Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, вересень, 2017/№39
Друкувати

Житлово-комунальна субсидія: немає межі... нововведенням

Бондаренко Ксенія, експерт із соціальних питань, buhgalter911@mail.ua
Процедура оформлення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП), як і раніше, регулюється Положенням № 848*. Останні зміни в нього внесені постановою КМУ від 18.08.2017 р. № 609, яка набрала чинності 19.08.2017 р. Саме на нововведеннях у механізмі оформлення і надання субсидії на оплату ЖКП, введених цією постановою, ми і зосередимося далі...
субсидія, соцнорми

* Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату ЖКП..., затверджене постановою КМУ від 21.10.95 р. № 848.

Період для обліку доходів

Відразу відзначимо: з 19.08.2017 р. змінений період, за який враховуються доходи для призначення субсидії на оплату ЖКП (внесені зміни в п. 12 Положення № 848). До вказаної дати в загальному випадку субсидія для відшкодування витрат на оплату ЖКП призначалася виходячи з розміру середньомісячного сукупного доходу осіб за чотири квартали, що передують місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається субсидія. Зараз передбачений облік актуальніших доходів громадян.

З 19.08.2017 р. субсидія на оплату ЖКП призначається виходячи із середньомісячного сукупного доходу осіб за два квартали, що передують місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається така субсидія.

Приклад 1. Особа вперше звернулася із заявою про призначення субсидії на оплату ЖКП у вересні 2017 року.

У такому разі при призначенні ЖКП-субсидії враховуються доходи за І — ІІ квартали 2017 року, тобто за період з 01.01.2017 р. по 30.06.2017 р. включно.

Приклад 2. Особа вперше звернеться із заявою про призначення субсидії на оплату ЖКП у травні 2018 року.

За оновленими нормами в такому разі враховуватимуться доходи за ІV квартал 2017 року — І квартал 2018 року, тобто за період з 01.10.2017 р. по 31.03.2018 р. включно.

Підкреслимо: вищезгадане стосується лише «новачків», тобто тих, хто ЖКП-субсидію тільки оформляє.

Мається на увазі, що в попередньому періоді вони не оформляли ЖКП-субсидію.

А ось до «бувалих» одержувачів субсидії, яким здійснюється розрахунок субсидії на оплату ЖКП на наступний період, застосовуються такі правила. При розрахунку субсидії для відшкодування витрат на оплату ЖКП на наступний період у травні для домогосподарств, що отримували субсидію в попередньому періоді, враховуються доходи за ІІІ — ІV квартали попереднього року, а розрахунок ЖКП-субсидії на опалювальний сезон у жовтні здійснюється на підставі доходів за І — ІІ квартали поточного року.

Приклад 3. Сім’ї розраховують ЖКП-субсидію на новий опалювальний період у жовтні 2017 року.

За оновленими правилами в такому разі при призначенні субсидії враховуються доходи за І — ІІ квартали поточного року, тобто за період з 01.01.2017 р. по 30.06.2017 р. (включно).

Приклад 4. Цій же сім’ї розраховують ЖКП-субсидію на новий неопалювальний період у травні 2018 року.

У такому разі при призначенні субсидії враховуються доходи за ІІІ — ІV квартали попереднього року, тобто за період з 01.07.2017 р. по 31.12.2017 р. (включно).

Зауважимо: при призначенні субсидії на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, як і раніше, враховуються доходи за попередній календарний рік.

Якщо субсидіант помер

Нагадаємо: субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (п. 6 Положення № 848). В окремих випадках на підставі рішення «місцевої» комісії й акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства субсидія може призначатися особі, яка не зареєстрована, але фактично мешкає в житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, якщо йому нараховується плата за ЖКП, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію.

При цьому нормами з надання субсидії передбачені «перехідні» моменти для ситуації, коли одержувач субсидії помирає. До внесення останніх змін передбачалося: у разі смерті особи, якій була призначена субсидія, надання субсидії не припиняється до закінчення опалювального (неопалювального) періоду за умови, що в житлі (будинку) зареєстровані інші особи, яким нараховується плата за ЖКП.

З 19.08.2017 р. у разі смерті особи, якій була призначена субсидія на оплату ЖКП, надання субсидії не припиняється до закінчення строку її призначення за умови, що в житловому приміщенні (будинку) зареєстровані інші особи, яким нараховується плата за ЖКП.

Крім того, з указаної дати в разі смерті одержувача субсидії одній з осіб (за її заявою), з урахуванням яких була призначена відповідна субсидія, надана можливість отримати:

— частину невикористаної субсидії на оплату послуг з газо- й електропостачання на індивідуальне опалювання;

— субсидію готівкою на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива.

Заборгованість з оплати ЖКП

При первісному призначенні субсидії на оплату ЖКП наявність заборгованості з оплати ЖКП не впливає на рішення про призначення (непризначення) субсидії. Інша річ, якщо здійснюють розрахунок субсидії ЖКП на наступний період. Нагадаємо, що з 01.05.2017 р. у разі наявності простроченої понад два місяці заборгованості з оплати ЖКП субсидія на наступний строк не призначається.

При цьому вартісного критерію такої заборгованості не було.

І ось, з 19.08.2017 р. визначений розмір заборгованості з оплати ЖКП, який не дозволяє отримати субсидію. А саме: за наявності простроченої понад два місяці заборгованості з оплати послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, субсидія не призначається на наступний строк, про що орган соцзахисту населення інформує особу.

Таким чином, з 19.08.2017 р. субсидія на оплату ЖКП не призначається за наявності простроченої понад два місяці заборгованості з оплати ЖКП, якщо загальна сума такої заборгованості перевищує 340 грн.

Виходить, якщо сума вашої простроченої (понад два місяці) заборгованості з оплати ЖКП складає менше 340 грн., можете розраховувати на субсидію на наступний строк.

Проте зверніть ще увагу на інші приписи п. 14 Положення № 848 (ср. 025069200). Якщо протягом двох місяців з дати інформування про непризначення субсидії на наступний строк, дивлячись на заборгованість із оплати за ЖКП, громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії, інакше — з місяця, у якому громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору.

Зауважимо, що зазначений строк може бути продовжений на підставі рішення «місцевої» комісії за наявності поважних причин.

Інші зміни

Субсидія — лише за одним місцем. Зазначимо: субсидія на оплату ЖКП може призначатися як за місцем реєстрації (загальний випадок), зареєстрованим місцем перебування, так і за місцем фактичного проживання на підставі договору найму / оренди житла (за рішенням «місцевої» комісії).

З 19.08.2017 р. п. 6 Положення № 848 конкретизує, що субсидія не може призначатися одночасно за місцем реєстрації особи і за місцем її фактичного проживання.

На практиці органи соцзахисту населення цього правила дотримували і раніше, проте воно не було регламентоване нормативним актом. Відтепер цей пробіл усунений.

Субсидія для недієздатних осіб. Урегульоване питання про призначення субсидії недієздатній особі, над якою встановлена опіка.

У разі коли в житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані недієздатні особи працездатного віку, над якими встановлена опіка, субсидія призначається за заявою опікуна (піклувальника) і розраховується виходячи з розміру пенсії і соціальних виплат, що отримуються опікуном (піклувальником) на недієздатних осіб. Розміри цих виплат не включаються в сукупний дохід опікуна (піклувальника) у разі його звернення за призначенням субсидії за місцем своєї реєстрації.

Нагадаємо, що аналогічні правила діють і стосовно зареєстрованих у житлових приміщеннях (будинках) неповнолітніх дітей, які залишилися без батьківської опіки (піклування).

Якщо змінили місце реєстрації. У п. 14 Положення № 848 доповнений перелік випадків, про які при їх виникненні субсидіант зобов’язаний повідомити в орган соцзахисту населення. Наведемо повний перелік таких випадків.

Так, громадянин, якому призначена субсидія, зобов’язаний протягом місяця шляхом надання відповідних документів проінформувати орган соцзахисту населення про:

— зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (орендар — про осіб, що фактично мешкають), їх соціального статусу;

— зміну переліку отримуваних ЖКП, умов їх надання, підприємств — виробників/виконавців ЖКП;

закінчення строку реєстрації місця перебування;

— придбання товарів або оплаті послуг на суму, що перевищує 50000 грн.

У разі зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб подаються також нова заява і декларація.

Зменшені соцнорми на природний газ

Нагадаємо: субсидія покриває лише ті витрати на оплату ЖКП, які використані споживачем у межах соціальних норм житла і соціальних нормативів використання комунальних послуг.

Окрім випадків призначення субсидії на наднормативну площу житла за рішенням «місцевої» комісії відповідно до п. 4 Положення № 848.

ЖКП, спожиті понад установлені соціальні норми/нормативи, оплачуватимуться за повною вартістю без урахування субсидії.

Показники цих соціальних норм і нормативів споживання ЖКП наведені в постанові КМУ від 06.08.2014 р. № 409, яка вже кілька разів піддавалася поправкам. І ось вона вкотре відкоригована. Останні поправки стосуються зниження соціальних нормативів користування природним газом для приготування їжі і підігрівання води.

Зауважимо, що зміни стосувалися не лише соціальних нормативів користування послугами з газопостачання для вказаних цілей, за якими розраховуються субсидії і пільги.

Заразом аналогічні зміни були внесені і в постанову КМУ від 23.03.2016 р. № 203. Вона встановлює норми, за якими формуються рахунки для сімей, що не мають лічильників газу і не є субсидіантами.

У таблиці наведемо соціальні нормативи споживання природного газу для приготування їжі і підігрівання води (з урахуванням останніх змін), виходячи з яких нараховується субсидія з 19.08.2017 р.

Соціальні норми споживання природного газу

Послуга

Соціальні нормативи (на місяць)

з 19.08.2017 р.

до 19.08.2017 р.

Споживання природного газу:

на газову плиту (приготування їжі)

3,3 м3 на особу

4,4 м3 на особу

на газову плиту (приготування їжі і підігрівання води)

5,4 м3 на особу

7,1 м3 на особу

на газову плиту і водонагрівач

10,5 м3 на особу

14 м3 на особу

Звертаємо увагу на те, що зміна соціальних нормативів користування ЖКП є підставою для проведення перерахунку субсидії в межах установленого строку її призначення без звернення громадян (п. 14 Положення № 848). Тому чекайте на оновлені повідомлення про розмір субсидії.

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
113341 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно