуг, інші, н. в. і. у., крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення

66.19.99-00.00

Фінансових

Послуги допоміжні до # послуг, інші, н. в. і. у., крім страхування та недержавного пенсійного забезпечення

64

Фінансові

Послуги #, крім страхування та пенсійного забезпечення

64.9

Фінансові

Послуги #, крім страхування та пенсійного забезпечення, інші

64.99

Фінансові

Послуги #, крім страхування та пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.

64.99.1

Фінансові

Послуги #, крім страхування та пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у.

64.99.19

Фінансові

Послуги #, крім страхування та пенсійного забезпечення, н. в. і. у.

64.99.19-00.00

Фінансові

Послуги #, крім страхування та пенсійного забезпечення, н. в. і. у.

64.91

Фінансового

Послуги щодо # лізингу

64.91.1

Фінансового

Послуги щодо # лізингу

64.91.10

Фінансового

Послуги щодо # лізингу

64.91.10-00.00

Фінансового

Послуги щодо # лізингу

66.19.91

Фінансового

Послуги щодо # консультування

66.19.91-00.00

Фінансового

Послуги щодо # консультування

66.19.22

Фінансування

Послуги щодо корпоративного # та вкладання капіталу з ризиком

66.19.22-00.00

Фінансування

Послуги щодо корпоративного # та вкладання капіталу з ризиком

66.3

Фондами

Послуги щодо керування #

66.30

Фондами

Послуги щодо керування #

66.30.1

Фондами

Послуги щодо керування #

66.30.11

Фондами

Послуги щодо керування портфелями активів, крім керування пенсійними #

66.30.11-00.00

Фондами

Послуги щодо керування портфелями активів, крім керування пенсійними #

66.30.12

Фондами

Послуги щодо керування пенсійними #

66.30.12-00.00

Фондами

Послуги щодо керування пенсійними #

64.3

Фондів

Послуги довірчих товариств, # і подібних фінансових організацій

64.30

Фондів

Послуги довірчих товариств, # і подібних фінансових організацій

64.30.1

Фондів

Послуги довірчих товариств, # і подібних фінансових організацій

64.30.10

Фондів

Послуги довірчих товариств, # і подібних фінансових організацій

64.30.10-00.00

Фондів

Послуги довірчих товариств, # і подібних фінансових організацій

64.2

Холдингових

Послуги # компаній

64.20

Холдингових

Послуги # компаній

64.20.1

Холдингових

Послуги # компаній

64.20.10

Холдингових

Послуги # компаній

64.20.10-00.00

Холдингових

Послуги # компаній

64.11

Центрального

Послуги # банку

64.11.1

Центрального

Послуги # банку

64.11.10

Центрального

Послуги # банку

64.11.10-00.00

Центрального

Послуги # банку

65.12.21

Цивільної

Послуги щодо страхування # відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.12.21-00.00

Цивільної

Послуги щодо страхування # відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальність перевізника)

65.20.21

Цивільної

Послуги щодо перестрахування # відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальності перевізника)

65.20.21-00.00

Цивільної

Послуги щодо перестрахування # відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальності перевізника)

66.12.11

Цінних

Послуги брокерів щодо # паперів

66.12.11-00.00

Цінних

Послуги брокерів щодо # паперів

66.19.1

Цінних

Послуги щодо визначання взаємних зобов'язань (клірингу) за договорами щодо # паперів і розрахунків за ними

66.19.10

Цінних

Послуги щодо визначання взаємних зобов'язань (клірингу) за договорами щодо # паперів і розрахунків за ними

66.19.10-00.00

Цінних

Послуги щодо визначання взаємних зобов'язань (клірингу) за договорами щодо # паперів і розрахунків за ними

66.12

Цінні

Послуги брокерські щодо укладання контрактів на # папери й товари

66.12.1

Цінні

Послуги брокерські щодо укладання контрактів на # папери й товари

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд