Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, березень, 2016/№11
Друкувати

СЕАРП: вникаємо в деталі

Шевчук Михайло, податковий експерт, m.shevchuk@buhgalter911.com
Рідко який номер нашого журналу цього року обходиться без обговорення того чи іншого аспекту системи електронного адміністрування реалізації палива (далі — СЕАРП). У цій статті намагатимемося розібратися, як побудована ця система і що потрібно від основних її користувачів — суб’єктів, якы займаються реалізацією палива. При цьому спиратися будемо не тільки на ПКУ, а й на затверджений КМУ і вже чинний Порядок1.
акцизний податок, реалізація палива

1 Порядок електронного адміністрування реалізації палива, затверджений постановою КМУ від 24.02.2016 р. № 113.

Вступ... про одиниці виміру

Спочатку нагадаємо: у СЕАРП паливо згідно з вимогами ПКУ ( п. 232.1) обліковують у літрах, приведених до температури 15 оС. Це вже КМУ і Мінфін у своїх підзаконних нормативних актах (у тому числі які перебувають поки що на проектній стадії) зобов’язав платників використовувати одразу дві одиниці виміру: маси (кг) та обсягу (зазначені літри, приведені до 15 оС).

Останню одиницю обліку потрібно використовувати в первинних бухгалтерських документах, акцизних накладних (далі — АН) та/або розрахунках коригування до АН (далі — РК), заявці на поповнення обсягів залишків палива, декларації з акцизного податку ( п. 232.1 ПКУ).

До честі ПКУ, у ньому міститься норма, що дозволяє обійтися без складної процедури приведення літрів до зазначеної температури в разі відпуску палива через паливороздавальні колонки на автомобільних заправних станціях (комплексах) (далі — АЗС (АЗК)), автомобільних газових заправних станціях (далі — АГЗС). Для цілей розд. VI ПКУ такі літри прирівнюються до літрів, приведених до температури 15 °C ( абз. 3 п. 232.1 ПКУ).

Як же бути в інших випадках (тобто при реалізації палива виробником, імпортером, оптовиком тим самим АЗС (АЗК) і АГЗС)? У таких випадках не обійтися без літрів стандартизованих (тобто приведених до температури 15 °С).

Мінфін навіть розписав порядок переведення: для цього орієнтуємося на ГОСТ 8.599-20102 або «інший нормативний документ, прийнятий замість зазначеного ГОСТу» (згідно з останнім абзацом п.п. 7 п. 2 розд. IV Порядку заповнення Акта3).

2 ГОСТ 8.599-2010 «Щільність світлих нафтопродуктів. Таблиці перерахунку щільності до 15 °С і 20 °С і до умов виміру обсягу», прийнятий Міждержавною радою із стандартизації, метрології та сертифікації (протокол № 38 від 25.11.2010 р.).

3 Проект Порядку заповнення та подання акта інвентаризації обсягів залишку палива (http://sfs.gov.ua/data/normativ/000/001/66239/Poryadok_do_Aktu_nventarizats_.doc).

Утім, неважко вже зараз припустити, що чимало продавців палива не морочитимуться подібним переведенням, прирівнюючи фактично отримані/реалізовані літри палива до літрів, приведених до 15 оС.

Чим це загрожує? Як мінімум розбіжностями в даних обліку з фактичними даними, що спричиняє необґрунтовані втрати/надлишки палива.

Також це порушення у веденні податкового обліку. Утім, щоб його виявити, податківцям доведеться довести необґрунтованість подібних розрахунків і самим проводити правильні (що, скажемо прямо, завдання не з легких).

Це також може призвести до необхідності поповнення свого електронного рахунка з метою подальшої реєстрації заявки на поповнення обсягів палива, оскільки може виявитися, що фактичний обсяг реалізованих ПММ перевищує «вхідні» обсяги.

СЕАРП: як повинен працювати механізм

Ви, мабуть, і так чудово знаєте, що в СЕАРП обліковують осіб, зареєстрованих платниками «паливного» акцизу4. Реалізовано такий облік шляхом відкриття на кожного зареєстрованого платника облікової картки в СЕАРП (далі — облікова картка). У ній система в автоматичному порядку обліковує:

4 Детально з порядком реєстрації ви могли ознайомитися у статті «Злободенні питання щодо СЕАРП: шукаємо відповіді!» у журналі «Бухгалтер 911», 2015, № 10. Йому присвячено розд. ІІ Порядку.

— обсяги залишків палива за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, які обчислюються за «акцизною» суперформулою та на яких платник має право зареєструвати АН та/або РК до них.

Увага: обсяги залишків палива згідно з актом інвентаризації також обліковують тут, хоча формула й не містить показника, що дозволяє включити їх сюди. Як свідчить останній абзац п. 32 Порядку, зазначені в акті інвентаризації обсяги палива одноразово збільшують підсумковий показник суперформули;

Виходить: скільки товарних позицій палива ви реалізуєте, стільки різних залишків будуть присутні в обліковій картці. При цьому можливий нульовий залишок, а ось від’ємний — у жодному разі.

— суми залишків коштів, перерахованих платником податків на електронний рахунок з поточного рахунку, що дають право на реєстрацію заявок на поповнення обсягів залишку палива. Тут же враховують і суму овердрафту виробників палива, що дозволяє зробити те саме без наявності залишків коштів.

Як бачите, крім об’ємних одиниць палива, в СЕАРП обліковують і грошові показники. Для цього продавцям палива відкривають електронний рахунок, про що далі пропонуємо поговорити більш предметно.

Електронний рахунок... і рахунок поточний

Як уже було озвучено вище, на електронний рахунок кошти потрапляють з поточного рахунка. Причому це єдине можливе джерело приходу на електронному рахунку (не дасть збрехати п. 16 Порядку).

Відкриває електронні рахунки платникам «паливного» акцизу в автоматичному режимі Держказначейство, причому робить це безкорисливо (тобто безоплатно, та ще й без укладення жодного договору. Підставою для відкриття такого рахунка є отриманий Казначейством реєстр, який ДФСУ зобов’язана відправити протягом одного робочого дня після внесення осіб до реєстру платників «паливного» акцизу.

ДФСУ інформує платника про реквізити відкритого йому електронного рахунка у вигляді повідомлення за формою J/F1490802. Надсилають таке повідомлення не пізніше операційного дня, що настає за днем відкриття електронного рахунка Держказначейством.

Початок використання електронного рахунка розробники Порядку бачать не раніше першого дня початку перехідного періоду, тобто 01.03.2016 р. Ось тільки, чесно кажучи, об’єктивної необхідності користування рахунком не виникне як мінімум до 01.04.2016 р., адже саме з цієї дати СЕАРП запрацює в повноцінному режимі. А тому важливими для можливості реєстрації АН/РК стануть показники формули. У разі недостатності ліміту й доведеться поповнювати електронний рахунок.

На електронному рахунку кошти не «залежуються». Казначейство автоматично перераховує їх на бюджетний рахунок, призначений для сплати «паливного» акцизу, протягом операційного дня, в який такі кошти зараховано на електронний рахунок.

У зв’язку з цим не зовсім зрозумілий п. 22 Порядку, в якому зазначено, що в разі анулювання реєстрації платника податку залишок коштів на його електронному рахунку перераховується до бюджету, а такий рахунок закривається. Сумніваємося, що якийсь платник стане перераховувати гроші зі свого поточного рахунка на електронний у день анулювання своєї реєстрації (а інакше перераховувати до бюджету просто нічого).

При цьому у відповідь воно подає СЕАРП інформацію про перераховані кошти до бюджету не пізніше операційного дня, що настає за днем такого перерахування. За рахунок цих коштів збільшується залишок, за допомогою якого платник зможе зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку палива.

Платнику надано можливість дізнатися інформацію про: (1) стан свого електронного рахунка, (2) суму податку, на яку він має право зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку палива. Для цього потрібно просто надіслати до СЕАРП відповідний запит.

Електронний рахунок має вузьку спеціалізацію: він призначений тільки для можливості збільшити обсяги палива, які обліковують в обліковій картці платника в СЕАРП (шляхом надсилання заявки після поповнення електронного рахунка).

Ще раз доводять обмеженість використання рахунка положення пп. 24 і 25 Порядку, що визначають випадки використання поточного рахунка платника. Саме останній слід використовувати для перерахування сум ПЗ з акцизного податку з реалізованого палива, задекларованого в декларації за звітний період. При цьому суми податку, які були перераховані таким платником на електронний рахунок, віднімають.

Також з поточного рахунка слід проводити: розрахунки з бюджетом у зв’язку з поданням УР; сплату ПЗ, визначених контролюючим органом відповідно до пп. 54.3.1, 54.3.2, 54.3.5 і 54.3.6 ПКУ; сплату штрафів і пені до відповідного бюджету.

Суперформула «у всій красі»

З 01.04.2016 р. реєструвати АН і РК до них можна буде тільки в межах формули, охрещеної як і її ПДВ-попередниця «суперформулою».

Знайти її можна в п. 232.3 ПКУ (а також у п. 30 Порядку), а виглядає вона так:

∑АНакл = ∑АНаклОтр + ∑АМитн + ∑ЗаявкиПоповн - ∑КоригЗаявкиПопов - ∑АНаклВид - ∑Втрат,

де ∑АНакл — обсяг залишків палива за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, на який платник має право зареєструвати АН та/або РК в ЄРАН;

∑АНаклОтр — загальний обсяг палива за отриманими платником податку АН і РК до таких АН, зареєстрованих в ЄРАН;

∑АМитн — загальний обсяг палива, ввезеного на митну територію України, оформленого належним чином митними деклараціями, з якого сплачено акцизний податок;

∑ЗаявкиПоповн — загальний обсяг палива за оформленими та зареєстрованими в СЕАРП заявками на поповнення обсягу залишку палива із списанням з електронних рахунків сплаченого акцизного податку до бюджету;

Якщо у платника акцизного податку в результаті зміни фізико-хімічних показників палива з’являється необхідність провести збільшення його обсягів за певним кодом і при цьому одночасно зменшити обсяги палива за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, він може оформити заявку на поповнення обсягу залишку палива, в якій зазначаються обсяги палива, що збільшуються та зменшуються.

∑КоригЗаявкиПопов — загальний обсяг палива за оформленими та зареєстрованими в СЕАРП коригуваннями заявок на поповнення обсягу залишку палива, за якими зменшується попередньо збільшений обсяг залишку палива;

∑АНаклВид загальний обсяг палива за виданими платником податку АН і РК до таких АН, зареєстрованих в ЄРАН;

∑Втрат загальний обсяг палива, втраченого5, зіпсованого, знищеного внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин або з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також унаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання або транспортування такого палива, завірені відповідним актом втрати, псування або знищення палива.

5 Причому як у межах, так і понад установлені норми втрат.

Отже, поповнення ліміту реєстрації (що стане надзвичайно важливим вже з 01.04.2016 р.) у формулі можливо за рахунок таких показників: ∑АНаклОтр, ∑АМитн, ∑ЗаявкиПоповн.

Крім того, одноразово показник ∑АНакл за відповідними кодами згідно з УКТ ЗЕД збільшує обсяги залишку палива, зазначені в акті інвентаризації.

Якщо з першими двома все зрозуміло і саме їх сум має цілком вистачати для можливості реєстрації всіх «вихідних» АН та/або РК, то показник ∑ЗаявкиПоповн «прийде на виручку» тільки в разі, якщо щось пішло не так.

Що наприклад? Якщо (1) «вхідні» документи на паливо відсутні (саме з цим перш за все і планували боротися розробники СЕАРП); (2) постачальник несвоєчасно зареєстрував (або зовсім цього не зробив) АН / збільшуючий РК в ЄРАН.

Тут поганий жарт може зіграти, здавалося б, цілком позитивне «штрафне звільнення», передбачене п. 11 підрозд. 5 розд. ХХ ПКУ. Воно дає «зелене світло» несвоєчасный реєстрації АН/РК, складених у період з 01.03.2016 р. до 01.04.2016 р., «вимикаючи» штрафний механізм, передбачений ст. 1202 ПКУ. Саме внаслідок того, що хтось вирішить скористатися подібним «штрафним мораторієм», у його покупців може виявитися недостатнім ліміт реєстрації (актуально знову ж таки з 01.04.2016 р.) і з’явиться акциз до сплати за декларацією.

Розрахунок показників, що беруть участь в обчисленні за формулою, відбувається наростаючим підсумком починаючи з 01.03.2016 р. Підставою для цього слугують документи (АН, РК, митні декларації, заявки на поповнення обсягів залишку палива, коригування заявок на поповнення обсягів залишку палива), складені починаючи з цієї дати.

Зміна показників у формулі відбувається протягом операційного дня, що настає за днем отримання документів, на підставі яких перераховують такі показники. Операційний день для реєстрації АН/РК в ЄРАН згідно з п. 2 Порядку ведення ЄРАН6 триває щодня з 8 до 19 години.

6 Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних, затверджений постановою КМУ від 24.02.2016 р. № 114.

Якщо ліміту реєстрації виявиться недостатньо для реєстрації в ЄРАН вихідних АН та/або РК, доведеться скористатися «опцією» поповнення залишку палива в СЕАРП. Стати в нагоді такий механізм зможе не раніше 01.04.2016 р., проте розглянемо його вже зараз для того, щоб до цієї дати ви підійшли у всеозброєнні.

Поповнення залишку палива в СЕА або його коригування

Для проведення такого поповнення передбачено заявки на поповнення обсягу залишку палива. Необхідною умовою для можливості їх подання є наявність на обліковій картці в СЕАРП відповідної суми сплаченого акцизного податку. Для цього, як ви розумієте, необхідно заздалегідь поповнити електронний рахунок.

Сума залишків акцизного податку, у межах якої платник податків має право на реєстрацію заявки на поповнення обсягів залишку палива (∑Зап), дорівнює загальній сумі поповнення електронного рахунка (∑ПопРах) мінус загальна сума акцизного податку, що міститься в уже зареєстрованих в СЕАРП заявках на поповнення обсягів залишку палива (∑Ап) з урахуванням коригувань до цих заявок.

Такі суми обчислюються наростаючим підсумком починаючи з 01.03.2016 р. Перерахунок показників ∑Зап, ∑ПопРах, ∑Ап відбувається протягом операційного дня, що настає за днем отримання ДФС документів, на підставі яких здійснюється розрахунок.

При першому поповненні електронного рахунка ∑Зап = ∑ПопРах.

Зміна обсягу залишку палива в СЕАРП може відбуватися також у випадку:

1) збільшення обсягу палива за певним кодом товарної підкатегорії з одночасним зменшенням обсягів за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у результаті зміни фізико-хімічних властивостей палива (згідно з п.п. 232.4.3 ПКУ і п. 35 Порядку);

2) виправлення помилок у раніше зареєстрованих заявках на поповнення обсягу залишку палива шляхом реєстрації в СЕАРП коригування до такої заявки (згідно з п.п. 232.4.4 ПКУ і п. 36 Порядку). Для цього відведено 365-денний строк з дати складання заявки, що виправляється.

Коригування заявки на поповнення обсягу залишку палива має відбуватися в межах позитивного значення показника ∑АНакл і відображатися в декларації з акцизного податку за період, в якому сталося таке коригування.

Поповнювати електронний рахунок для поповнення залишків палива в СЕАРП можливо й не доведеться.

Знову ж таки виробнику для «боротьби» з передчасною сплатою акцизу (через поповнення електронного рахунку) доступний овердрафт7. Уперше сума овердрафту повинна була відкритися на шостий робочий день з дня початку перехідного періоду функціонування СЕАРП.

7 Див. «Злободенні питання щодо СЕАРП: шукаємо відповіді!» у журналі «Бухгалтер 911», 2015, № 10.

Декларування «не за горами»

Усім зареєстрованим платникам «паливного» акцизу, судячи з усього, за підсумками місяця доведеться подати звітну декларацію. Зробити це необхідно буде не пізніше середи, 20 квітня. З нюансами щодо її заповнення ми ознайомимо вас уже ближче до цього строку, адже поки що ясності в цьому питанні немає.

Теги
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам