Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, квітень, 2017/№17
Друкувати

Розраховуємо відпускні: «формула щастя»

Соломіна Марія, експерт з питань оплати праці, buhgalter911@mail.ua
Наказ про відпустку підписаний, валіза зібрана, пора і відпускні отримати. А правильно розрахувати їх суму вам допоможе наша стаття.
розрахунок, виплата відпускних

«Формула відпускного щастя». У розрахунку відпускних «головнокомандувачем» традиційно є Порядок № 100*. Порядок розрахунку середньоденної зарплати для оплати періоду щорічної відпустки наведений у його п. 7. Ми представимо його у вигляді ось такої формули:

* Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

В = Д x ЗП : (К - Св - Ч)

де В — сума відпускних; Д — кількість календарних днів відпустки; ЗП — сума заробітної плати, нарахованої в розрахунковому періоді; К — загальна кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за 12 місяців — це 365 (у високосному році — 366) календарних днів); Св — кількість святкових і неробочих днів, передбачених ст. 73 КЗпП, що припадають на розрахунковий період; Ч — час, протягом якого працівник відповідно до чинного законодавства або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково в розрахунковому періоді.

Як бачите, щоб розрахувати відпускні, необхідно визначити: (1) розрахунковий період і кількість календарних днів у ньому; (2) виплати, що нараховані в розрахунковому періоді і беруть участь у розрахунку середньої зарплати.

Визначаємо період, підраховуємо дні. Правильно визначити розрахунковий період вам допоможе інформація, наведена в таблиці.

Визначення розрахункового періоду

Категорія осіб

Розрахунковий період

Працівник відпрацював на підприємстві один рік і більше

12 календарних місяців, що передують місяцю надання відпустки(1)

Працівник пропрацював на підприємстві менше року

Фактичний час роботи (з 1-го числа місяця(2) після оформлення на роботу до 1-го числа місяця, у якому надається відпустка). Тобто враховуються тільки повністю відпрацьовані місяці

Працівник не зі своєї вини не мав заробітку в розрахунковому періоді

12 календарних місяців, що передують місяцю надання відпустки. При цьому середню зарплату обчислюють, виходячи з установленої в трудовому договорі тарифної ставки або посадового (місячного) окладу

(1) Для працівників з відрядною оплатою праці в разі відсутності оперативних даних для розрахунку заробітку за останній місяць розрахункового періоду його можна замінити іншим місяцем, який безпосередньо передує розрахунковому періоду.

(2) Майте на увазі: якщо працівник був прийнятий на роботу не з першого календарного, але з 1 робочого дня місяця, такий місяць враховуватиметься при визначенні тривалості розрахункового періоду.

Розрахунковий період визначили? Підраховуємо календарні дні в ньому. При цьому із загальної кількості календарних днів у розрахунковому періоді виключаємо:

1) святкові і неробочі дні, встановлені ст. 73 КЗпП;

2) час, упродовж якого працівник згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково ( абз. 6 п. 2 Порядку № 100). На цій підставі в розрахунку середнього заробітку для оплати днів відпустки не беруть участь: дні простою не з вини працівника, за які за працівником частково зберігався заробіток; дні, коли працівники не працювали у зв’язку зі встановленням режиму неповного робочого тижня з не залежних від них причин; час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років (6/16/18 років — згідно з медичним висновком**); дні відпустки без збереження зарплати.

** Залежно від захворювання дитини.

Тобто коли неповний робочий тиждень установлений за ініціативою роботодавця. Див. лист Мінсоцполітики від 26.11.2012 р. № 1203/13/84-12.

Визначаємо виплати. У розрахунку відпускних беруть участь: (1) основна заробітна плата; (2) доплати і надбавки за наднормову роботу; роботу в нічний час; поєднання професій і посад; розширення зони обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт працівниками-почасовиками; високі досягнення в праці (висока професійна майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою, вислугу років та ін.; (3) виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії;

Премії включаються в заробітну плату того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату, незалежно від того, за який місяць ця премія нарахована.

(4) винагорода за підсумками роботи за рік, вислугу років*** і т. п.; (5) доплати за поєднання професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт і виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, які виплачуються працівникам, що виконують обов’язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками; (6) виплати за час, упродовж якого за працівником зберігається середній заробіток, зокрема за час: попередньої відпустки; виконання державних і громадських обов’язків; службового відрядження та ін.; (7) суми індексації заробітної плати; (8) лікарняні, допомога по вагітності та пологах.

*** Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік і за вислугу років включається при розрахунку середньої заробітної плати шляхом додавання до заробітку за кожен місяць розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік. Основною умовою включення винагороди за підсумками роботи за рік і за вислугу років є його нарахування в поточному році (у якому надається відпустка) за попередній календарний рік.

Не беруть участі в розрахунку відпускних: (1) виплати у зв’язку з виконанням окремих доручень (одноразового характеру), які не входять в обов’язки працівника; (2) одноразові виплати: компенсація за невикористану відпустку; матеріальна допомога; допомога у зв’язку з виходом на пенсію; вихідна допомога і т. п.; (3) компенсаційні виплати на відрядження і при переведенні на іншу роботу (добові; плата за проїзд; витрати на наймання); (4) окремі види премій: премії за винаходи і раціоналізаторські пропозиції; за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій; за впровадження нової техніки і технології; за збір і здачу лому чорних, кольорових і дорогоцінних металів; за збір і здачу на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин; за введення в дію виробничих потужностей і об’єктів будівництва (за винятком премій працівникам будівельних організацій, які виплачуються у складі премій за результатами господарської діяльності); (5) грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах та ін.; (6) пенсії, державні допомоги, соціальні та компенсаційні виплати; (7) літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, виплачуваний за авторським договором; (8) вартість безкоштовно виданого спецодягу, спецвзуття й інших засобів індивідуального захисту, мила, миючих і знешкоджуючих засобів, молока і лікувально-профілактичного харчування; (9) дотації на обіди, проїзд, вартість сплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку; (10) виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за багаторічну і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу та ін.; (11) вартість безкоштовно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива і сума коштів на їх відшкодування; (12) заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її в середню зарплату передбачено чинним законодавством);

Тобто розрахунок середньої зарплати для оплати часу щорічної відпустки за основним місцем роботи і за сумісництвом робиться окремо.

(13) суми відшкодування збитку, заподіяного працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; (14) доходи (дивіденди, відсотки), нараховані за акціями трудового колективу і внесками членів трудового колективу в майно підприємства; (15) компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати.

Якщо працівник у розрахунковому періоді не мав заробітку не зі своєї вини, розрахунок відпускних робите, виходячи зі встановленої працівникові на день виходу в щорічну відпустку тарифної ставки (місячного окладу).

Звертаємо увагу: абз. 1 п. 3 Порядку № 100 встановлено, що при розрахунку середньої заробітної плати для оплати періоду відпусток тільки премії включаються в заробітну плату того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. Усі інші виплати повинні враховуватися в сумі виплат за ті місяці, за які вони нараховані.

Це, зокрема, стосується «перехідних» виплат — лікарняних і відпускних.

Важливо! У ряді випадків виплати, що беруть участь у розрахунку суми відпускних, підлягають обов’язковому коригуванню (див. п. 10 Порядку № 100) ****.

**** Про порядок проведення коригування читайте в журналі «Бухгалтер 911», 2017, № 11. Там же знайдете приклад розрахунку відпускних.

Строки виплати відпускних. Суму заробітної плати за весь час відпустки необхідно виплатити працівникові не пізніше ніж за 3 дні до його початку ( ст. 21 Закону про відпустки, ст. 115 КЗпП).

Причому зверніть увагу: ідеться про календарні дні (див. лист Мінпраці від 26.06.2009 р. № 155/13/116-09).
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам