Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


3020 Печатать

Довідник ознак доходів 2011Ознака доходу Найменування Коротке найменування Строк дії
з по
101 Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту), крім доходів, зазначених у абзаці третьому п. 4 Підрозділу 1 Розділу ХХ Кодексу (пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 Кодексу) заробітна плата нарахована (виплачена) 01.01.2011  
102 Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору, крім доходів, зазначених у абзаці третьому п. 4 Підрозділу 1 Розділу ХХ Кодексу (пп. 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 Кодексу) виплати відповідно до умов цивільно-правового договору 01.01.2011  
103 Доходи від продажу об’єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об’єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права (роялті), у т.ч. отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу (пп. 164.2.3 п. 164.2 ст. 164 Кодексу) роялті, у т. ч. одержувані спадкоємцями 01.01.2011  
104 Доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна згідно з положеннями статті 172 Кодексу (пп. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 Кодексу) продаж (обмін) нерухомого майна згідно з ст. 172 Кодексу 01.01.2011  
105 Доходи від операцій з продажу або обміну об’єктів рухомого майна згідно з положеннями статті 173 Кодексу (пп. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 Кодексу) продаж (обмін) рухомого майна згідно з ст. 173 Кодексу 01.01.2011  
106 Дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 Кодексу (пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Кодексу) надання майна в лізинг, оренду або суборенду згідно з п. 170.1 ст. 170 Кодексу 01.01.2011  
107 Сума заборгованості за укладеним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності(пп. 164.2.7 п. 164.2 ст. 164 Кодексу) заборгованість, за якою минув строк позовної давності 01.01.2011  
108 Сума коштів, одержана платником податку від фінансової установи після реалізації заставленого майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв’язку з невиконанням платником податку своїх зобов’язань за договором кредиту (позики) (пп. 164.2.7 п. 164.2 ст. 164 Кодексу) дохід від фінансової установи після реалізації заставленого майна 01.01.2011  
109 Дохід у вигляді дивідендів, (крім дивідендів, визначених у пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) (пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Кодексу) дивіденди, крім тих, що не змінюють участь 01.01.2011  
110 Дохід у вигляді процентів (крім процентів, що нараховані на цінні папери Мінфіну та на поточні банківські рахунки, за якими здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат, визначених у пп. 165.1.2 та 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) (пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Кодексу) проценти 01.01.2011  
111 Дохід у вигляді виграшів та призів (крім виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, передбачених у пп. 165.1.46 п.165.1 ст. 165 Кодексу) (пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Кодексу) виграші та призи, крім у державну грошову лотерею 01.01.2011  
112 Інвестиційний прибуток (дохід) від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у пп. 165.1.2 і 165.1.40 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу (пп. 164.2.9 п. 164.2 ст. 164,пп..170.2.2 п.170.2ст.170 Кодексу) інвестиційний прибуток (дохід) від операцій з інвестиційними активами 01.01.2011  
113 Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як дарунок) від члена сім'ї першого ступеня споріднення відповідно до пп. „а” пп. 174.2.1 п.174.2 та п. 174.6 ст. 174 Кодексу (пп. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 та пп. 165.1.15 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) дохід, отриманий у спадщину (подарований) від члена сім'ї першого ступеня споріднення 01.01.2011  
114 Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як дарунок) від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення відповідно до пп. 174.2.2 п.174.2 та п. 174.6 ст. 174 Кодексу (пп. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 та пп. 165.1.15 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) дохід, отриманий у спадщину (подарований) від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня споріднення 01.01.2011  
115 Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як дарунок) від нерезидента або отриманий нерезидентом відповідно до пп. 174.2.3 п.174.2 та п. 174.6 ст. 174 Кодексу (пп. 164.2.9 п. 164.2 ст. 164 та пп. 165.1.15 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) дохід, отриманий у спадщину (подарований) від нерезидента або отриманий нерезидентом 01.01.2011  
116 Дохід, отриманий особою унаслідок прийняття у спадщину (як дарунок), яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування у вигляді об'єкта нерухомого або рухомого майна, готівки або коштів, та у вигляді об'єкта нерухомого або рухомого майна, що успадковуються (отримується як дарунок) дитиною-інвалідом відповідно до пп. „б” пп. 174.2.1 п.174.2 та п. 174.6 ст. 174 Кодексу (пп. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 та пп. 165.1.15 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) дохід, отриманий у спадщину (подарований) платником, який є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування 01.01.2011  
117 Дохід, отриманий платником унаслідок прийняття ним у спадщину (як дарунок) у вигляді грошових заощаджень, поміщених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов’язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР) та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992(1994 років, погашення яких не відбулося, відповідно до пп. „в” пп. 174.2.1 п.174.2 та п. 174.6 ст. 174 Кодексу (пп. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 та пп. 165.1.15 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, , погашення яких не відбулося 01.01.2011  
118 Сума коштів, отримані платником податку на відрядження або під звіт, в тому числі надміру витрачені та не повернуті у встановлені законодавством строки (пп. 164.2.11 п. 164.2 ст. 164 та пп. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) кошти на відрядження або під звіт, в т.ч. надміру витрачені 01.01.2011  
119 Доходи, виплачені фізичній особі з фонду фінансування будівництва (пп. 164.2.13 та 164.2.15 п. 164.2 ст. 164, пп. 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) виплати з фонду фінансування будівництва 01.01.2011  
120 Дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одержаних платником податку як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди (пп. 164.2.14 п. 164.2 ст. 164 Кодексу) неустойки, штрафи або пені 01.01.2011  
121 Сума страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум, що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування життя (у тому числі за договорами страхування довічних пенсій), у випадках та розмірах, визначених підпунктами 170.8.2 та 170.8.3 пункту 170.8 статті 170 Кодексу (пп. 164.2.15 п. 164.2 ст. 164 та пп. 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) страхові виплати (ДСЖ) 01.01.2011  
122 Сума пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами недержавного пенсійного забезпечення у випадках та розмірах, визначених підпунктами 170.8.2 та 170.8.3 пункту 170.8 статті 170 Кодексу (пп. 164.2.15 п. 164.2 ст. 164 та пп. 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) пенсійні виплати (НПЗ) 01.01.2011  
123 Сума виплат, що сплачуються платнику податку за договорами пенсійного вкладу у випадках та розмірах, визначених підпунктом 170.8.2 пункту 170.8 статті 170 Кодексу (пп. 164.2.15 п. 164.2 ст. 164 та пп. 165.1.28 п. 165.1 ст. 165Кодексу) виплати з пенсійних вкладів (ПВ) 01.01.2011  
124 Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, внесків до фонду банківського управління, сплачена будь-якою особою ( резидентом, крім роботодавцем ( резидентом, за платника податку чи на його користь (пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 Кодексу, крім пп. „в” пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 Кодексу) пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку 01.01.2011  
125 Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, внесків до фонду банківського управління, сплачена роботодавцем ( резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку, за платника податку чи на його користь (пп. „в” пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 Кодексу) пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку, сплачені роботодавцем ( резидентом 01.01.2011  
126 Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 цього Кодексу) (пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу) додаткове благо 01.01.2011  
127 Інші доходи (пп. 164.2.18 п. 164.2 ст. 164 та пп. 165.1.49 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) інші доходи 01.01.2011  
128 Сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій, винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом (пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) соціальні виплати з відповідних бюджетів 01.01.2011  
129 Сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України (пп. 165.1.2 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) доходи від цінних паперів Мінфіну 01.01.2011  
130 Сума відшкодування платнику податку розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених законом (пп. 165.1.3 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) сума шкоди, завданої внаслідок Чорнобильської катастрофи 01.01.2011  
131 Сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються, зокрема творчими спілками їх членам, Товариством Червоного Хреста України, іншими неприбутковими організаціями та благодійними фондами України, сума, яка щороку виплачується переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (пп. 165.1.4 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) виплати творчими спілками та іншими неприбутковими організаціями та благодійними фондами 01.01.2011  
132 Сума внесків на обов’язкове страхування платника податку відповідно до закону, інших, ніж єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (пп. 165.1.5 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) внески на обов’язкове страхування інші, ніж єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 01.01.2011  
133 Сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його роботодавця у розмірах, визначених законом (пп. 165.1.6 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 01.01.2011  
134 Сума страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, ( обов’язкові страхові внески до недержавного пенсійного фонду та фонду банківського управління (пп. 165.1.7 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) страхові внески до Накопичувального фонду, обов’язкові внески до недержавного пенсійного фонду та фонду банківського управління 01.01.2011  
135 Сума коштів, що належать платнику податку, які відповідно до закону перераховуються з Накопичувального фонду до недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління чи страхової організації, з недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління до іншого недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку (пп. 165.1.8 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) кошти, які відповідно до закону перераховуються з Накопичувального фонду до недержавного пенсійного фонду, фонду банківського управління чи страхової організації 01.01.2011  
136 Вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування та іншого майна, якими роботодавець забезпечує відповідно до Закону України "Про охорону праці", спеціального (форменого) одягу та взуття, що надається роботодавцем у тимчасове користування (пп. 165.1.9 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) майно надане роботодавцем безоплатно або у тимчасове користування в межах закону 01.01.2011  
137 Сума грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу), передбачена законом (пп. 165.1.10 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) грошове або майнове забезпечення військовослужбовців строкової служби 01.01.2011  
138 Вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку (пп. 165.1.12 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна 01.01.2011  
139 Кошти або вартість майна (нематеріальних активів), які надходять платнику податку за рішенням суду в результаті поділу спільної сумісної власності подружжя у зв’язку з розірванням шлюбу чи визнанням його недійсним або за добровільним рішенням сторін (пп. 165.1.13 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) кошти або вартість майна, які надходять внаслідок поділу власності подружжя 01.01.2011  
140 Аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін (пп. 165.1.14 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) аліменти 01.01.2011  
141 Кошти, отримані платником податку в рахунок компенсації (відшкодування) вартості майна (нематеріальних активів), примусово відчуженого державою у випадках, передбачених законом, або вартість такої компенсації, отриманої у негрошовій формі (пп. 165.1.16 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) компенсація вартості майна, примусово відчуженого державою 01.01.2011  
142 Дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою ( резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів (пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) дивіденди у вигляді акцій, які не змінюють участі 01.01.2011  
143 Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця (пп. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) допомога на лікування та медичне обслуговування 01.01.2011  
144 Вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих платнику податку (пп. 165.1.20 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) вартість безоплатно наданого вугілля 01.01.2011  
145 Сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу для підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи (пп. 165.1.21 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) вартість підготовки чи перепідготовки платника 01.01.2011  
146 Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку будь-якою фізичною особою, благодійною організацією, Пенсійним фондом України, відповідними територіальними управліннями з питань праці та соціального захисту населення, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування України або професійною спілкою, роботодавцем за його останнім місцем роботи (пп. 165.1.22 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) допомога на поховання 01.01.2011  
147 Вартість одягу, взуття, а також сума грошової допомоги, що надаються дітям-сиротам чи дітям, позбавленим батьківського піклування (у тому числі випускникам професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів I(IV рівнів акредитації) (пп. 165.1.23 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) майно, що надаються дітям-сиротам чи дітям, позбавленим батьківського піклування 01.01.2011  
148 Доходи від відчуження безпосередньо власником сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки) (пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) доходи від продажу сільськогосподарської продукції 01.01.2011  
149 Сума, отримана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутові відходи (пп. 165.1.25 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) доходи від вторинної сировини та побутових відходів 01.01.2011  
150 Сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту (пп. 165.1.26 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) сума стипендії 01.01.2011  
151 Сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення (пп. 165.1.27 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) страхові виплати за договором іншим ніж ДСЖ або НПС 01.01.2011  
152 Сума виплат платникам податку (їх спадкоємцям) грошових заощаджень, поміщених в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у такі державні цінні папери: облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов’язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 ( 1994 років (пп. 165.1.30 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) сума виплат заощаджень, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, , погашення яких не відбулося 01.01.2011  
153 основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку (пп. 165.1.31 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) сума поворотної фінансової допомоги 01.01.2011  
154 Сума, отримана платником податку за здавання ним крові, грудного жіночого молока, інших видів донорства, яка виплачується з бюджету чи бюджетною установою (пп. 165.1.33 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) сума доходу від донорства 01.01.2011  
155 Вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності у власність платника податку безоплатно або із знижкою відповідно до закону, а також сума державної підтримки на будівництво чи придбання доступного житла, яка надається платнику податку відповідно до законодавства (пп. 165.1.34 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) вартість житла, яке передається з державної або комунальної власності 01.01.2011  
156 Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку ( члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування (пп. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України 01.01.2011  
157 Дохід, виплачений самозайнятій особі (пп. 165.1.36 п. 165.1 ст. 165, ст.177, ст. 178 Кодексу) дохід, виплачений самозайнятій особі 01.01.2011  
158 Сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку (пп. 165.1.37 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) витрати роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) 01.01.2011  
159 Вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів (пп. 165.1.38 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів 01.01.2011  
160 Вартість призів переможцям та призерам спортивних змагань (пп. 165.1.39 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) Вартість призів переможцям та призерам спортивних змагань 01.01.2011  
161 Сума доходу, отриманого платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні компенсаційні сертифікати, безпосередньо отримані ним як компенсація суми його внеску до установ Ощадного банку СРСР або до установ державного страхування СРСР, або в обмін на приватизаційні сертифікати, отримані ним відповідно до закону, а також сума доходу, отриманого таким платником податку внаслідок відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) та майнових паїв, безпосередньо отриманих ним у власність у процесі приватизації згідно з нормами земельного законодавства (пп. 165.1.40 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) дохід, отриманий внаслідок відчуження земельних ділянок, отриманих у власність у процесі приватизації 01.01.2011  
162 Доходи у вигляді процентів на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат (пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) проценти на поточні банківські рахунки, за якими здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги 01.01.2011  
163 Суми коштів, надані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів та їх спілками платникам податку ( учасникам конгресів, симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів, з’їздів, фестивалів, виставок, концертів, реабілітаційних заходів, фізкультурно-спортивних заходів та конкурсів, які провадяться такими організаціями, як компенсація витрат на проживання, харчування та проїзд до місця проведення заходів та у зворотному напрямку (пп. 165.1.42 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) суми коштів, надані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів 01.01.2011  
164 Сума страхової виплати за договорами страхування життя у разі смерті застрахованої особи, якщо така виплата отримується членами сім’ї застрахованої особи першого ступеня споріднення, або особою, яка є інвалідом І групи або дитиною-інвалідом, або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (пп. 165.1.43 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) сума страхової виплати за договорами страхування життя у разі смерті застрахованої особи 01.01.2011  
165 Вартість побічних лісових користувань для власного споживання (заготівля лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових користувань, передбачених Лісовим кодексом України) (пп. 165.1.45 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) вартість побічних лісових користувань для власного споживання 01.01.2011  
166 Сума коштів, отриманих як виграш, приз у державну грошову лотерею (пп. 165.1.46 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) виграш, приз у державну грошову лотерею 01.01.2011  
167 Сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), яка здійснюється професійними спілками своїм членам (пп. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) виплати чи відшкодування, яка здійснюється професійними спілками своїм членам 01.01.2011  
168 Доходи від кооперативних виплат та/або від одержання паю членом сільськогосподарського виробничого кооперативу у разі його виходу з кооперативу (пп. 165.1.48 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) доходи від кооперативних виплат та/або від одержання паю 01.01.2011  
169 Сума благодійної допомоги, у тому числі гуманітарної допомога, яка надходить на його користь у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) (п. 170.7 ст. 170 Кодексу) благодійна, у тому числі гуманітарна допомога ( 01.01.2011  
170 Доходи з джерелом походження з України, виплачені нерезиденту іншим нерезидентом (п. 170.10 ст. 170 Кодексу, крім пп.170.10.5 п. 170.10 ст.170 Кодексу) доходи з України нерезидента від нерезидента 01.01.2011  
171 Доходи, отримані платником податку у вигляді плати (відсотків), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки (п. 170.12 ст. 170 Кодексу) плата (відсотки), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки 01.01.2011  
172 Доходи, що були нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору та згодом перераховані на його пенсійний вклад або на його рахунок учасника фонду банківського управління, відкритий відповідно до закону (п. 4 Підрозділу 1 Розділу ХХ Кодексу) доходи перераховані на пенсійний вклад або на рахунок учасника фонду банківського управління 01.01.2011  
173 Кошти, що нараховуються та вносяться особою, яка не є платником податку, або її працедавцем (третьою особою) на користь платника податку на пенсійний вклад або рахунок учасника фонду банківського управління такого платника податку (п. 4 Підрозділу 1 Розділу ХХ Кодексу) кошти, які вносяться третьою особою на пенсійний вклад платника 01.01.2011  
174 Кошти, перераховані фізичною особою до власного пенсійного вкладу чи на власний рахунок у фонді банківського управління або до пенсійного вкладу чи на рахунок у фонді банківського управління членів сім’ї такої фізичної особи першого ступеня споріднення (п. 4 Підрозділу 1 Розділу ХХ Кодексу) кошти, які вносяться особою на пенсійний вклад платника чи на рахунок у фонді банківського управління 01.01.2011  
175 Доходи, нараховані платнику податку за договором пенсійного вкладу або за договором довірчого управління, укладеного з уповноваженим банком відповідно до закону (п. 4 Підрозділу 1 Розділу ХХ Кодексу) доходи за договором пенсійного вкладу або за договором довірчого управління 01.01.2011  
176 Кошти, що відповідно до Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" виплачуються згідно з договорами довірчого управління, укладеними з учасниками фондів банківського управління, та договорами пенсійних вкладів, укладеними в період проведення такого експерименту (п. 4 Підрозділу 1 Розділу ХХ Кодексу) Кошти виплачені під час експерименту ХК "Київміськбуд" 01.01.2011  
177 Доходи з джерелом походження з України, виплачені нерезиденту від участі у гастрольних заходах (пп.170.10.5 п. 170.10 ст.170 Кодексу) доходи з України нерезидентів від участі у гастрольних заходах 01.01.2011  
178 Сума майнового та немайнового внеску платника податку до статутного фонду юридичної особи – емітента корпоративних прав, в обмін на такі корпоративні права (пп. 165.1.44 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) cума майнового та немайнового внеску платника податку до статутного фонду 01.01.2011  

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
113067 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно