Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, вересень, 2017/№37
Друкувати

Продаж інвестнерухомості: чи будуть різниці

Вишневський Михайло, податковий експерт, buhgalter911@mail.ua
Ситуація. Підприємство продає об’єкт інвестиційної нерухомості, який обліковувався за справедливою вартістю. Чи виникають різниці із цієї операції? Ми — високодохідники. Як узагалі повинні відображатися операції з продажу такого об’єкта в бухобліку?
податок на прибуток, різниці, бухоблік, інвестнерухомість

Якщо ви використовуєте метод оцінки об’єкта інвестнерухомості за справедливою вартістю, то амортизація на цей об’єкт не нараховується. Просто на кожну дату балансу вартість об’єкта коригується через зміну його справедливої вартості (п. 25 П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість»).

Саму зміну вартості об’єкта інвестнерухомості на дату балансу відображають (залежно від збільшення або зменшення справедливої вартості) у складі або інших операційних доходів (субрахунок 710), або інших витрат операційної діяльності (субрахунок 940). Потім відображена сума списується на субрахунок 791, тобто безпосередньо впливає на бухгалтерський фінансовий результат, тобто і на об’єкт оподаткування.

Оскільки у бухобліку об’єкт не амортизується, то не амортизується він і в податковому обліку. А отже, амортизаційні різниці (зі ст. 138 ПКУ) не розраховуються.

Що стосується продажу цього об’єкта, то у бухобліку він спочатку переводиться до складу запасів на субрахунок 286. Виняток становить випадок, коли реалізація інвестнерухомості здійснюється без попередньої підготовки.

Тоді переведення до складу запасів не здійснюється (п. 25 П(С)БО 32).

Стосовно ж податкового обліку зазначимо, що пп. 138.1 і 138.2 ПКУ встановлені так звані «продажні» різниці за основними засобами — при продажі фінрезультат збільшується на залишкову вартість, визначену за правилами бухобліку, і зменшується на залишкову вартість згідно з нормами ПКУ.

Але чи застосовується ця різниця до нашої інвестнерухомості? Ми вважаємо, що ні.

По-перше, не зовсім зрозуміло, що таке «залишкова вартість згідно з ПКУ» інвестнерухомості, що обліковується за справедливою вартістю. Адже такий об’єкт за ПКУ не амортизується.

Якщо ж визначати її як балансову вартість на 01.01.2015 р., то вважаємо, що формально й ідеологічно це неправильно. Так, згідно з п. 11 розд. 4 Перехідних положень ПКУ балансова вартість на 01.01.2015 р. дорівнює балансовій вартості на 31.12.2014 р. Але ця норма передбачена для цілей амортизації згідно з п. 138.3 ПКУ. А в нас і амортизації немає, і взагалі зовсім інша операція.

Крім того, сучасна вартість може принципово відрізнятися від тієї, яка була на 31.12.2014 р.

По-друге, у ПКУ йдеться про залишкову вартість об’єкта, а строго кажучи, у П(С)БО йдеться про балансову вартість (формально це різні терміни). Та і не зовсім очевидно, чи є ця інвестнерухомість основними засобами згідно з п.п. 14.1.138 ПКУ, адже зовсім не факт, що вартість цього об’єкта поступово зменшується, вона взагалі не амортизується.

Як би то не було, з такою думкою солідарні і податківці . У листі від 15.08.2016 р. № 17633/6/99-99-15-02-02-15 вони зазначають: у разі здійснення операцій з продажу інвестиційної нерухомості, яка обліковується у фінансовому обліку за справедливою вартістю (амортизація і зменшення корисності не визнаються), коригування фінансового результату до оподаткування згідно з нормами п. 138.1 і п. 138.2 ПКУ не здійснюється.

Результат від продажу таких активів визначається згідно з правилами бухгалтерського обліку і відображається у складі фінансового результату до оподаткування без коригувань!

Отже, виходить, на сьогодні операції з такою інвестнерухомістю взагалі не призводять до появи різниць. Адже одна-єдина різниця, що передбачена в п.п. 141.2.1 ПКУ і стосується уцінок, які перевищують попередні дооцінки, з 01.01.2017 р. канула в Лету.

Наведемо приклад продажу цієї нерухомості, але спершу нагадаємо, що згідно з п. 17 П(С)БО 32 оцінка інвестнерухомості за справедливою вартістю повинна застосовуватися до дати вибуття, переведення інвестнерухомості в операційну й утримувану для продажу або якщо стає неможливим достовірно визначити її справедливу вартість на дату балансу. З п. 26 П(С)БО 32 також можна дійти висновку, що перед переведенням інвестнерухомості до складу запасів її потрібно оцінити за справедливою вартістю.

Тому перед переведенням до складу активів, що утримуються для продажу, об’єкт необхідно оцінити.

Приклад. Підприємство продає об’єкт інвестнерухомості балансовою вартістю 100 тис. грн. Продажна ціна — 180 тис. грн. (у тому числі ПДВ — 30 тис. грн.). Оцінка — за справедливою вартістю.

Продаж інвестнерухомості, що обліковується за справедливою вартістю

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума

(тис. грн.)

Дт

Кт

1

Відображено збільшення справедливої вартості перед переведенням до складу активів, що утримуються для продажу (пп. 17, 26 П(С)БО 32)

100

710

50

2

Переведено об’єкт інвестиційної нерухомості до складу запасів у зв’язку з початком його підготовки до продажу

286

100

150

3

Реалізовано об’єкт

377

712

180

4

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

712

641

30

5

Списано у витрати балансову вартість об’єкта

943

286

150

6

Отримано кошти від покупця

311

377

180

7

Списання на фінрезультат

710

791

50

712

791

150

791

943

150

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
61063 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти