Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, січень, 2017/№4
Друкувати

Не плутаємо! «Трудова» доплата до мінзарплати та сплата ЄСВ з мінзарплати

Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці, buhgalter911@mail.ua
«Трудова» доплата до рівня мінзарплати, порядок проведення якої встановлено трудовим законодавством, і сплата ЄСВ з мінзарплати згідно із Законом про ЄСВ — це, як говорять в Одесі, дві великі різниці. Як вони «працюють» разом? Розбираємося!
доплата до МЗП, ЄСВ з МЗП

Ви вже знаєте, що вимога про «трудову» доплату до мінзарплати (далі — МЗП) «працює» на етапі нарахування доходу працівникові. А ось давно знайома нам з вами вимога про сплату ЄСВ з мінзарплати — на етапі стягування з цього доходу ЄСВ.

Відчути різницю між цими двома вимогами вам допоможе наша зведена таблиця. У ній залежно від категорії працівників, відпрацьованого ними часу і нарахованих їм виплат наведено відповіді на два важливі запитання: чи треба доплачувати до МЗП і з якої суми сплачувати ЄСВ.

Категорія працівників

Доплата до МЗП згідно з КЗпП

Сплата ЄСВ з МЗП

Основні працівники — неінваліди, повний робочий час, відпрацьовано увесь місяць (виконано місячну норму праці)

ТАК. Якщо зарплата за фактично відпрацьований час менше МЗП, робимо доплату до МЗП

ТАК. Якщо база нарахування ЄСВ менше МЗП, ЄСВ сплачуємо з МЗП

Приклад 1. На підприємстві встановлено 40-годинний робочий тиждень. Годинна тарифна ставка працівника складає 12,00 грн. Оплата праці — погодинна. Премій, надбавок немає. Працівник виконував місячну норму праці.

Місячний заробіток працівника за січень складе 1908,00 грн. (12,00 грн. х 159 год).

Розрахуємо за цим працівником мінімальний розмір зарплати, нижче якого не може бути нараховано зарплату за виконану ним місячну норму праці:

19,34 грн. х 159 год = 3075,06 (грн.), де 19,34 — мінімальна зарплата в погодинному розмірі, встановлена на 2017 рік. Увага! Вона використовується для розрахунку мінзарплати за місяць працівникам, яким встановлено погодинну оплату праці.

Фактична зарплата працівника, розрахована виходячи з умов трудового договору (1908,00 грн.), нижче МЗП, розрахованої на січень виходячи з виконаної норми праці (3075,06 грн.). Розрахуємо суму доплати до МЗП: 3075,06 грн. - 1908,00 грн. = 1167,06 (грн.).

Таким чином, зарплата працівника за січень 2017 року дорівнює: 1908,00 грн. + 1167,06 грн. = 3075,06 (грн.).

ЄСВ. Сума зарплати з урахуванням «трудової» доплати до МЗП (3075,06 грн.) нижче МЗП в місячному розмірі (3200,00 грн.). Тому на різницю між цими двома величинами (124,94 грн.) доведеться донарахувати ЄСВ. Сума ЄСВ дорівнює:

(3075,06 грн. х 22 % : 100 %) + (124,94 грн. х 22 % : 100 %) = 704,00 грн.

Основні працівники — інваліди, працевлаштовані у юросіб, повний робочий час,

відпрацьовано увесь місяць (виконано місячну норму праці)

ТАК. Якщо зарплата за фактично відпрацьований час менше МЗП, робимо доплату до суми МЗП

НІ. ЄСВ нараховуємо на фактичну базу нарахування ЄСВ

Основні працівники — неінваліди, неповний робочий час, відпрацьовано увесь місяць

ТАК. Якщо зарплата за фактично відпрацьований час менше МЗП, розрахованої з урахуванням зайнятості працівника, робимо «трудову» доплату, розмір якої дорівнює різниці між цими двома величинами

ТАК. Якщо база нарахування ЄСВ менше МЗП, ЄСВ сплачуємо з МЗП

Приклад 2. Працівник, для якого це місце роботи є основним, працює на 0,75 ставки. Заробітна плата за фактично відпрацьований час в січні — 2025,00 грн.

Працівник працює на 0,75 ставки. Тому і мінзарплатну межу для нього розраховуватимемо з урахуванням його зайнятості: 3200,00 х 0,75 = 2400,00 (грн.).

Величина цієї межі (2400,00 грн.) вища за зарплату, розраховану виходячи з умов оплати праці, встановлених на підприємстві (2025,00 грн.). Отже, необхідно нарахувати «трудову» доплату в сумі 375,00 грн. (2400,00 грн. - 2025,00 грн.).

Загальна сума зарплати за січень — 2400,00 грн. (2025,00 грн. + 375,00 грн.).

ЄСВ. Зарплата за місяць (2400,00 грн.) нижча ніж МЗП (3200,00 грн.). Тому на різницю (800,00 грн.) донараховуємо ЄСВ.

Загальна сума ЄСВ дорівнює: (2400,00 грн. х 22 % : 100 %) + (800,00 грн. х 22 % : 100 %) = 704,00 грн.

Основні працівники — інваліди, працевлаштовані у юросіб, неповний робочий час, відпрацьовано увесь місяць

ТАК. Якщо зарплата за фактично відпрацьований час менше МЗП, розрахованої з урахуванням зайнятості працівника, робимо «трудову» доплату, розмір якої дорівнює різниці між цими двома величинами

НІ. ЄСВ нараховуємо на фактичну базу нарахування ЄСВ

Приклад 3. На підприємстві працівникові-інвалідові встановлено неповний робочий тиждень (робочі дні — понеділок — середа). За ним ведеться підсумовуваний облік робочого часу. Норма робочого часу на січень при повній зайнятості — 159 годин. Оклад — 2800 грн. З урахуванням зайнятості в січні працівник фактично відпрацював 96 годин. Заробітна плата за фактично відпрацьований час у січні, розрахована виходячи з окладу, становить 1690,56 (грн.). Премій немає.

Розрахуємо мінзарплатну межу для працівника з урахуванням його зайнятості:

3200,00 : 159 х 96 = 1932,08 (грн.).

Зарплата працівника за фактично відпрацьований час в режимі неповного робочого тижня, розрахована виходячи з окладу (1690,56 грн.), нижче суми зарплати, розрахованої виходячи з рівня мінзарплати за відпрацьовані дні січня (1932,08 грн.). Розрахуємо «трудову» доплату: 1932,08 - 1690,56 = 241,52 (грн.). З урахуванням «трудової» доплати працівникові буде нарахована зарплата в сумі 1932,08 грн. (1690,56 грн. + 241,52 грн.).

ЄСВ. Оскільки працівник підприємства — інвалід, то вимогу щодо сплати ЄСВ з МЗП виконувати не треба. Сума ЄСВ дорівнює: 1932,08 х 8,41 % : 100 % = 162,49 (грн.)

Зовнішній сумісник, відпрацьовано увесь місяць

ТАК. Якщо зарплата за фактично відпрацьований час менша МЗП, розрахованої з урахуванням зайнятості працівника, робимо доплату до суми МЗП

НІ. ЄСВ нараховуємо на фактичну базу нарахування ЄСВ

Приклад 4. Працівник прийнятий за сумісництвом на 0,5 ставки (зовнішній сумісник). Заробітна плата за фактично відпрацьований час у січні — 1500,00 грн.

Розрахуємо мінзарплатну межу з урахуванням зайнятості працівника: 3200,00 х 0,5 = 1600,00 (грн.).

Зарплата працівника (1500,00 грн.) нижча мінімальної зарплати, розрахованої з урахуванням зайнятості працівника (1600,00 грн.). Тому працівникові буде нарахована «трудова» доплата, сума якої дорівнює різниці між цими двома величинами (100,00 грн.). Загальна сума зарплати за січень, яка буде нарахована працівникові з урахуванням «трудової» доплати, дорівнює 1600,00 грн.

ЄСВ. Оскільки працівник — зовнішній сумісник, ЄСВ нараховуємо на фактичну базу нарахування ЄСВ. Сума ЄСВ дорівнює: 1600,00 грн. х 22 % : 100 % = 352,00 грн.

Внутрішній сумісник (неінвалід), відпрацьовано увесь місяць

ТАК. Причому порівняльні розрахунки слід проводити за основним місцем роботи і за місцем роботи за сумісництвом окремо. Якщо зарплата за фактично відпрацьований час менше МЗП, розрахованої з урахуванням зайнятості працівника, робимо «трудову» доплату до суми МЗП, розраховану окремо за основним місцем роботи і окремо за сумісництвом з обліком зайнятості по кожній з посад

ТАК. Причому з розміром МЗП слід порівнювати загальну суму доходу, нарахованого як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, на який нараховується ЄСВ

Приклад 5. Працівник — внутрішній сумісник. На основній посаді він працює на 0,75 ставки, а за внутрішнім сумісництвом — на 0,1 ставки. Заробітна плата за фактично відпрацьований час у січні за основною посадою — 2250,00 грн., за сумісництвом — 200,00 грн.

Розрахуємо мінзарплатну межу з урахуванням зайнятості працівника:

— за основним місцем роботи — 3200,00 грн. х 0,75 = 2400,00 грн.;

— за місцем роботи по внутрішньому сумісництву — 3200,00 грн. х 0,1 = 320,00 грн.

Як бачите, як за основним місцем роботи, так і за внутрішнім сумісництвом фактична зарплата працівника нижча мінзарплатної межі, розрахованої з урахуванням його зайнятості. Тому працівникові буде нарахована «трудова» доплата за основним місцем роботи — 150,00 грн. (2400,00 грн. - 2250,00 грн.), і за сумісництвом — 120,00 грн. (320,00 грн. - 200,00 грн.).

Таким чином, сума зарплати, нарахованої працівникові:

— за основним місцем роботи за січень 2017 року дорівнюватиме 2400,00 грн.

(2250,00 грн. + 150,00 грн.);

— за місцем роботи за сумісництвом — 320,00 грн. (200,00 грн. + 120,00 грн.).

ЄСВ. Оскільки працівник — внутрішній сумісник, з розміром мінзарплати (3200,00 грн.) порівнюємо загальну суму зарплати, нарахованої йому цим роботодавцем як за основним місцем роботи, так і за внутрішнім сумісництвом.

Її величина дорівнює 2720,00 грн. (2400,00 грн. + 320,00 грн.). І, на жаль, вона менше «мінімалки» (3200,00 грн.). Тому на різницю між цими двома величинами (480,00 грн.) доведеться донараховувати ЄСВ.

Сума ЄСВ становить: (2720,00 грн. х 22 % : 100 % + 480,00 грн. х 22 % : 100 %) = 704,00 грн.

Основні працівники (неінваліди), місяць відпрацьовано не повністю у зв’язку з хворобою, відпусткою

ТАК. Якщо зарплата за фактично відпрацьований час менше МЗП, розрахованої з урахуванням зайнятості працівника і пропорційно відпрацьованому часу, робимо «трудову» доплату, розмір якої дорівнює різниці між цими двома величинами

ТАК. Якщо база нарахування ЄСВ менше МЗП, ЄСВ сплачуємо з МЗП

Приклад 6. Працівник перебував у щорічній відпустці з 10 по 19 січня 2017 року. Заробітна плата за фактично відпрацьовані 12 днів — 1680,00 грн., відпускні — 943,70 грн., премія до ювілейної дати — 2800,00 грн. Облік робочого часу — в днях.

У порівняльних розрахунках бере участь тільки зарплата за фактично відпрацьований час. Відпускні і премію до ювілейної дати відкидаємо.

Мінзарплатна межа по працівникові складе: 3200,00 грн. : 20 роб. дн. х 12 роб. дн. = 1920,00 грн.,

де 20 — кількість робочих днів у січні згідно з графіком роботи підприємства;

12 — кількість фактично відпрацьованих днів працівником.

Зарплата працівника за фактично відпрацьований час виходячи з умов оплати праці, встановлених трудовим договором (1680,00 грн.), нижче суми зарплати, розрахованої виходячи з рівня мінзарплати за відпрацьовані дні січня (1920,00 грн.). Тому розраховуємо і проводимо доплату до її рівня. Розмір «трудової» доплати становитиме:

1920,00 грн. - 1680,00 грн. = 240,00 грн.

Загальна сума доходу, нарахована працівникові за січень, становить:

1680,00 грн. + 240,00 грн. + 943,70 грн. + 2800,00 грн. = 5663,70 грн.

Переходимо до ЄСВ. База стягування ЄСВ, визначена по працівникові (5663,70 грн.), вище МЗП (3200,00 грн.). Тому ЄСВ стягуємо з фактичної бази нарахування ЄСВ.

Сума внеску дорівнює: 5663,70 грн. х 22 % : 100 % = 1246,01 грн.

Приклад 7. Працівник хворів з 3 по 10 січня 2017 року. Сума лікарняних — 786,88 грн. У січні він фактично відпрацював 15 робочих днів (з 20 згідно з графіком роботи, облік робочого часу — в днях). Оклад працівника — 3000,00 грн. Доплат, надбавок, премій немає.

Заробітна плата за фактично відпрацьовані дні в січні, розрахована виходячи з окладу, дорівнює:

3000,00 грн.: 20 роб. дн. х 15 роб. дн. = 2250,00 грн.

Мінзарплатна межа складе: 3200,00 грн. : 20 роб. дн. х 15 роб. дн. = 2400,00 грн.

Зарплата працівника за фактично відпрацьований час виходячи з умов оплати праці, встановлених трудовим договором, нижче мінзарплатної межі. Розраховуємо «трудову» доплату: 2400,00 - 2250,00 = 150,00 (грн.).

Визначаємо базу нарахування ЄСВ: 2250,00 грн. + 150,00 грн. + 786,88 грн. = 3186,88 грн. Її величина нижче мінзарплати (3200,00 грн.). Тому на різницю між цими двома величинами (13,12 грн.) донараховуємо ЄСВ. Сума ЄСВ дорівнює (3186,88 грн. х 22 % : 100 %) + (13,12 х 22 % : 100 %) = 704,00 грн.

Основні працівники і сумісники, місяць відпрацьовано не повністю у зв’язку з прийняттям/звільненням

ТАК. Якщо зарплата за фактично відпрацьований час менше МЗП, розрахованої з урахуванням зайнятості працівника і пропорційно відпрацьованому часу, робимо «трудову» доплату, розмір якої дорівнює різниці між цими двома величинами

НІ. ЄСВ нараховуємо на фактичну базу нарахування ЄСВ

Приклад 8. Працівника прийнято на роботу з 10 січня 2017 року. Оклад — 3100,00 грн. Премій, надбавок немає. Облік робочого часу ведеться в годинах (підсумовуваний облік). Норма робочого часу на січень — 159 год. У зв’язку з тим, що працівника прийнято з 10 січня, він фактично відпрацював цього місяця 128 год.

Заробітна плата за фактично відпрацьований час у січні становить

3100,00 грн.: 159 год х 128 год = 2495,60 (грн.).

Мінзарплатна межа складе 3200,00 грн.: 159 год х 128 год = 2576,10 грн.

Зарплата працівника за фактично відпрацьований час виходячи з умов оплати праці, встановлених трудовим договором, нижче минзарплатної межі. Розраховуємо «трудову» доплату: 2576,10 грн. - 2495,60 грн. = 80,50 грн.

З урахуванням такої доплати зарплата працівника за січень 2017 року дорівнює 2576,10 грн.

ЄСВ. Оскільки місяць відпрацьовано працівником не повністю, нараховуємо ЄСВ на фактичну базу нарахування ЄСВ. Сума ЄСВ становить: 2576,10 грн. х 22 % : 100 % = 566,74 грн.

У звітному місяці дохід працівникові не нараховувався, немає жодного відпрацьованого дня (години)

НІ. Нараховувати МЗП не треба, оскільки немає жодного відпрацьованого дня (години)

НІ. Відсутня база нарахування ЄСВ

Працівник-інвалід, працевлаштований у юрособи, та/або зовнішній сумісник у звітному місяці не відпрацювали жодного дня (години), але нараховано відпускні, лікарняні (допомогу по вагітності та пологах)

НІ. Доплачувати МЗП не треба, оскільки у звітному місяці не відпрацьовано жодного дня (години)

НІ. ЄСВ нараховуємо на фактичну базу стягнення ЄСВ

Приклад 9. Працівник — зовнішній сумісник, з 3 по 17 січня хворів, що підтверджено належним чином оформленим листком непрацездатності, а з 18 по 31 січня перебував у відпустці без збереження заробітної плати. За січень нараховані тільки лікарняні в сумі 3000,00 грн. Інших нарахувань немає.

Оскільки працівник в січні 2017 року не відпрацював жодного дня, ні про яку «трудову» доплату до МЗП і мови йти не може.

ЄСВ. Ураховуючи, що вимога про сплату ЄСВ з МЗП не «працює» стосовно зовнішніх сумісників, ЄСВ нараховуємо на фактичну базу нарахування ЄСВ. Сума внеску становить:

3000,00 грн. х 22 % : 100 % = 660,00 грн.

Основний працівник — неінвалід, працевлаштований у юрособи, або основний працівник, який працює у підприємця у звітному місяці, не відпрацював жодного дня (години), але нараховано (чи на цей місяць припадають) відпускні, лікарняні (допомога по вагітності та пологах)

НІ. Доплачувати до МЗП не треба. Адже у звітному місяці не відпрацьовано жодного дня (години)

ТАК. Якщо база нарахування ЄСВ менше МЗП, ЄСВ сплачуємо з МЗП

Приклад 10. Основний працівник — неінвалід з 3 по 27 січня 2017 року перебував у щорічній відпустці, а 30 і 31 січня — у відпустці «за свій рахунок». У січні працівник не відпрацював жодного дня (28 і 29 січня — вихідні дні). За січень нараховано тільки відпускні в сумі 2880,00 грн., інших нарахувань немає.

Оскільки працівник у січні 2017 року не відпрацював жодного дня, про «трудову» доплату до МЗП можна не турбуватися. Її не буде.

Але враховуючи, що в січні були нараховані відпускні і їх сума (2880,00 грн.) нижче МЗП (3200,00 грн.), на різницю між цими двома величинами (320,00 грн.) треба буде донарахувати ЄСВ. Сума внеску становить: (2880,00 грн. х 22 % : 100 %) + (320,00 грн. х 22 % : 100 %) = 704,00 грн.

Працівники-інваліди, працевлаштовані у підприємців, місяць відпрацьовано повністю

ТАК. Якщо зарплата за фактично відпрацьований час менше МЗП, розрахованої з урахуванням зайнятості працівника і пропорційно відпрацьованому часу, робимо «трудову» доплату, розмір якої дорівнює різниці між цими двома величинами

ТАК. Якщо база нарахування ЄСВ менше МЗП, ЄСВ сплачуємо з МЗП. Причина — на заробітну плату працівників-інвалідів підприємці

нараховують ЄСВ за загальною ставкою 22 %, а не за пільговою 8,41 %

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам