Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, липень, 2015/№29
Друкувати

Якщо відпустка припала на період хвороби: оплачуємо правильно

Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці, t.gul@buhgalter911.com
Наша консультація допоможе не розгубитися бухгалтеру у ситуації, коли працівник захворів у відпустці. Ви довідаєтеся, як документально оформити такий випадок і правильно його оплатити.
продовження/перенесення відпустки, оплата «продовженки»

Якщо працівник захворів у відпустці, знайте — в окремих випадках дні законного відпочинку не пропадуть. Законодавством передбачена норма про продовження або перенесення щорічної відпустки у разі тимчасової непрацездатності працівника, посвідченої в установленому порядку ( ст. 80 КЗпП, ст. 11 Закону про відпустки). Чому не в усіх випадках тимчасової непрацездатності у відпустці її (відпустку) продовжують або переносять на інший строк? Читайте далі.

Щорічну відпустку продовжують або переносять на інший строк не лише через хворобу працівника. Така можливість передбачена також, якщо щорічна відпустка збіглася з виконанням працівником у цей період державних або громадських обов’язків, коли він звільняється від роботи зі збереженням заробітку; з відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами; з навчальною відпусткою. Крім цього, на вимогу працівника відпустка може бути перенесена на інший період, якщо роботодавець у двотижневий термін не попередив про дату початку відпустки, а також виплатив відпускні пізніше встановленого строку їх виплати.

Кому продовжують (переносять) відпустку та в яких випадках?

Відпустку переносять або продовжують не в усіх випадках. Тут усе залежить від виду відпустки та причини непрацездатності.

Розглянемо різні ситуації.

Щорічна відпустка → хвороба працівника. Це стандартна ситуація, і до проблем вона не призводить. У разі хвороби самого працівника щорічну відпустку продовжують або переносять на інший строк на підставі ст. 80 КЗпП і  ст. 11 Закону про відпустки. Дні хвороби в такому разі оплачують за загальними правилами.

Щорічна відпустка → лікарняний по догляду. На жаль, на таку ситуацію «накладено вето».

Якщо, наприклад, у щорічній відпустці у працівника захворіла дитина (інший член сім’ї) і йому довелося за ним доглядати, то таку відпустку не переносять і не продовжують. Пояснюється це тим, що у трудовому законодавстві йдеться про хворобу в період відпустки саме працівника.

Зверніть увагу: дні тимчасової непрацездатності у зв’язку з доглядом, що припадають на період відпустки, оплаті не підлягають ( ч. 6 ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV). До речі, лікарняний листок по догляду за хворою дитиною в період відпустки працівникові не видадуть ( пп. 3.11 і 3.15 Інструкції про порядок видачі документів, що посвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455). Тому документально підтвердити цей факт не вдасться. І навіть якщо листок непрацездатності (далі — ЛН) по догляду був помилково виданий, оплачувати його не можна.

Доходимо невтішного висновку: у разі якщо тимчасова непрацездатність працівника пов’язана з доглядом за хворою дитиною або членом сім’ї, то допомога за дні непрацездатності, що при припадають на період відпустки, не виплачують, а відпустку не продовжують і не переносять.

Соціальна відпустка «на дітей» → тимчасова непрацездатність. Правила перенесення та продовження щорічної відпустки через хворобу поширюються і на соціальну відпустку «на дітей».

Тому в разі хвороби працівника в період додаткової соціальної відпустки працівникам, які мають дітей, невикористану частину відпустки продовжують або переносять на інший період ( ч. 7 ст. 20 Закону про відпустки). Лікарняний працівника оплачують за загальними правилами.

Якщо на період такої відпустки припала тимчасова непрацездатність по догляду, то її (відпустку) не продовжують і не переносять. Дні тимчасової непрацездатності у зв’язку з доглядом не оплачують.

Навчальна, творча відпустка, відпустка без збереження зарплати → тимчасова непрацездатність. Правила перенесення або продовження відпустки у разі «накладення» днів хвороби на дні відпустки діють тільки стосовно щорічних відпусток і додаткових соціальних відпусток працівникам, які мають дітей. Якщо тимчасова непрацездатність працівника припала на навчальну, творчу відпустку, відпустку без збереження зарплати, чорнобильську відпустку тощо, то такі відпустки не продовжують і не переносять на інший період (див. лист Мінпраці від 17.11.2006 р. № 415/13/116-06).

Дні тимчасової непрацездатності в цьому випадку не оплачуються.

Як документально оформити «псування» відпустки?

Якщо ваш працівник захворів у відпустці та має право на її продовження (перенесення), то перше, що необхідно зробити, — грамотно оформити документи.

Працівникові надають відпустку на підставі відповідного наказу. Перенесення (продовження) відпустки у разі, якщо на її період припала тимчасова непрацездатність працівника, також оформляють наказом. При цьому терміни, на які переноситься або продовжується відпустка, встановлюються за угодою між працівником і роботодавцем. Тобто працівник не може сам вирішувати «продовжено-переносні» питання (див. лист Мінсоцполітики від 31.01.2012 р. № 30/13/133-12).

Невикористана частина відпустки після закінчення зазначених обставин не використовується працівником самостійно — вона має бути саме надана.

Тому продовження (перенесення) відпустки оформляють новим наказом (розпорядженням). Підставою будуть ЛН і заява працівника. Текст наказу може бути таким: «Продовжити Киптенко Олені Миколаївні, менеджеру відділу збуту, щорічну основну відпустку за період з 01.09.2014 р. по 31.08.2015 р. на 5 календарних днів, не використаних у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, з 27.07.2015 р.».

Як підрахувати продовжені дні?

Оскільки відпустку надають у календарних днях, то і продовжують або переносять її також на календарні дні. Ваш орієнтир в цьому випадку — ЛН.

Відпустку продовжують (переносять) на кількість календарних днів хвороби, що припадають на її період.

Якщо період тимчасової непрацездатності працівника тривав, наприклад, з 6 по 10 липня 2015 року (5 календарних днів), то відпустку, на яку припали дні хвороби, слід продовжити або перенести на календарні дні хвороби, що припадають на період відпустки, тобто на 5 календарних днів.

Як оплатити?

Відпустку продовжують (переносять) на підставі відповідного наказу. Це ми з вами вже з’ясували. Нараховують і виплачують «продовжено-переносні» відпускні також на підставі цього наказу.

Нараховувати виплати необхідно тільки на підставі первинних документів.

Однак і тут не все так просто, як здається на перший погляд.

Оплата продовжених днів відпустки залежить від місяця його первісного надання та дати продовженої відпустки. Тут можливі дві ситуації.

Ситуація 1. День початку продовженої відпустки припав на місяць її первісного надання. У цьому випадку відпускні, виплачені до початку відпустки, не перераховують. Працівнику виплачують за дні хвороби лікарняні.

Ситуація 2. Дата продовженої відпустки припадає на наступний місяць після її первісного надання. Тут доведеться розрахувати нову середню зарплату згідно з  Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (ср. ). При цьому потрібно:

— сторнувати суму відпускних, що припадають на дні перебування працівника на лікарняному;

— нарахувати суму лікарняних;

— нарахувати суму відпускних за календарні дні продовженої відпустки виходячи з нової середньої зарплати.

Від теорії до практики!

Приклад 1. Працівниця перебувала в щорічній відпустці тривалістю 16 календарних днів з 30.06.2015 р. по 15.07.2015 р. Сума відпускних становила 2400 грн. З 6 по 10 липня вона хворіла та у зв’язку з цим подала заяву про продовження щорічної відпустки з 16.07.2015 р. на дні хвороби.

Додаткові дані: зарплата за період червень 2014 року — травень 2015 року — 53250 грн. (у тому числі за червень 2014 року — 4437,50 грн.), зарплата за 19 відпрацьованих днів червня 2015 року — 4215,63 грн., сума нарахованих лікарняних з 6 по 10 липня — 729,45 грн.

Щорічну основну відпустку в цьому випадку продовжують на 5 календарних днів (кількість днів хвороби, що припадають на період відпустки). Дата продовженої відпустки припала на наступний місяць після її первісного надання, тому потрібно розрахувати нову середню зарплату. При цьому в липні 2015 року (крім нарахування зарплати за відпрацьовані дні) слід:

— відсторнувати суму відпускних, що припадають на період хвороби працівника;

— нарахувати суму лікарняних;

— нарахувати відпускні за календарні дні продовженої відпустки виходячи з нової середньої зарплати.

Тож починаємо розрахунки.

1. Сторнуємо відпускні. Середньоденна зарплата, за якою оплачувалися дні відпустки, — 150 грн. (2400 грн. : 16 к. дн.), кількість календарних днів відпустки, на які припала хвороба, — 5. Відсторнована сума відпускних становитиме:

150 грн. х 5 к. дн. = 750 грн.

2. Сума нарахованих лікарняних становила 729,45 грн.

3. Обчислюємо нову середню зарплату для оплати продовженої відпустки. У розрахунковому періоді (липень 2014 року — червень 2015 року) нарахована зарплата становитиме:

53250 - 4437,50 + 4215,63 + 150 = 53178,13 (грн.),

де 150 — сума відпускних за 30 червня 2015 року.

Середньоденна зарплата дорівнює:

53178,13 грн. : 355 к. дн. = 149,80 грн.

4. Визначаємо суму відпускних за продовжені 5 днів відпустки:

149,80 грн. х 5 к. дн. = 749,00 грн.

 

Приклад 2. Працівниця перебувала в соціальній відпустці «на дітей» тривалістю 10 календарних днів з 13 по 22 липня 2015 року. З 17 по 21 липня вона хворіла, і відпустка була продовжена на 5 календарних днів з 23 по 27 липня 2015 року.

Соціальну відпустку «на дітей» в цьому випадку продовжують на 5 календарних днів (кількість днів хвороби, що припадають на період відпустки). Причому нову середню зарплату для оплати продовженої відпустки не розраховують. У цьому немає необхідності, адже розрахунковий період як при первісному наданні відпустки, так і при її продовженні буде однаковим. Виходить, що відпустку продовжують, але не оплачують (відпускні вже були нараховані та виплачені). У результаті за липень 2015 року такій працівниці потрібно нарахувати (крім зарплати за відпрацьовані дні) суму відпускних за 10 календарних днів соціальної відпустки «на дітей» і лікарняні за період з 17 по 21 липня.

Упевнені, що тепер ви знаєте, в яких випадках відпустку можна продовжити або перенести на інший період через хворобу, а в яких — на це є суворе табу. Також для вас не буде проблемою оплата таких «продовжено-перенесених» відпусток.

t.gul@buhgalter911.com

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам