Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Підпишіться!


Бухгалтер 911, жовтень, 2017/№42
Друкувати

Як «по-новому» визначається ∑Перевищ

Сумцова Ольга, податковий експерт, o.sumcova@buhgalter911.com
У минулому номері ми обговорювали проблему виниклого показника override (∑Перевищ) у платників податків*. Тепер стало відомо, як все-таки по-новому має бути налагоджений розрахунок показника ∑Перевищ. Так, у листі ДФСУ від 19.09.2017 р. № 1365/99-99-15-03-01-18 наведена заявка на доопрацювання програмного забезпечення в частині формування показника ∑Перевищ. Пропонуємо проаналізувати новий алгоритм розрахунку цього показника.
формула СЕА ПДВ, ліміт реєстрації

* Стаття «Загадковий override, або Хто вкрав ліміт реєстрації в СЕА ПДВ?» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 41).

Спершу нагадаємо, з чим узагалі пов’язано переналаштування розрахунку показника ∑Перевищ. Усе просто. Податківці нарешті взялися за реалізацію норми з п. 2001.9 ПКУ, що дозволяє реєструвати податкові накладні за рахунок ∑Перевищ. Нагадаємо, згідно із цією нормою можливість реєструвати податкові накладні за рахунок ∑Перевищ є в тих платників, у яких через появу цього показника недостатньо регліміту. При цьому повинні дотримуватися такі умови:

1. За рахунок показника ∑Перевищ можна зареєструвати податкову накладну, що належить тільки до того звітного періоду, за який виник ∑Перевищ.

Інакше кажучи, якщо показник ∑Перевищ виник за вересень, то і зареєструвати за його рахунок можна тільки вересневу податкову накладну.

2. Сума податку в реєстрованій податковій накладній повинна вписуватися у «свій» ліміт: ∑Перевищ - ∑ПЗ за деклараціями за періоди з 1 липня 2015 року + ∑ПопРах.

Зазначимо, що поки ще можливість реєстрації податкових накладних за рахунок ∑Перевищ перебуває в підвішеному стані. І на практиці це повноцінно не працює! Але розрахунок самого показника ∑Перевищ ведеться вже по-новому.

Основна суть ∑Перевищ не міняється — з’являється цей показник у тому випадку, коли зобов’язань за декларацією більше, ніж сума податкових зобов’язань за даними зареєстрованих платником податкових накладних / розрахунків коригування.

Нововведення зводяться до того, що тепер розрахунок ∑Перевищ здійснюється в розрізі кожного звітного періоду.

Раніше цей показник розраховувався наростаючим підсумком так: ∑Перевищ = ПЗ за деклараціями (за звітні періоди, починаючи з липня 2015 року) з урахуванням УР до цих звітних періодів - ∑НаклВид.

Тепер він розраховується дещо по-іншому. По-перше, ∑Перевищ буде визначатися підсумовуванням ∑Перевищ за кожен звітний період (при цьому точка відліку та ж — починаючи зі звітних періодів з 1 липня 2015 року). По-друге, ∑Перевищ за кожен звітний період визначатиметься за такою формулою: ∑Перевищза звітний період = ∑ПЗза звітний період - ∑ЄРПНза звітний період.

Інакше кажучи, порівнюються податкові зобов’язання, задекларовані за відповідний період, скажімо, за липень, з даними зареєстрованих платником липневих (з датою складання в липні) податкових накладних. І так за всіма звітними періодами починаючи з липня 2015 року. А потім виводиться загальний показник ∑Перевищ.

При підрахунку ∑ПЗза звітний період братимуться дані ряд. 1.1, 1.2, 4.1, 4.2, 6 і 7 декларації за відповідний звітний період.

Для старих декларацій порівнюватимуться аналогічні рядки старих декларацій з урахуванням поданих до цього звітного періоду уточнюючих розрахунків.

Показник ∑ЄРПНза звітний період — це сума ПДВ, що міститься в складених платником податкових накладних / розрахунках коригування, які зареєстровані у Єдиному реєстрі, за звітний період.

Приклад. За вересневими постачаннями дві податкові накладні «затрималися» з реєстрацією. Одна — із сумою ПДВ «15000 грн.»., друга — «5000 грн.». Вони відображені у вересневій декларації як належить. У жовтні платник із запізненням зареєстрував одну з них — із сумою ПДВ «15000 грн.».

У декларації за жовтень теж відображена незареєстрована податкова накладна із сумою ПДВ «10000 грн.» (на жовтневе постачання).

Дата

Подія

∑ПЗ за декларацією

∑ПЗ з ЄРПН за відповідний період

∑Накл Вид

∑Перевищ

∑Накл

18.10.2017

50000

19.10.2017

Подано декларацію за вересень

100000

80000

20000

(09.2017)

30000

30.10.2017

Зареєстровано відображену у вересневій декларації ПН із сумою ПДВ 15000

15000

5000

(09.2017)

30000

17.11.2017

Подано декларацію за жовтень

80000

70000

15000

(09.2017 — 5000; 10.2017 — 10000)

20000

Несвоєчасний «зменшуючий» розрахунок коригування. Тут є позитивний момент. Такий «несвоєчасний» розрахунок коригування враховуватиметься в показнику ∑ЄРПНза звітний період того звітного періоду, на який припадає дата його реєстрації.

Приклад. Розрахунок коригування на повернення товару на суму ПДВ («-20000» грн.), складений 1 липня 2017 року, зареєстрований у Єдиному реєстрі із запізненням — 10 серпня 2017 року (але до того, як подана декларація за липень).

На дату подання декларації за липень у постачальника коригування податкових зобов’язань ще не відображається (оскільки за несвоєчасним розрахунком коригування таке право з’явиться тільки в період його реєстрації).

Період

Дані декларації

Дані ЄРПН

Липень

100000

80000 (з урахуванням зареєстрованого «зменшуючого» РК)

Серпень

70000 (відображено «зменшуючий» РК)

90000

Як було раніше? На дату подання декларації за липень у платника спрацьовував ∑Перевищ (20000). І тільки при поданні декларації за наступний період він вирівнювався.

Як зараз? Несвоєчасний «зменшуючий» розрахунок коригування враховуватиметься при підрахунку показника ∑ЄРПН за період, у якому припадає дата його реєстрації. Інакше кажучи, за даними нашого прикладу несвоєчасний «зменшуючий» розрахунок коригування не враховуватиметься при підрахунку ∑ЄРПН за липень, а буде врахований у ∑ЄРПН за серпень.

Тобто в цьому випадку показник ∑Перевищ за липень узагалі не виникне.

Заблоковані ПН і показникПеревищ. Тут є теж позитивний момент. Заблоковані на момент подання декларації — ті, за якими є позитивне рішення, але для реєстрації немає реєстраційного ліміту (перебувають у статусі «Очікується реєстрація»), автоматично враховуватимуться при підрахунку показника ∑ЄРПН за відповідний звітний період. Тобто у Єдиному реєстрі їх ще не буде, але для розрахунку показника ∑Перевищ за відповідний період вважатиметься, що вони там є.

Приклад. Платник склав 20 вересня податкову накладну із сумою ПДВ 2000 грн., показав її в декларації за вересень. Проте реєстрацію цієї податкової накладної призупинили. На дату подання вересневої декларації податківці прийняли за нею позитивне рішення, проте у підприємства не вистачило ліміту для її реєстрації. Припустимо, що ∑ПЗ за вересень склала 10000. А фактично у Єдиному реєстрі зареєстровано «вихідних» податкових накладних тільки на 8000.

Як було раніше? На дату подання декларації за вересень спрацював би показник ∑Перевищ (2000). І «зник» би він тільки після реєстрації заблокованої податкової накладної.

Як зараз? Податкова накладна зі статусом «Очікується реєстрація» враховуватиметься відразу при підрахунку показника ∑ЄРПН за вересень. Інакше кажучи: ∑ПЗ за декою за вересень — «10000»; ∑ЄРПН за вересень — 10000. Тобто ∑Перевищ не буде.

У подальшому при реєстрації розблокованої податкової накладної збільшуватиметься показник ∑НаклВид і зменшуватися ліміт реєстрації (∑Накл).

Зменшуючі розрахунки коригування до «лівих» податкових накладних. На практиці нерідко трапляється ситуація, коли платники реєструють податкові накладні помилково. Виправляють їх шляхом складання зменшуючого «анулюючого» розрахунку коригування. При цьому ні «помилкову» податкову накладну, ні розрахунок коригування не показують у декларації.

Так ось, нові правила розрахунку ∑Перевищ (за кожним окремим періодом) можуть викривляти ліміт реєстрації, якщо такий «анулюючий» розрахунок коригування:

(1) датують не тим періодом, у якому складена «помилкова» податкова накладна. У цьому випадку зареєстрований розрахунок коригування вже відноситиметься до показника ∑ЄРПН того періоду, на який припадає дата його складання. У результаті за даними цього періоду в декларації виявиться податкових зобов’язань більше, ніж за даними Єдиного реєстру. У результаті виникне ∑Перевищ;

(2) реєструють із запізненням у наступному періоді. Такий розрахунок коригування враховуватиметься для ∑ЄРПН того періоду, у якому він зареєстрований. Водночас у показнику ∑ПЗ цього періоду не буде.

Очевидно, у тому числі і з цієї причини в деяких платників безпідставно був зрізаний ліміт реєстрації і з’явився показник override.
фото автора У фокусі
Дмитро Костюк Звіт з ЄСВ ФОП – 2020: приклад заповнення...
218137 242
Курси валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд