Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, січень, 2017/№5
Друкувати

Вимога про сплату ЄСВ з мінзарплати: «згадати всі» ситуації

Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці, buhgalter911@mail.ua
Поспішаємо заспокоїти: «працезміни», що стартували з 1 січня 2017 року, обійшли стороною вимогу про сплату ЄСВ з мінзарплати. Нових норм, на щастя, «перелопачувати» не треба. Але все ж пропонуємо вам освіжити в пам’яті, у яких випадках роботодавці зобов’язані сплачувати ЄСВ з фактичної бази стягнення внеску, але не нижче мінімальної заробітної плати.
ЄСВ з мінзарплати

Що вимагають?

Вимога про сплату ЄСВ з мінімальної зарплати прописана в ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ і п. 8 розд. III Інструкції № 449*. Озвучимо її.

* Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449.

Якщо база нарахування ЄСВ, до якої застосовують ставку внеску 22 %, визначена щодо працівника, для якого це місце роботи є основним, не перевищує розміру мінЗП**, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінЗП і встановленої ставки ЄСВ. Але за умови, що працівник перебував у трудових відносинах повний календарний місяць та/або відпрацював усі робочі дні звітного місяця.

** Тут і далі — мінімальна заробітна плата, встановлена законом на місяць, за який отримано дохід.

Важливо! Вимогу про сплату ЄСВ з мінЗП не застосовують, якщо:

— ЄСВ нараховують на доходи, отримані не за основним місцем роботи;

— до бази нарахування ЄСВ працівника застосовують пільгові ставки ЄСВ (8,41 %; 5,3 %; 5,5 %);

— база нарахування ЄСВ визначена щодо працівника, якому надано АТО-відпустку без збереження заробітної плати відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки.

Два важливих моменти. Основним вважають місце роботи, де особа працює на підставі укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) її трудова книжка, в яку вноситься відповідний запис про роботу ( п. 12 ч. 1 ст. 1 Закону про ЄСВ). У базу нарахування ЄСВ включають усі доходи, з яких справляється ЄСВ, нараховані фізичній особі її роботодавцем-страхувальником. А тепер давайте пройдемося по конкретних ситуаціях.

Місяць прийому/звільнення працівника

Працівника прийнято з першого робочого дня (звільнено останнім робочим днем) звітного місяця. Якщо база нарахування ЄСВ менше мінЗП, виконуємо вимогу про сплату ЄСВ з мінЗП (далі — ЄСВ-вимога).

Підстава — працівник відпрацював усі робочі дні звітного місяця.

Прийнято не з першого робочого дня (звільнено не останнім робочим днем) звітного місяця. ЄСВ-вимогу не виконуємо (див. п. 8 розд. III Інструкції № 449).

Основний працівник. Ставка ЄСВ — 22 %

Неповний або скорочений час. Виконуємо ЄСВ-вимогу.

Не виконано норму праці при відрядній формі оплати праці. Виконуємо.

Відпустка без збереження зарплати. Якщо працівник:

— увесь місяць знаходився у відпустці без збереження зарплати і база нарахування ЄСВ дорівнює нулю, ЄСВ-вимогу не виконуємо;

— частину місяця знаходився у відпустці «за власний рахунок», у зв’язку з чим база нарахування виявилася нижча мінЗП, виконуємо ЄСВ-вимогу.

Виняток з цього правила — АТО-відпустка без збереження зарплати, що надається згідно з п. 18 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки.

Якщо у працівника фактична база нарахування ЄСВ виявилася нижча мінЗП через АТО-відпустку, порівняльні розрахунки не проводимо. ЄСВ нараховуємо на фактичну базу нарахування внеску.

Щорічна відпустка, відпустка «на дітей», «чорнобильська» відпустка. Для цілей порівняння з мінЗП перехідні відпускні відносимо до місяців, за які вони нараховані. Якщо фактична база нарахування ЄСВ нижче мінЗП, виконуємо ЄСВ-вимогу.

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами. Суми допомоги відносимо до місяців, за які вони нараховані. Якщо в якому-небудь місяці фактична база нарахування ЄСВ виявиться нижча мінЗП, на різницю між цими двома величинами донараховуємо ЄСВ.

Важливо! Якщо ви нараховували в 2016 році допомогу по вагітності та пологах за місяці 2017 року, прогляньте місячні суми допомоги!

Якщо їх величина менша «мінімалки», виконайте ЄСВ-вимогу у відповідному місяці (місяцях).

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3 (6, 16, 18) років. Якщо в місяці, на який припадає така відпустка, працівникові не нараховувалися виплати, що входять у базу нарахування ЄСВ (база нарахування ЄСВ дорівнює нулю), ЄСВ-вимогу не застосовуємо.

АЛЕ! Якщо в звітному місяці, на який припадає початок або закінчення такої відпустки, або в місяці, який не був повністю відпрацьований у зв’язку з відпусткою для догляду за дитиною, працівниці нараховувалися які-небудь виплати, з яких справляється ЄСВ, виконайте ЄСВ-вимогу!

Прогул. Якщо працівник прогуляв частину місяця, у зв’язку з чим база нарахування ЄСВ виявилася нижча мінЗП, роботодавцеві доведеться виконати ЄСВ-вимогу. Якщо прогуляв увесь звітний місяць і база нарахування ЄСВ дорівнює нулю, ЄСВ-вимогу не виконуємо.

Простій з вини роботодавця. Виконуємо ЄСВ-вимогу.

Непрацездатність. Для цілей порівняння з мінЗП перехідні лікарняні відносимо до місяців, за які вони нараховані. Якщо через лікарняні фактична база нарахування ЄСВ виявилася нижча мінЗП, виконуємо ЄСВ-вимогу.

Військова служба. Виконуємо ЄСВ-вимогу.

Сумісник / інвалід / цивільно-правовий договір

Працівник — зовнішній сумісник. ЄСВ-вимогу не виконуємо.

Працівник — внутрішній сумісник. ЄСВ-вимогу виконуємо. Важливо! Щодо такого працівника з мінЗП слід порівнювати загальну базу нарахування ЄСВ, в яку увійдуть і доходи, нараховані за основним місцем роботи, і доходи, нараховані за місцем роботи за сумісництвом (внутрішнім).

Зміна статусу «основний працівник — працівник-сумісник». У місяці звільнення з основного місця роботи і прийому на місце роботи за сумісництвом (переведення з основного місця роботи на місце роботи за сумісництвом) ЄСВ-вимогу не застосовуємо.

Підстава — частину місяця працівник працював за сумісництвом, а ЄСВ-вимога не працює щодо доходів сумісника.

Працівник-інвалід, працевлаштований у підприємця. До бази нарахування таких працівників застосовують загальну ставку ЄСВ 22 %. Тому ЄСВ-вимога працює.

Зміна статусу «звичайний працівник — працівник-інвалід» у юрособи. Якщо така зміна статусу сталася в середині звітного місяця, ЄСВ-вимогу можна не застосовувати.

Фізична особа, яка працює за цивільно-правовим договором. Якщо такий договір на виконання робіт (надання послуг) укладено з працівником підприємства, для якого це місце роботи є основним, ЄСВ-вимогу виконуємо.

У цьому випадку з розміром мінЗП порівнюємо загальну базу нарахування ЄСВ за місяць, у тому числі і суму винагороди за таким договором, що припадає на цей місяць.

Якщо виконавець за договором — це працівник — зовнішній сумісник або непрацівник підприємства (стороння фізична особа), ЄСВ-вимогу не виконуємо.

Відображення в ЄСВ-звітності

Суму, на яку донараховуємо ЄСВ у зв’язку з виконанням цієї вимоги і яка дорівнює різниці між мінЗП і фактичною базою нарахування ЄСВ (далі називатимемо її ЄСВ-різниця), ми відображаємо тільки в ЄСВ-звітності. У Звіті з ЄСВ:

Нараховувати ЄСВ-різницю у бухобліку як дохід працівника та обкладати її ПДФО і військовим збором не потрібно!

— у таблиці 1 відображаємо ЄСВ-різницю в рядку 2.5, а суму нарахованого на неї ЄСВ — в рядку 3.5;

— у таблиці 6 для відображення ЄСВ-різниці формуємо на працівника окремий рядок. У цьому рядку серед іншого проставляємо в графі 10 код типу нарахувань «13», в графі 19 — суму різниці між мінЗП і фактичною базою нарахування ЄСВ, а в графі 21 — суму ЄСВ, нарахованого на таку ЄСВ-різницю за ставкою 22 %.

Важливо! ЄСВ-різницю з кодом типу нарахувань «13» показують тільки у тому випадку, якщо її розраховують:

— у поточному місяці за поточний або в поточному за попередній у разі нарахування перехідних лікарняних***.

*** Ми знаємо, що зараз є труднощі з відображенням у звітності з ЄСВ різниці, визначеної за попередній звітний період у разі нарахування перехідних лікарняних. Програмне забезпечення не дає можливості відобразити її з кодом типу нарахувань «13», наполягаючи на штрафонебезпечному «2». Такі програмні фантазії йдуть у розріз з роз’ясненнями, наданими ДФСУ в підкатегорії 301.04.01 ЗІР. За роз’ясненнями ми звернемося до контролерів.

Адже в цьому випадку обов’язок щодо проведення порівняльних розрахунків і сплати ЄСВ з «мінімалки» виникає в поточному місяці, після нарахування і «розкидання» лікарняних!

Якщо ж в минулому звітному періоді ЄСВ-різницю помилково не відобразили або відобразили, але не треба було цього робити, помилку виправляють у Звіті з ЄСВ за поточний звітний період. У цьому випадку в графі 10 таблиці 6 ЄСВ-різницю відображають з кодом типу нарахувань:

— «2» — якщо донараховують ЄСВ на ЄСВ-різницю, яка помилково не була відображена в минулому звітному періоді;

— «3» — якщо зменшують раніше відображене зобов’язання з ЄСВ на суму внеску з помилково визначеної ЄСВ-різниці.

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
105706 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам