Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, липень, 2017/№31
Друкувати

Додаткова відпустка на дітей: є запитання і є відповіді

Білова Наталя, Костенко Ніна, Богданова Анастасія, експерти з питань оплати праці, buhgalter911@mail.ua
Знову про відпустки. Цього разу про додаткові відпустки на «квіти життя». Тобто на дітей. Тема велика. Сьогодні почнемо. Закінчимо в наступному номері.
«дитяча» відпустка

Відпустка батькові

Працівник є батьком трьох дітей віком до 15 років. Його дружина — мати цих дітей — не працює і на лікуванні не перебуває. Чи може працівник за таких обставин скористатися додатковою відпусткою на дітей?

Передусім уточнимо, що категорії працівників, які мають право на соціальну додаткову відпустку на дітей, перелічені в ст. 1821 КЗпП і ст. 19 Закону про відпустки.

Так, така відпустка належна:

— працюючій жінці, яка має двох або більше дітей віком до 15 років;

— працюючій жінці, що має дитину-інваліда;

— працюючій жінці, яка усиновила дитину;

— матері інваліда з дитинства підгрупи А групи I;

— одинокій матері;

— батькові дитини або інваліда з дитинства підгрупи А групи I, який виховує їх без матері (одинокий батько) або виховує сам, оскільки мати дітей тривалий час перебуває в лікувальній установі;

— особі, яка взяла під опіку (визнана в установленому порядку опікуном) дитину або інваліда з дитинства підгрупи А групи I.

Крім того, на додаткову відпустку на дітей має право розраховувати один з прийомних батьків і один з батьків-вихователів (ст. 1861 КЗпП).

Зверніть увагу: на думку Мінсоцполітики, до категорії «одинокий батько» належать: (1) чоловік, який не перебуває в шлюбі й у свідоцтві про народження дитини записаний як її батько, (2) вдівець, (3) розлучений чоловік, що виховує дитину без матері (див. листи від 25.02.2015 р. № 76/13/116-15 і від 05.08.2016 р. № 438/13/116-16). Як бачите, це зовсім не ваш варіант.

Іншими словами, батькові, що має трьох дітей віком до 15 років і непрацюючу дружину-красуню, «дитяча» соцвідпустка не світить. Чому? Тому що, як ми сказали вище, право на відпустку на підставі «на дітей до 15 років» є тільки в працюючих жінок, які мають двох і більше дітей такого віку.

Сумісники

Чи має право на додаткову відпустку на дітей жінка — мати двох дітей віком до 15 років, яка працює на підприємстві за сумісництвом?

Підстав для відмови в наданні додаткової відпустки на дітей працівникам, які працюють у роботодавця за сумісництвом, немає . Використати додаткову відпустку на дітей на роботі за сумісництвом працівниця за бажання може одночасно з відпусткою за основним місцем роботи або в інший слушний для неї час.

Це ж стосується і внутрішнього сумісництва. Працівниця — внутрішній сумісник, так само як і зовнішній сумісник, за бажання може піти в «дитячу» відпустку за основним місцем роботи і за сумісництвом одночасно або в різний час.

Одинока мати

Чи вважається одинокою матір’ю для цілей надання додаткової відпустки на дітей жінка, що виховує дитину без чоловіка?

У ст. 19 Закону про відпустки законодавець установив право працюючої одинокої матері на отримання додаткової відпустки на дітей. «Розшифрувати», кого слід вважати одноким для цілей надання додаткової відпустки на дітей, спробувало Мінсоцполітики у своїх листах від 25.02.2015 р. № 76/13/116-15, від 04.10.2010 р. № 306/13/116-10, від 05.08.2016 р. № 438/13/116-16, від 14.04.2008 р. № 235/0/15-08/13.

Це:

1) жінка, що не перебуває в шлюбі й у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблений в установленому порядку за вказівкою матері;

2) вдова;

3) розлучена жінка, що виховує дитину без батька;

4) жінка, яка народила дитину, не перебуваючи в зареєстрованому шлюбі, і при цьому батько визнав дитину;

5) жінка, яка вийшла заміж повторно, але її дитина віком до 18 років новим чоловіком не усиновлена.

У перших двох випадках проблем з наданням додаткової відпустки на дітей, зазвичай, не виникає. Проблеми виникають тоді, коли такою відпусткою бажають скористатися жінки, перелічені вище в пп. 3 — 5. А все тому, що для цілей виникнення права на «дитячу» відпустку такі жінки вважаються одинокими матерями, тільки якщо виховують дітей самі, тобто без участі батька.

Щоб довести своє право на соцвідпустку на дітей, працівниця серед іншого повинна надати за місцем роботи документи, що підтверджують факт відсутності участі батька у вихованні дитини. Такими документами, на думку Мінсоцполітики, можуть бути:

Див. листи від 30.05.2014 р. № 193/13/123-14 і від 25.02.2015 р. № 76/13/116-15.

— рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав;

— рішення органів опіки і піклування або суду про відсутність участі батька у вихованні дитини;

— рішення суду або постанова слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів;

— ухвала суду або постанова слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів;

— акт, складений соціально-побутовою комісією, створеною первинною профспілковою організацією або будь-якою іншою комісією, створеною на підприємстві, в установі, організації, або акт дослідження комітетом самоорганізації населення, у якому зі слів сусідів (за наявності їх підписів в акті) підтверджується факт відсутності участі батька у вихованні дитини;

— довідка зі школи (дитячого садка) про те, що батько не бере участі у вихованні дитини (не спілкується з учителями/вихователями, не забирає дитину додому, не бере участі в батьківських зборах).

Цей перелік не є вичерпним. Тому матуся може подати й інші документи, що підтверджують відсутність участі батька у вихованні дитини.

А ось довідка з ЖЕКу про те, що дитина мешкає з матір’ю без батька, для цих цілей не підходить (див. лист Мінпраці від 14.04.2008 р. № 235/0/15-08/13).

Адже батько дитини може брати участь у її вихованні і без фактичного проживання разом з нею.

Не має значення для надання соцвідпустки і факт сплати батьком дитини аліментів. Він свідчить лише про те, що батько бере участь в утриманні дитини, але не говорить про його участь у вихованні.

Як одинока мати жінка має право на додаткову відпустку до досягнення дитиною 18 років.

Підтверджуючі документи

Які документи підтверджують право працівника на додаткову оплачувану відпустку на дітей?

Додаткова відпустка працівникам, що мають дітей, надається на підставі їх заяви і документів, що підтверджують право на таку відпустку.

Про те, які саме документи працівник повинен надати роботодавцеві в кожному конкретному випадку, можна дізнатися з листів Мінпраці від 14.04.2008 р. № 235/0/15-08/13 і від 04.10.2010 р. № 306/13/116-10 (ср. ). А щоб ви не витрачали час на їх пошуки, ми перелічимо ці документи в таблиці нижче .

Документи, що підтверджують право на «дитячу» відпустку

з/п

Категорії працівників, що мають право на додаткову відпустку на дітей

Підтверджуючі документи

1

Жінка, що має двох або більше дітей віком до 15 років

Копії свідоцтв про народження дітей

2

Жінка, що має дитину-інваліда

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність дитини, або копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років, виданого закладами й установами МОЗ*

* Періодичність надання відповідає встановленим МОЗ строкам перегляду таких документів.

3

Жінка, що усиновила дитину

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія рішення суду про усиновлення дитини

4

Мати інваліда з дитинства підгрупи А групи I

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність, або довідки до акта огляду МСЕК

5

Одинока мати, у тому числі:

— жінка, що не перебуває в шлюбі й у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис зроблено за вказівкою матері

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія довідки органів РАЦСу про підстави внесення в книгу реєстрації актів про народження відомостей про батька дитини

— вдова

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія свідоцтва про укладення шлюбу.

3. Копія свідоцтва про смерть чоловіка

— розлучена жінка, що виховує дитину без батька

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.

3. Документи, що підтверджують, що батько не бере участі у вихованні дитини (див. попередній розділ)

— жінка, яка народила дитину, не перебуваючи в зареєстрованому шлюбі, і при цьому батько визнав дитину

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія паспорта.

3. Документи, що підтверджують, що батько не бере участі у вихованні дитини (див. попередній розділ)

— жінка, яка вийшла заміж повторно, але її дитина віком до 18 років новим чоловіком не усиновлена*

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Документи, які підтверджують, що батько не бере участі у вихованні дитини (див. попередній розділ).

3. Копія свідоцтва про укладення нового шлюбу

* Якщо дані батька у свідоцтві про народження дитини і дані чоловіка у свідоцтві про шлюб не збігаються, то це свідчить про те, що дитина новим чоловіком не усиновлена.

6

Батько, що виховує дитину або інваліда з дитинства підгрупи А групи I без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі)

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Документи, що підтверджують той факт, що мати не бере участі у вихованні дитини (свідоцтво про смерть матері дитини, рішення про позбавлення материнських прав або рішення суду (органу опіки і піклування), згідно з яким дитина залишається жити з батьком, і мати не бере щоденної участі в її вихованні і т. ін.), — якщо документи подає батько, що виховує дитину без матері.

3. Довідка з лікувальної установи про тривале лікування матері дитини — якщо мати дитини тривалий час перебуває в лікувальній установі.

4. Копія пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність, або довідки до акта огляду МСЕК — якщо батько виховує інваліда з дитинства підгрупи А групи I

у тому числі вдівець, який одружився, але його дитина віком до 18 років новою дружиною не усиновлена

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія свідоцтва про смерть матері дитини.

3. Копія свідоцтва про укладення нового шлюбу

7

Особа, що взяла під опіку (визнана в установленому порядку опікуном) дитини або інваліда з дитинства підгрупи А групи I

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія рішення про встановлення опіки (піклування).

3. Копія пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність, або довідки до акта огляду МСЕК — якщо під опіку взятий інвалід з дитинства підгрупи А групи I

8

Один з прийомних батьків

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія рішення про створення прийомної сім’ї.

3. Копія договору про влаштування дітей на виховання і спільне проживання в прийомній сім’ї.

4. Довідка з місця роботи другого з подружжя про те, що він не використовує цю відпустку

9

Один з батьків-вихователів

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Копія рішення райдержадміністрації або виконкому міськради про влаштування дитини в прийомну сім’ю.

3. Документи, що підтверджують статус дитини.

4. Довідка з місця роботи другого з подружжя про те, що він не використовує цю відпустку

Граничний вік дитини

Який граничний вік дитини, що надає право на отримання соціальної додаткової відпустки на дітей?

Право на додаткову оплачувану відпустку на дітей залежить від віку дитини. Проте ст. 19 Закону про відпустки встановлює обмеження за віком дитини тільки для категорії «жінка, що має двох або більше за дітей віком до 15 років». Тому в інших випадках керуємося загальними нормами чинного законодавства (див. лист Мінсоцполітики від 25.02.2015 р. № 76/13/116-15).

Особа має правовий статус дитини до досягнення нею повноліття. Це визначено ч. 1 ст. 6 СКУ. Крім того, ст. 1 Закону № 2402* і ст. 2 Закону № 2811** встановлюють, що дитина — це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом вона не набуває права повнолітньої раніше.

* Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-III.

** Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.92 р. № 2811-ХII.

Досягнувши 18 років (повноліття), особа набуває повної цивільної дієздатності. Водночас в окремих випадках повна цивільна дієздатність виникає в осіб, що не досягли 18 років, а саме (ст. 34 і 35 ЦКУ):

1) у разі реєстрації шлюбу — з моменту реєстрації;

2) якщо неповнолітня особа записана матір’ю/батьком дитини;

3) якщо фізособа досягла 16 років і працює за трудовим договором;

4) якщо фізособа досягла 16 років і зареєструвалася підприємцем — з моменту державної реєстрації як підприємця.

При цьому майте на увазі: набута неповнолітньою особою повна цивільна дієздатність зберігається у випадках:

— припинення браку або визнання його недійсним з причин, не пов’язаних з протиправною поведінкою неповнолітньої особи;

— припинення трудового договору;

— припинення підприємницької діяльності.

Таким чином, жінка, яка має дитину-інваліда або усиновлену дитину, одинока мати, що виховує дитину без батька, і батько, що виховує дитину без матері, а також один з прийомних батьків мають право на додаткову відпустку на дітей до досягнення дитиною 18 років, якщо вона не набула права повноліття раніше (див. випадки виникнення повної цивільної дієздатності, перелічені вище). А ось стосовно опікунів і піклувальників діють особливі правила.

Опіка встановлюється над малолітніми особами, які не досягли 14 років і є сиротами або позбавлені батьківської опіки, і фізичними особами, визнаними недієздатними.

Див. ч. 2 ст. 243 СКУ і ст. 58 ЦКУ.

Піклування встановлюється над неповнолітніми особами (у загальному випадку віком від 14 до 18 років), які є сиротами або позбавлені батьківської опіки, і фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена (див. ч. 2 ст. 243 СКУ і ст. 59 ЦКУ).

Отже, особа, що взяла дитину під опіку, має право на додаткову соціальну відпустку на дітей до досягнення дитиною 14 років, а особа, визнана в установленому порядку піклувальником, — після досягнення дитиною 14 років і до виповнення їй 18 років.

Див. лист Мінпраці від 14.04.2008 р. № 235/0/15-08/13.

Тепер про додаткову соціальну відпустку матері, що має дитину — інваліда з дитинства підгрупи А групи I, батьку, що виховує таку дитину без матері, й особі, що взяла під опіку (піклування) такого інваліда.

Таку відпустку надають на повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А групи I.

Отже, до повноліття такої дитини-інваліда додаткову відпустку на дітей надають на інших підставах. Наприклад, як матері, що має дитину-інваліда, як батьку, що виховує дитину без матері, і т. ін. Після досягнення дитиною повноліття вказані особи мають право на додаткову соціальну відпустку як мати (одинокий батько) інваліда з дитинства підгрупи А групи I. При цьому вік такої дитини, що надає право батькам на отримання додаткової соціальної відпустки, законодавством не обмежений.

На цьому сьогодні все. «Доб’ємо» тему в наступному номері журналу.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам