Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, вересень, 2015/№38
Друкувати

«Касово-лімітні» запитання: знайдіть свою відповідь

Карпова Влада, податковий експерт, канд. екон. наук, сертифікований бухгалтер-практик (CAP), buhgalter911@mail.ua
Приймаєте готівкову виручку? Тоді ця стаття вам згодиться. Сьогодні ми розглянемо спірні ситуації, пов’язані із встановленням ліміту каси.
ліміт каси, касова книга, оприбуткування

Ліміт каси після «застою»

Підприємство займалося роздрібною торгівлею, потім не працювало, а зараз відновило свою діяльність і відкрило нові торговельні точки з декількома РРО. Як установити ліміт каси?

Розрахунок ліміту каси в цій ситуації залежить від двох моментів.

Запитання 1. Чи мають нові торговельні точки статус відокремленого підрозділу? Згідно з  п. 1.2 Положення № 637* до відокремлених підрозділів належать філії, представництва та інші структурні підрозділи, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання або інше речове право, передбачене законодавством України. У цьому визначенні, на відміну від норм ст. 64 ГКУ, до відокремлених належать також структурні підрозділи.

* Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637.

Важливо! Але офіційні органи схиляються до думки, що зазначені в  Положенні № 637 відокремлені підрозділи повинні відповідати ознакам, зазначеним у  ст. 64 ГКУ. Виходячи з цього відомості про відокремлений підрозділ мають бути внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Якщо не внесені — отже, перед нами невідокремлений підрозділ у розумінні Положення № 637.

Варіант 1. Припустимо, що все ж таки внесені (тобто торговельна точка є відокремленим підрозділом). Тоді для відокремленого підрозділу має бути встановлено ліміт каси. При цьому встановлюється один ліміт на відокремлений підрозділ незалежно від кількості РРО, що використовуються, і доводиться до відома відповідними внутрішніми наказами (розпорядженнями).

Оскільки в цьому випадку йдеться про створення нового підрозділу і первинне встановлення ліміту каси, ми вважаємо, що до такої ситуації застосовні норми п. 5.2 Положення № 637 про прогнозний ліміт.

Тобто підприємство має право встановити прогнозний ліміт каси на новий відокремлений підрозділ (з урахуванням суми загальної виручки, що надходитиме через усі РРО), а після закінчення перших трьох місяців роботи його потрібно буде переглянути за фактичними показниками.

Варіант 2. Якщо торговельна точка все ж таки не має статусу відокремленого підрозділу, то порядок розрахунку ліміту залежатиме від відповіді на друге запитання.

Запитання 2. Чи було раніше встановлено ліміт каси? Як зазначається в запитанні, підприємство раніше займалося роздрібною торгівлею, тому цілком можливо, що ліміт було вже встановлено.

Відповідно до п. 5.11 Положення № 637 встановлений ліміт каси може переглядатися, зокрема, при змінах у надходженнях/витратах готівки.

Важлива деталь: підприємство має право, але не зобов’язано переглядати ліміт каси в ситуації, коли обсяги готівкової виручки знизилися або навіть упали «до нуля». Тому, якщо підприємство мало затверджений ліміт і його сума перевищила 170 грн., воно може його використовувати й надалі.

Якщо ж такий ліміт не було встановлено або становить суму менше 170 грн., що не влаштовує підприємство, воно може його встановити (якщо його не було встановлено) або переглянути (якщо вже було встановлено). При цьому нормами про прогнозний ліміт скористатися не вдасться, оскільки жодній з умов п. 5.2 Положення № 637 підприємство із запитання не відповідає.

Тобто перегляд ліміту проводимо в загальному порядку. Зрозуміло, що в розглянутому випадку готівкових надходжень і витрачань, очевидно, не було. Вирішити «лімітну» проблему тут можна за допомогою норм п. 5.4 Положення № 637.

Він передбачає, що підприємства, в яких відповідний середньоденний показник, обчислений на підставі касових оборотів, дорівнює нулю або не більше 10 нмдг (170 грн.), можуть установлювати ліміт каси в розмірі, що перевищує обчислений середньоденний показник, але не більше 10 нмдг (170 грн.).

Тобто в цьому випадку ліміт вийде встановити в розмірі 170 грн.

Ліміт каси для відокремленого

Чи може відокремлений підрозділ не вести касову книгу? Якщо так, то чи можна не затверджувати ліміт каси на відокремлений підрозділ?

Ми вважаємо, що ліміт каси на відокремлений підрозділ установити в будь-якому разі необхідно, інакше він дорівнюватиме нулю.

За загальним правилом п. 4.2 Положення № 637, у відокремленому підрозділі ведеться касова книга. Мають право не вести касову книгу відокремлені підрозділи, які**:

** Це було підтверджено, зокрема, в листах НБУ від 09.08.10 р. № 11-110/4073-13707, від 07.10.10 р. № 11-113/4995-17406, від 30.04.13 р. № 11-117/1518/5387.

— здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО або РК з веденням КОРО і

— не здійснюють операції з прийняття (видачі) готівки за касовими ордерами.

Проте стосовно касової книги у відокремленому підрозділі можна виділити дві ситуації.

Варіант 1. Виручка з відокремленого підрозділу здається до каси підприємства. У цьому випадку виручка прибуткується в касовій книзі головного підприємства. Відповідно, касова книга на відокремленому підрозділі дійсно не потрібна.

Варіант 2. Виручка з відокремленого підрозділу здається одразу до банку. Те, що цей варіант можливий, прямо випливає з  п. 2.8 Положення № 637. Але! Необхідно звернути увагу на те, що виручка відокремленого підрозділу в цьому випадку не буде відображена в касовій книзі підприємства.

Тим часом офіційні органи мають на увазі зараз під оприбутковуванням саме сукупність операцій з відображення готівки в КОРО і в касовій книзі***.

*** Подробиці зможете знайти у статті «Санкції за готівку: як зараз» у журналі «Бухгалтер 911», 2015, № 37.

Відсутність запису в касовій книзі може бути розцінена як неоприбуткування виручки з накладенням штрафу в п’ятикратному розмірі від неоприбуткованої суми за ст. 1 Указу № 436/95****.

**** Указ Президента «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.95 р. № 436/95.

Наша порада: щоб уникнути конфліктних ситуацій, є сенс у цьому випадку завести у відокремленому підрозділі касову книгу. Що стосується ліміту каси, то в п. 5.2 Положення № 637 із цього приводу безальтернативно зазначається, що для кожного підприємства і його відокремленого підрозділу складається окремий розрахунок установлення ліміту залишку готівки в касі. Тобто розрахунок ліміту «не прив’язаний» до наявності касової книги у відокремленому підрозділі й установлюється в будь-якому разі.

Ліміт каси в невідокремленому

Касир центральної каси (який робить інкасацію) працює до 17:00, а магазини — до 22:00. Магазини не є відокремленими структурними підрозділами. Готівка прибуткується до каси наступного дня, хоча Z-звіти РРО робляться наприкінці зміни. При цьому в деяких випадках ліміт каси в день надходження готівки буває перевищено. Чи немає в цьому випадку порушення?

На нашу думку, підприємство робить усе правильно, хоча є деякі нюанси. Розберемося з ними детальніше.

1. Дотримання ліміту. Відповідно до п. 5.9 Положення № 637 готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх надходження, якщо вони були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючого банку не пізніше наступного робочого дня банку або були видані для використання підприємством наступного дня на потреби, пов’язані з діяльністю підприємства. Тому в разі перевищення ліміту каси підприємство зобов’язане наступного дня або здати понадлімітну готівку до банку, або використовувати її на підприємстві (видати у підзвіт, на зарплату тощо).

2. Оприбутковування готівки. Підприємство діє правильно, роблячи Z-звіти РРО наприкінці зміни. Адже згідно з  п. 4 розд. ІІІ Порядку № 417***** підприємства зобов’язані наприкінці робочого дня (зміни) друкувати на РРО фіскальні звітні чеки та забезпечувати їх зберігання в КОРО. Крім того, підприємства повинні забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, що зазначена в денному звіті РРО.

***** Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, які застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затверджений наказом Міндоходів України від 28.08.13 р. № 417.

Наша порада: щоб уникнути таких неприємностей, необхідно відповідно до п. 6 розд. ІІІ Порядку № 417 після виконання Z-звіту операцією «службове внесення» внести ту суму готівки, що зберігається на місці проведення розрахунків.

Зверніть увагу: внести гроші до центральної каси (сейфа) підприємства касир-продавець не може, оскільки ця операція передбачає оформлення ПКО. Якщо ж гроші перебуватимуть у центральній касі без виписки ПКО, то можна говорити про неоприбутковування готівки (невідповідність сум, зазначених у касовій книзі, фактичним сумам готівки в центральній касі).

У  Положенні № 637 не застережена специфіка оприбутковування готівки в ситуації, коли з об’єктивних причин вона не може бути здана до каси того ж дня невідокремленим структурним підрозділом (відповідні «послаблювальні» норми в  п. 4.3 Положення № 637 передбачено тільки для відокремлених підрозділів).

У зв’язку з цим на практиці виникають конфліктні ситуації з контролюючими органами, які нерідко вбачають порушення в такому «запізнілому» оприбутковуванні готівки (наступного дня) і нараховують штрафи за неоприбутковування готівки. У такому разі потрібно йти до суду — позитивні прецеденти є.

У цілому ж з урахуванням ситуації, що склалася, бажано отримати індивідуальну податкову консультацію з цього приводу, яка зніме всі можливі запитання в перевіряючих.

buhgalter911@mail.ua

Теги
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам