Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, квітень, 2016/№16/1
Друкувати

Відмовляємося від єдиного податку

9.1. Добровільна та обов’язкова відмова від спрощенки

Відмовитися від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання може:

— або за власним бажанням,

— або в обов’язковому порядку, якщо він порушує встановлені правила роботи на ЄП.

Можливість добровільної відмови від застосування спрощеної системи оподаткування передбачена п.п. 298.2.2 ПКУ [1]. Для того щоб відмовитися від спрощеної системи оподаткування, платнику достатньо подати заяву про відмову від ЄП не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку того кварталу, з якого він бажає перейти на загальну систему оподаткування (п.п. 298.2.1 ПКУ [1]). Для переходу на загальну систему з 01.07.2016 р. заяву потрібно подати не пізніше 20 червня 2016 року. Форма заяви для подання до податкового органу у зв’язку з відмовою від ЄП і переходом на загальну систему така сама, що й для переходу на ЄП, — затверджена наказом № 1675 [18]. У заяві на ЄП заповнюють поля 1, 2, 3, 4, 5.4, 6, 7. При цьому у п. 5.4 заяви вказують причину виходу: «самостійна відмова у зв’язку з переходом на сплату інших податків та зборів».

Реєстрацію платника ЄП анулюють в останній день календарного кварталу, в якому подано заяву про відмову (п.п. 1 п. 299.10 ПКУ [1]). З 1-го числа першого місяця наступного кварталу колишній платник ЄП опиняється на загальній системі оподаткування.

У разі якщо на загальну систему переходить підприємство/ФОП (неплатник ПДВ), яке працювало на ставці ЄП 5 %, за необхідності воно повинно буде зареєструватися платником ПДВ (відповідно до критеріїв обов’язкової ПДВ-реєстрації — якщо сума постачань товарів/послуг, що обкладаються ПДВ, за останні 12 календарних місяців перевищує 1 млн грн.). Для цього не пізніше 10-го числа місяця, в якому здійснений перехід на загальну систему, слід подати заяву на ПДВ-реєстрацію за формою № 1-ПДВ (п. 183.4 ПКУ [1], п. 3.6 розд. III Положення № 1130 [15]).

Таблиця 9.1. Добровільна відмова від єдиного податку: процедура

Умова

Коли відбувається повернення на загальну систему та анулювання ЄП-реєстрації

Дії єдиноподатника

Добровільна відмова

(п.п. 298.2.2 ПКУ[1])

З 1-го числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому подана Заява про відмову від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів

1. Необхідно подати Заяву до органу ДФСУ не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу. У ньому заповнюється п. 5.4 і вказується причина відмови: «самостійна відмова у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів» (п.п. 298.2.1 ПКУ [1]).

2. Якщо на загальну систему повертається єдиноподатник — неплатник ПДВ, то за необхідності він зобов’язаний зареєструватися платником ПДВ (коли сума постачань товарів/послуг, що обкладаються ПДВ, за останні 12 календарних місяців перевищує 1 млн грн.). Для цього не пізніше 10-го числа місяця, в якому здійснений перехід на загальну систему, слід подати Заяву на ПДВ-реєстрацію

Перелік випадків, коди платник єдиного податку зобов’язаний перейти на загальну систему оподаткування, визначений п. 298.2 ПКУ [1]. Для наочності представимо їх у табл. 9.2.

Таблиця 9.2. Строки подання Заяви про відмову від ЄП і початок роботи на загальній системі (припинення роботи на ЄП)

Суб’єкт господарювання

Група ЄП

Строки подання заяви

Строки анулювання ЄП-реєстрації

Початок роботи на загальній системі

Добровільна відмова (п. 298.2 ПКУ)

Фізособи та юрособи на спрощеній системі оподаткування

Групи 1 — 3

1. Заява про відмову від ЄП — подається не пізніше ніж за 

10 календарних днів до початку нового кварталу.

2. Заява на ПДВ за формою № 1-ПДВ, якщо єдиноподатник не був платником ПДВ та обсяг оподатковуваних операцій за останні 

12 календарних місяців перевищив 1 млн грн., — подається не пізніше 10-го числа першого календарного місяця, в якому здійснений перехід на загальну систему оподаткування

В останній день календарного кварталу, в якому подана Заява про відмову від ЄП (за умови відсутності податкового боргу з єдиного податку, інших податків і зборів)

З 1-го числа місяця, наступного за кварталом, в якому анульована реєстрація платника ЄП

Припинення юрособи (окрім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізособою-підприємцем

Групи 1 — 3

1. Заява про відмову від ЄП (п. 294.6 ПКУ [1]).

2. Заява на анулювання ПДВ-реєстрації, якщо єдиноподатник був платником ПДВ

У день отримання органом ДФС від держреєстратора повідомлення про проведення держреєстрації такого припинення

Обов’язкова відмова (п.п. 298.2.3 ПКУ [1])

Фізособи та юрособи на спрощеній системі оподаткування, які перевищили граничний дохід

Групи 1 і 2,

які не перейшли до старшої групи

1. Заява про відмову від ЄП — подається не пізніше 20-го числа місяця, наступного за календарним кварталом, в якому допущено перевищення доходу.

2. Заява на ПДВ за формою № 1-ПДВ, якщо єдиноподатник не був платником ПДВ та обсяг оподатковуваних операцій за останні 

12 календарних місяців перевищив 1 млн грн., — подається не пізніше 10-го числа першого календарного місяця, в якому здійснений перехід на загальну систему оподаткування

В останній день кварталу, в якому виникло перевищення доходу

З 1-го числа місяця, наступного за кварталом, в якому виникло перевищення доходу

Група 3

Фізособи та юрособи на спрощеній системі оподаткування, які:

— перевищили максимальну чисельність найманих працівників (для груп 1 і 2);

— провели негрошові розрахунки;

— здійснили діяльність, не сумісну з перебуванням на ЄП

Групи 1 — 3

Заява на ПДВ за формою № 1-ПДВ, якщо єдиноподатник не був платником ПДВ та обсяг оподатковуваних операцій за останні 

12 календарних місяців перевищив 1 млн грн. — подається не пізніше 10-го числа першого календарного місяця, в якому здійснений перехід на загальну систему оподаткування

В останній день податкового (звітного) періоду*, в якому допущено порушення

З 1-го числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом*, в якому допущено порушення

— займалися діяльністю, не зазначеною в Реєстрі платників ЄП

Групи 1 і 2

* Для єдиноподатників групи 3 «податкового (звітного) періоду», — означає — календарного кварталу, а для єдиноподатників груп 1 і 2 — календарного року. Таким чином, формально виходить, що при порушенні умов перебування на спрощеній системі оподаткування (крім перевищення граничного доходу) єдиноподатники груп 1 і 2 можуть продовжувати сплачувати єдиний податок до кінця календарного року.

Таблиця 9.3. Наслідки порушення підприємцем правил роботи на єдиному податку

Порушення роботи на єдиному податку

Фізичні особи — підприємці

група 1

група 2

група 3

Перевищення гранично допустимого доходу

Підприємцю потрібно:

1) прийняти одне з двох рішень (пп. 1 і 2 п. 293.8 ПКУ [1]):

перейти до «старшої» групи (2 або 3),

подавши Заяву про зміну групи не пізніше 20-го числа місяця, наступного за кварталом перевищення (наприклад, при перевищенні обсягу доходу в I кварталі 2016 року Заяву необхідно подати

не пізніше 20 квітня 2016 року), або

перейти на загальну систему оподаткування (з 1-го числа місяця, наступного за кварталом перевищення). При цьому ФОП буде виключений з Реєстру платників ЄП (п. 299.10 ПКУ [1]);

2) подати декларацію єдиноподатника у строки, встановлені для квартального звітного періоду (п.п. 296.5.1 ПКУ [1]). Річну декларацію при цьому подавати не потрібно;

3) обкласти суму перевищення за ставкою ЄП 15 % і сплатити її протягом 10 календарних днів після подання декларації за квартал (п.п. 1 п. 293.4, п. 295.7 ПКУ [1]);

4) сплатити суму авансового внеску з ЄП за кожний місяць кварталу перевищення в загальному порядку (не пізніше 20-го числа поточного місяця)

Підприємцю потрібно:

1) перейти на загальну систему оподаткування (з 1-го числа місяця, наступного за кварталом перевищення). При цьому ФОП буде виключений з Реєстру платників ЄП (п. 299.10 ПКУ [1]);

2) тим, хто працював на ставці 5 %, — за необхідності зареєструватися платниками ПДВ;

3) тим, хто працював на ставці 3 % і застосовував квартальний звітний період з ПДВ, — перейти на місячний період;

4) суму доходу в допустимих межах обкласти за загальною ставкою (3 % або 5 %), а суму перевищення — за ставкою 15 % (п.п. 1 п. 293.4 ПКУ [1]) і сплатити суму ЄП протягом 10 календарних днів після закінчення граничних строків подання декларації (п. 295.7 ПКУ [1])

Негрошові

розрахунки

Підприємцю потрібно:

1) сплатити суму авансового внеску з ЄП в місяці порушення та далі протягом звітного періоду в загальному порядку (не пізніше 20-го числа поточного місяця);

2) перейти на загальну систему з 1-го числа місяця, наступного за звітним періодом (пп. 4, 5 і 7 п.п. 298.2.3 ПКУ [1]);

3) подати декларацію за звітний період, в якому сталося порушення;

4) обкласти суму доходу, отриману з порушеннями, за ставкою ЄП 15 % (пп. 2 — 4 п. 293.4 ПКУ [1]) і сплатити ЄП протягом 10 днів після закінчення граничних строків подання декларації за звітний період

Підприємцю потрібно:

1) перейти на загальну систему з 1-го числа місяця, наступного за кварталом порушення (пп. 4 і 5 п.п. 298.2.3 ПКУ [1]);

2) суму доходу, отриманого без порушень, обкласти за загальною ставкою (3 або 5 %), а суму доходу, отриманого з порушеннями,  за ставкою 15 % (пп. 3 і 4 п. 293.4 ПКУ [1]) і сплатити суму ЄП протягом 10 календарних днів після закінчення граничних строків подання декларації за квартал;

3) тим, хто працював на ставці 5 %, — за необхідності зареєструватися платниками ПДВ;

4) тим, хто працював на ставці 3 % і застосовував квартальний звітний період з ПДВ, — перейти на місячний період

Провадження видів діяльності, заборонених на єдиному податку

Провадження діяльності, забороненої для роботи в групі та/або не зазначеної в реєстрі платників ЄП

Не поширюється

Перевищення максимальної чисельності працівників

Підприємцю потрібно:

1) сплатити суму авансового внеску з ЄП у місяці порушення і далі протягом звітного періоду в загальному порядку (не пізніше 20-го числа поточного місяця);

2) перейти на загальну систему оподаткування з 1-го числа місяця, наступного за звітним періодом (п.п. 6 п.п. 298.2.3 ПКУ [1]);

3) подати декларацію за звітний період, в якому сталося порушення

Не поширюється

Податковий борг протягом двох податкових кварталів

Підприємцю потрібно:

1) сплатити суму авансового внеску з ЄП у другому кварталі існування боргу в загальному порядку;

2) перейти на загальну систему в останній день другого з двох послідовних кварталів існування податкового боргу (п.п. 8 п.п. 298.2.3 ПКУ [1]);

3) подати декларацію у строки, встановлені для квартального звітного періоду. Річну декларацію при цьому подавати не потрібно

Підприємцю потрібно:

1) перейти на загальну систему в останній день другого з двох послідовних кварталів існування податкового боргу (п.п. 8 п.п. 298.2.3 ПКУ [1]);

2) тим, хто працював на ставці 5 % (без ПДВ), — за необхідності зареєструватися платниками ПДВ;

3) тим, хто працював на ставці 3 %  ПДВ) і застосовував квартальний звітний період з ПДВ, — перейти на місячний період

Таблиця 9.4. Випадки примусового анулювання реєстрації платником єдиного податку

Умова

Коли відбувається повернення на загальну систему та анулювання реєстрації

Дії єдиноподатника

1. Припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності ФОП відповідно до закону (п.п. 2 п. 299.10 ПКУ [1])

З дня отримання податківцями повідомлення про проведення держреєстрації такого припинення

Повідомлення про припинення діяльності надходить безпосередньо від держреєстратора після того, як він проведе держреєстрацію такого припинення. Сам єдиноподатник участі в такому анулюванні не бере. Усі операції здійснять контролери

2. Виявлення контролерами під час перевірок порушень платником ЄП вимог перебування на спрощенці (п. 299.11 ПКУ [1])

З 1-го числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення

Анулювання реєстрації платника ЄП проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки*

* Якщо вас примусово позбавили права перебувати на єдиному податку, то наступного разу обрати спрощену систему оподаткування або перейти на неї ви зможете лише після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту анулювання реєстрації єдиноподатником.

Майте на увазі, що при обов’язковому переході на загальну систему оподаткування (у зв’язку з порушенням умов перебування на єдиному податку згідно з п.п. 298.2.3 ПКУ [1]) подавати заяву про відмову від єдиного податку немає необхідності (у ПКУ [1] строки такого подання не встановлені). Реєстрація єдиноподатника буде анульована за рішенням органу ДФСУ з дати, з якої він зобов’язаний перейти на загальну систему оподаткування згідно з п.п. 298.2.3 ПКУ [1].

Зверніть увагу! Єдиноподатники, які працювали на ставці 3 % і застосовували квартальний період з ПДВ, повинні самостійно перейти на місячний період з ПДВ з місяця, в якому здійснений перехід на загальну систему оподаткування (абз. 3 п. 202.2 ПКУ [1]). Для реалізації такого переходу жодних заяв до податкової подавати не потрібно — достатньо в першій місячній декларації з ПДВ поставити позначку у відповідному полі завершальної частини декларації.

Важливо! Оскільки для юросіб виділена тільки одна група ЄП, у разі порушення умов перебування на ЄП вони відразу зобов’язані перейти на загальну систему оподаткування. До таких порушень належать:

— перевищення протягом календарного року граничного обсягу доходу (5 млн грн.);

— застосування негрошового способу розрахунків;

— провадження видів діяльності, заборонених єдиноподатникам;

— невідповідність вимогам організаційно-правових форм господарювання;

— наявність податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів.

9.2. Податкові наслідки перехідних операцій «ЄП → ЗС»

У момент переходу зі спрощеної системи оподаткування на загальну діяльність найчастіше не припиняється. Тому виконання деяких операцій у суб’єктів господарювання може розпочинатися на одній системі, а закінчуватися вже на іншій. Податкові наслідки таких перехідних операцій мають свої особливості. Для ФОП вони наведені в табл. 9.5.

Таблиця 9.5. Облік операцій при переході з єдиного податку на загальну систему (для підприємців)

Умови переходу

Податкові наслідки

ЄДИНИЙ ПОДАТОК

ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА

доходи

ПДВ

доходи

витрати

ПДВ

1. ПРОДАЖ ТОВАРІВ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

Єдиноподатник без ПДВ:

групи 1, 2, 3 (на ставці 5 %)

Підприємець на загальній системі

Відвантаження (надання)

Отримання оплати

Відвантаження товару, виконання робіт або надання послуг для єдиноподатника не призводять до податкових наслідків

(п. 292.6 ПКУ [1])

Не є платником ПДВ, тому ПЗ не відображає

+

Доходи підприємця на загальній системі формуються за касовим методом. Тому в день отримання оплати підприємець повинен відобразити дохід у сумі отриманих коштів у Книзі обліку доходів і витрат

+

Одночасно з доходами підприємець має право відобразити витрати на придбання товарів, проданих покупцю (п. 177.4 ПКУ [1])

 —

ПЗ не нараховуються (у тому числі загальносистемником — платником ПДВ), оскільки це друга подія

Отримання передоплати

Відвантаження (надання)

+

На дату отримання оплати підприємець відображає дохід (п. 292.6 ПКУ [1])

Не є платником ПДВ, тому ПЗ не відображає

Відвантаження товарів не має жодних податкових наслідків для підприємця-загальносистемника

Підприємець має право відобразити тільки ті витрати, які безпосередньо пов’язані з отриманням доходу. Оскільки дохід в цьому випадку не відображається, то не відображаються й витрати, пов’язані з таким постачанням (п. 177.4 ПКУ [1])

 —

ПЗ не нараховуються (у тому числі загальносистемником — платником ПДВ), оскільки це друга подія

Єдиноподатник з ПДВ:

група 3 (на ставці 3 %)

Підприємець на загальній системі

(з ПДВ)

Відвантаження (надання)

Отримання оплати

Відвантаження товару, виконання робіт або надання послуг для єдиноподатника не мають податкових наслідків

(п. 292.6 ПКУ [1])

+

ПЗ

+

У день отримання оплати підприємець повинен відобразити дохід без урахування ПДВ (п. 177.3 ПКУ [1]) у Книзі обліку доходів і витрат

+

Одночасно з доходами підприємець має право відобразити витрати (без урахування ПДВ) у Книзі обліку доходів і витрат (пп. 177.3 і 177.4 ПКУ [1])

ПЗ не нараховуються, оскільки це друга подія

Отримання передоплати

Відвантаження (надання)

+

На дату отримання оплати підприємець відображає дохід (п. 292.6 ПКУ [1])

+

ПЗ

Відвантаження товарів не має жодних податкових наслідків для підприємця-загальносистемника

Оскільки дохід у цьому випадку не відображається, то не відображаються і витрати, пов’язані з таким постачанням (п. 177.4 ПКУ [1])

 —

ПЗ не нараховуються, оскільки це друга подія

Єдиноподатник з ПДВ:

група 3 (на ставці 3 %)

Підприємець на загальній системі

(без ПДВ)

Відвантаження (надання)

Отримання оплати

Відвантаження товару, виконання робіт або надання послуг для єдиноподатника не мають податкових наслідків (п. 292.6 ПКУ [1])

+

ПЗ

+

У день отримання оплати підприємець повинен відобразити дохід у Книзі обліку доходів і витрат

+

Одночасно з доходами підприємець має право відобразити витрати (п. 177.4 ПКУ [1])

Отримання передоплати

Відвантаження (надання)

+

На дату отримання оплати підприємець відображає дохід (п. 292.6 ПКУ [1])

+

ПЗ

Відвантаження товарів не має жодних податкових наслідків для підприємця-загальносистемника

Оскільки дохід у цьому випадку не відображається, то не відображаються і витрати, пов’язані з таким постачанням (п. 177.4 ПКУ [1])

2. ПРИДБАПНЯ ТОВАРІВ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

Єдиноподатник без ПДВ:

групи 1, 2, 3 (на ставці 5 %)

Підприємець на загальній системі

Отримання товарів (робіт, послуг)

Перерахування оплати

—*

ПК не відображається, у тому числі загальносистемником — платником ПДВ, оскільки це друга подія

Перерахування оплати

Отримання товарів (робіт, послуг)

—*

ПК не відображається, у тому числі загальносистемником — платником ПДВ, оскільки це друга подія

Єдиноподатник з ПДВ:

група 3 (на ставці 3 %)

Підприємець на загальній системі

Отримання товарів (робіт, послуг)

Перерахування оплати

+

ПК (за наявності ПН)

—*

Перерахування оплати

Отримання товарів (робіт, послуг)

За датою перерахування плати за товари потрібно показати витрати у графах 2 і 3 розділу II Книги обліку доходів і витрат (хоча цей факт і не вплине на об’єкт обкладення)

+

ПК (за наявності ПН)

—*

* Право на витрати підприємець матиме, коли отримає дохід від реалізації отриманих товарів (п. 177.4 ПКУ [1]).

Облік операцій при переході з ЄП на загальну систему для юросіб

Ситуація 1. Товари відвантажені (роботи виконані, послуги надані) на ЄП, плата за них отримана на загальній системі.

Відвантаження товару (виконання робіт, надання послуг) не призводить до податкових наслідків з ЄП, оскільки під обкладення цим податком підпадає дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій) (п.п. 2 п. 292.1 ПКУ [1]).

Проте у бухгалтерському обліку така операція, звичайно ж, відображається — на підставі п. 5 П(С)БО 15 [32] потрапляє до доходу (і до фінансового результату) у тому звітному періоді, коли підприємство ще було єдиноподатником.

З 01.01.2015 р. об’єкт обкладення податком на прибуток визначають виключно за бухгалтерськими правилами, тому при отриманні після переходу на загальну систему оподаткування плати за раніше відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) жодних повторних доходів в бухобліку не виникає.

Виходить, той дохід, який ви відобразили в бухобліку (і у фінрезультаті) у періоді перебування на ЄП, узагалі вислизне з-під оподаткування? Єдиний податок з нього не сплачений, оскільки тоді ще не надійшли гроші. А зараз цей дохід не зіграє при розрахунку податку на прибуток, оскільки надходження грошей проходить повз рахунки обліку доходів/витрат, а відображається тільки за дебетом рахунка обліку грошових коштів і кредитом рахунка розрахунків з покупцями/замовниками.

Якось боязко в цій ситуації жодного разу не обкласти цей дохід податками, чи не правда?

З цієї причини нам здається логічним за ситуації, коли товар відвантажений на спрощеній системі, а гроші за нього надійшли вже після переходу на загальну — «перехідний» дохід уключити до бази обкладення податком на прибуток. При цьому, на нашу думку, оподатковуваний прибуток потрібно збільшити на суму фінрезультату від реалізації «перехідних» товарів. Зробити це можна за ряд. 4.1.15 додатка РI до декларації з податку на прибуток. Іншого варіанту для цього випадку розробники декларації поки що не запропонували.

Ситуація 2. Передоплата отримана на ЄП, товари відвантажені (роботи виконані, послуги надані) на загальній системі.

Суму передоплати, отриману в періоді перебування на спрощеній системі, підприємство обліковує у складі єдиноподатного доходу та сплачує з неї ЄП. Таке правило закріплене в п.п. 2 п. 292.1 і п. 292.6 ПКУ [1].

А ось у бухобліку передоплата, що надійшла, на величині доходу не позначається (п.п. 6.3 П(С)БО 15 [32]). Дохід від реалізації визнають при збільшенні активу або зменшенні зобов’язання, які зумовлюють зростання власного капіталу (п. 5 П(С)БО 15 [32]). Тобто, як правило, на дату відвантаження товару (виконання робіт, надання послуг). У цій ситуації це відбувається вже на загальній системі оподаткування.

Оскільки основою для розрахунку об’єкта обкладення податком на прибуток з 01.01.2015 р. є бухгалтерський фінрезультат, виходить, що така операція за нинішніх умов потрапить під оподаткування двічі:

— один раз ви обклали єдиним податком передоплату;

— другий раз — обкладете податком на прибуток після визнання доходу від реалізації за бухправилами.

Так от, щоб нівелювати такі подвійні доходи, колишньому єдиноподатнику, на нашу думку, нічого не залишається, як за підсумками звітного періоду зменшити оподатковуваний прибуток на суму фінрезультату від реалізації «передоплачених» товарів за ряд. 4.2.10 додатка РI до декларації з податку на прибуток.

Таблиця 9.6. ПДВ-реєстрація (анулювання ПДВ-реєстрації) при переході на ЄП, зміні групи (ставки) ЄП і відмові від спрощеної системи

Варіанти переходу

Умови для

ПДВ-реєстрації/анулювання

Подання заяви на ПДВ-реєстрацію/анулювання

Дата ПДВ-реєстрації/анулювання

Подання заяви на ЄП/про зміну ставки/про відмову від ЄП

Перехід із загальної системи (без ПДВ) на ЄП зі сплатою ПДВ

Добровільно

Загальна система

(без ПДВ)ЄП

групи 3 (3 %)

У попередньому календарному році відповідав вимогам,

(1) встановленим для групи 3 (п. 291.4 ПКУ [1] з урахуванням обмежень п. 291.5 ПКУ [1]);

(2) зазначеним у п. 182.1 ПКУ [1]

Заява за ф. № 1 ПДВ подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, з якого особа бажає перейти на сплату ЄП за ставкою 3 % (п.п. 3 п. 3.6 розд. III Положення № 1130 [15])

Реєстрація здійснюється не раніше дати зміни системи оподаткування

(тобто не раніше 1-го числа календарного кварталу, в якому застосовуватиметься ставка 3 %)

Заява про перехід на ЄП подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому відбудеться реєстрація платником ПДВ

(п.п. «в», п.п. 4 п. 293.8 ПКУ [1])

Перехід із загальної системи (з ПДВ) на ЄП без ПДВ

Добровільно

Загальна система

(з ПДВ)ЄП

груп 1 і 2

(1) у попередньому календарному році відповідав вимогам, встановленим

для 1 — 3 груп (п. 291.4 ПКУ [1]),

(2) обрав ставку, що не передбачає сплату ПДВ (п.п. «в» п. 184.1 ПКУ [1])

Заяву за ф. № 3-ПДВ можна подати разом із Заявою про перехід на безПДВшний ЄП, а можна взагалі не подавати: податківці анулюють ПДВ-реєстрацію самі на підставі Заяви про перехід на ЄП і надішлють вам примірник свого рішення про ПДВ-розреєстрацію (абз. 5 п. 5.4, п. 5.7 розд. V Положення № 1130 [15])

Останній день звітного періоду, що передує переходу платника податків на єдиний податок

Заява про перехід на ЄП подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу (п.п. 298.1.4 ПКУ [1])

Загальна система

(з ПДВ)ЄП

групи 3 (5 %)

Зміна ставки ЄП без зміни групи

Примусово

ЄП групи 3 (3 %)

ЄП групи 3 (5 %)

Підстави для анулювання ПДВ-реєстрації, зазначені в п. 184.1 ПКУ [1], зокрема, наприклад, протягом 12 послідовних місяців платник декларує відсутність постачань/придбань товарів

Заява за ф. № 3-ПДВ не подається — анулювання відбувається за рішенням податкового органу

Дата прийняття податковим органом рішення про анулювання реєстрації платника податків

Заява про зміну ставки ЄП подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому буде здійснено анулювання ПДВ-реєстрації (п.п. 5 п. 293.8 ПКУ [1])*

* Якщо Заяву про зміну ставки ЄП у зазначений строк не буде подано, то платник ЄП повинен перейти з 1-го числа місяця, наступного за податковим кварталом, в якому здійснено анулювання реєстрації платника ПДВ, на загальну систему оподаткування.

Добровільно

ЄП групи 3* (5 %) →

ЄП групи 3 (3 %)

Відповідає вимогам, зазначеним у п. 182.1 ПКУ [1]

Заява за ф. № 1-ПДВ подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому застосовуватиметься нова ставка, що передбачає сплату ПДВ (абз. 2 п. 183.4 ПКУ [1])

Реєстрація діє з 1-го числа календарного кварталу, в якому застосовуватиметься ставка 3 % (п.п. 2 п. 3.6 розд. III Положення № 1130 [15])

Заява про зміну ставки ЄП подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому застосовуватиметься нова ставка (п.п. «б», п.п. 4 п. 293.8 ПКУ [1])

* Крім фізосіб-підприємців, які провадять діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (п. 293.3 ПКУ [1]).

Зміна групи (ставки) ЄП

Добровільно

ЄП групи 3 (3 %) →

ЄП групи 1

Відповідає вимогам:

(1) встановленим для обраної групи (п. 291.4 ПКУ [1] з урахуванням обмежень п. 291.5 ПКУ [1]);

(2) анулюється реєстрація платника ПДВ — переходить на сплату ЄП за ставкою, що не припускає сплати ПДВ (п.п. «в» п. 184.1 ПКУ [1])

Заяву за ф. № 3-ПДВ можна подати разом із Заявою про перехід на безПДВшний ЄП, а можна взагалі не подавати: податківці анулюють ПДВ-реєстрацію самі на підставі Заяви про перехід на безПДВшну ставку ЄП і надішлють вам примірник свого рішення про ПДВ-розреєстрацію (абз. 5 п. 5.4, п. 5.7 розд. V Положення № 1130 [15])

Останній день звітного періоду, який передує переходу платника податків на ставку єдиного податку, що не передбачає сплати ПДВ

Заява про зміну групи (ставки) ЄП подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу (кварталу, в якому застосовуватиметься нова ставка)

(п.п. 298.1.5 ПКУ [1])*

ЄП групи 3 (3 %) →

ЄП групи 2

ЄП групи 3 (3 %) →

ЄП групи 3 (5 %)

ЄП групи 1

ЄП групи 3 (3 %)

Відповідає вимогам: (1) встановленим для 3 групи (п. 291.4 ПКУ [1] з урахуванням обмежень п. 291.5 ПКУ [1]); (2) вказаним у п. 182.1 ПКУ [1]

Заява за ф. № 1-ПДВ подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, з якого особа бажає перейти на сплату ЄП за ставкою 3 % (п. 3.6 розд. III Положення № 1130 [15])

Реєстрація діє з 1-го числа календарного кварталу, в якому застосовуватиметься ставка 3 %

Заява про зміну групи (ставки) ЄП подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу (кварталу, в якому застосовуватиметься нова ставка) (п.п. 298.1.5 ПКУ [1])

ЄП групи 2

ЄП групи 3 (3 %)

ЄП групи 3 (5 %) →

ЄП групи 3 (3 %)

Примусово

ЄП групи 1

ЄП групи 3 (3 %)

Відповідає вимогам: (1) встановленим для групи 3 (п. 291.4 ПКУ [1] з урахуванням обмежень п. 291.5 ПКУ [1]); (2) зазначеним у п. 182.1 ПКУ [1]

Заява за ф. № 1-ПДВ подається не пізніше 20-го числа місяця, наступного за календарним кварталом, в якому допущено перевищення обсягу доходу

(п.п. 4 п. 3.6 розд. III Положення № 1130 [15])

Реєстрація діє з 1-го числа календарного кварталу, в якому застосовуватиметься ставка 3 %

Заява про зміну групи (ставки) ЄП подається не пізніше 20-го числа місяця, наступного за календарним кварталом, в якому допущено перевищення обсягу доходу

(п. 293.8 ПКУ [1])

ЄП групи 2

ЄП групи 3 (3 %)

Відмова від спрощеної системи

Примусово або добровільно

ЄП (без ПДВ)

загальна система

(обсяги операцій

за 12 міс. перевищують

1 млн грн.)

Відповідає умовам, наведеним у п. 181.1 ПКУ [1]

Заява за ф. № 1-ПДВ подається не пізніше 10-го числа першого календарного місяця, в якому здійснений перехід на загальну систему оподаткування* (п. 183.4 ПКУ [1], п.п. 1 п. 3.6 розд. III Положення № 1130 [15])

Дата внесення запису до Реєстру, але не раніше дати зміни системи оподаткування (п. 3.11

розд. III Положення № 1130 [15])

Заява про відмову від ЄП у добровільному порядку подається не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового кварталу (п.п. 298.2.1 ПКУ [1])**

Примусово або добровільно

ЄП (без ПДВ)

загальна система

(обсяги операцій

за 12 міс.

не перевищують 

1 млн грн.)

Відповідає вимогам, зазначеним у п. 182.1 ПКУ [1]

Заява за ф. № 1-ПДВ подається не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ і матимуть право на податковий кредит та складання податкових накладних (п.п. 1 п. 3.6 розд. III Положення № 1130 [15])

Бажана дата реєстрації, але не раніше дати зміни системи оподаткування (п. 3.11 розд. III

Положення № 1130 [15])

Заява про відмову від ЄП у добровільному порядку подається не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку

нового кварталу

(п.п. 298.2.1 ПКУ [1])**

ЄП (з ПДВ)

загальна система

(обсяги операцій

за 12 міс.

не перевищують 

1 млн грн.)

Особа повинна:

1) бути платником ПДВ не менше 12 місяців;

2) завершити розрахунки з бюджетом і сплатити ПДВ за останній звітний період

(п.п. «а» п. 184.1 ПКУ [1])

Заява за ф. № 3-ПДВ подається після сплати до бюджету податкових зобов’язань, відображених у декларації з ПДВ за останній звітний (податковий) період

Дата подання платником податків заяви

за формою № 3-ПДВ

* У разі неподання реєстраційної заяви платник несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника ПДВ без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування (п.п. 5 п. 3.5 розд. III Положення № 1130 [15]).

** У разі обов’язкової відмови від ЄП (у зв’язку з порушенням умов перебування на ЄП згідно з п.п. 298.2.3 ПКУ [1]) подавати Заяву про відмову від ЄП немає необхідності (у ПКУ [1] строки такого подання не встановлені). Єдиноподатник вважатиметься загальносистемником вже з 1-го числа місяця, наступного за кварталом, в якому утворилося перевищення доходу, або з 1-го числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, в якому допущені інші порушення.

Перехід юрособи з ЄП на загальну систему: як звітувати з податку на прибуток?

Спочатку попередимо: незважаючи на те, що незабаром після подання «відмовної» заяви суб’єкт господарювання — спрощенець перестає бути платником ЄП, відзвітувати щодо цього податку він зобов’язаний у встановлені строки — протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу (п.п. 49.18.3, п. 296.3 ПКУ [1]).

Зверніть увагу: за три квартали 2015 року подавати ЄП-декларацію потрібно було вже за формою, затвердженою наказом № 578 [16].

Ну і, звичайно, у новому (податковоприбутковому) статусі на юросіб чекає своя звітність. Так, підприємства, які переходять з ЄП на загальну систему оподаткування, незалежно від того, відбувається це з 1 січня поточного року чи в середині року, подають річну декларацію з податку на прибуток.

При цьому базовий звітний (податковий) період для них розпочинається з дати переходу на загальну систему та закінчується 31 грудня поточного року. Отже, платники, які перейшли з єдиного податку на загальну систему з IV кварталу 2015 року, зобов’язані були подати річну декларацію з податку на прибуток у загальновстановлений строк до 29 лютого 2016 року, але записати до неї показники лише IV кварталу 2015 року.

Що стосується перехідних операцій з основними засобами, то слід зазначити таке. Перебуваючи на ЄП, єдиноподатники нараховували амортизацію на основні засоби та нематеріальні активи в бухгалтерському обліку відповідно до вимог П(С)БО 7 [25].

Перейшовши на загальну систему оподаткування, суб’єкти підприємництва для цілей визначення оподатковуваного прибутку продовжують орієнтуватися на дані бухобліку (п.п. 134.1.1 ПКУ [1]).

Але якщо обсяг доходу у них перевищив 20 млн грн. і вони увійшли до клану високодохідників, то зобов’язані при нарахуванні амортизації основних засобів і нематеріальних активів брати до уваги обмеження, встановлені п.п. 14.1.138, пп. 138.3.2 — 138.3.4 ПКУ [1]. Про це говорить п.п. 138.3.1 ПКУ [1].

Суть цих обмежень у такому:

— амортизувати можна тільки ті необоротні об’єкти, вартість яких перевищує 2500 грн. (введені в експлуатацію до 01.09.2015 р.) / 6000 грн. (введені в експлуатацію з 01.09.2015 р.) (п.п. 14.1.138 ПКУ [1]);

— застосовувати можна будь-який «бухгалтерський» метод амортизації, за винятком виробничого методу (п.п. 138.3.1 ПКУ [1]). Таким чином, у розпорядженні платника всього 4 методи: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивний;

— не можна амортизувати вартість гудвилу та витрати, пов’язані з невиробничими основними засобами (а саме: витрати на їх придбання / самостійне виготовлення і ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення) (п.п. 138.3.2 ПКУ [1]);

— діяти потрібно з урахуванням мінімально допустимих строків амортизації, встановлених п.п. 138.3.3 ПКУ [1].

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам