Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, грудень, 2015/№51
Друкувати

Якщо у Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП закралася помилка

Соломіна Марія, експерт з питань оплати праці, buhgalter911@mail.ua
Сьогодні Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (далі — Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП), заповнюють лише ті роботодавці, які нараховують і виплачують працівникам допомоги з ФСС*, і тільки в тому випадку, якщо таке нарахування відбулося у звітному періоді. Природно, якщо між такими подіями минає багато часу, бухгалтер може забути порядок заповнення цього Звіту. Результат — у Звіті зроблено помилку. Звичайно, можна лаяти себе за неуважність, шукати причини в обставинах і людях, але краще усе ж таки виправити помилку та забути про неї, як про страшний сон. Про те, як це зробити, ми з вами поговоримо далі.
помилки, виправлення

* Тут і далі — Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Для того щоб розібратися з порядком виправлення помилок у Звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП, звернемося до розд. VII Порядку № 4**. Саме там ФСС виклав своє бачення цього процесу. А для зручності розгляду поділимо умовно усі помилки у Звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП на два види:

** Порядок формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затверджений постановою Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18.01.2011 р. № 4.

1) методологічні та арифметичні помилки, допущені під час складання Звіту;

2) помилки, пов’язані з неправильним розрахунком і нарахуванням сум страхових виплат, що фінансуються за рахунок коштів ФСС (сумові помилки).

Розглянемо кожний вид окремо.

Заблукала у рядках Звіту

До методологічних і арифметичних помилок можна віднести, наприклад, помилки, до яких призвели:

— невідображення або неправильне відображення показників в окремих рядках Звіту;

— розбіжність показників у різних таблицях Звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Методологічні та арифметичні помилки, як правило, виявляють фахівці ФСС ще на етапі приймання звітності. А виявивши, запропонують вам виправитися.

Ви згодні? Тоді все чудово: ФСС + страхувальник = друзі!

Ви відмовляєтеся виправлятися? Тоді ФСС самостійно визначить відповідні показники, врахує їх при складанні звідних звітів і прийме ваш Звіт у тому вигляді, в якому ви його подаєте. Після чого, у разі потреби, може завітати до вас із перевіркою.

Зверніть увагу: не прийняти Звіт Ф4-ФСС з ТВП з методологічними та/або арифметичними помилками ФСС не має права.

Якщо 2 + 2 = 5

Ви розрахували суму допомоги по тимчасовій непрацездатності або по вагітності та пологах, заповнили та подали Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП, а потім виявили, що в розрахунку зробили помилку? А може, розрахували правильно, але в заявці та Звіті з сумами щось не те? Маємо сумову помилку. Отже, потрібно виправлятися.

Якщо ви виявили помилку в сумі соцстрахівських допомог у вже поданому Звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП:

до закінчення його граничного строку подання*** — вам необхідно повторно сформувати та подати такий Звіт з правильними показниками;

*** Страхувальники зобов’язані формувати та подавати до органів ФСС Звіт Ф4-ФСС з ТВП не пізніше 20-го число місяця, наступного за звітним кварталом.

Чинним вважається останній електронний або паперовий Звіт за формою ФСС з ТВП, наданий страхувальником до закінчення строку подання звітності. Це прямо вказано в  п. 7.1 Порядку № 4.

після закінчення граничного строку подання — помилки виправляйте у Звіті, сформованому за той звітний період, в якому вони були виявлені.

Також порядок виправлення помилок у Звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП залежатиме від того, завищена чи занижена була сума соцстрахівської допомоги. Розглянемо послідовність дій страхувальника в разі самостійного виявлення такої помилки.

Якщо переплатили

Крок 1. Визначаємо та сторнуємо надміру нараховані суми допомог.

Крок 2. Перераховуємо робочому органу ФСС, який здійснював фінансування, надміру отримані суми страхових коштів.

Крок 3. Повідомляємо ФСС про помилку. Як це зробити? Шляхом подання повідомлення про факт виявлення помилки. Його форма в нормативно-правових актах ФСС не затверджена. Однак часто робочі органи ФСС зразок такого повідомлення вивішують у себе на інформаційній дошці. Не хочете бігти через це до ФСС? Без проблем! Складайте його самі в довільній формі, але обов’язково вкажіть у ньому:

— найменування вашого підприємства-страхувальника (П. І. Б. ФОП-страхувальника);

— реєстраційний код страхувальника в органі ФСС або його номер у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011 р.) і код ЄДРПОУ;

— період виявлення помилки;

— зміст помилки (із зазначенням прізвища, ініціалів застрахованої особи, номера листка непрацездатності та виду допомоги, за яким виявлена помилка (див. лист ФСС від 05.04.2011 р. № 01-16-755));

— суму відкоригованих витрат;

— дату складання повідомлення.

Повідомлення про помилку складайте у двох примірниках, підписуйте у директора та головного бухгалтера. Один примірник віднесете до ФСС, другий — залишите в себе, підколовши до Звіту з коригуванням.

Крок 4. Якщо помилка минулих років — надміру отриману суму допомоги вказуємо в рядку 3 таблиці I, а повернену ФСС — у рядку 16 таблиці I Звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

А ось з помилками поточного року не все так просто. Пункт 5.5 Порядку № 4 у цій ситуації рекомендує зробити коригування відповідних показників Звіту Ф4-ФСС з ТВП. Тобто в рядку 21 таблиці I і в рядках таблиці II Звіту потрібно вказати правильні суми допомог. Повернені суми допомог необхідно врахувати в рядку 14 таблиці І Звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

І все б нічого, але при такому підході в рядках 10 і 23 таблиці I відображається некоректний результат. Що робити? Суму допомоги, яку було надміру отримано та повернено ФСС, додати до сум, розрахованих за формулами, наведеними в реквізитах рядків 10 і 23.

Зауважимо, що саме так рекомендують діяти фахівці ФСС на місцях. Однак форму доведеться заповнити вручну.

Якщо недоплатили

Суми допомог були виплачені в минулих звітних періодах не в повному обсязі? Тоді крокуємо разом з нами!

Крок 1. Розраховуємо та донараховуємо суму допомоги в місяці виявлення помилки.

Крок 2. Повідомляємо ФСС про виявлену помилку. Про те, як це зробити, ми з вами говорили в попередньому розділі (див. крок 3, якщо сума допомоги завищена).

Крок 3. Заповнюємо та подаємо до ФСС заяву-розрахунок за формою, наведеною в додатку до Порядку № 26****. У заяві-розрахунку вказуємо донараховану суму допомоги.

**** Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 р. № 26.

Крок 4. Після отримання від ФСС страхових коштів здійснюємо виплату допомоги та сплату обов’язкових платежів.

Оподаткування донарахованих сум допомог провадимо за правилами, що діють на момент їх нарахування.

Крок 5. Відображаємо додатково нараховані суми допомог у рядку 21 таблиці I і в рядках 1, 2, 3 таблиці II Звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП, сформованого за той звітний період, в якому було здійснене таке донарахування.

Для наочності порядок виправлення помилок у Звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП розглянемо на прикладі.

Приклад. У грудні 2015 року новий бухгалтер підприємства виявив такі помилки, пов’язані з неправильним нарахуванням сум соцстрахівських допомог:

1) у жовтні 2014 року працівниці Титаренко Л. Р. допомога по тимчасовій непрацездатності була помилково нарахована за 12 робочих днів, тоді як період хвороби згідно з листком непрацездатності тривав 10 робочих днів. Надміру нарахована сума допомоги становила 300 грн. (150 грн. х 2 роб. дн.). Вона перерахована органу ФСС 09.12.2015 р. Про помилку підприємство повідомило орган Фонду письмово;

2) у квітні 2015 року допомогу по вагітності та пологах працівниці Старобагатько В. М. нараховано виходячи із середньоденної зарплати у розмірі 115 грн., тоді як правильна сума цього показника становила 125 грн. Сума донарахованих декретних склала 1260 грн. ((125 грн. - 115 грн.) х 126 к. дн.). Повна сума декретних — 15750 грн. (125 грн. х 126 к. дн.). Для отримання фінансування підприємство направило до органу ФСС заяву-розрахунок. Допомога отримана і виплачена працівниці 18.12.2015 р.

Виявлені помилки підприємство відображає у Звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП за 2015 рік.

Для наочності порядку виправлення помилок припустимо, що в 2015 році на підприємстві був тільки один страховий випадок, щодо якого і була допущена помилка.

Фрагмент Звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП за 2015 рік

buhgalter911@mail.ua

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам