Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, листопад, 2016/№45
Друкувати

Псування у зберігача: що показати в обліку?

Казанова Марина, податковий експерт, m.kazanova@buhgalter911.com
У сьогоднішній статті пропонуємо обговорити ситуацію, що виникла в одного з наших читачів. Ситуація така. Прийнятий на зберігання товар втратив свої первинні якості №Г№. Зберігач вирішив замість «пошкоджених» товарів придбати нові. Як правильно показати операцію в обліку?
договір зберігання, псування товарів, ПДВ, бухоблік

На жаль, із ситуації не зрозуміло:

— відбувається заміна товару з відома поклажодавця (тобто поклажодавець відмовляється від пошкодженого товару на підставі ч. 2 ст. 951 ЦКУ і на відшкодування збитків зберігач купує для нього новий товар) або ж

— заміна відбувається без відома поклажодавця.

Далі робитимемо застереження для кожного випадку.

Облік у зберігача. Прийняті на зберігання товари не переходять у власність зберігача, а відображаються на позабалансовому рахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні».

У загальному випадку, отримуючи річ на зберігання, зберігач не набуває права користуватися та розпоряджатися нею ( ст. 944 ЦКУ).

Тепер припустимо, що виявлено факт псування товару, прийнятого на зберігання . Розглянемо по етапах відображення цієї операції в обліку.

Етап 1. Спершу з’ясуємо, як зберігачу відображати в себе «пошкоджені» товари. Слід урахувати: правило про те, що передача матцінностей на зберігання не передбачає переходу права власності на них, діє тільки у разі, якщо товари не використані зберігачем. Якщо ж товари зберігачем використані, то згідно з п. 5.11 Методрекомендацій № 2* він повинен їх зарахувати на баланс. Та й відповідно до п.п. 14.1.13 ПКУ товари, передані на зберігання юр- або фізособі та використані нею, вважаються безоплатно наданими. Але чи вважаються в нашому випадку товари такими, що використані зберігачем?

* Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Мінфіну від 10.01.2007 р. № 2.

Оскільки такі товари є в наявності, то від самого початку вважати, що вони використані зберігачем, не можна. Але тут можливі такі варіанти:

1. Зберігач не збирається надалі використовувати ці товари (наприклад, продати їх). В цьому випадку оприбутковувати на баланс їх не потрібно (вони не відповідатимуть критеріям активу). Щоправда, щоб перевіряльники не визнали ТМЦ безоплатно отриманими, зберігачу краще (1) повідомити про факт псування товару поклажодавця та (2) зафіксувати в акті про пошкодження майна факт відмови поклажодавця від цього товару і положення про те, що ТМЦ підлягають знищенню.

Якщо ж зберігач захоче замінити товар без відома поклажодавця, то вважається, що він самовільно розпорядився товаром, а тому перевіряльники можуть визнати їх як безоплатно отримані.

2. Зберігач має намір ще продати цей товар. Тоді товари фактично будуть використані зберігачем, а отже, вони мають бути розцінені як безоплатно отримані та оприбутковані за справедливою вартістю (Дт 20 — Кт 718).

Етап 2. Поклажодавець виставляє претензію зберігачу (коли поклажодавця повідомили про псування товару). Зберігач здійснює запис: Дт 949/948 — Кт 685 (на суму претензії).

Етап 3. Зберігач придбаває новий товар замість зіпсованого. Ця операція відображається як звичайне придбання ТМЦ (Дт 20 — Кт 63, Дт 641/ПДВ — Кт 63).

Етап 4. Зберігач передає товар поклажодавцю. Тут основне питання: чи визнавати таку операцію постачанням? Слід зазначити, що п.п. 14.1.32 ПКУ визнає відповідальним зберіганням операцію, що передбачає передачу матцінностей на зберігання юр- чи фізособі без права використання у господарському обороті такої особи з подальшим поверненням таких матеріальних цінностей. Зверніть увагу: йдеться про повернення тих самих (тобто отриманих), а не таких точно матцінностей. А це означає, що навіть якщо договором передбачено право зберігача змішувати речі, визначені родовими ознаками, заміну товарів податківці можуть визнавати як звичайне постачання. У цьому випадку вважаємо:

— якщо поклажодавець повідомлений про псування товарів та наступну їх заміну (з виставлянням ним претензії), в обліку передання зберігачем нового товару потрібно показати як звичайну реалізацію товарів (з наступним заліком заборгованості за претензією);

— якщо заміна товару здійснюється без відома поклажодавця, то таку операцію слід розглядати як безоплатну передачу товару поклажодавцю. Нагадаємо: нині податківці доброзичливо ставляться до нарахування ПДВ у разі безоплатної передачі. Так, у листі № 9399** вони зазначали, що зобов’язання нараховуються один раз — за п. 188.1 ПКУ.

** Лист ДФСУ від 26.04.2016 р. № 9399/6/99-99-15-03-02-15.

Щоправда, ризик того, що податківці «на місцях» захочуть тут бачити ще й податкові зобов’язання за п. 198.5 ПКУ, зберігається.

Заміна зіпсованого товару: облік у зберігача

з/п

Зміст господарської операції

Бухоблік

Сума,

грн.

дебет

кредит

1

Прийнято товар на відповідальне зберігання

023

12000,00

2

Товар зіпсований: прийнято рішення про його заміну

023

12000,00

Поклажодавець повідомлений про псування товарів (в акті зафіксовано його відмову від прийняття товару, прийнято рішення про знищення товару)

3

Визнано претензію поклажодавця

949

685

12000,00

4

Придбано нові товари для заміни зіпсованих

28

631

10000,00

641/ПДВ

631

2000,00

5

Передано товари поклажодавцю

377

702

12000,00

6

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

2000,00

7

Списано собівартість переданого товару

902

28

10000,00

8

Відображено залік заборгованостей

685

377

12000,00

Зберігач замінив товар без відома поклажодавця

3

Оприбутковано пошкоджені товари (за справедливою вартістю)

28

718

5000,00

4

Придбано нові товари для заміни зіпсованих

28

631

10000,00

641/ПДВ

631

2000,00

5

Відображено заміну зіпсованих товарів у вигляді їх безоплатної передачі

949

28

10000,00

949

641/ПДВ*

2000,00

023

12000,00

* Не виключено, що податківці захочуть тут бачити ще й податкові зобов’язання за п. 198.5 ПКУ. Хоча зараз вони висловлюються за нарахування тільки одних зобов’язань — за п. 188.1 ПКУ (лист № 9399).

Облік у поклажодавця. Передачу товарів на відповідальне зберігання поклажодавець показує тільки в аналітичному обліку: Дт 281/Товари на відповідальному зберіганні — Кт 281/Товари на складі.

На ПДВ-облік передача товарів на відповідальне зберігання (якщо не передбачається можливість зберігача використовувати товар) не впливає ( п.п. 196.1.2 ПКУ).

Далі за умовами нашої ситуації зберігач здійснює заміну зіпсованого товару.

Поклажодавець повідомлений про псування товарів (підтверджено факт відмови від нього). У цьому випадку товар підлягає списанню з балансу. Причому вважаємо, що поклажодавцю слід керуватися таким. Якщо сторони прийняли рішення про знищення товару (що підтверджено актом), поклажодавцю потрібно показати списання товару проводкою: Дт 947 — Кт 281/Товари на зберіганні. Оскільки товари не використані в госпдіяльності, потрібно також нарахувати податкові зобов’язання за п. 198.5 ПКУ (у періоді виявлення ним факту псування).

Якщо ж пошкоджений товар буде використаний зберігачем (наприклад, проданий ним), то поклажодавцю безпечніше показати в обліку цю операцію як безоплатну передачу. Адже, нагадаємо, товари, передані на зберігання та використані зберігачем, вважаються безоплатно наданими ( п.п. 14.1.13 ПКУ). Інакше кажучи, будуть проводки: Дт 949 — Кт 28, Дт 949 — Кт 641/ПДВ.

Поклажодавець не знав про заміну товару. Тоді він у себе в обліку показує тільки повернення товару з відповідального зберігання.

Заміна зіпсованого товару: облік у поклажодавця

з/п

Зміст господарської операції

Бухоблік

Сума,

грн.

дебет

кредит

Поклажодавець повідомлений про псування товарів (у акті зафіксовано його відмову від прийняття товару, прийнято рішення про знищення товару)

1

Передано товари на зберігання

281/2

281/1

7000,00

2

Виявлено псування товарів на зберіганні

947

281/2

7000,00

3

Нараховано податкові зобов’язання за п. 198.5 ПКУ (негосподарське використання)*

947

641/ПДВ

1400,00

* Якщо зіпсовані товари будуть використані зберігачем (наприклад, продані), то в обліку їх потрібно показати як безоплатну передачу.

4

Визнано претензію зберігачем

374

716

12000,00

5

Отримано товари замість зіпсованих

28

685

10000,00

641/ПДВ

685

2000,00

6

Відображено залік заборгованостей

685

374

12000,00

Поклажодавець не знав про заміну товару

1

Передано товар на відповідальне зберігання

281/2

281/1

7000,00

2

Повернено товари зі зберігання

281/1

281/2

7000,00

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
107895 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам