Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, січень, 2016/№5
Друкувати

Плата за землю — 2016: відзвітувати за рік поточний

Шевчук Михайло, податковий експерт, m.shevchuk@buhgalter911.com
Плата за землю — один з небагатьох податкових платежів, звітувати за яким необхідно, так би мовити, «авансом». Строки для виконання цього обов’язку не змінили, як і можливість подання щомісячної звітності. Чого не скажеш про саму форму декларації. Є інші новини — у частині розрахунку коефіцієнта індексації. Про все по черзі — у свіжому матеріалі.
земельний податок, орендна плата за держ-ком-землю, звітність

Якщо податкова реформа — 2015 досить ґрунтовно «перекроїла» правила обкладення платою за землю1, то про наступну реформу, охрещену «mini», цього сказати не вдасться2. Але в сьогоднішній статті нас цікавить питання заповнення звітної декларації, тому безпосередньо до нього й перейдемо.

1 Про що ми повідомляли у статті «Плата за землю — 2015» (журнал «Бухгалтер 911», 2015, № 6).

2 Подробиці — у статті «Податки/збори «другого плану»: до і після» (журнал «Бухгалтер 911», 2015, № 4).

Подання декларації: загальні правила

Звітуючи за 2016 рік, необхідно застосовувати нову форму декларації, затверджену наказом № 5603. Будьте уважні: при заповненні декларації використовують дві одиниці виміру (про що свідчать відповідні виноски в самій її формі):

гривні — наводять з двома знаками після коми (тобто з точністю до копійок);

гектари — з чотирма знаками після коми (з точністю до м2).

Відповідно: свою площу у м2 ділимо на 10 000; нормативну грошову оцінку за 1 м2 множимо на 10 000.

3 Наказ Мінфіну «Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)» від 16.06.2015 р. № 560.

Граничний строк для подання декларації не змінився: згідно з  п. 286.2 ПКУ відзвітувати необхідно не пізніше 20 лютого. Враховуючи правило перенесення строку подання звітності на наступний після вихідного робочий день, за 2016 рік необхідно відзвітувати не пізніше понеділка, 22 лютого.

У цьому самому пункті вказано, що суму податку ви зобов’язані обчислювати станом на 1 січня поточного (він же — звітний) року. Однак ми схильні вважати: якщо в січні (або навіть у лютому, але до закінчення граничного строку для подання декларації) у вас з’явився новий(і) об’єкт(и) оподаткування, його (їх) ви також можете включити до цієї декларації, уникнувши тим самим подання уточненок.

Як і раніше, ви маєте право обирати: звітувати вам за весь 2016 рік або ж щомісячно (таку можливість надає п. 286.3 ПКУ). Навіть якщо ви оберете другий варіант, то все одно подати декларацію (у такому разі — за січень 2016 року) вам доведеться не пізніше понеділка, 22 лютого (на підставі згаданого пункту).

Якщо ви маєте декілька об’єктів оподаткування на території різних адміністративних одиниць (коди згідно з КОАТУУ різні), то звітувати доведеться окремо (за кожним кодом) до податкових органів за місцезнаходженням таких об’єктів. Сплачувати зобов’язання також потрібно до різних місцевих бюджетів (залежно від місцезнаходження земельної ділянки).

Якщо ви є одночасно платником і земельного податку, і орендної плати, то вам доведеться подати окремі декларації в частині цих складових плати за землю (про що ДФСУ повідомляє в категорії 112.05 ЗІР). При цьому нумерувати декларації також доведеться окремо (поле «Порядковий № за рік за видом декларації»).

Поширене запитання: як подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки (далі — НГО) коли це потрібно (тобто при наданні першої податкової декларації з плати за землю або в разі затвердження нової НГО землі), якщо податкова звітність подається в електронному вигляді («електронка», нагадаємо, є обов’язковою тільки для великих і середніх платників, п. 49.4 ПКУ)? Як і раніше, доведеться подавати на паперових носіях (оригінал чи копію).

Далі приступимо безпосередньо до «головної страви».

Заповнюємо крок за кроком

Розпочнемо із заголовної частини. При її заповненні особливих труднощів не повинно бути. Орієнтуємося на те, що подаємо першу звітну декларацію за 2016 рік, обравши варіант з одноразовим поданням такої звітності.

Таблиця 1. Порядок заповнення вступної частини декларації

№ поля

Назва показника

Які дані наводити

1

Порядковий № за рік за видом декларації

Ставимо «1», адже в цьому місці вказують номер з послідовно зростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій. Тобто окрема нумерація ведеться для (1) звітних; (2) звітних нових; (3) уточнюючих дек

Тип декларації

Проставляємо відмітку «Х» навпроти поля «Звітна» (якщо подаємо першу звітну форму за 2016 рік) або «Звітна нова» (якщо вирішили виправити помилку(и) у раніше поданій декларації за цей рік)

За 20___ рік

Вписуємо «16», адже згідно з  п. 286.2 ПКУ звітуємо саме за поточний (а не за попередній) рік

Починаючи з

У загальному випадку не заповнюємо. Це поле підлягає заповненню, якщо в поточному році отримані нові земельні ділянки або укладені нові угоди оренди держ-ком-земель4

З урахуванням уточнень з

Не заповнюємо. Підлягає заповненню лише у разі подання уточнених декларацій4

За _____ місяць

Заповнюємо лише у разі обрання щомісячного декларування. При цьому в січневій декларації вписуємо «01» тощо

2

Платник

Повне найменування згідно з реєстраційними документами. Скорочення при цьому не допускаються!

3

Код за ЄДРПОУ

Присвоєний юрособі відповідний код. Юрособи, які не мають такого коду, вказують реєстраційний (обліковий) номер платника податків, присвоєний контролюючим органом

4

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

Юрособи не заповнюють. Поле призначено для ФОП. У загальному випадку останні вказують тут саме ІПН

5

Код виду економічної діяльності (КВЕД) (основного виду)

Відповідний код основного виду діяльності

6

Податкова адреса

Податкова адреса. Для юрособи — це її місцезнаходження, дані про яке внесені до Єдиного держреєстру юросіб і ФОП. Для ФОП — місце її проживання, за яким її беруть на облік як платника податку в податковій5

7

Найменування контролюючого органу за місцезнаходженням земельної(их) ділянки(ок), до якого подається декларація

Найменування того контролюючого органу, до якого подаємо декларацію

8

Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної(их) ділянки(ок) за КОАТУУ

Відповідний код того органу місцевого самоврядування, на території якого розташована земельна ділянка, за яку звітуємо.

У разі, якщо в межах одного адміністративного району ви маєте земельні ділянки на території різних сільських/селищних рад (з різним КОАТУУ), окремі декларації доведеться подавати до однієї і тієї ж податкової за різними кодами.

Якщо помилитися в коді, податківці вважатимуть відповідну декларацію неподаною

4 У разі заповнення тут вказуємо відповідне число та місяць. При цьому, якщо число складається з однієї цифри (стосується як числа, так і місяця), спочатку перед ним ставлять «0».

5 Крім того, у цьому полі вказуємо: телефон і міжміський код — в обов’язковому порядку, а електронну адресу та факс — за бажанням.

 

Тепер перейдемо безпосередньо до основної частини декларації. Її структура передбачає наявність таких частин:

— І. Розрахунок суми земельного податку;

— ІІ. Розрахунок суми орендної плати;

— ІІІ. Розрахунок податкового зобов’язання.

Заповненню підлягають одночасно тільки дві частини: І і ІІІ або ІІ і ІІІ.

Як їх правильно заповнити? Відповіді — у наших наступних таблицях.

Таблиця 2. Порядок заповнення розділу І

№ колонки6

Які дані наводити

2

Категорія земельної ділянки. Наводите двозначний номер арабськими цифрами згідно з Класифікацією № 5487 (див. виноску 7 до цієї колонки у формі декларації, де наведені відповідні значення)

3

Вид права власності: 1 — власність; 2 — постійне користування

4

Серія та номер документа, що підтверджують права, наведені в попередній колонці

5, 6

Дата (у форматі: дві цифри місяця, чотири цифри року), номер державної реєстрації права власності/користування (за наявності). Нагадаємо, що з 2013 року ми маємо справу саме з реєстрацією прав на землю

7

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

8

Площа земельної ділянки. Берете із правовстановлюючих документів на землю

9

НГО одиниці площі земельної ділянки. Увага: в цій колонці наводите дані з урахуванням індексації. У цій частині Держслужба України з питань геодезії, картографії та кадастру повідомила (лист від 11.01.2016 р. № 6-28-0.22-201/2-16), що коефіцієнт індексації за підсумками 2015 року становив 1,433. На цю величину необхідно помножити минулорічну величину НГО8. А ось у частині сільгоспугідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ і перелогів) коефіцієнт застосовують зі значенням 1,2 (згідно з  п. 6 підрозд. 6 розд. ХХ ПКУ) (тобто діє light-варіант)

10

НГО одиниці площі ріллі по області. Для земель, НГО яких проведена, цей показник не потрібний

11

Ставка земельного податку (у %) відповідно до рішення місцевої ради. Для перевірки: має бути в межах від 1 до 12 % ( ст. 274 ПКУ)

12

Річна сума земельного податку, розрахована за формулою: колонка 8 х колонка 9 (чи колонка 10 — якщо НГО земель не проведена) х колонка 11

13

Код пільги згідно з відповідним Довідником пільг. Такі пільги передбачені ст. 281, 282, п. 284.1 і  підрозд. 6 розд. ХХ ПКУ

14

Розмір пільги згідно із законодавством та/або рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування

15

Сума пільги, розрахована на всю площу земельних ділянок, які підпадають під її дію

16

Річна сума податку до сплати. За відсутності пільг — переносите з колонки 12. За їх наявності розраховуєте за формулою: колонка 12 - колонка 15

6 Її назву не наводимо: її знайдете безпосередньо у формі декларації.

7 Класифікація видів цільового призначення земель, затверджена наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р. № 548.

8 Нагадаємо, що коефіцієнт індексації НГО земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення такої оцінки земель. Коефіцієнти індексації НГО земель складають: 1996 рік — 1,703; 1997 рік — 1,059; 1998 рік — 1,006; 1999 рік — 1,127; 2000 рік — 1,182; 2001 рік — 1,02; 2005 рік — 1,035; 2007 рік — 1,028; 2008 рік — 1,152; 2009 рік — 1,059; 2010 рік — 1,0; 2011 рік — 1,0; 2012 рік — 1,0; 2013 рік — 1,0; 2014 рік — 1,249; 2015 рік — 1,433. НГО земель за 2002, 2003, 2004 і 2006 років не індексувалася.Якщо у вашій довідці про НГО вже «сидить» індекс 1,433 за 2015 рік, ще раз множити НДО на нього не потрібно.

 

Зверніть увагу: в одній і тій самій декларації можлива наявність лише одного з перших розділів декларації (І або ІІ).

В цілому порядок заповнення цих розділів є однаковий. Але все ж таки наведемо його і в частині орендної плати за держ-ком-землі.

Таблиця 3. Порядок заповнення розділу ІІ

№ колонки9

Які дані наводити

2

Категорія земельної ділянки. Наводите двозначний номер арабськими цифрами згідно з Класифікацією № 548 (див. виноску 7 до цієї колонки у формі декларації, де приведені відповідні значення)

3

Дата укладення договору оренди

4

Номер такого договору

5, 6

Дата (у форматі: дві цифри місяця, чотири цифри року), номер державної реєстрації права оренди.

Цікавий момент: те, що привнесла податкова реформа зразка-2015, нещодавня mini-реформа… повернула назад. Не все, звичайно ж ☺! Зараз ідеться про такий момент: підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку відповідно до п. 288.1 ПКУ є договір оренди такої земельної ділянки. Так-от, вимога про те, що цей договір має бути оформлений і зареєстрований, з ПКУ знову зникла. Пояснюється це тим, що з 2013 року здійснюється реєстрація речового права, а не договору

7

Кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

8

Площа земельної ділянки (берете з відповідного договору оренди)

9

НГО одиниці площі земельної ділянки з урахуванням проведеної індексації (див. у таблиці 2)!

10

Розмір орендної плати за земельну ділянку. Він також має бути зазначений у договорі оренди

11

Річна сума орендної плати станом на 01.01.2016 р. Для перевірки: сума в цьому рядку має бути в межах від 3 % до 12 % НГО землі10

9 Її назву не наводимо: її знайдете безпосередньо у формі декларації.

10 Перевищуватиме цю величину сума річної орендної плати лише у тому разі, якщо на виконання п.п. 288.5.3 ПКУ земельна ділянка була передана в оренду на конкурентних засадах.

 

Тепер справа за малим: перенести дані розрахунків до останнього розділу декларації:

Таблиця 4. Порядок заповнення розділу ІІІ

№ рядка11

Які дані наводити

3

Колонка 3

Колонки 4 — 15

Річна сума податкових зобов’язань за 2016 рік. Переносите з рядка «Всього» колонки 16 розділу І (при декларуванні земельного податку) або рядка «Всього» колонки 11 розділу ІІ (у випадку з орендною платою) декларації

Розраховуєте шляхом ділення: колонка 3 : 12.

Округлення сум при цьому проводите таким чином: у колонках 4 — 14 — за загальноприйнятими правилами; у колонці 15 наводите різницю між річною сумою податку (колонка 3) і сумою податку за 11 місяців (колонка 3 : 12 х 11)

4 — 10

Рядки заповнюють у разі виправлення помилок, допущених у раніше поданих деклараціях. Тобто у цьому випадку вони заповненню не підлягають

11

Кількість сторінок, на яких подаєте додаток до декларації, — у разі його подання (таке право вам надає п. 46.4 ПКУ). Зміст додатка при цьому наведіть у спеціально відведених для цього комірках, розташованих відразу за розглянутим розділом декларації

11 Його назву не приводимо: її знайдете безпосередньо у формі декларації.

m.shevchuk@buhgalter911.com

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам