Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, липень, 2015/№27
Друкувати

Лікарняний лист: актуальний лікнеп щодо заповнення

Клиженко Яна, експерт з питань оплати праці, у[email protected]
Неправильно заповнений лікарняний лист — серйозна проблема. Працівник може втратити лікарняні. А роботодавець — «попасти» на суму допомоги, яку доведеться повернути Фонду, і штрафу. Що потрібно знати роботодавцю про перевірку та заповнення реквізитів цього документа? Ось зараз і розберемося.
заповнення ЛН, виправлення, два лікарняних поспіль

Листок непрацездатності (далі — ЛН) є підставою для оплати днів непрацездатності. Як перевірити заповнене лікарем і самому не помилитися при заповненні? Про це читайте далі. Зауважимо, що в полі зору будуть звичайні лікарняні (лікарняний, пов’язаний із нещасним випадком на виробництві, не розглядатимемо).

Перевіряємо «особу»

Які реквізити лицьового боку ЛН роботодавець повинен перевірити особливо ретельно? Насамперед майте на увазі, що ЛН видають за місцем проживання або роботи ( п. 1.9 Інструкції № 455*). Якщо хвороба настала поза такими місцями (під час відрядження, санаторно-курортного лікування, відпустки тощо), то ЛН в обов’язковому порядку посвідчується підписом головлікаря (підпис проставляється у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю») і круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу (далі — ЛПЗ). Зауважте, якщо підприємство знаходиться в одному місті, а працівник зареєстрований в іншому та отримує ЛН за місцем реєстрації, тоді додаткове посвідчення є непотрібним. А де ще може критися «сюрприз»? Увага на таблицю.

* Інструкція про порядок видачі документів, що посвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455.

Перевірка окремих реквізитів лицьового боку ЛН

Реквізити

Пояснення

«Первинний» або «Продовження»

Потрібне підкреслюють. Якщо підкреслено «продовження», мають бути зазначені номер і серія попереднього ЛН, який продовжують. Хоча за усними роз’ясненнями фахівців ФТВП, вони заплющують очі на відсутність цього реквізиту

П. І. Б. непрацездатного

Вказують повністю

Місце роботи

Вказують повністю найменування та місцезнаходження підприємства (згідно зі свідоцтвом про держреєстрацію або випискою/витягом з ЄДР). Щоб не було помилок, заздалегідь поінформуйте працівників про правильне написання повного найменування підприємства та адреси

«Діагноз первинний», «Діагноз заключний», «Шифр МКХ-10»

Ці реквізити лікар вказує виключно з письмової згоди хворого. Якщо реквізит не заповнений, ЛН все одно вважають виданим в установленому порядку та приймають до оплати

«Причина непрацездатності:»

Обов’язково підкреслюють причину звільнення від роботи

«Перевести тимчасово на іншу роботу»

Лікар вказує дати тимчасового переведення. Обов’язковою є наявність підпису голови ЛКК і круглої печатки закладу охорони здоров’я

«Звільнення від роботи»

У колонці «Підпис та печатка лікаря» повинні стояти підписи і печатка лікаря. Якщо тривалість ЛН більше 10 календарних днів, додатково має бути підпис і печатка завідувача відділення ( п. 3.12 Інструкції № 532**; п. 2.2 Інструкції № 455)

«Стати до роботи»

Вказують словами число та місяць, коли слід стати до роботи, посаду, прізвище лікаря. Все це посвідчується підписом лікаря і печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності»

«Продовжує хворіти»

Якщо хвороба триває, то підкреслюють «Продовжує хворіти» і зазначають номер нового ЛН. У новому ЛН обов’язково підкреслюють «продовження» і вказують номер і серію попереднього ЛН. У разі смерті непрацездатного у графі «Стати до роботи» вказують «помер» і дату смерті

** Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом ФНВ, МОЗ, Мінпраці від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406.

Важливо! На бланку ЛН лікар може зробити не більше двох виправлень, які підтверджує записом «Виправленому вірити», своїм підписом і печаткою «Для листків непрацездатності».

Заповнюємо зворотний бік

Цей бік ЛН заповнюють за основним місцем роботи працівника. Про нюанси заповнення особливо важливих реквізитів зараз дізнаєтеся.

Заповнення окремих реквізитів зворотного боку ЛН

Розділ/реквізит

Пояснення

Заповнює табельник або уповноважена особа

«Робота постійна, тимчасова, сезонна (потрібне підкреслити)»

Підкреслюєте необхідний вид* робіт

* Пам’ятайте: тимчасовим і сезонним працівникам звичайні лікарняні за рахунок соцстраху надаються не більше ніж за 75 календарних днів протягом календарного року ( абз. 4 ч. 2 ст. 22 Закону № 1105).

«Не працював з «___»_____20__р. до «__»_____20__р.»

Вказуєте, з якого та по яке включно (!) число місяця хворів працівник. Дні мають збігатися з даними на лицьовому боці ЛН

Заповнює відділ кадрів (уповноважена особа)

«Застрахована особа віднесена: до осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЄС <…>»

Підкреслюєте відповідний пільговий статус працівника, що надає право на допомогу в розмірі 100 % середньої зарплати незалежно від страхового стажу. Підставу*, якої не вистачає, дописуєте самостійно. Додатково працівник надає копії документів, які підтверджують таке право

* Повний перелік працівників-пільговиків наведений у п.п. 5 ч. 1 ст. 24 Закону № 1105.

«Страховий стаж на день настання непрацездатності: <…>»

Вказуєте страховий стаж працівника, який розраховуєте згідно із Законом № 1105 на день початку тимчасової непрацезнатності*.

Увага! За роз’ясненнями фахівців ФТВП, при заповненні ЛН уповноважена особа може самостійно дописати текст відносно страхового стажу до 3 років

* Детальніше про нову «процентівку» лікарняних залежно від страхового стажу читайте у статті «Розрахувати лікарняні? Та запросто!» у журналі «Бухгалтер 911», 2015, № 20.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування

«ПРИЗНАЧЕНА ДОПОМОГА»

Вказуєте розмір виплати у відсотках залежно від страхового стажу (С) і кількість робочих днів або годин (К)

Заповнює бухгалтерія (розрахункова частина) підприємства

«ДОВІДКА ПРО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ»

Тут наводять усі дані для розрахунку середньоденної (середньогодинної) зарплати та безпосередньо її суму:

— місяці розрахункового періоду і кількість фактично відпрацьованих робочих днів (годин) у них;

— суми зарплати, які беруть участь в розрахунку лікарняних;

— суму середньоденної (середньогодинної) зарплати (ЗПсер).

Важливо! Розділ можна не заповнювати, якщо розрахунок допомоги автоматизований. Але обов’язково додайте розрахунок середньої зарплати, посвідчений підписами керівника та головного бухгалтера і печаткою ( п. 22 Порядку № 1266, лист ФТВП від 23.07.2010 р. № 04-06/К-272з-378)

«При переведенні під час хвороби на іншу роботу з «__»_____20__р. заробітна плата за__днів становить___грн.»

Заповнюється лише в разі тимчасового переведення працівника на більш легку нижчеоплачувану роботу відповідно до медвисновку. Вкажіть дату переведення та фактичні дні роботи*

* Якщо таке переведення здійснюється за медвисновком, то допомогу надають з першого дня за час такої роботи, але не більше ніж за два місяці ( ч. 8 ст. 22 Закону № 1105).

«НАЛЕЖИТЬ ДО ВИПЛАТИ»

У цьому підрозділі вказуються всі дані для визначення розміру лікарняних і безпосередньо їх сума

Усього нараховано

Вказуєте суму лікарняних цифрами

«Усього з урахуванням заробітної плати при переведенні на іншу роботу»

Заповнюєте лише в разі переведення на іншу роботу. Вказуєте суму лікарняних з урахуванням зарплати при переведенні на іншу роботу*

* Допомога обчислюється за загальними правилами, але надається в розмірі, який разом із заробітком за тимчасово виконувану роботу не може перевищувати суму повного заробітку до часу переведення ( ч. 8 ст. 22 Закону № 1105).

«(усього нараховано — сума словами)»

Вказуєте суму лікарняних у гривнях словами, копійки — цифрами

 

Зауважте, що кількість виправлень на зворотному боці бланка ЛН є необмеженою. Помилку виправляєте в загальному порядку. Робите напис «виправлено», який підтверджується підписами осіб, що підписали розділ зі зворотного боку ЛН, із зазначенням дати виправлення.

Приклад заповнення зворотного боку ЛН для наочності наведемо далі.

«Цікавість»: два лікарняних поспіль

Працівник надав два або більше лікарняних поспіль? При їх оплаті майте на увазі, що до одного страхового випадку належать ситуації, якщо:

— другий лікарняний є продовженням першого (зокрема, є відповідні відмітки, про які йшлося вище);

— працівник після закриття першого ЛН (зазначено «стати до роботи») знову звернувся до ЛПЗ до виходу на роботу (відпрацював неповний робочий день) із симптомами того самого захворювання, у зв’язку з яким був відкритий перший ЛН.

Наступний ЛН вважається продовженням першого, якщо оформлений з дотриманням вищезгаданих вимог. Для обчислення середнього заробітку використовують той самий розрахунковий період, що й при оплаті першого ЛН. При цьому перші п’ять днів хвороби оплачує роботодавець, а починаючи з шостого дня хвороби допомогу виплачує Фонд.

Працівнику видано декілька ЛН і між ними немає жодного відпрацьованого дня, обидва ЛН відкриті як первинні, і в прикінцевому висновку першого зазначено, що працівник повинен стати до роботи, при цьому діагнози у ЛН відрізняються? — це вже різні страхові випадки. Тому розраховувати середню зарплату слід окремо для кожного страхового випадку. Перші п’ять днів непрацездатності за кожним ЛН оплачують за рахунок коштів роботодавця.

у[email protected]

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам