Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


Бухгалтер 911, травень, 2017/№22
Друкувати

Розраховуємо лікарняні сумісникові

Соломіна Марія, експерт з питань оплати праці, buhgalter911@mail.ua
Розрахунок лікарняних працівникові-сумісникові також має свої особливості. Але і це вам буде під силу, адже розібратися з усіма тонкощами допоможе наша стаття.
розрахунковий період, середньоденна зарплата, обмежувачі, листок непрацездатності

Мистецтво розрахунку. «Формульне»

Тут «рулює» Порядок № 1266*. У загальному випадку суму лікарняних (Л) знаходимо за формулою: Л = ДВ х К,

* Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

де ДВ — денна виплата; К — кількість календарних днів тимчасової непрацездатності.

У свою чергу, для того щоб розрахувати денну виплату, використовуємо формулу: ДВ = ЗПсер х С : 100,

де ЗПсер — розмір середньоденної заробітної плати; С — відсоток оплати листка непрацездатності, який установлюється залежно від страхового стажу.

Розрахунок суми посібника з вагітності і пологів (далі — декретні) (Д) можна представити таким чином: Д = ЗПсер х Кв,

де Кв — кількість календарних днів, що припадають на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Як бачите, усе в результаті зводиться до необхідності визначити суму середньоденної зарплати. Її знаходимо і для лікарняних, і для декретних за єдиною формулою: ЗПсер = ЗП : Крп,

де ЗП — нарахована в розрахунковому періоді сума заробітної плати; Крп — кількість календарних днів у розрахунковому періоді.

У результаті, для того щоб знайти середньоденну зарплату сумісника, необхідно визначити розрахунковий період за місцем роботи за сумісництвом. Вам у цьому допоможе інформація, наведена в табл. 1.

Таблиця 1. Правила визначення розрахункового періоду

Період роботи*

Розрахунковий період (норма Порядку № 1266)

Більше

12 календарних місяців

12 повних календарних місяців роботи (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю настання страхового випадку** ( п. 25 Порядку № 1266)

Менше

12 календарних місяців

Фактична кількість повністю відпрацьованих календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю настання страхового випадку ( п. 26 Порядку № 1266)

Менше одного календарного місяця

Фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку ( п. 27 Порядку № 1266)

* На цьому підприємстві за сумісництвом.

** Місяцем настання страхового випадку слід вважати місяць, на який згідно з лікарняним листом припадає початок тимчасової непрацездатності, у тому числі у зв’язку з вагітністю та пологами.

Місяці розрахункового періоду, повністю не відпрацьовані працівником з поважних причин (з 1-го до 1-го числа), виключаємо з розрахункового періоду. До поважних причин п. 3 Порядку № 1266 відносить (1) тимчасову непрацездатність, (2) відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, (3) відпустка для догляду за дитиною до 3 (6 — за медичним висновком) років, (4) відпустку без збереження зарплати, надану згідно із законом.

Запам’ятайте: замінювати виключені з розрахункового періоду місяці новими не потрібно!

Після того як розрахунковий період за місцем роботи за сумісництвом визначений, підраховуємо кількість календарних днів у ньому. При підрахунку дні, не відпрацьовані з поважних причин (див. вище), не враховуємо!

Далі нам належить розібратися з виплатами, які беруть участь у розрахунку лікарняних (декретних). Це нарахована в розрахунковому періоді за місцем роботи за сумісництвом зарплата в сумі, яка: по-перше, увійшла до бази нарахування ЄСВ (тобто на неї був нарахований ЄСВ); по-друге, разом із зарплатою, нарахованою за іншими місцями роботи (згідно з довідками про середню зарплату з основного місця роботи і з інших місць роботи за сумісництвом (при їх наявності)) працівника, у кожному місяці розрахункового періоду не перевищила максимальної величини бази нарахування ЄСВ** (далі — максимальна база ЄСВ).

** Розмір максимальної бази ЄСВ ви вже знаєте з попередньої статті.

Давайте зробимо це разом «крок за кроком» .

Крок 1. Визначаємо суми «сумісницької» зарплати, які були нараховані в розрахунковому періоді й увійшли до бази нарахування ЄСВ.

Крок 2. Розраховуємо за кожним місяцем розрахункового періоду, визначеного за місцем роботи за сумісництвом, загальну суму зарплати, нарахованої працівникові за всіма місцями роботи, з якої стягувався ЄСВ.

Для цього нам знадобиться інформація з довідок про середню зарплату, наданих працівником-сумісником.

Крок 3. За кожним місяцем розрахункового періоду порівнюємо загальну суму зарплати за місяць з максимальною базою ЄСВ. Якщо вона:

— не перевищує максимальної бази ЄСВ — розрахунок середньоденної зарплати здійснюємо виходячи з фактичної зарплати, нарахованої в розрахунковому періоді за місцем роботи за сумісництвом;

— перевищила максимальну базу ЄСВ — у розрахунку середньої зарплати братиме участь «сумісницька» зарплата в сумі, яка дорівнює позитивній різниці між максимальною базою ЄСВ і зарплатою, нарахованою за іншими місцями роботи (за основним місцем роботи й іншими місцями роботи за сумісництвом при їх наявності).

Але бувають випадки, коли при розрахунку лікарняних денна виплата (у випадку з декретними — фактична середньоденна зарплата) може бути замінена іншою величиною. Коли це може статися? Якщо будуть порушені обмеження.

Враховуємо обмеження

Їх можна умовно розділити на загальні і спеціальні.

Загальні обмеження. Застосовують при розрахунку допомоги працівникам, страховий стаж яких протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку складає 6 місяців і більше.

Озвучимо їх. Сума лікарняних (декретних) з розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної бази ЄСВ, що діяла в останньому місяці розрахункового періоду. Крім того, середньоденна зарплата не може перевищувати максимальної бази ЄСВ, що діяла в останньому місяці розрахункового періоду, з розрахунку на один календарний день.

Розібратися з тим, як дотриматися цих обмежень на практиці, вам допоможе наша знову-таки покрокова інструкція (див. табл. 2).

Таблиця 2. Загальні обмеження: покрокова інструкція

Лікарняні

Декретні

Крок 1. Розраховуємо фактичну середньоденну зарплату (формула вище)

Крок 2. Визначаємо обмежуючий показник. Для цього суму максимальної бази ЄСВ, що діяла в останньому місяці розрахункового періоду, ділимо на середньомісячну кількість календарних днів (30,44)

Крок 3. Проводимо порівняльні розрахунки. Розраховуємо суму лікарняних (декретних)

Якщо сума фактичної середньоденної зарплати:

— не перевищує обмежуючого показника, денну виплату розраховуємо виходячи з фактичної середньоденної зарплати з урахуванням стажу працівника;

— перевищує* обмежуючий показник — денну виплату розраховуємо виходячи з порушеного показника з урахуванням стажу працівника.

Далі визначаємо суму лікарняних

Якщо сума фактичної середньоденної зарплати:

— не перевищує обмежуючого показника, суму декретних розраховуємо виходячи з фактичної середньоденної зарплати;

— порушує обмежуючий показник (перевищує його) — декретні розраховуємо виходячи з порушеного показника

Крок 4**. Суми декретних, а також суми лікарняних, нарахованих за період хвороби, що тривала повний календарний місяць і більше, розподіляємо за місяцями, за якими вони нараховані

Крок 5**. Лікарняні (декретні), нараховані за повні календарні місяці тимчасової непрацездатності (відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами), порівнюємо з максимальною базою ЄСВ, що діяла в останньому місяці розрахункового періоду.

Якщо лікарняні (декретні) в повних місяцях:

— перевищать розмір максимальної бази, що діяв в останньому місяці розрахункового періоду, «обрізуємо» їх суму до рівня максимальної бази. Далі обчислюємо і нараховуємо суму лікарняних (декретних) з урахуванням «обрізаних» сум;

— не перевищать максимальну базу, нараховуємо лікарняні (декретні) в сумі, визначеній у кроці 3

* Така ситуація може мати місце, наприклад, у разі, коли робітниця в розрахунковому періоді за основним місцем роботи знаходилася у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 (6) років, але при цьому працювала за сумісництвом.

** Кроки 4 і 5 — для тих роботодавців, які розраховують лікарняні за період непрацездатності, що тривав один повний календарний місяць чи більше, або декретні.

Спеціальні обмеження. Вони передбачені для застрахованих осіб, страховий стаж яких протягом останніх 12 місяців складає менше 6 місяців.

Щодо декретних. Сума допомоги по вагітності та пологах з розрахунку на місяць не має бути вищою за двократний розмір мінзарплати, установленої законом у місяці настання страхового випадку.

Щодо лікарняних. Сума лікарняних з розрахунку на місяць не може бути вищою за розмір мінімальної зарплати, установленої законом у місяці настання страхового випадку. Як це працює, див. табл. 3.

Таблиця 3. Спеціальні обмеження: покрокова інструкція

Лікарняні

Декретні

Крок 1. Розраховуємо фактичну середньоденну зарплату (формула вище)

Крок 2. Розраховуємо денну виплату з урахуванням страхового стажу працівника

Х

Крок 3. Визначаємо обмежуючий показник. Для цього:

— мінімальну зарплату, що діяла в місяці настання страхового випадку, ділимо на 30,44

— мінімальну зарплату, що діяла в місяці настання страхового випадку, множимо на 2 і ділимо на 30,44

Крок 4. Проводимо порівняльні розрахунки. Розраховуємо суму лікарняних (декретних)

Якщо сума денної виплати не перевищує обмежуючого показника, лікарняні розраховуємо виходячи з денної виплати. У зворотній ситуації — виходячи з величини обмежуючого показника

Якщо сума середньоденної зарплати не перевищує обмежуючого показника, декретні розраховуємо виходячи з розміру середньоденної зарплати. У зворотній ситуації — виходячи з величини обмежуючого показника

Крок 5*. Суми лікарняних, нарахованих за період хвороби, що тривала повний календарний місяць і більше (суми декретних), розподіляємо за місяцями, за які вони нараховані

Крок 6*. Лікарняні, нараховані за повні календарні місяці тимчасової непрацездатності, порівнюємо з мінзарплатою, що діяла в місяці настання страхового випадку. Якщо сума лікарняних виявиться вищою, «обрізуємо» її до рівня «мінімалки» і визначаємо суму лікарняних з урахуванням «обрізаних» сум

Крок 6. Декретні, нараховані за повні календарні місяці відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, порівнюємо з подвійним розміром мінзарплати, що діяла в місяці настання страхового випадку. Якщо сума лікарняних виявиться вищою, «обрізуємо» її до рівня подвійної «мінімалки» й обчислюємо суму декретних з урахуванням «обрізаних» сум

* Кроки 5 і 6 — для тих роботодавців, які розраховують лікарняні за період непрацездатності, що тривав один повний календарний місяць чи більше, або декретні.

Важливо! При нарахуванні допомоги по вагітності та пологах за місцем роботи за сумісництвом вимогу про виплату декретних з розрахунку на місяць не нижче мінзарплати не виконуємо. На цьому наполягає Мінсоцполітики в листі від 13.10.2016 р. № 334/18/99-16 (ср. 025069200). Чому ? Відомство вважає достатнім, якщо вимога «декретні не нижче «мінімалки» буде дотримана роботодавцем за основним місцем роботи працівниці.

Візьміть до відома. Фахівці Фонду соцстраху в листі від 17.01.2017 р. № 5.2-28-65 рекомендують внести запис про розрахунок лікарняних (декретних) за сумісництвом на зворотну сторону копії листка непрацездатності. Проте це можливо зробити тільки в разі, якщо там є для цього місце і розділ «НАЛЕЖИТЬ ДО ВИПЛАТИ» не заповнений. Якщо вписувати нікуди, вважаємо припустимим діяти як і у випадку із заповненням розділу «ДОВІДКА ПРО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ» (див. лист ФТВП від 20.07.2016 р. № 2.4-46-1257).

Тобто просто додати до копії лікарняного листа і довідки про середню зарплату з основного місця роботи зроблений на окремому листі розрахунок середньої зарплати та суми лікарняних (декретних) за сумісництвом за відповідний розрахунковий період, засвідчений підписами керівника, головбуха і печаткою підприємства.

Числовий приклад

Працівник був прийнятий на підприємство (основне місце роботи) з 4 січня 2017 року, а з 20 лютого з ним також був укладений трудовий договір на умовах внутрішнього сумісництва.

З 3 по 12 травня 2017 року включно (10 к. дн.) цей працівник хворів. Загальний страховий стаж працівника — 10 років 2 місяці. Страховий стаж за останні 12 місяців, що передують хворобі, — 5 місяців.

Розрахунковий період за основним місцем роботи — лютий — квітень 2017 року, за місцем роботи за внутрішнім сумісництвом — березень — квітень 2017 року. Відомості про нараховану працівникові зарплату за основним місцем роботи і за місцем роботи за сумісництвом наведемо в таблиці нижче.

Місяць

К. дн.

Зарплата, грн.

основне місце роботи

(фактична)

сумісництво

(фактичне)

загальна

сумісництво

(що враховується)

Лютий

28

6000,00

6000,00

Березень

31

10000,00

3000,00

13000,00

3000,00

Квітень

30

6000,00

3000,00

9000,00

3000,00

Разом

89

22000,00

6000,00

28000,00

6000,00

Визначимо суму лікарняних за основним місцем роботи. Зарплата в кожному місяці розрахункового періоду не перевищила максимальної бази ЄСВ (40000,00 грн.), тому вона в повному обсязі бере участь у розрахунку лікарняних. З урахуванням даних таблиці сума середньоденної зарплати дорівнює: 22000,00 : 89 = 247,19 (грн.).

Загальний страховий стаж працівника — більше 8 років. Отже, денна виплата дорівнюватиме середньоденній зарплаті — 247,19 грн.

Визначимо розмір обмежуючого показника: 3200,00 : 30,44 = 105,12 (грн.). Денна виплата вища обмежуючого показника. Отже, розрахунок лікарняних здійснюємо, виходячи з величини обмежуючого показника. Сума «основних» лікарняних дорівнює: 105,12 х 10 = 1051,20 (грн.).

Визначимо суму лікарняних за місцем роботи за сумісництвом. Розрахунковий період, визначений за місцем роботи за сумісництвом, — березень — квітень 2017 року. Кількість календарних днів у розрахунковому періоді — 61 (31 к. дн. у березні і 30 к. дн. у квітні).

Сума середньоденної зарплати дорівнює: 6000,00 : 61 = 98,36 (грн.). Денна виплата також складатиме 98,36 грн. Вона нижча розрахованої вище величини обмежуючого показника (105,12 грн.), тому розрахунок лікарняних здійснюємо виходячи з денної виплати. Сума «сумісницьких» лікарняних дорівнює: 98,36 х 10 = 983,60 (грн.).

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Об’єднаний звіт: правильна нумерація...
75832 186
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам