Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, лютий, 2017/№7
Друкувати

Не забуваємо! Здаємо «інвалідний» Звіт!

Соломіна Марія, експерт з питань оплати праці, buhgalter911@mail.ua
На щастя, Звіт про виконання «інвалідного» нормативу роботодавці формують і подають раз на рік. Але є і зворотний бік цієї медалі: дуже важко рік потому пригадати, що ти вписував у той чи інший рядок цього Звіту. Пропонуємо вам позгадувати разом!
річна звітність

«Інвалідний» норматив

Право інвалідів працювати на підприємствах закріплене на законодавчому рівні (див. ст. 17 Закону № 875*). Своєрідна гарантія такого права — встановлення роботодавцям нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (ст. 19 Закону № 875).

* Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. № 875-XII.

Запитання

Відповідь

Для кого встановлений «інвалідний» норматив?

Норматив з працевлаштування інвалідів зобов’язані виконувати всі роботодавці, у тому числі й фізособи-підприємці. Виняток — роботодавці з кількістю працюючих до 8 осіб, а також представництва іноземних компаній, які не є юрособами

Чому він дорівнює?

Розмір «інвалідного» нормативу дорівнює 4 % середньооблікової кількості штатних працівників (далі скоротимо до СКШП) облікового складу за рік. Якщо ж СКШП за рік складає від 8 до 25 осіб — одне робоче місце

Як звітувати?

Треба подати Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів № 10-ПI (річна) (далі — Звіт) за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42

Куди подавати Звіт?

До Фонду соціального захисту інвалідів (далі — Фонд інвалідів) за місцем реєстрації роботодавця

Хто може не подавати Звіт?

Не подають Звіт (1) роботодавці, для яких «інвалідний» норматив не встановлюється (див. вище); (2) відокремлені підрозділи підприємств (інформацію про них вкаже головне підприємство у своєму зведеному «інвалідному» Звіті)

До коли?

Рекомендуємо подати Звіт за 2016 рік не пізніше за 28 лютого 2017 року

Яким способом можна подати?

Можна особисто «на папері». Не хочете «бити ноги»? Відправте його поштою рекомендованим листом. Тоді датою подання Звіту буде дата на поштовому штемпелі

Здаю Звіт.

Що брати із собою?

Разом зі Звітом до Фонду інвалідів слід подавати:

— неприбутковим організаціям — копію рішення про внесення в Реєстр неприбуткових установ і організацій. Якщо Звіт подаєте особисто, прихопіть його оригінал, якщо поштою — копію рішення засвідчіть нотаріально;

— роботодавцям, у яких змінилася кількість відокремлених підрозділів, — Перелік за формою додатка до Інструкції № 421;

— господарським об’єднанням, створеним згідно зі ст. 19 Закону № 875, — окремі Звіти об’єднання і підприємств, що входять до нього; Перелік та інші документи, перераховані в абз. 5 п. 3 Порядку подання Звіту2.

Усім (!) не зайвим буде прихопити із собою копію статзвіту № 1-ПВ термінова-місячна «Звіт з праці» за січень — грудень 2016 року

1 Інструкція щодо заповнення форми звітності № 10-ПI (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затверджена наказом Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42.

2 Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затверджений постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70.

Заповнюємо Звіт

Порядок заповнення рядків «інвалідного» Звіту представимо в таблиці нижче.

Код

рядка

Що вказуємо

01

Наводимо СКШП облікового складу за 2016 рік. Розрахувати цей показник вам допоможе п. 3.2 Інструкції № 2861. Врахуйте! Дані в рядку 01 вказуємо в цілих одиницях2

02

Вказуємо СКШП інвалідів за 2016 рік. Цей показник розраховуємо так само, як СКШП усіх працівників, але в розрахунок беремо тільки інвалідів, для яких місце роботи на вашому підприємстві (у підприємця) є основним. При цьому режим роботи інваліда (повний, неповний, скорочений робочий час) значення не має. А ось інвалідів — зовнішніх сумісників, а також тих, хто працює за цивільно-правовими договорами, «відкидаємо».

Майте на увазі: підприємець-інвалід може зарахувати себе в рахунок виконання «інвалідного» нормативу, встановленого йому як роботодавцеві (збільшити показник рядка 02 на одиницю) (див. абз. 2 п. 3.2 Інструкції № 42).

Дані в рядку 02 вказуємо в цілих одиницях2

03

Розраховуємо «інвалідний» норматив. Так, якщо СКШП облікового складу за рік:

від 8 до 25 осіб, показник цього рядка дорівнює «1»;

від 25 осіб і більше4 % від показника, проставленого в рядку 01 Звіту.

Дані в рядку 03 вказуємо в цілих одиницях2

04

Відображаємо суму нарахованої за звітний рік зарплати штатним працівникам, вказаним у рядку 013

05

Показник4 визначаєте за формулою:

ряд. 05 = (ряд. 04 х 1000) : ряд. 01

06

Якщо «інвалідний» норматив не виконаний (рядок 02 менше рядка 03), тут проставляємо суму адміністративно-господарських санкций5. Її розраховуєте за формулою:

— ряд. 06 = 1 х (ряд. 05 : 2), якщо СКШП — від 8 до 15 осіб (див. рядок 01);

— ряд. 06 = (ряд. 03 - ряд. 02) х ряд. 05, якщо СКШП — 15 осіб і більше

1 Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстатистики від 28.09.2005 р. № 286.

2 Якщо при обчисленні СКШП виникає дробове число, його необхідно округлити до цілого. Причому якщо після коми число 5 і більше, то воно округляється в бік збільшення.

3 Інструкція № 42 не містить вказівок щодо порядку проведення округлення даних цього рядка. На практиці відділення Фонду інвалідів вимагають вказувати фонд оплати праці штатних працівників у тисячах гривень з одним знаком після коми.

4 Інструкція № 42 не містить вказівок щодо порядку проведення округлення даних цього рядка. На практиці відділення Фонду інвалідів вимагають відображати цей показник у гривнях з двома знаками після коми.

5 Роботодавець сплачує санкції в строк до 15 квітня року, що йде за звітним (за 2016 рік — до 15 квітня 2017 року). У разі несвоєчасної сплати адміністративно-господарських санкцій (1) нараховується пеня виходячи зі 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь термін її існування (ст. 20 Закону № 875), а (2) посадовцям підприємства (фізособі-підприємцеві) загрожує адмінштраф у розмірі від 170 до 340 грн. ( ч. 2 ст. 1881 КпАП).

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
105912 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам