Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, грудень, 2016/№52
Друкувати

Екоподаток за котли: ставимо крапку

Хмелевський Ігор, податковий експерт, buhgalter911@mail.ua
Одних зігріває, інших «обсипає снігом». Опалювальний котел. У мороз нема в світі кращого друга, як він. Та ось розрахувати екологічний податок за нього — це ще та «забавка». Утім, розслабтеся. Адже ми маємо те, чого вам так довго бракувало — офіційне Пояснення щодо розрахунку обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення в Україні (далі — Пояснення).
екоподаток, без дозволу на викиди

Документ

Документ, про який ітиметься далі, взагалі кажучи, призначений для заповнення форми № 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про охорону атмосферного повітря». Його люб’язно виклали в мережі Інтернет* головні... на жаль, не податківці, а «статисти».

* Див. на офіційному веб-сайті Держстату http://www.ukrstat.gov.ua у розділі «Діяльність Служби» / «Консультації фахівців» / «Коментарі фахівців».

І саме для тих суб’єктів господарювання, які не отримали дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (далі — дозвіл) або не перебувають на державному обліку за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин у атмосферу та використовують непромислові установки для спалювання органічного палива з метою обігрівання приміщень. Як бачите, це, безумовно, те, що вам потрібно !

Бо якщо ваш керівник не поскупився і таки отримав зазначений дозвіл, то жодних проблем з обчисленням екоподатку за опалювальний котел у вас не повинно бути. Адже з нього, з цього дозволу, ви точно знаєте перелік забруднюючих речовин, що викидаються вашим стаціонарним джерелом забруднення (тобто котлом) в атмосферу, та їх фактичну кількість.

Вам достатньо лише згадати формулу для розрахунку «стаціонарного» екоподатку, підставити в неї фактичні обсяги викидів, відповідні ставки екоподатку (див. пп. 243.1 — 243.4 ПКУ), помножити, підсумувати й заповнити звітну форму. Все!

Але, на жаль, таких щасливчиків дуже мало. Решта — «бездозвільне». Їх переважна більшість. І викручуються вони, хто як може. Оскільки податківці, нагадаємо, заявляють (див. категорію 120.03 ЗІР): сплачувати екологічний податок потрібно незалежно від отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення.

При цьому радять таким платникам самостійно визначати обсяги викидів та ставки податку, не пояснюючи, як практично це зробити .

Щоправда, останнім часом вони таки дійшли висновку, що для обґрунтованого застосування ставок екоподатку при експлуатації об’єктів, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, необхідно використати відповідні документи. Зокрема, дозвіл, за яким здійснюється ідентифікація видів забруднюючих речовин, визначається їх клас небезпечності тощо (див. лист ДФСУ від 16.03.2016 р. № 9027/7/99-99-15-04-02-17).

Висновок, безумовно, правильний, і це можна тільки вітати. Проте зазначена вище консультація в ЗІР досі є чинною. А разом з нею залишаються невирішеними проблеми «бездозвільних» платників екоподатку.

Але тепер вихід знайдено ! Дивіться, як усе просто.

Розпочнемо з того, що ви вже знаєте. Обчислюють «стаціонарний» екоподаток платники самостійно щокварталу. Формулу для його розрахунку беруть з п. 249.3 ПКУ:

де ∑ — знак суми;

Мі — фактичний обсяг викидів і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);

Нпі — ставки податку в поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини у гривнях з копійками.

Як бачите, основний показник у наведеній формулі — фактичний обсяг викидів кожної з речовин, що забруднюють повітря (Mi). Визначення саме цих показників для різних видів палива, на якому здатні працювати опалювальні котли, і викликає найбільші утруднення у бухгалтерської братії.

Що пропонують автори Пояснення? У ньому такий показник названо дещо інакше — валові викиди і-тої забруднюючої речовини, що надходять в атмосферу з димовими газами енергетичної установки за звітний період. До того ж у Поясненні замість Mi застосовано інше буквене позначення. Але щоб вам не розгадувати зайві ребуси, домовимося надалі дотримуватися позначень, прийнятих у ПКУ.

Так от, для обчислення Mi слід використати таку спрощену формулу:

Mi = 10-6 kiBQr,

де ki — показник емісії і-тої забруднюючої речовини, г/ГДж;

B — витрата палива за звітний період, т;

Qr — нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг.

Не заглиблюючись у те, що означає кожна з величин у цій формулі і звідки вона береться, зведемо в одну таблицю їх числові значення, які вам знадобляться. Вони відрізнятимуться залежно від того, на якому виді палива працює ваш котел.

Заодно доповнимо цю таблицю інформацією про відповідну ставку екоподатку, встановлену на сьогодні ПКУ щодо кожної із забруднюючих речовин, а також про її код, визначений додатком 7 до діючої екоподаткової декларації.

Але будьте пильні! Ці ставки мають ось-ось проіндексувати. Хоча при розрахунку податкових зобов’язань за 4 квартал поточного року вони залишаться ще чинними! А ось що буде далі — стежте уважно за нашими статтями.

Вихідні дані для обчислення «стаціонарного» екоподатку

Забруднююча речовина

Показник емісії kі

Ставка

екоподатку Нпі,

грн./т

назва

код

умовне

позначення

числове

значення, г/ГДж

Природний газ (нижча робоча теплота згоряння Qr = 45,75 МДж/кг)

Азоту оксиди

243.1.001

kNOx

64,311

1968,65

Вуглецю окис

243.1.009

kCO

248,75

74,17

Двоокис вуглецю

243.4.001

kCO2

58748,13

0,33

Оксид діазоту

243.2.002

kN2O

0,1

3224,65*

Метан

243.2.004

kCH4

1,0

111,26**

Мазут (нижча робоча теплота згоряння Qr = 38,78 МДж/кг)

Азоту оксиди

243.1.001

kNOx

64,311

1968,65

Вуглецю окис

243.1.009

kCO

318,4

74,17

Двоокис вуглецю

243.4.001

kCO2

76662,63

0,33

Оксид діазоту

243.2.002

kN2O

0,6

3224,65*

Метан

243.2.004

kCH4

3,0

111,26**

Неметанові леткі органічні речовини (НМЛОР)

243.2.004

kНМЛОР

10,0

111,26**

Суспендовані тверді частинки (сажа)

243.1.012

kсажі

405,81

74,17

Ангідрид сірчистий

243.1.003

kSO2

500,26

1968,65

Кам’яне або буре вугілля (нижча робоча теплота згоряння Qr = 20,47 МДж/кг)

Азоту оксиди

243.1.001

kNOx

100,90

1968,65

Вуглецю окис

243.1.009

kCO

1871,5

74,17

Двоокис вуглецю

243.4.001

kCO2

93740,0

0,33

Оксид діазоту

243.2.002

kCO2

1,4

3224,65*

Метан

243.2.004

kCH4

1,0

111,26**

Неметанові леткі органічні речовини (НМЛОР)

243.2.004

kНМЛОР

600,0

111,26**

Суспендовані тверді частинки (сажа)

243.1.012

kсажі

2305,9

74,17

Ангідрид сірчистий

243.1.003

kSO2

2506,0

1968,65

* Ставку встановлено згідно з п. 243.2 ПКУ як для забруднюючої речовини ІІ класу небезпечності.

** Ставка встановлена згідно з п. 243.4 ПКУ як для забруднюючої речовини ІV класу небезпечності.

Ну от практично і все. Єдине, про що вам додатково потрібно потурбуватися у разі, якщо ваш котел працює на природному газі, — перевести в тонни його фактичну витрату за лічильником у м3.

Для цього потрібно застосувати таку формулу:

В = 10-3 Х х r,

де Х — об’єм спожитого газу (м3);

r — густина природного газу за нормальних умов, r = 0,723 кг/м3.

Для інших видів палива підставляєте у формулу значення його фактичної витрати (В) у масових одиницях — тоннах.

Приклад

Ну а тепер — умовний числовий приклад.

Приклад. Обчислимо податкове зобов’язання з екологічного податку за 4 квартал 2016 року для котла, що працює на природному газі, за умови його фактичної витрати за звітний період у обсязі 1000 м3.

Переведемо об’ємну витрату природного газу у тонни:

В = 10-3 х 1000 м3 х 0,723 кг/м3 = 0,723 т.

Визначимо фактичні обсяги викидів кожної із забруднюючих речовин у тоннах, що утворюються під час згоряння 0,723 тонни природного газу:

— оксидів азоту:

МNOx = 10-6kNOxQгазB = 10-6 х 64,311 г/ГДж х 45,75 МДж/кг х 0,723 т = 0,002 т;

— оксиду вуглецю:

МCO = 10-6kCOQгазB = 10-6 х 248,75 г/ГДж х 45,75 МДж/кг х 0,723 т = 0,008 т;

— діоксиду вуглецю:

МCO2 = 10-6kCO2QгазB = 10-6 х 58748,13 г/ГДж х 45,75 МДж/кг х 0,723 т = 1,943 т;

— оксиду діазоту:

МN2O = 10-6kN2OQгазB = 10-6 х 0,1 г/ГДж х 45,75 МДж/кг х 0,723 т = 0,000003 т = 0,

оскільки кількісні показники за кожним об’єктом оподаткування (кол. 3 додатка 1 до екодекларації) потрібно округляти до трьох знаків після коми;

Див. консультацію в розділі 120.05 ЗІР щодо заповнення додатка 1.

— метану:

МCH4 = 10-6kCH4QгазB = 10-6 х 1,0 г/ГДж х 45,75 МДж/кг х 0,723 т = 0,00003 т = 0

(з тих самих причин, що й у попередньому випадку).

Отже, податкові зобов’язання за викиди забруднюючих речовин у атмосферу при спалюванні природного газу за 4 квартал 2016 року становлять:

Пвс = 0,002 т х 1968,65 грн./т + 0,008 т х 74,17 грн./т + 1,943 т х 0,33 грн./т = 5,17 грн. (!)

Замість висновку

Звісно, кожен має думати сам, що з цим неподобством робити. Чи варто взагалі морочитися з цими п’ятьма гривнями екоподатку?

Але якщо зважитеся на це, то знайте: у відомчому виданні ДФСУ «Вісник. Право знати все про податки і збори», 2016, № 32, с. 22 податківці фактично погодилися на застосування Пояснень «бездозвільними» платниками «стаціонарного» екоподатку.

Тому можете без побоювання брати наші сьогоднішні рекомендації на озброєння. Результат буде на порядок достовірнішим, ніж заповнювати звітність «зі стелі».

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
115700 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно