Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, березень, 2017/№13
Друкувати

Код послуги у податковій накладній: топ-запитання

Казанова Марина, податковий експерт, m.kazanova@buhgalter911.com
З 16.03.2017 р. податкові накладні реєструються за новою формою. Тепер у них слід указувати ще й коди послуг. Сьогодні коротко зупинимося на основних правилах «кодування» послуг.
податкова накладна, коди послуг

Загальні положення

Запитання

Відповідь

У яких податкових накладних (далі — ПН) обов’язковий код послуги?

В усіх ПН, які складаються на постачання послуг/робіт (включаючи ПН за щоденними підсумками). Винятки:

— компенсуючі ПН ( пп. 198.5 і 199.1 ПКУ);

— ПН «на мінбазу»

З якої дати в ПН обов’язково проставляється код послуги?

З дати, коли податківці забезпечили можливість реєструвати ПН за новою формою. Тобто код послуги проставляється в ПН, реєстрованих починаючи з 16.03.2017 р. (незалежно від дати їх складання)

Де вказується код послуги?

Для коду послуги призначена спеціальна гр. 3.3. Достатньо вказати перші чотири цифри коду ( п.п. «і» п. 201.1 ПКУ)

Де брати код послуги?

Код послуги визначаємо згідно з Класифікатором ДК 016:2010

Як визначити код послуги з Класифікатора ДК 016:2010?

Класифікатор ДК 016:2010 узгоджений з КВЕД. Коди послуг, зазвичай, збігаються з кодами за КВЕД. Тому при підборі коду послуги можете орієнтуватися на КВЕД (включаючи пояснення до відповідних позицій)

Чи може в ПН вказуватися код послуги, який не відповідає кодам діяльності за КВЕД, указаним в ЄДР?

Може. Суб’єкт господарювання має право здійснювати будь-які види підприємницької діяльності, окрім заборонених законом ( ч. 1 ст. 19, ст. 43, 44 ГКУ). Тобто немає жодних законодавчих обмежень на те, щоб суб’єкт господарювання здійснював тільки ті види діяльності за КВЕД, які вказані в ЄДР. Тим більше що в ЄДР можуть бути вказані не всі види діяльності.

Обережність слід виявляти єдиноподатникам. Здійснення непередбаченого виду діяльності (але не в ЄДР, а згідно з Реєстром платників єдиного податку) призведе до примусового переходу на загальну систему оподаткування ( п.п. 298.2.3 ПКУ)

Окремі ситуації

Ситуація

Пояснення

Підприємство займається виробництвом меблів на замовлення (код 31.02). Який код ставити в ПН?

Питання в тому, з якими відносинами ми маємо справу — підряду (виконання робіт з виробництва меблів) або купівлі-продажу (продаж меблів, у тому числі тих, які будуть виготовлені в майбутньому).

Обидва різновиди відносин мають як спільні ознаки, так і відмінності (наприклад, можливість виготовлення меблів з матеріалів замовника).

При цьому, формально, якщо укладений:

— договір підряду — у ПН повинен вказуватися код послуги;

— договір купівлі-продажу — до ПН потрібно внести код УКТ ЗЕД товару.

Але! Варто відзначити, що в нашому випадку договір укладається на виготовлення. А згідно з Методрекомендаціями до КВЕД, затвердженими наказом Держкомстату від 23.12.2011 р. № 396, підрядники, які здійснюють виготовлення продукції, зазвичай класифікуються також як виробники продукції. При цьому в Методрекомендаціях сказано, що потрібно розмежовувати продукцію, яка виготовлена за власний рахунок, і послуги з переробки, які надані за винагороду (п. 86).

Так, якщо зовнішні ресурси (та ж сировина) для переробки сировини в продукцію надає замовник, то підрядник уже не може вважатися виробником продукції (п. 83 Методрекомендацій).

Тому, на нашу думку, якщо договір підряду укладений на виготовлення (у нашому випадку меблів), то безпечніше керуватися наступним:

— якщо ви на замовлення виготовляєте готові меблі з власної сировини, тобто повністю за свій рахунок, то це ваша продукція. У такому разі вам у ПН потрібно вказати код меблів згідно з УКТ ЗЕД (9403);

— а ось якщо для виготовлення меблів використовуються матеріали замовника і, по суті, виконуються тільки послуги з їх обробки, тоді в ПН проставляємо код послуги з Класифікатора ДК 016:2010, який відповідає коду КВЕД з виробництва меблів — 31.02

Який код послуги ставити при переробці давальницької сировини?

КВЕД не виокремлює переробку давальницької сировини в окремий вид діяльності в переробника (адже це, радше, форма взаємовідносин між сторонами, ніж окремий вид діяльності). Роботи на давальницьких умовах класифікуватимуться за тим же кодом КВЕД, що і виробництво. Так, якщо підрядник за давальницьким договором виготовляє двері (наприклад, із соснових дощок замовника), то його роботи на підставі давальницького договору також класифікуватимуться за КВЕД як виробництво дверей з деревини. Тобто в ПН, зокрема, фігуруватиме код 16.23

Надаємо транспортно-експедиторські послуги. Під яким кодом перевиставляти послуги сторонніх організацій?

На винагороду експедитора слід застосовувати код, передбачений для транспортно-експедиторських послуг (52.29), а для тих послуг, які ви купуєте в сторонніх організацій для замовника, — код, указаний ними за «вхідними» П. Наприклад, надаються транспортно-експедиторські послуги з перевезення вантажу Харків — Київ. Тоді в ПН окремо вкажемо:

«Послуги з перевезення вантажу…» — код 49.41;

— «Послуги експедитора» — код 52.29

Будівельне підприємство надає комплекс робіт. Як у ПН вказувати коди: за кожним видом робіт чи один?

ПН повинна відповідати первинним документам. Тому якщо в договорі/первинці кожен вид робіт виокремлений і оцінений окремо, то і в ПН їх теж потрібно виділити окремо із зазначенням коду послуги з кожного виду робіт. Водночас можемо припустити, що податківці вимагатимуть розкривати код кожної послуги і в інших випадках (коли вони прямо в договорах/первинці не виокремлені). Річ у тому, що в частині складних/складених товарів вони вимагають указувати код кожного елемента (попри те, що за договором і первинкою відбувається постачання одного складного/складеного товару)

Надаємо послуги оренди і виписуємо ПН на оренду та відшкодування комунальних послуг окремими рядками. З орендою код зрозумілий — 68.20. А як бути з кодами послуг з відшкодування комунальних платежів?

Вважаємо, що на відшкодування комунальних послуг потрібно ставити той же код, що і за орендою, — 68.20. Податківці визнають компенсацію комунальних послуг при оренді частиною орендної плати — див, зокрема, лист ДФСУ від 04.08.2016 р. № 26595/7/99-99-15-03-02-17. За тією ж електроенергією (яка в розумінні ПКУ є товаром, причому підакцизним) податківці раніше зазначали, що орендодавець не продає орендарям електроенергію. І отримання компенсації за електроенергію слід розглядати як операцію з надання послуги (див., наприклад, лист ГУ ДФСУ в Сумській області від 16.09.2015 р. № 10/18-28-15-01-39).

З іншого боку, якщо на відшкодування комунальних послуг укладається окремий договір, то в тому ж листі ДФСУ від 04.08.2016 р. № 26595/7/99-99-15-03-02-17 податківці визнавали отримання компенсації за комунальні послуги постачанням товару (електроенергія, газ і т. п.). Такі роз’яснення схиляють у бік «товарного» кодування. Але, на нашу думку, в цьому випадку в ПН також повинен фігурувати код оренди 68.20. Адже платник не має права поставляти відповідний товар — зокрема, електроенергію

Який код ставити в ПН на відшкодування послуг залізниці?

Оскільки йдеться тільки про відшкодування таких послуг, а не про їх постачання, то присвоювати для компенсації код послуги, який вказала залізниця у виписаній вам ПН, не можна. У цьому випадку таке відшкодування потрібно кодувати за тим же кодом, що й основну послугу. Наприклад, підприємство уклало із замовником договір на переробку давальницької сировини (нафтопродуктів). Їх підвезення здійснюється залізницею за рахунок виконавця. У цьому випадку в номенклатурі ПН ви вкажіть «Відшкодування послуг залізниці». А як код послуги вкажіть той же код послуги, що і з переробки давальницької сировини (для переробника нафтопродуктів — 19.20)

Як кодувати водопостачання: як товар чи послугу?

ПКУ електричну і теплову енергію, пару, воду, повітря відносить до товарів ( п.п. 14.1.191). І умовні коді товарів, які опублікувала ДФСУ на своєму сайті (http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/288992.html), свідчать про те, що і податківці визнають їх товарами. Так, для води визначений умовний код 00405.

Але в тому ж листі ДФСУ від 23.12.2016 р. № 40753/7/99-99-15-03-01-17 податківці зазначали, що операції із централізованого водопостачання належать до категорії житлово-комунальних послуг, і радили дивитися в цьому випадку на умови договору. Так, якщо договором передбачено постачання послуг, зокрема водопостачання, то цю операцію слід розглядати як постачання послуг. Відразу відзначимо, що це все було сказано в контексті можливості показати податковий кредит на підставі рахунку на комунальні послуги. На наш погляд, цим підходом потрібно керуватися і при заповненні ПН.

Для послуг водопостачання в Класифікаторові ДК 016:2010, зокрема, передбачений код 36.00

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам