Отключить рекламу

Підпишіться!


Бухгалтер 911, жовтень, 2017/№43
Друкувати

Гарантійний ремонт «чужими руками»: облік у виконавця і замовника

Свіріденко Алла, податковий експерт, buhgalter911@mail.ua
Нерідко виробники (продавці) перекладають свої обов’язки з проведення гарантійного ремонту на сторонні організації — сервісні центри. У такому разі ремонт товарів, що вийшли з ладу, — турбота сервісного центру, а продавець (виробник) компенсує виконавцеві всі ремонтні витрати. Про подробиці обліку таких операцій детальніше розповімо в цій статті.
гарантійний ремонт, сервісні центри, компенсація витрат, податок на прибуток, ПДВ

Бухгалтерський облік

Облік у виконавця. Таку операцію в облікових цілях розглядають як виконання сервісним центром ремонтних робіт з подальшою оплатою виробником (продавцем) їх вартості. Звідси й особливості обліку:

— усі витрати, пов’язані з проведенням гарантійного ремонту, формують собівартість виконаних робіт (Дт 23Кт 20, 22, 25, 63, 65, 66, 68);

— на дату підписання акта виконаних робіт відображають доходи від реалізації робіт і послуг кореспонденцією: Дт 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» — Кт 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» і одночасно

витрати, що включаються в собівартість виконаних робіт (Дт 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» — Кт 23).

Іноді договором між продавцем (виробником) і сервісним центром може бути передбачений обов’язок виробника (продавця) надавати власні запасні частини для проведення гарантійного ремонту. У такому разі право власності на такі запчастини до сервісного центру не переходить, а вартість деталей обліковують на забалансовому субрахунку 022 «Матеріали, прийняті для переробки».

Облік у виробника (продавця). А ось в обліку у виробників (продавців) усе майже так само, як і при самостійному виконанні гарантійних ремонтів. Продавці (виробники) в основній своїй масі (окрім єдиноподатників групи 3 і мікропідприємств) резервують свої гарантійні зобов’язання шляхом створення гарантійного резерву. Тому витрати на оплату вартості ремонтних робіт, виконаних сервісним центром, а також інші гарантійні витрати вони списують через використання гарантійного резерву.

Те ж стосується і запчастин, переданих виконавцеві і використаних при виконанні ремонтних робіт.

Якщо ж підприємство згідно з П(С)БО 25 має право не створювати резерв, тоді вартість послуг сервісного центру списують до складу витрат на збут (Дт 93).

Компенсація понесених витрат. Можлива й інша ситуація, коли продавець оплачує вартість ремонту, а виробник потім відшкодовує понесені витрати (п. 12 ст. 8 Закону про захист прав споживачів*). У такому разі понесені витрати продавець спише такою проводкою: Дт 93(23) — Кт 631 (за наявності зареєстрованої податкової накладної сервісного центру відображає право на податковий кредит: Дт 641 — Кт 631), а компенсацію, що нараховується, від виробника — проводкою: Дт 631 — Кт 719(703) (суму податкових зобов’язань — проводкою: Дт 719(703) — Кт 641).

* Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.91 р. № 1023-XII.

При цьому гарантійного резерву продавець не створює.

Приклад. Для проведення гарантійного ремонту телевізорів підприємство-продавець уклало договір із сервісним центром, який за умовами договору усуває несправності товару за рахунок продавця. У вересні 2017 року (у межах гарантійного строку) покупець телевізора звернувся з вимогою гарантійного ремонту телевізора.

Витрати, понесені сервісним центром при проведенні ремонту телевізора, склали (умовно):

запасні частини — 564 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 94 грн.);

заробітна плата працівників, що здійснюють ремонт, — 600 грн.;

нарахування на заробітну плату — 108 грн.;

транспортні витрати сторонньої організації — 240 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 40 грн.).

Після закінчення ремонту сервісний центр виставив торговому підприємству рахунок для оплати ремонтних робіт у сумі 2004 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 334 грн.).

Підприємство-продавець щомісячно здійснює відрахування на забезпечення гарантійних зобов’язань. Залишок забезпечення на 01.09.2017 р. склав 5000 грн. Сума відрахувань за вересень — 890 грн.

В обліку продавця і сервісного центру такі операції відображають так:

Облік гарантійних ремонтних витрат за рахунок продавця

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

Дт

Кт

1

2

3

4

5

Облік у сервісного центру

1

Придбано запасні частини для ремонту

207

631

470

2

Відображено податковий кредит з ПДВ на підставі податкової накладної

644/1

631

94

641/ПДВ

644/1

94

3

Перераховано грошові кошти в оплату запчастин

631

311

564

4

Понесено витрати на гарантійний ремонт:

— витрачено запчастини

23

207

470

— нараховано заробітну плату

23

661

600

— нараховано ЄСВ

23

651

108

— відображено транспортні витрати

23

685

200

5

Відображено податковий кредит з ПДВ на підставі податкової накладної

644/1

685

40

641/ПДВ

644/1

40

6

Сплачено грошові кошти транспортній організації

685

311

240

7

Підписано акт виконаних робіт

361

703

2004

8

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

703

641/ПДВ

334

9

Списано собівартість виконаних робіт

903

23

1378

10

Отримано від замовника плату за виконання ремонтних робіт

311

361

2004

Облік у підприємства-продавця

1

Сформовано забезпечення на виконання гарантійних зобов’язань

93

473

890

2

Підписано акт виконаних робіт із сервісним центром

473

631

1670

3

Відображено податковий кредит з ПДВ на підставі податкової накладної

644/1

631

334

641/ПДВ

644/1

334

4

Оплачено послуги з гарантійного ремонту

631

311

2004

Податок на прибуток

Облік у сервісного центру. Тут усе донезмоги просто. Для сервісного центру проведення гарантійного ремонту — не що інше, як операція продажу власних робіт (послуг). Доходи і витрати від неї відображаються в загальному порядку. При цьому жодні коригування ні малодохідним, ні високодохідним підприємствам проводити не доведеться.

Облік у виробника (продавця). Що стосується виробника (продавця), то, як ми вже зазначили, вони компенсують виконавцям витрати на ремонт за рахунок ремонтного резерву (звичайно, якщо такий резерв створювався). Тому:

— малодохідники — вартість ремонтних робіт включають до складу бухгалтерських витрат на збут і таким чином зменшують фінрезультат для цілей оподаткування;

Якщо ж малодохідник резервує гарантійні витрати за власною ініціативою, тоді об’єкт оподаткування зменшується в періоді нарахування резерву (списання собівартості продукції).

— високодохідники — визначають об’єкт оподаткування з урахуванням коригувань з п. 139.1 ПКУ. У результаті ремонтні витрати (у нашому випадку — витрати на оплату ремонтних робіт) зменшують об’єкт оподаткування на прибуток у періоді їх фактичного здійснення, а не в періоді нарахування резерву.

Компенсація понесених витрат. Якщо говорити про ситуацію, коли виробник компенсує продавцеві витрати, понесені на ремонт, то оскільки продавець гарантійного резерву не створює, то і жодних різниць у нього не буде.

ПДВ

Облік у сервісного центру. Для сервісного центру виконання ремонтних робіт за договором з виробником (продавцем) є об’єктом обкладення ПДВ. При цьому базу оподаткування визначають за правилами п. 188.1 ПКУ (ср. 025069200). На суму своїх ПДВ-зобов’язань сервісний центр складає податкову накладну і реєструє у Єдиному реєстрі податкових накладних (див. ІПК від 25.07.2017 р. № 1350/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

Облік у виробника (продавця). Зі свого боку продавець (виробник), що уклав договір із сервісним центром на виконання ремонтних робіт, має повне право на податковий кредит з ПДВ.

Головна умова — наявність правильно оформленої і зареєстрованої у Єдиному реєстрі податкової накладної.

Компенсація понесених витрат. При компенсації витрат на ремонт основне запитання — чи повинен продавець, який отримує таку компенсацію, нараховувати ПДВ? Навряд чи податківці краятимуть себе думкою, є така компенсація постачанням товару/послуг чи ні. Напевно вони розцінять її як постачання з нарахуванням ПДВ. Сперечатися із цією позицією складно. Інша річ, що коли продавець нараховує податкові зобов’язання, то виробник має повне право на податковий кредит.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться