Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, вересень, 2016/№39
Друкувати

Ремонтуємо власне приміщення: що в обліку

Альошкіна Наталя, податковий експерт, buhgalter911@mail.ua
«Ремонт затіяли? — Маленький розгардіяш.»
Ситуація. Підприємство провело ремонт власного офісного приміщення: встановило нові пластикові вікна і підремонтувало дах. Як відобразити витрати на такий ремонт у податковому та бухгалтерському обліку?
поточний ремонт, капремонт, бухоблік, податок на прибуток

Бухоблік «рулить»

Враховуючи, що зараз при обчисленні об’єкта обкладення податком на прибуток рівняємося на бухоблік, почнемо з нього. Відповідно П(С)БО 7 «Основні засоби» нам на поміч. Відображаються ремонтні роботи таким чином. Якщо вони спрямовані на:

підтримання роботоздатності об’єкта основних засобів, то це витрати поточного періоду ( п. 15 П(С)БО 7);

поліпшення — підлягають капіталізації та після закінчення робіт збільшують первісну вартість об’єкта основних засобів ( п. 14 П(С)БО 7). При цьому, виходячи з нової (збільшеної) вартості, нараховуємо амортизацію з наступного місяця після місяця завершення робіт з поліпшення та відновлення експлуатації будівлі.

Основний критерій для класифікації ремонтних робіт — їх вплив на майбутні економічні вигоди.

Капітальний ремонт може належати як до одного, так і до другого виду ремонтних робіт. Як правило, капремонт спрямований на підтримку в робочому стані об’єкта основних засобів. Але в окремих випадках, передбачених п. 30 Методрекомендацій № 561*, такі роботи можуть визнаватися капітальними інвестиціями (тобто поліпшеннями основних засобів). Також приклади поліпшень наведено в п. 31 Методрекомендацій № 561:

* Методичні рекомендації з бухобліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561.

а) модифікація, модернізація об’єкта основних засобів з метою продовження терміну його корисної експлуатації або збільшення його виробничої потужності;

б) заміна окремих частин устаткування для підвищення якості продукції (робіт, послуг);

в) впровадження ефективнішого техпроцесу, що дозволить зменшити первісно оцінені виробничі витрати;

г) добудова (надбудова) будівлі, що збільшить кількість місць (площу) будівлі, обсяги та/або якість виконуваних робіт (послуг) чи умови їх виконання.

Таким чином, витрати на поточний ремонт — це завжди витрати звітного періоду. А ось витрати на капремонт можуть або включатися до витрат звітного періоду, або, якщо вони приводять до виникнення додаткових економічних вигод, з облікової точки зору розглядаються як поліпшення (капітальні інвестиції).

Усе, що потрібно бухгалтеру, щоб правильно облікувати ремонтні роботи, — класифікувати їх характер (вид).

Види ремонтів: як не помилитися

Передусім розмежуємо поточний та капітальний ремонти. Свого часу Держкомбудархітектури у листі від 30.04.2003 р. № 7/7-401 надав роз’яснення з приводу віднесення ремонтних робіт до капітального та поточного ремонтів. Свою актуальність воно не втратило й понині. Так, у ньому під капремонтом будівлі розуміють комплекс робіт, спрямованих на:

заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій і обладнання будівель у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням;

— поліпшення експлуатаційних показників;

— покращання планування будівлі і благоустрою території без зміни будівельних габаритів об’єкта.

Як зазначають автори листа, капремонт передбачає припинення на час виконання робіт експлуатації будівлі в цілому або її частин (за їх автономності).

У свою чергу, проведення поточного ремонту передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу конструкцій та інженерного обладнання.

Зверніть увагу: ремонт даху та встановлення пластикових вікон можуть бути віднесені як до першого, так і до другого видів робіт. На це звертає увагу Мінрегіонбуд у листі від 15.05.2015 р. № 8/15-232-15 (ср. 025069200). Для класифікації ремонтів приміщень, будівель і споруд цей держорган рекомендує використовувати Перелік № 150**. Так, наприклад, роботи, пов’язані з ремонтом даху (п.п. 1.2.6 Переліку № 150), ремонтом та заміною віконних блоків (п.п. 1.2.8 Переліку № 150), належать до поточного ремонту. В той же час у пп. 2.6 та 2.8 Переліку № 150 конкретизовано види ремонтних робіт із заміни віконних рам та ремонту даху у складі капітального ремонту.

** Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Держжитлокомунгоспу від 10.08.2004 р. № 150.

Таким чином, вирішити, «кап» чи «не кап», ми зможемо шляхом вдумливого звіряння фактично виконаних робіт з видами робіт, зазначеними в цьому Переліку. Суцільну заміну вікон, вважаємо, можна віднести до капремонту. З дахом визначитися складніше.

Ти поліпшення бачиш?..

Припустимо, маємо справу з капремонтом. Далі вирішальним фактором буде отримання підприємством у майбутньому вигод від такого ремонту.

Важливо! Рішення про характер та спрямованість ремонтних робіт (на підтримання чи поліпшення) приймається керівником підприємства з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких витрат ( п. 29 Методрекомендацій № 561).

Звичайно, буде правильно, якщо визначитися з цим йому допоможуть «потрібні» працівники. Проте у будь-якому разі момент класифікації ремонтів бухгалтерія повинна тримати на контролі.

Як правило, техвисновок про спрямованість планованих заходів керівнику подає спеціаліст відповідного профілю.

На наш погляд, установлення нових пластикових вікон замість звичайних дерев’яних з кватирками, безумовно, приведе до поліпшення теххарактеристик будівлі. Підвищується захист приміщення від шуму, пилу, краще зберігається тепло в зимову пору року, що продовжить термін корисного використання приміщення і приведе до економії витрат на теплоносії.

Також з новими пластиковими вікнами збільшується ринкова вартість будівлі.

У ситуації з ремонтом даху, коли роботи спрямовані, припустимо, на щорічні профілактичні заходи, пов’язані із запобіганням протіканню даху або його провисанню, то це, швидше, заходи, спрямовані на підтримання експлуатаційних якостей будівлі та попередження її передчасного зносу.

Якщо ж роботи з ремонту даху приводять до продовження терміну експлуатації будівлі та/або підвищують її якісні характеристики (припустимо, перекрили дах черепицею замість шиферу), такі роботи відносимо до поліпшень.

Ремонт у податковому обліку

Що стосується податкового обліку витрат на ремонт та поліпшення власної будівлі, то у малодохідних підприємств (з доходом не більше 20 млн грн. за рік), що не побажали коригувати фінрезультат на податкові різниці, у податковому обліку усе чітко за бухгалтерськими правилами — без будь-яких заморочок. А ось високодохідники (дохід понад 20 млн грн. на рік) зобов’язані коригувати бухфінрезультат на різниці ( п.п. 134.1.1 ПКУ), тому вони ведуть подвійний облік основних засобів: бухгалтерський та податковий.

У той же час витрати на поточний ремонт високодохідники відображають у витратах звітного періоду за правилами бухобліку і в податковому обліку жодних коригувань не здійснюють.

Що стосується витрат, які підлягають капіталізації у бухобліку (тобто поліпшення будівлі), то такі витрати також збільшують вартість будівлі, яка амортизується, в податковому обліку. Отже, податкову амортизацію після поліпшень високодохідники також рахують уже виходячи з «підрослої» — збільшеної на суму поліпшень — вартості основних засобів.

Амортизація під час ремонту

Не забудьте, що за загальними правилами у бухобліку ( пп. 23 і 29 П(С)БО 7, пп. 24 і 27 Методрекомендацій № 561) амортизація об’єкта основних засобів припиняється на період проведення його поліпшень. Зрозуміло, якщо такі заходи не завершено в межах одного місяця або здійснюються на стику місяців — скажімо, захоплюють кінець одного місяця та початок наступного.

А ось якщо з ними уклалися в місяць, то амортизація не припиняється.

На період ремонтних заходів, пов’язаних з підтриманням об’єкта в робочому стані, амортизація не припиняється.

А ось для підприємств, що ведуть облік за міжнародними стандартами бухобліку, все іще простіше. Згідно з п. 55 МСБО 16 «Основні засоби» вони не припиняють нарахування амортизації на період, у якому актив не використовується або вибуває з активного використання, доти, поки такий актив не амортизовано повністю.

У зв’язку з тим що податковий облік цілком орієнтований на бухгалтерський, на період припинення амортизації у бухобліку припиняється нарахування амортизації і в податковому обліку.

На це також звертають увагу податківці (лист ДФСУ від 05.11.2015 р. № 23598/6/99-99-19-02-02-15).

Щоправда, одночасно вони говорять про припинення амортизації також на час капремонту, не уточнюючи при цьому спрямованість таких робіт (поліпшення чи підтримання в робочому стані). Більш того, у листі ДФСУ від 12.03.2016 р. № 5389/6/99-99-19-02-02-15 податківці пішли ще далі, обґрунтувавши припинення амортизації тим, що на період ремонту об’єкт основних засобів стає невиробничим, а отже, згідно з п.п. 138.3.2 ПКУ амортизація не нараховується. Тим самим «поставивши під удар» нарахування амортизації на період поточного ремонту основних засобів високодохідними підприємствами. Ми з цим категорично не згодні .

Вважаємо, що нарахування амортизації припиняється у бухгалтерському і податковому обліку тільки на час проведення поліпшень об’єкта основних засобів, якщо з ремонтом не вийде «вписатися» в місяць.

У той же час підприємства, що ведуть облік за міжнародними стандартами, взагалі нарахування амортизації припиняти не повинні.

Приклад. Виконано ремонт власної адміністративної будівлі в такому обсязі:

— госпспособом поточний ремонт даху: підсилення лат даху (п.п. 1.2.6.5 Переліку № 150) та установлення підпірок в окремих місцях провисання даху (п.п. 1.2.6.2 Переліку № 150);

— підрядна організація встановила нові пластикові вікна і провела роботи із заміни віконних коробок, рам та косяків з наличниками (п.п. 2.8.2 Переліку № 150).

Вартість робіт з ремонту даху, включаючи вартість необхідних запчастин та деталей, — 10800 грн.

У свою чергу, установлення нових пластикових вікон приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, тому витрати на такі роботи підлягають капіталізації. Вартість робіт склала 9600 грн. (у тому числі ПДВ — 1600 грн.), включаючи вартість вікон та необхідних запчастин.

Унаслідок демонтажу старих вікон і рам підприємство отримало безповоротні відходи, які не можуть бути визнані активом підприємства та підлягають утилізації. Вартість утилізації відходів — 240 грн. (у тому числі ПДВ — 40 грн.).

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Дт

Кт

Поточний ремонт

1

Відображено витрати з ремонту даху будівлі

92

20, 22, 13, 661, 651, 63, 68

10800

Поліпшення будівлі

1

Підписано акт виконаних робіт з демонтажу старих вікон та встановлення нових пластикових

151

631

8000

2

Відображено право на ПК з ПДВ

644/1

631

1600

3

Відображено ПК з ПДВ (отримано зареєстровану ПН)

641/ПДВ

644/1

1600

4

Відображено збільшення первісної вартості будівлі на суму поліпшень

103

151

8000

5

Відображено утилізацію безповоротних відходів

949

685

200

6

Відображено право на ПК з ПДВ за послугами утилізації

644/1

685

40

7

Відображено ПК з ПДВ (отримано зареєстровану ПН)

641/ПДВ

644/1

40

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мінзарплата з 01.12.2021: хапай в обидві жмені...
8362 12
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам