Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


Бухгалтер 911, жовтень, 2017/№41
Друкувати

Використання праці іноземців: зустрічаємо новий Закон

Шевчук Михайло, податковий експерт, m.shevchuk@buhgalter911.com
27.09.2017 р. набув чинності Закон № 20581, що регулює в тому числі використання праці іноземців вітчизняними роботодавцями. Саме на цьому його аспекті і зосередимо увагу в цій статті, адже є «кричущі» зміни.
іноземні співробітники

1 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій» від 23.05.2017 р. № 2058-VIII.

Головні зміни зосереджені в новій редакції Закону № 50672. Що ж вони в собі приховують?

2 Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.

Ціна питання

Перше, що впадає в око, — це встановлення на законодавчому рівні розмірів мінімальних заробітних плат для іноземних співробітників. Для вашої зручності наведемо їх у таблиці:

Мінімальні заробітні плати іноземних співробітників

Категорія працівників

Мінімальна зарплата, мінзарплат

Якою нормою Закону № 5067 установлена

Розмір у грн.

2017 рік

Іноземні високооплачувані професіонали

50

П. 81 ч. 1 ст. 1

160000

Власне, іноземні високооплачувані професіонали — це за визначенням іноземці або особи без громадянства, заробітна плата яких складає не менше 50 мінзарплат.

Іноземні наймані працівники в громадських об’єднаннях, благодійних організаціях і навчальних закладах, визначених у ст. 34 (дошкільні навчальні заклади), 36 (середні навчальні заклади), 37 (навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації), 39 (позашкільні навчальні заклади), 41 (професійно-технічні навчальні заклади), 43 (вищі навчальні заклади), 48 (заклади післядипломної освіти) Закону № 10603

5

П. 1 ч. 3 ст. 421

16000

Іноземний найманий працівник — це іноземець або особа без громадянства, що працює за трудовим договором в українського роботодавця відповідно до законодавства України (п. 83 ч. 1 ст. 1 Закону № 5067).

Інші категорії іноземних найманих працівників, крім таких особливих категорій іноземців або осіб без громадянства

10

П. 1 ч. 3 ст. 421

32000

Випускники університетів, що входять у першу сотню у світових рейтингах університетів

Без обмежень

Ч. 4 ст. 421

Перелік таких університетів має бути затверджений КМУ. Причому згідно з п. 2 підрозд. ІІ Закону № 2058 протягом трьох місяців після публікації Закону (тобто не пізніше за 27.09.2017 р.).

Іноземні працівники творчих професій

Без обмежень

Ч. 4 ст. 421

Іноземні працівники творчої професії — це іноземці й особи без громадянства, що обіймають посади, які передбачають створення об’єктів авторського права та/або суміжних прав як основний трудовий обов’язок (п. 84 ч. 1 ст. 1 Закону № 5067).

Іноземні ІТ-професіонали

Без обмежень

Ч. 4 ст. 421

Іноземні ІТ-професіонали — це іноземці або особи без громадянства, що обіймають посади, які пов’язані з розробкою і впровадженням результатів комп’ютерного програмування (операційної системи, комп’ютерних програм і їх компонентів, веб-сайтів, онлайн-сервісів) і криптографічних засобів захисту інформації в юросіб, що здійснюють діяльність у сфері комп’ютерного програмування як основний вид економічної діяльності за ДК 009:20104 (п. 82 ч. 1 ст. 1 Закону № 5067).

Засновники та/або учасники, та/або бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні

Без обмежень

Ч. 4 ст. 421

3 Закон України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII.

4 Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457.

Може виникнути запитання: з якого часу почнуть діяти подібні норми? З дати набрання чинності Законом № 2058?

Якщо іноземний працівник працює у вас на умовах неповного робочого дня/тижня, то ви, виходить, зможете цілком легально платити йому менше вказаних сум.

Саме так. Але дивіться, в чому нюанс. Розміри мінімальних зарплат, які доведеться платити іноземцям, наведені в ч. 3 ст. 421 Закону № 5067 (ср. 025069200). Причому в ній прямо прописано, що роботодавець зможе отримати дозвіл на працевлаштування лише в разі виплати зарплати в розмірі не менше за вказаний. Тобто діючих трудових договорів (угод) указані норми не зачіпають. А ось при отриманні нового дозволу (або продовження строку дії діючого) роботодавець буде зобов’язаний забезпечити іноземному працівникові виплату зарплати вже з урахуванням нової «мінімалки» . Але одними лише зарплатами витрати на іноземних співробітників не обмежуються.

Дозволи: вартість, порядок отримання

Як і раніше, не можна обійтися без отримання дозволу на працевлаштування (з урахуванням «старих» винятків). При цьому зник універсальний максимальний строк його дії тривалістю 1 рік.

Раніше було передбачено, що більше року могли діяти лише дозволи, видані на виконання міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана ВРУ.

Залежно від строку дії дозволу відрізняється і його вартість. Плата за оформлення (чи продовження на той же строк) дозволу тепер складає:

Розмір плати за видачу дозволу на працевлаштування (ст. 424 Закону № 5067)

Строк дії дозволу

Розмір плати,

ПМПО*

Розмір плати, грн.

2017 рік

Від 1 до 3 років

6

9600

Від 6 місяців до 1 року

(включно)

4

6400

До 6 місяців

2

3200

* Плата встановлюється в прив’язці до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, в якому роботодавець надав документи.

Плату вносять протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про видачу або продовження дії дозволу.

Окрім іноземних найманих працівників, перелічених у таблиці на початку статті, обзавестися дозволом доведеться на:

— внутрішньокорпоративних цесіонаріїв;

Це іноземці й особи без громадянства, визнані такими згідно з графіком специфічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі (ст. II Генеральної угоди про торгівлю послугами).

— іноземців і осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, що потребує додаткового захисту.

Дозвіл на застосування праці останніх видають і подовжують безкоштовно.

Перелік документів для отримання дозволу на застосування праці іноземців і осіб без громадянства і продовження його дії наведений у ст. 422 Закону № 5067.

Строк дії дозволу на застосування праці іноземців і осіб без громадянства визначений ст. 423 Закону № 5067.

Що важливо: за наявності підстав дія дозволу може подовжуватися необмежену кількість разів (ч. 2 ст. 423 Закону).

При настанні обставин, визначених у ст. 425 Закону № 5067, роботодавець зобов’язаний звернутися в уповноважений орган для внесення змін до дозволу на працевлаштування.

На виконання вказаних вище вимог Мінсоцполітики розробило проект5, яким пропонує затвердити форми: (1) заяви про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців і осіб без громадянства; (2) заяви про продовження дозволу на застосування праці іноземців і осіб без громадянства; (3) заяви про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців і осіб без громадянства. Але поки що вони лише на проектній стадії.

5 Проект постанови КМУ «Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців і осіб без громадянства, продовження дії дозволу на застосування праці іноземців і осіб без громадянства, внесення змін до дозволів на застосування праці іноземців і осіб без громадянства».

Для прийняттння рішення уповноваженому органу відведено: (1) 7 роб. дн. — для рішення про видачу дозволу; (2) 3 роб. дн. — для рішення про продовження дії дозволу або про внесення змін до нього.

Зустрічаємо відряджених!

А якщо іноземець приїде до вас у відрядження6 і при цьому виконуватиме роботи/послуги на користь вашого підприємства? І в такому разі також доведеться витратитися на отримання дозволу на працевлаштування.

6 Іноземні працівники, що відряджаються, — це іноземці й особи без громадянства, направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів), укладених між українським і іноземним суб’єктами господарювання.

Для його отримання потрібно подати копію договору (зовнішньоекономічного контракту), причому в ньому має бути передбачене використання праці іноземців для виконання певних робіт або надання послуг.

Дозвіл у такому разі оформляють на строк дії договору, але не більше 3 років (згідно з п. 2 ч. 1 ст. 423 Закону № 5067).

Сумісництво vs іноземці

Іноземні співробітники також можуть працювати за сумісництвом7. Які особливості передбачені при цьому?

7 Про особливості праці вітчизняних сумісників ви могли прочитати в журналі «Бухгалтер 911», 2017, № 15, 16, 20, 22.

У загальному випадку при роботі іноземців і осіб без громадянства на різних посадах в одного або декількох (двох і більше) роботодавців дозвіл на застосування праці іноземців і осіб без громадянства доведеться отримувати на кожній посаді.

Але для іноземних високооплачуваних професіоналів передбачені деякі поблажки. Вони можуть працювати на посадах за сумісництвом без дозволу. Головне, щоб строк дії трудового договору на посаді за сумісництвом не перевищував строк дії дозволу за основним місцем роботи.

Виходить, усі витрати на отримання дозволу лягають на основного роботодавця.

Іноземний найманий працівник (не обов’язково високооплачуваний професіонал) може поєднувати роботу на посаді, визначеній дозволом, з роботою на посаді тимчасово відсутнього працівника, але лише за умови, що поєднання триває не більше 60 к. дн. протягом календарного року.

Штрафи

Адмінштраф тепер може світити й фізособам-підприємцям, що використовують найману працю. Саме на це спрямовані зміни ст. 204 КУпАП. Причому склад правопорушення не змінився. Караним проступком, як і раніше, є порушення встановленого порядку працевлаштування іноземців і осіб без громадянства.

Крім того, так само карається порушення порядку прийому на навчання означених осіб, надання їм житла, а також інші порушення, якщо вони будь-яким чином сприяють іноземцям і особам без громадянства в разі ухилення від виїзду з України після закінчення строку перебування або направлені на їх незаконну реєстрацію, оформлення документів на проживання.

«Важать» подібні порушення від 100 до 200 нмдг, тобто від 1700 до 3400 грн.
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Об’єднаний звіт: правильна нумерація...
70821 180
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам