Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, березень, 2015/№10
Друкувати

Виправляємо ПДВ-помилки (заповнення УР)

Казанова Марина, податковий експерт, m.kazanova@buhgalter911.com
Якщо ви помилилися в декларації з ПДВ — не переймайтеся. Як і раніше, ви можете виправитися. Для цього існує уточнюючий розрахунок (далі — УР). При цьому важливо пам’ятати: на думку ДФСУ, через УР потрібно проводити і ПН 2014 року (якщо ви не відобразили їх у періодах 2014 року). Тому розберемося зараз, як його заповнювати та подавати.
уточнюючий розрахунок

Спочатку нагадаємо загальні правила подання УР.

1. УР виправляються помилки, допущені в раніше поданій декларації, строк подання якої вже минув. Якщо ж помилка допущена в поточній декларації та при цьому ще не минув граничний строк її подання, то виправити її можна шляхом подання нової декларації («Звітна нова»). Складається вона, як звичайна дека (до неї заносяться вже виправлені показники), штрафи/пеня в цьому випадку не застосовуються. При цьому разом з нею доведеться знову подати і додатки (у них також робиться відмітка «Звітний новий»).

2. Подається УР за формою, що діє на дату його подання (абз. 1 п. 50.1 ПКУ).

З 01.03.2015 р. УР подається за формою в редакції наказу Мінфіну від 23.01.2015 р. № 13 (див. «Вісник. Право знати все про податки та збори», 2015, № 7, с. 8*).

* Це нова назва «старого доброго» «Вісника Міністерства доходів і зборів України».

І на жаль, з цим можуть виникнути проблеми, адже рядки нового УР (зокрема, розділ III) не збігаються з рядками колишньої форми декларації з ПДВ. У цьому випадку нічого не залишається, як підбирати для виправлення помилки рядок нового УР, який найбільше відповідає цьому.

3. Виправити помилку можна, якщо не минуло 1095 днів після граничного строку подання декларації, в якій допущено помилку. Важливо! Це правило не стосується ПН, що запізнилися. Податківці наполягають на тому, що через УР можна провести лише ПН з датою виписки не раніше 01.01.2014 р. (лист № 5292**).

** Лист ДФСУ від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17. З коментарем до нього ви могли ознайомитися в журналі «Бухгалтер 911», 2015, № 9.

4. Одним УР можна виправити помилки лише однієї декларації.

5. Разом з декою, можливо, потрібно буде подати і додатки. Щоправда, лише в тому випадку, якщо ви виправляєте:

— рядки, до яких потрібно подавати такі додатки (п. 9 розд. VI Порядку № 13***);

*** Порядок заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість у редакції наказу Мінфіну від 23.01.2015 р. № 13.

Подати «уточнюючий» додаток потрібно і тоді, коли після виправлення буде заповнений рядок, який потребує його подання.

— лише показники додатка.

6. Якщо ви хочете виправити помилку за період, який вже перевірявся фіскалами, то можете накликати на себе документальну позапланову перевірку (п.п. 78.1.3 ПКУ).

УР можна подати:

1) як самостійний документ. У цьому випадку відмітка «Х» ставиться в полі «абз. 4 п. 50.1 ст. 50 Кодексу». Подати його можна в будь-який час — без прив’язки до звітної дати (з урахуванням строку давності — див. вище);

Зауважте: якщо помилка призвела до переплати та УР подано до моменту сплати ПЗ за поточною декларацією, то цю переплату можна зарахувати при сплаті зобов’язань за результатами декларації за поточний період.

2) як додаток до декларації (ставиться відмітка «Х» у полі «абз. 5 п. 50.1 ст. 50 Кодексу»). У цьому випадку не забудьте поставити в такій декларації: у полі 03 — звітний період, за який виправляєте помилку, а в полі «Відмітка про одночасне подання до декларації» — відмітку «Х» напроти слів «уточнюючого розрахунку». До декларації можна додати лише один УР (тобто виправити таким чином можна помилки однієї декларації).

Ви, мабуть, вже помітили, що в полі, передбаченому для відображення типу УР, крім згаданих двох, з’явилося нове — «підрозд. 92 розд. XX Кодексу». Відмітку в ньому потрібно проставити лише в тому випадку, якщо УР подається в межах податкового компромісу****.

**** З ним ви могли познайомитися у статті «Податковий компроміс: порятунок для «ухильників» і не лише» в журналі «Бухгалтер 911», 2015, № 5.

Як і раніше, якщо помилка призвела до недоплати (гр. 6 ряд. 25.1 виявилася з «+»), доведеться сплатити:

1. Суму недоплати.

2. «Самоштраф» — 3 % від суми недоплати (якщо УР подається як самостійний документ) або 5 % (якщо УР подається як додаток до декларації). Сума «самоштрафу» відображається у гр. 6 ряд. 25.3 УР (п. 8 розд. VI Порядку № 13).

На жаль, однак, судячи з усього, податківці не змінять свого підходу та чекатимуть на сплату «самоштрафу» (до бюджету) і при виникненні недоплати за ряд. 25.2.

3. Пеню (п.п. 129.1.2 ПКУ) — за весь період заниження, починаючи з останнього дня граничного строку сплати податкового зобов’язання за період, в якому допущено помилку, і закінчуючи днем його погашення (включно). Розмір пені визначається з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, що діє на день заниження. При цьому для відображення пені в УР місця немає. Тому вам її потрібно буде самостійно розрахувати та сплатити до бюджету.

Сума недоплати, «самоштрафу» і пені сплачується:

— якщо УР подано як самостійний документ — до подання УР;

— якщо УР подається як додаток до декларації — не пізніше граничних строків, установлених для сплати ПЗ за поточною декларацією (тобто в загальні строки для сплати ПДВ).

***** Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість, затверджений постановою Кабміну від 16.10.2014 р. № 569.

Зауважте: ці суми потрібно сплачувати з поточного рахунка до бюджету, тобто через ваш електронний ПДВ-спецрахунок вони не проходять. (п. 25 Порядку № 569*****, лист ДФСУ від 19.01.2015 р. № 1403/7/99-99-19-03-01-17).

Облік ПН 2014 року, що запізнилися

Фіскали повідомили: ПН-2014, що запізнилися, немає місця у ПДВ-звітності 2015 року (лист № 5292). Уключити їх до ПК можна лише через УР до відповідних періодів (при цьому, як ми вже зазначали, до таких УР можуть бути включені ПН з датою виписки не раніше 01.01.2014 р.).

Із цього ж листа випливає, що подавати УР потрібно до відповідного звітного періоду, в якому має бути проведена ПН. Наприклад, якщо це ПН листопада 2014 року, то й подавати УР потрібно до звітності за листопад 2014 року (принаймні, так безпечніше, хоча формулювання листа в цій частині є небездоганними).

Отже, зібрати всі ПН-2014, що запізнилися, і провести їх одним УР, судячи з усього, не вдасться. Принаймні, без індивідуальної податкової консультації такі дії є ризикованими.

Як заповнити УР?

Правила його заповнення прописані в розд. VI Порядку № 13. У цілому, нічого складного немає. В УР заповнюються всі рядки, які були заповнені у відповідній деці, — тобто як помилкові, так і ті, в яких помилок не було. При цьому, як і раніше, в УР заповнюються три графи:

Заповнення граф УР

Вид помилки

Порядок заповнення

гр. 4

гр. 5

гр. 6

Якщо помилка вплинула на дані декларації

Переносяться дані з помилкової ПДВ-деки (як з помилками, так і ті, в яких помилок не було)

Наводяться
виправлені показники

Виводиться різниця зі знаком «+» або «-»*

Якщо помилка не вплинула на дані декларації (помилка в додатку до деки)

Не заповнюється (при цьому нескладно здогадатися, що в такому разі дані у гр. 4 і 5 збігатимуться)

* Зауважте: якщо гр. 6 заповнена в рядках, які потребують подання додатків, їх доведеться подати і разом з УР (у тому числі, якщо він сам поданий як додаток до деки). У такому разі в додатках робиться відмітка про їх «уточнюючий» характер. Що стосується заповнення таких додатків, то в загальному випадку до них заноситься лише сума уточнення, тобто різниця («+» або «-»), зафіксована у гр. 6 (див. підкатегорію 101.23 ЗІР).

Перенесення даних з УР до КОР******

****** Картка особового рахунка. Щоправда, сьогодні їх називають інтегрованими картками.

Якщо помилка вплинула на розрахунки з бюджетом (тобто призвела до недоплати, переплати або зміни розміру заявленого бюджетного відшкодування), то при її виправленні дані УР з гр. 6 ряд. 23.1, ряд. 23.2, ряд. 25.1, ряд. 25.2, ряд. 25.3, ряд. 30 переносяться до КОР. Причому незалежно від результатів розрахунків з бюджетом, відображених в деці за звітний період (принаймні раніше у податківців був саме такий підхід — див. лист ДПАУ від 16.03.2011 р. № 7273/7/16-1517 (ср. ), такі ж висновки були у свіжіших консультаціях у ЗІР).

УР відображається у картці особового рахунка датою його подання (якщо це самостійний документ) або граничною датою для сплати ПДВ-зобов’язань за поточною декою (якщо УР виступає додатком до неї).

Перенесення даних з УР до поточної деки (помилки, що «перетікають»)

У загальному випадку, якщо ви виправляєте помилку одного періоду, вам достатньо подати один УР. Але коли справа стосується помилок, що «перетікають» (головним чином ряд. 24), це правило не працює. У такому разі вам, можливо, потрібно буде подати УР до декількох періодів і, крім того, відобразити дані УР у поточній деці. Усе залежить від того, чи вплинула помилка в ряд. 24 на показники ряд. 23 або 25 декларацій майбутніх періодів.

Якщо не вплинула на ряд. 23 або 25. У такому разі достатньо подати один УР за період, в якому допущено помилку. При цьому тут можливі дві ситуації:

— виправляються помилки періодів з лютого 2015 року. Підсумок з гр. 6 ряд. 24 УР (з «+» або «-») переноситься до ряд. 20.1 деки за період, в якому фактично подано УР (якщо він подавався як самостійний документ);

У Порядку № 13 у цій частині допущено помилку. Він посилається на перенесення значення з гр. 6 ряд. 24 УР до ряд. 21.1 ПДВ-деки. Тоді як цього рядка вже немає. У цьому ключі правильним є перенесення зазначеного значення до ряд. 20.1 декларації.

— виправляються помилки «старих» періодів — до лютого 2015 року. Підсумок з гр. 6 ряд. 24 УР (з «+» або «-») переноситься до ряд. 29 деки за період, в якому фактично подано УР (якщо він подавався як самостійний документ). Зауважте, що в цьому випадку доведеться заповнити і додаток Д2.

Якщо вплинула на ряд. 23 або 25. У цьому випадку УР доведеться подавати до кожного періоду, в якому помилка вплинула на значення вказаних рядків. Це правило застосовується в разі виправлення помилок періодів після лютого 2015 року.

Порядок № 13 посилається на ряд. 23. Щоправда, в новій формі він уключає не лише БВ (як раніше), а й, зокрема, від’ємне значення, яке переноситься до ПК наступного періоду. Цілком імовірно таке: якщо помилка впливала лише на цей показник, подавати УР до кожного періоду не доведеться. Однак з Порядку це поки що, на жаль, не випливає.

Але також і при виправленні «старих» періодів — тобто до лютого 2015 року (принаймні, про це свідчить п. 7 розд. VI Порядку № 13).

Приклад. Підприємство має ПН 2014 року, що запізнилися:

1) за вересень 2014 року (загальна сума ПДВ у них — 8000 грн.);

2) за грудень 2014 року (загальна сума ПДВ у них — 35000 грн.).

Крім того, одну ПН із сумою ПДВ 3000 грн. підприємство провело в декларації за січень 2015 року. Однак, ураховуючи позицію ДФСУ, було прийнято рішення виключити цю суму із січневої деки.

Показники декларацій (суми ПДВ)

Ряд. деки

Вересень 2014 року

Грудень 2014 року

Січень 2015 року

дані декларації

правильний варіант

дані декларації

правильний варіант

дані декларації

правильний варіант

9

180000

180000

200000

200000

190000

190000

17

155000

163000

170000

205000

189000

186000

18

25000

17000

30000

1000

4000

19

5000

20.2

5000

21.1

5000

22

1000

23

24

1000

25.1

25000

17000

30000

1000

 

УР за вересень 2014 року (суми ПДВ)

Рядок УР

Гр. 4

Гр. 5

Гр. 6

9

180000

180000

17

155000

163000

8000

18

25000

17000

-8000

25.1

25000

17000

-8000

 

Показник гр. 6 ряд. 25.1 УР (-8000 грн.) переноситься до КОР за датою фактичного подання УР. Разом з таким УР належить подати «уточнюючий» додаток Д5 (у ньому вказується лише сума уточнення).

УР за грудень 2014 року (суми ПДВ)

Рядок УР

Гр. 4

Гр. 5

Гр. 6

9

200000

200000

17

170000

205000

35000

18

30000

-30000

19

5000

5000

22

5000

5000

24

5000

5000

25.1

30000

-30000

 

З таким УР потрібно подати додаток Д5.

Значення за гр. 6 ряд. 25.1 УР переноситься до КОР. Помилка за ряд. 24 є такою, що «перетікає» і впливає на показники ряд. 25 наступної (січневої) декларації. Тому УР потрібно подати і до січневої деки (тим більше, що з неї вам потрібно прибрати одну зайву ПН). Значення ряд. 24 УР за грудень 2014 року до ряд. 29 поточної декларації не переносимо.

УР до декларації за січень 2015 року (суми ПДВ)

Рядок УР

Гр. 4

Гр. 5

Гр. 6

9

190000

190000

17

189000

186000

-3000

18

1000

4000

3000

20.1

5000

5000

21

1000

1000

22

1000

1000

24

1000

1000

25.1

1000

-1000

 

Разом з таким УР потрібно подати додаток Д5, а також додаток Д2.

Сума за гр. 6 ряд. 25.1 УР декларації переноситься до КОР, а сума за гр. 6 ряд. 24 УР — до ряд. 29 декларації за період, в якому фактично подано УР (як самостійний документ).

m.kazanova@buhgalter911.com

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам