Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, жовтень, 2015/№44
Друкувати

Відображення РК у декларації з ПДВ: останні роз’яснення податківців і пов’язані з цим нюанси

Казанова Марина, податковий експерт, m.kazanova@buhgalter911.com
В якому періоді відображати своєчасно зареєстрований РК у декларації з ПДВ: у періоді його складання чи періоді реєстрації? Буквально днями податківці в ЗІР «розкрили свої карти». Якого висновку дійшли та якою мірою він є справедливим? Про це в нашій публікації.
ПДВ-звітність, коригування

В якому періоді відображати РК до декларації?

Коли йдеться про збільшення ПЗ або зменшення ПК, ситуація є зрозумілою — коригування потрібно провести не чекаючи РК вже в періоді виникнення підстав для нього. Це чорним по білому написано в  п. 192.1 ПКУ і  пп. 16 і 17 Порядку № 569*.

* Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість, затверджений постановою КМУ від 16.10.2014 р. № 569.

А ось збільшити ПК чи зменшити ПЗ без наявності зареєстрованого РК не можна. У  п. 192.1 ПКУ, нагадаємо, встановлено, що:

1) покупець має право збільшити ПК після реєстрації РК продавцем в ЄРПН;

2) постачальник має право зменшити ПЗ після реєстрації РК покупцем в ЄРПН.

І в цьому суть проблеми. Який же період для відображення ПК мається на увазі під словами «після реєстрації»:

— період реєстрації РК

— чи, можливо, якщо РК зареєстрований своєчасно, його все ж таки можна показати в періоді складання (проведення перерахунку ПЗ/ПК), а слово «після» розуміти просто як наявність зареєстрованого РК на момент подання декларації?

Податківці довго зберігали мовчання, але (як ми зазначали в попередньому номері**) нарешті озвучили свої думки із цього приводу. Як ми й припускали, вони виставили все в непривабливому для платників світлі. На думку податківців, покупець має право збільшити ПК, а постачальник зменшити ПЗ не раніше періоду реєстрації РК в ЄРПН. Причому це правило діє незалежно від того, своєчасно чи несвоєчасно зареєстрований такий РК в ЄРПН.

** Див. статтю «РК до ПН news від податківців» у журналі «Бухгалтер 911», 2015, № 42.

У разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг постачальник має право зменшити ПЗ у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому РК зареєстрований покупцем в ЄРПН. У разі збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг покупець має право збільшити ПК у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому РК зареєстрований в ЄРПН, але не пізніше ніж через 365 днів з дати його складання (категорія 101.23 ЗІР).

Для наочності правила відображення РК в декларації з урахуванням позиції податківців наведемо в таблиці.

Підстава

ПЗ у продавця

ПК у покупця

«Збільшуючий» РК

Незалежно від того, своєчасно чи із запізненням зареєстрований РК в ЄРПН

Збільшується в періоді складання РК (проведення перерахунку) незалежно від факту реєстрації РК в ЄРПН.

У гр. 7 таблиці 1 додатка Д1 проставляється дата (період) реєстрації продавцем РК в ЄРПН

Збільшується в періоді реєстрації продавцем РК в ЄРПН ( п. 198.6 ПКУ).

У гр. 7 таблиці 2 додатка Д1 проставляється дата (період) реєстрації продавцем РК в ЄРПН

Приклад. РК складений 29.10.2015 р., зареєстрований в ЄРПН — 02.11.2015 р. Продавець відображає такий РК у декларації за жовтень, покупець — у декларації за листопад.

«Зменшуючий» РК

Незалежно від того, своєчасно чи із запізненням зареєстрований РК в ЄРПН

Зменшується в періоді реєстрації покупцем РК в ЄРПН.

У таблиці 1 додатка Д1 вказується дата (період) реєстрації покупцем РК в ЄРПН

Зменшується в періоді складання РК (проведення перерахунку).

У гр. 7 таблиці 2 додатка Д1 проставляється дата (період) реєстрації РК в ЄРПН

Приклад. РК складений 26.10.2015 р., зареєстрований в ЄРПН — 02.11.2015 р. Покупець зменшує ПК у жовтні, а продавець ПЗ — у листопаді.

 

«Мінуси» для платників

Позиція податківців «грає» проти платників. Адже все відбувається «рівно», тільки якщо РК реєструється в місяці його складання. Наприклад, РК складений 19.10.2015 р., зареєстрований 26.10.2015 р. Тоді і покупець, і продавець зможуть провести коригування в одному місяці — у жовтні.

Якщо ж реєстрація РК припадає на наступний місяць (навіть якщо вона відбулася своєчасно), починаються проблеми.

По-перше, покупець може показати збільшення ПК (продавець — зменшення ПЗ) тільки в декларації наступного періоду (тобто, по суті, через період). Що є несправедливим.

По-друге, у продавця можуть виникнути проблеми з показником ∑Перевищ. Адже для визначення цього показника, нагадаємо, порівнюються: суми ПЗ за декларацією (ряд. 9) і суми ПДВ за виданими та зареєстрованими ПН і РК з датою складання по останній день календарного місяця, за який подана декларація***. Наприклад, РК складений 26.10.2015 р., а зареєстрований в ЄРПН покупцем тільки 02.11.2015 р. Тоді в декларації жовтня продавець не матиме права показати зменшення ПЗ (якщо дотримуватися позиції податківців). Тоді як в ЄРПН ця сума «зіграє» на зменшення. У результаті на дату подання декларації за жовтень у продавця у Витягу за формою J1401205 з’явиться показник ∑Перевищ (адже зареєстрований РК датований жовтнем, тобто за декларацією сума ПЗ за жовтень перевищуватиме суму ПДВ в ЄРПН). Вирівняється це усе тільки при поданні наступної декларації.

*** Детальніше див. статтю «Таємничий показник ∑Перевищ» у журналі «Бухгалтер 911», 2015, № 39.

Наскільки обґрунтованими є висновки податківців?

Податківці, як завжди, скористалися тим, що норми ПКУ виписані неоднозначно. Водночас ми вважаємо їх позицію досить спірною. Ну хоча б тому, що слова «після реєстрації», як ми зазначали вище, можна розуміти по-різному, а прямої згадки про те, що РК можуть проводитися тільки в періоді реєстрації, в законодавстві немає.

Крім того, ст. 192 ПКУ вказує на те, що коригування ПЗ і ПК здійснюється покупцем і продавцем в періоді виникнення підстав для коригування (у періоді складання РК). Отже, можна вважати, що за наявності на дату складання декларації зареєстрованого РК продавець повинен мати право зменшити ПЗ, а покупець — збільшити ПК. Також слід мати на увазі, що до РК застосовуються ті самі правила, що й до ПН. А щодо ПН ми керуємося критерієм своєчасності/несвоєчасності.

До речі, у проекті змін, що анонсується, у ПКУ передбачається уточнити, що зменшення ПЗ / збільшення ПК проводиться в періоді реєстрації РК, якщо такий розрахунок зареєстрований несвоєчасно. Тобто стосовно своєчасно зареєстрованих РК діє той самий механізм, що й щодо ПН, тобто їх можна відображати вже в періоді складання РК.

Тобто якщо є бажання з податківцями посперечатися, у принципі, це є можливим. При цьому ставку можна зробити на п. 56.21 ПКУ, який при «неоднозначностях» у нормах ПКУ та інших нормативно-правових актах пріоритет віддає позиції, яка «грає» на користь платника, але не контролюючого органу.

Чи потрібно подавати уточненку, якщо показали коригування не в тому періоді?

На нашу думку, ні. Адже, по-перше, як ми зауважили вище, вагомих аргументів вимагати проводити зменшення ПЗ / збільшення ПК не раніше періоду реєстрації РК в ЄРПН податківці не мають. По-друге, це тільки консультація на рівні ЗІР, і її можна сприймати не більше ніж як рекомендацію.

Також зауважимо, що багатьом платникам самі податківці на місцях рекомендували проводити РК з урахуванням критерію «своєчасної/несвоєчасної реєстрації». Тому карати «самоштрафом» платників за заниження ПЗ у цьому випадку було б несправедливим.

Крім того, оскільки норма прописана не зовсім однозначно, можна покладатися на принцип презумпції правомірності рішень платника податків, закріплений у  п. 56.21 ПКУ (див. вище).

РК до «лівої» (складеної помилково) ПН

Ще одне досить злободенне запитання: чи потрібно в декларації показувати виписану помилково ПН або РК до неї? Ми вважаємо, що ні покупцю, ні продавцю показувати помилкову ПН і РК до неї в декларації не потрібно.

Адже помилкова ПН не є податковим документом, тож не може вважатися таким і РК, виписаний до неї. Дотримуються такого ж підходу і податківці. Таку думку вони висловили щодо ПН, в якій неправильно зазначений ІПН, і «виправляючого» РК до неї (категорія 101.23 ЗІР). Тому вищезгаданих проблем з визначенням періоду відображення такого РК платник не матиме.

У разі якщо ви не анулюєте «помилкову» ПН шляхом складання РК, у вас «двічі» ця ПН вплине на реєстраційний ліміт (у бік зменшення). Крім того, можуть виникнути проблеми з поверненням грошових коштів з ПДВ-рахунка (адже в цьому випадку сума зареєстрованих в ЄРПН ПН перевищуватиме суму ПЗ, відображених за той самий період у декларації).

m.kazanova@buhgalter911.com

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам