Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


Бухгалтер 911, лютий, 2017/№8
Друкувати

Амортизація: і у підприємців

Мірошниченко Віталіна, податковий експерт, v.miroshnichenko@buhgalter911.com
Відбулося. «Амортизаційне прокляття» підприємців-загальносистемників з нового року відступило. У ПКУ з’явилася норма про те, що підприємці можуть включати у витрати амортизацію. Але, як у нас заведено, «є нюанси». Про нові амортможливості і про нюанси — у нашій сьогоднішній статті.
амортизація, основні засоби, підприємець, загальна система

Спершу трохи ввідних.

1. Ощасливили саме підприємців на загальній системі.

2. Амортизація — це новий, раніше не дозволений, елемент витрат. У тому плані, що він іде «в плюс» до дозволеного переліку з пп. 177.4.1 — 177.4.4 ПКУ.

3. Якщо не хочете зв’язуватися з амортизацією (відповідні додаткові витрати вас не цікавлять) — не питання. Усе добровільно.

4. Амортизувати можна:

1) витрати на придбання і виготовлення основних засобів (окрім основних засобів подвійного призначення, про які пізніше).

Нагадаємо: основні засоби — це матеріальні активи, які використовуються в госпдіяльності, вартістю більше 6000 грн., очікуваний термін експлуатації яких більше 1 року ( п.п. 14.1.138 ПКУ);

З критерієм 6000 грн. порівнюють первісну вартість, сформовану з урахуванням п. 8 П(С)БО 7. Якщо ви неплатник ПДВ, «до загального котла» потрапить і ПДВ, що сидить у ціні придбання.

2) витрати на придбання нематеріальних активів. На самостійне створення — не амортизуються! При цьому, що є нематактив, дивимося в П(С)БО 8. Це актив, у якого немає матеріальної форми, але який можна ідентифікувати (комп’ютерна програма, електронний цифровий підпис, сайт і т. п.).

5. У будь-якому разі витрати, які ми збираємося амортизувати, мають бути фактично понесені і документально підтверджені ( п.п. 177.4.9 ПКУ). Відповідно, якщо об’єкт ми дістали безкоштовно або ми його просто орендуємо, про амортизацію не йдеться.

6. Заборонено амортизувати основні засоби (витрати на їх придбання/виготовлення) подвійного призначення за встановленим списком: земельні ділянки, об’єкти житлової нерухомості, легкові й вантажні автомобілі ( п.п. 177.4.6 ПКУ).

Особливо цікавою є позиція «вантажні автомобілі». Детально до «автомобільного» питання ми звернемося в наступному номері. Сьогодні ж розглянемо питання із сідельними тягачами. Вони під забороною чи ні?

Надати чітку відповідь на це запитання поки що не виявляється можливим . Так, тягач, призначений для буксирування транспортних засобів, значить, це не вантажний автомобіль. Але в той самий час сідельний тягач названий серед транспортних засобів спеціалізованого призначення як призначений для перевезення певних категорій вантажів.

Не дозволяють це зробити обтічні формулювання Закону про автотранспорт*.

* Закон України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 р. № 2344-III.

Нам ближче та точка зору, що це не вантажний автомобіль. У держстандартах і товарних класифікаціях (УКТ ЗЕД, ДК 016:2010) він відокремлений від вантажних автомобілів. Та і за здоровою логікою, про яке подвійне призначення можна говорити стосовно сідельного тягача. Але знову ж таки, через нечіткість формулювань треба чекати на позицію податківців.

7. Під забороною також витрати на утримання перерахованих основних засобів подвійного призначення. Знову-таки, ТОП-загадка, що розуміти під «утриманням». ПКУ таким терміном не оперує. Якщо звернемося до того ж П(С)БО 16, з якого частково «злизані» витратні норми для підприємця, то знову зіткнемося з протиріччям. Коли йдеться про загальновиробничі витрати, витрати на утримання ідуть окремо від витрат на експлуатацію, ремонт, страхування, оренду. Коли про адміністративні і збутові — у витрати на утримання вже «запихнуті» витрати на оренду, страхування, амортизацію, ремонт, охорону. У будь-якому разі, в «утримання» входять опалювання, освітлення, водопостачання, водовідведення.

Правила експлуатації колісних транспортних засобів**, у свою чергу, надають таке визначення:

** Правила експлуатації колісних транспортних засобів, затверджені наказом Мінінфраструктури від 26.07.2013 р. № 550.

«утримання транспортного засобу — забезпечення державної реєстрації, дотримання умов безпеки технічного та санітарного стану, проведення обов’язкового технічного контролю, своєчасне виконання технічного обслуговування і ремонту, охорони, передачі транспортного засобу і його швидкозношуваних складників на утилізацію або видалення відповідно до законодавства».

Виходить, за тими ж «подвійними» автомобілями, використовуваними в госпдіяльності, проходить через фільтр утримання і потрапляють у витрати хіба що ПММ.

Повернемося до цього моменту детальніше в найближчих номерах, а зараз знову про амортизацію.

Якщо куплено/виготовлено до 01.01.2017 р. Чи можна зараз враховувати амортизацію за об’єктами, які були введені в експлуатацію до 01.01.2017 р.? На жаль, у ПКУ із цього приводу «мовчок» . Перехідних норм немає. Проте немає і заборони на їх амортизацію.

Наша позиція — можна (за наявності документа, що підтверджує витрати).

Згідно з п.п. 177.4.7 ПКУ розрахунок амортизації основних засобів і нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. За ним річна сума амортизації визначається діленням первісної (!) вартості об’єкта, яка амортизується (орієнтуємося при цьому на бухстандарти), на термін корисного використання такого об’єкта.

Яка при цьому різниця, коли об’єкт був уведений в експлуатацію: до чи після 01.01.2017 р.

Проблему можна вбачати в тому, що не так давно «основний» вартісний критерій складав 2500 грн.

Для об’єктів, уведених в експлуатацію до 01.09.2015 р., вартісний критерій віднесення до основних засобів — 2500 грн., для введених з 01.09.2015 р. — 6000 грн.

Відповідно може виникнути запитання: якщо об’єкт уведений в експлуатацію до 01.09.2015 р., на який вартісний критерій орієнтуватися (для кваліфікації його як основного засобу)? Але це запитання, знову ж таки, залишилося без відповіді . Формально, на 2500 грн. Але що скажуть податківці? Не можна виключати і того, що вони взагалі заблокують амортизацію за об’єктами, введеними в експлуатацію до 01.01.2017 р. Але, сподіваємося, цього не станеться.

Об’єкти вартістю не більше 6000 грн. Амортизувати матоб’єкти вартістю до 6000 грн. однозначно не можна, оскільки це не основні засоби. Але чи можна тоді включити їх вартість до витрат напряму?

У принципі, раніше податківці висловлювалися позитивно щодо можливості обліку витрат на придбання необоротної малоцінки (категорія 104.05 ЗІР). Правда, конкретно називалися «канцелярське приладдя та ін.».

Підхід такий: якщо ці витрати проходять через «сито» п.п. 177.4.1 ПКУ, то їх можна включати до витрат. Нагадаємо, що цей підпункт пускає у витрати:

«витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат».

У цьому плані зараз нічого не змінилося. Тобто якщо можемо обґрунтувати, що наш об’єкт «сидить» у п.п. 177.4.1 ПКУ, то його можна відносити до витрат.

Але, зважаючи на неоднозначність цього пункту, запитання від податківців можуть бути.

Чи амортизувати ремонти? Ні, але це не страшно. Адже витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію й інші види поліпшень основних засобів можна відразу включити до витрат (того року, у якому ви сплатили за ремонт) — п.п. 177.4.6 ПКУ. У Книгу обліку доходів і витрат їх варто записати того дня, коли сплатите гроші.

Знову-таки, за основними засобами подвійного призначення маємо обмеження в цьому плані (див. вище).

Як розрахувати амортизацію? Рахувати амортизацію треба окремо за кожним об’єктом основних засобів і нематеріальних активів. Для цього використайте просту формулу:

*** Формувати її треба з урахуванням П(С)БО 7 і П(С)БО 8.

Термін корисного використання об’єкта ви встановлюєте самостійно. Краще це зробити в розпорядженні підприємця. При цьому він має бути не менше мінімально допустимих термінів, установлених у ПКУ (див. таблицю далі)! Тобто більший термін ви встановити можете, а ось менший — ні.

Терміни корисного використання основних засобів і нематеріальних активів

Групи основних засобів і нематеріальних активів

Мінімально допустимі терміни використання, років

Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

15

Будівлі, споруди, передатні пристрої (лінії електропередач, трубопроводи, водопроводи, лінії зв’язку і т. п.)

10

Машини, устаткування, тварини, багаторічні насадження й інше

5

Нематеріальні активи

Згідно з документом, що встановлює право, але не менше 2

Отже, одного разу визначивши суму амортизації по кожному об’єкту основних засобів, підприємець може кожного місяця (не страшно, якщо раз на квартал, головне, не рідше, оскільки завищите собі аванси) включати її у витрати.

Як ви розумієте, сума завжди буде одна й та сама.

Включати амортизацію у витрати можна доти, доки вся первинна вартість об’єкта не буде віднесена на витрати або основний засіб не буде ліквідовано.

Приклад розрахунку амортизації. Підприємець придбав ноутбук вартістю 10000 грн. Мінімальний термін його використання — 5 років. У цьому випадку річна сума амортизації ноутбука = 2000 грн. (10000 грн : 5 років), квартальна = 500 грн. (2000 грн. : 4 квартали), щомісячна = 166,67 грн.

Упродовж 3 років підприємець кожного кварталу включав у витрати амортизацію ноутбука в розмірі 500 грн., а потім ноутбук вийшов з ладу (ремонту не підлягає). Підприємець прийняв рішення про його ліквідацію (оформив акт списання). У такому разі після оформлення акта до витрат можна включити залишкову вартість ноутбука — 4000 грн. (10000 грн. - 3 роки х 2000 грн./рік) ( п.п. 177.4.6 ПКУ).

Як оформити розрахунок амортизації? Жодної обов’язкової форми такого обліку не встановили. Тому свої розрахунки ви можете вести в довільній формі (у зошиті, в картці).

Коли починати і закінчувати амортизацію? У п. 177.4 ПКУ на це запитання відповіді немає . Податківці теж поки що ще не встигли надати роз’яснень. Якщо наслідувати бухгалтерську практику, то починати розрахунок амортизації можна з місяця, що йде за введенням в експлуатацію основного засобу (знову ж таки, оплата має бути зроблена і документально підтверджена).

Щодо закінчення в ПКУ теж немає ані слова. Але якщо дивитися логічно, оскільки перший раз амортизацію нарахували в місяці, що йде за місяцем введення в експлуатацію, то остання амортизація нараховується в місяці, що йде за місяцем вибуття або ліквідації основного засобу.

На цьому сьогодні поки що все. Зрозуміло, що ми охопили тільки частину питань. Тому продовжимо розмову в наступних номерах.

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
65769 225
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам