Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, вересень, 2017/№40
Друкувати

Щорічна відпустка після відпустки для догляду за дитиною: ситуації (ч. 1)

Усенко Олена, головний спеціаліст сектору режимів праці, відпочинку та норм праці Департаменту заробітної плати та умов праці Мінсоцполітики
Надання щорічних відпусток працівницям, які повернулися на роботу після соцвідпусток для догляду за дитиною до 3 років або відпусток без збереження зарплати для догляду за дитиною до 6 років, має свої особливості. У кожної матусі — своя «відпускна» історія. Але в кожної з них є схожі елементи. Як надати щорічну відпустку після «декрету»? У цьому допоможуть практичні ситуації з поясненнями щодо їх вирішення.
щорічна відпустка, відпустка для догляду

Надання щорічної основної відпустки прив’язане до робочого року. При цьому відлічується робочий рік з дня укладення трудового договору (ч. 1 ст. 6 Закону про відпустки).

Працівниця прийнята на роботу 07.10.2010 р. За четвертий робочий рік вона використала щорічну основну відпустку повної тривалості (24 календарні дні) з 02.12.2013 р. по 25.12.2013 р., а потім пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (126 календарних днів) з 26.12.2013 р. по 30.04.2014 р. З 01.05.2014 р. вона перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років. Вона приступила до роботи після закінчення цієї відпустки для догляду — 07.03.2017 р. Ця працівниця наполягає на наданні їй щорічної основної відпустки тривалістю 24 календарні дні з 25.09.2017 р. Чи зобов’язаний роботодавець задовольнити цю вимогу?

З працівницею, яка перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і відпустці для догляду за дитиною до 3 (чи 6) років, трудовий договір не припиняється. Пояснимо це на прикладі випадку, вказаного в запитанні. Для працівниці межі робочого року залишаються незмінними і є такими:

— перший робочий рік — з 07.10.2010 р. по 06.10.2011 р.;

— другий робочий рік — з 07.10.2011 р. по 06.10.2012 р.;

— третій робочий рік — з 07.10.2012 р. по 06.10.2013 р.;

— четвертий робочий рік — з 07.10.2013 р. по 06.10.2014 р. (на цей робочий рік припала відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, а також відпустка для догляду за дитиною до 3 років);

— п’ятий робочий рік — з 07.10.2014 р. по 06.10.2015 р. (весь цей робочий рік працівниця була у відпустці для догляду за дитиною до 3 років);

— шостий робочий рік — з 07.10.2015 р. по 06.10.2016 р. (весь цей робочий рік працівниця була у відпустці для догляду за дитиною до 3 років);

— сьомий робочий рік — з 07.10.2016 р. по 06.10.2017 р. (на цей робочий рік припало закінчення відпустки для догляду за дитиною до 3 років і вихід працівниці на роботу).

Важливо! Норма про надання щорічної відпустки повної тривалості після закінчення 6 місяців безперервної роботи в роботодавця стосується виключно працівників, які працюють у цього роботодавця перший робочий рік (ч. 5 — 7 ст. 10 Закону про відпустки), а саме працівників-новачків! Це не наш випадок (як ми вже зазначили, трудовий договір з працівницями, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 (чи 6) років, не припиняється).

Для нашого випадку актуальна норма ч. 9 ст. 10 Закону про відпустки: щорічні відпустки за другий і наступні роки роботи можуть бути надані в будь-який час відповідного робочого року.

Період щорічної відпустки визначається за погодженням між працівником і роботодавцем. При цьому в ч. 13 ст. 10 Закону про відпустки вказані категорії працівників, за бажанням яких щорічні відпустки надаються у зручний для них час.

Що це означає? Дійсно, після виходу працівниці на роботу з відпустки для догляду за дитиною до 3 років їй можуть відразу ж надати щорічну відпустку. При цьому період щорічної відпустки має бути погоджений між працівницею і роботодавцем, а якщо така працівниця має право на використання щорічної відпустки в зручний для неї час (ч. 13 ст. 10 Закону про відпустки), то роботодавець зобов’язаний надати їй цю відпустку в період, на якому вона наполягає.

Проте в робочому році, у якому працівниця вийшла на роботу з відпустки для догляду за дитиною до 3 років, тривалість щорічної основної відпустки необхідно визначити розрахунковим шляхом (див. далі). За результатами розрахунків і стане відомо, щорічною основною відпусткою якої тривалості вона може скористатися в році, у якому вона вийшла на роботу з відпустки для догляду за дитиною до 3 років.

При цьому працівниці не може бути надана щорічна основна відпустка за робочий рік, який ще не почався.

Це не передбачено законодавством про відпустки.

Наприклад, у випадку, вказаному в запитанні, працівниця вийшла на роботу з відпустки для догляду за дитиною до 3 років у межах сьомого робітника року, а отже, щорічна основна відпустка за восьмий робочий рік їй може бути надана повної тривалості тільки з 07.10.2017 р.

У разі ділення щорічної відпустки на частини пам’ятайте, що одна з частин такої відпустки має бути не менше 14 календарних днів (ч. 1 ст. 12 Закону про відпустки).

Для проведення розрахунків необхідно знати, які «декретні» періоди враховуються в стажі для надання щорічної основної відпустки, а які — ні (пп. 3 і 4 ч. 1 ст. 9 Закону про відпустки).

Важливо! Період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами зараховується в стаж, який надає право на щорічну основну відпустку, а період відпустки для догляду за дитиною до 3 (6) — не зараховується.

Визначимо право працівниці на щорічну основну відпустку починаючи з робочого року, на який припали відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами і початок відпустки для догляду за дитиною до 3 років, закінчуючи робочим роком, протягом якого працівниця вийшла на роботу з відпустки для догляду за дитиною до 3 років.

Четвертий робочий рік (з 07.10.2013 р. по 06.10.2014 р.). Розрахуємо кількість днів щорічної основної відпустки, що належать працівниці за четвертий робочий рік:

1. Визначаємо кількість календарних днів у періоді з дати початку четвертого робочого року по дату закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (з 07.10.2013 р. по 30.04.2014 р.), які зараховуються в стаж, що надає право на щорічну основну відпустку (без урахування святкових і неробочих днів, які припали на цей період). Усього 202 календарні дні. Тут же зазначимо, що період з 01.05.2014 р. по 06.10.2014 р. четвертого робочого року не враховується в стажі для надання щорічної основної відпустки.

Оскільки у вказаний період працівниця вже перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років.

2. Розраховуємо кількість днів щорічної основної відпустки, які припадають на один день року: 24 : (365 - 10) = 0,0676056 (к. дн.),

де 24 — тривалість щорічної основної відпустки, що належить працівниці за повністю відпрацьований робочий рік;

365 — кількість календарних днів року. За основу беремо повний четвертий робочий рік працівниці;

10 — кількість святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП), які припали на повний четвертий робочий рік працівниці.

3. Визначаємо кількість днів щорічної основної відпустки, що належать працівниці за четвертий робочий рік: 202 х 0,0676056 = 13,6563 ≈ 14 (к. дн.).

При цьому перед відпусткою у зв’язку з вагітністю і пологами працівниця використала щорічну основну відпустку повної тривалості — 24 календарні дні. Зроблено це цілком обґрунтовано, адже щорічна відпустка за другий і наступні роки може бути надана в будь-який час відповідного робочого року. Більше того, за бажанням жінки перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї роботодавець зобов’язаний надати щорічну відпустку тієї тривалості, на якій наполягає така працівниця, у тому числі й повної (п. 3 ч. 13 ст. 10 Закону про відпустки).

Як бачимо, за четвертий робочий рік працівниці належить щорічна основна відпустка тривалістю 14 календарних днів.

Отже, 10 (24 - 14) календарних днів їй надані «наперед».

За п’ятий (з 07.10.2014 р. по 06.10.2015 р.) і шостий (з 07.10.2015 р. по 06.10.2016 р.) робочі роки в працівниці не виникає права на щорічну основну відпустку, оскільки протягом цих робочих років працівниця повністю перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років.

Сьомий робочий рік (з 07.10.2016 р. по 06.10.2017 р.). Частина цього робочого року (з 07.10.2016 р. по 06.03.2017 р.) не зараховується в стаж, який надає право на щорічну основну відпустку.

Унаслідок того, що у вказаний період працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років.

Розрахуємо кількість днів щорічної основної відпустки, що належать працівниці за сьомий робочий рік:

1. Визначаємо кількість календарних днів у періоді з дати виходу працівниці на роботу з відпустки для догляду за дитиною до 3 років по дату закінчення сьомого робочого року, а саме з 07.03.2017 р. по 06.10.2017 р. (без урахування святкових і неробочих днів, які припали на цей період). Усього 206 календарних днів.

2. Розраховуємо кількість днів щорічної основної відпустки, які припадають на один день року: 24 : (365 - 11) = 0,0677966 (к. дн.),

де 24 — тривалість щорічної основної відпустки, що належить працівниці за повністю відпрацьований робочий рік;

365 — кількість календарних днів року. За основу беремо повний сьомий робочий рік працівниці;

11 — кількість святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП), які припали на повний сьомий робочий рік працівниці.

3. Визначаємо кількість днів щорічної основної відпустки, що належать працівниці за сьомий робочий рік (за умови, що їй не буде оформлена відпустка для догляду за дитиною до 6 років до закінчення цього робочого року): 206 х 0,0677966 = 13,9661 ≈ 14 (к. дн.).

Оскільки працівниці перед «декретом» було надано 10 календарних днів щорічної основної відпустки «авансом», то з 25.09.2017 р. вона може використати 4 (14 - 10) календарні дні цієї відпустки. Причому якщо працівниця віднесена до категорій працівників, визначених ч. 13 ст. 10 Закону № 504/96, вона має право самостійно обрати період надання їй цих 4 календарних днів щорічної основної відпустки, і роботодавець повинен задовольнити таке прохання.

При цьому за восьмий робочий рік (з 07.10.2017 р. по 06.10.2018 р.) працівниці може бути надана щорічна основна відпустка повної тривалості лише після 07.10.2017 р.

На сьогодні все. Продовжимо в наступному номері.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам