Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, серпень, 2018/№34
Друкувати

Якщо нагрянула перевірка, але нікого перевіряти

Товстопят Юрий, налоговый эксперт
Улітку такою ситуацією нікого не здивувати: право на відпустку мають і директор, і бухгалтер, і підприємець. Тому візитери-перевіряючі цілком можуть зіткнутися з тим, що на об’єкті перевірки є присутніми працівники, які про справи підприємства/підприємця, що цікавлять перевіряючих, багато не розкажуть. Не через небажання, а через банальне невідання… Які наслідки це може спричинити? Розбираємося!

У цій ситуації інспектори Держпраці повинні розвернутися, піти і повернутися не раніше, ніж через 24 дні? Чи після закінчення відпустки буде «подаруночок» від 11 до 372 тис. грн.1?

1 Маються на увазі штрафи згідно з абз. 6 і 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП у розмірі 3 або 100 мінзарплат (у 2018 році — 11169 і 372300 грн. відповідно). Про їх застосування при перешкоджанні проведенню перевірки Держпраці ви могли прочитати в статті «Відеозйомка при перевірці Держпраці» позаминулого номера журналу.

Питання, прямо скажемо, нестандартне. Тому і прямої відповіді на нього на рівні законодавства знайти не вдасться. Але знати, до чого готуватися, ви, безумовно, повинні.

Адже накладення навіть «полегшеного» штрафу (у розмірі 3 мінзарплат) — відчутний удар для підприємства або підприємця. Забігаючи наперед зазначимо, що підстав для його накладення немає! Але стовідсоткової гарантії того, що трудовики не вирішать інакше, на жаль, немає.

Наприклад, у постанові від 30.05.2018 р. у справі № 815/6500/172 Одеський апеляційний адмінсуд розглядав ситуацію, коли інспектори, не заставши підприємця на місці, наклали штраф… у розмірі 100 мінзарплат. Але в результаті суд перевіряючих не підтримав, скасувавши штраф повністю.

2 http://reyestr.court.gov.ua/Review/74417496.

При цьому суд дійшов важливого висновку: відсутність ОСОБА_4 на робочому місці під час здійснення інспекційного відвідування посадовими особами ГУ Держпраці в Одеській області, про яку він не був заздалегідь повідомлений, неможливо кваліфікувати як недопуск до перевірки.

Нагадаємо, що при проведенні своїх перевірочних заходів трудовики керуються Порядком № 2953. Крім того, обов’язковим для них є дотримання деяких норм Закону № 8774 (визначених у ч. 4 ст. 2 цього Закону).

3 Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затверджений постановою КМУ від 26.04.2017 р. № 295.

4 Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V.

Інспекційні відвідування. Якщо проаналізувати ці документи, то впадає в око, що більшість перевірочних заходів, які проводяться трудовиками, є позаплановими. Логічно, адже для того, щоб виявити «особливо тяжкі», їм потрібно приходити несподівано.

Відповідно якщо зробити це у відпускний період, висока ймовірність того, що керівників/бухгалтерів застати на місці не вийде. Що повинен робити в такому разі інспектор праці?

Плановий або позаплановий захід стосовно суб’єкта господарювання — юрособи згідно з ч. 11 ст. 4 Закону № 877 має здійснюватися у присутності керівника або особи, уповноваженої керівником.

А «перевірочний» захід щодо фізособи-підприємця має здійснюватися за її присутності або за присутності уповноваженої нею особи.

Але біда в тому, що дотримання цієї норми не є для трудовиків обов’язковим (згідно з ч. 4 ст. 2 Закону № 877). Так невже трудовики можуть проводити свої інспекційні відвідування, навіть якщо керівництва (уповноважених ним осіб) немає на місці ?

З одного боку, Порядок № 295 «натякає» на те, що їх інспекційні відвідування можуть проходити без присутності керівництва особи, що перевіряється. Зокрема, такого висновку доходимо виходячи з п. 11 Порядку, згідно з яким інспектори праці за наявності службового посвідчення мають право безперешкодно, без попереднього повідомлення самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця.

Але стосується це лише проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності підстав, визначених п. 5 Порядку.

Звісно, керівництво не зобов’язане цілодобово перебувати на об’єкті, що перевіряється. Тобто, здавалося б, виявляти неоформлених працівників трудовики можуть і без присутності керівництва. Наприклад, за зверненням фізособи, стосовно якої порушені правила оформлення трудових відносин.

З іншого боку, як можна, не маючи доступу до документів, довести, що працівник дійсно не оформлений на роботі? Одних його свідчень і навіть відеофіксації5 того, що він виконував роботу на користь об’єкта, що перевіряється, буде недостатньо за відсутності документів, з яких убачається, що ця особа не є працівником підприємства. І пояснень керівництва. Принаймні, в суді так точно.

5 Детальніше про яку ви могли прочитати в статті «Відеозйомка при перевірці Держпраці» позаминулого номера нашого журналу.

Тому ми вважаємо, що проведення інспекційного відвідування без отримання необхідних документів узагалі не повинно проводитися. Переконує нас у цьому п. 18 Порядку № 295, згідно з яким за відсутності документів, ведення яких передбачене законодавством про працю, об’єкту відвідування надсилається копія акта про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування. «Супроводжує» його письмова вимога із зазначенням строку поновлення документів.

На час виконання такої вимоги строк проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування зупиняється.

Розуміємо, що в цьому випадку не йдеться про відсутність документів у принципі, але, проте, призупинення строку проведення інспекційного відвідування було б, напевно, оптимальним «сценарієм» розвитку подій.

Але, на жаль, можливий і інший, менш приємний для об’єкта перевірки , варіант. Дивіться: згідно з п.п. 2 п. 11 Порядку № 295 інспектори праці за наявності службового посвідчення мають право безперешкодно, без попереднього повідомлення:

ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачене законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства;

отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги.

Реалізувати такі можливості без присутності керівництва/бухгалтера(ів) неможливо.

А ненадання інформації, необхідної для проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, так само як і перешкода в реалізації інших прав, передбачених п. 11 Порядку № 295, трактується як відмова у допуску до проведення відвідування (п. 16 Порядку). А така відмова, у свою чергу, прирівнюється до створення об’єктом відвідування перешкод у діяльності інспектора праці .

До чого може призвести така відмова — ви, мабуть, знаєте…

Згідно зі ст. 265 КЗпП створення перешкод у проведенні перевірки з питань додержання законодавства про працю може призвести до штрафу в трикратному розмірі мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

Для порушень-2018 це 11169 грн.

А ось перешкода при проведенні перевірки з питань виявлення «особливо тяжких» порушень може обернутися штрафом у стократному розмірі мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення. Тобто розмір штрафу дорівнює 372300 грн. для порушень, допущених у 2018 році.

Під «особливо тяжкими» маємо на увазі порушення, зазначені в абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП, а саме: (1) фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту); (2) оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві; (3) виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків.

Але в нашому випадку є нюанс. Річ у тому, що за результатами свого візиту трудові інспектори повинні скласти акт про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування із зазначенням відповідних причин. Очевидно, що як причина має бути зазначена відсутність керівника/підприємця та інших уповноважених осіб у зв’язку з перебуванням у відпустці. Таке застереження, по-хорошому, повинне захистити об’єкт перевірки від можливих санкцій.

За можливості, зазначений акт повинен підписати керівник об’єкта відвідування або інша уповноважена особа, але очевидно, що в нашому випадку він не може бути ними підписаний.

«Трудові» перевірки. Ви не знайдете ні слова про них у Порядку № 295, але Держпраці продовжує їх практикувати6.

6 Підтвердженням чому є річні плани перевірок Управлінь Держпраці в областях, з якими ви можете ознайомитися за посиланням https://buhgalter911.com/spravochniki/otvetstvennost-shtrafnye-sankcii/plan-perevirok-derghpraci-1033853.html.

При цьому предметом перевірки може бути дотримання законодавства про: (а) зайнятість населення7; (б) рекламу стосовно дотримання суб’єктами господарювання вимог до реклами про вакансії (прийняття на роботу); (в) охорону праці та промислову безпеку; (г) ринковий нагляд; (ґ) експертизу умов праці; (д) гігієну праці.

7 У частині дотримання прав громадян при прийнятті на роботу та працівників при звільненні з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства; найму працівників для виконання ними робіт в Україні для іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій щодо працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; здійснення діяльності з надання послуг з посередництва та працевлаштування.

Такі перевірки проводять згідно з нормами Закону № 877.

Якщо на підприємстві/у підприємця очікується перевірка, але керівництво/підприємець, бухгалтер(и) пішли у відпустку, то тут, як нам здається, перед трудовиками відкривається більше «каральних» можливостей, оскільки про проведення перевірки можна було дізнатися з того ж плану перевірок.

Також обов’язковою умовою проведення планового заходу згідно з ч. 4 ст. 5 Закону № 877 є письмове повідомлення суб’єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу.

Причому таке повідомлення повинне містити: дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу; найменування юрособи або П. І. Б. фізособи-підприємця8; найменування органу держнагляду (контролю).

8 Щодо діяльності яких здійснюється захід.

Повідомлення надсилається рекомендованим листом та/або за допомогою електронної пошти або вручається особисто під розписку керівнику або уповноваженій особі суб’єкта господарювання — юрособи, його відокремленого підрозділу, фізособі-підприємцю або уповноваженій ним особі.

Не одержали таке повідомлення — маєте право не допускати посадову особу органу державного нагляду (контролю) до здійснення перевірки (згідно з абз. 7 ч. 4 ст. 5 Закону № 877).

Що важливо: такі вимоги ч. 4 ст. 5 Закону № 877 є обов’язковими й для Держпраці.

У зв’язку з усім сказаним відсутність керівництва/уповноважених ним осіб при перевірці трудовиків може бути розцінена як недопуск до проведення перевірки з питань дотримання законодавства про працю, створення перешкод у її здійсненні.

Але, враховуючи те, які питання можуть перевірити трудовики в ході такої перевірки, у такому разі можливий максимум штраф у розмірі 3 мінзарплат (для 2018 року — 11169 грн.).

Тут привертає увагу той факт, що норма ч. 5 ст. 5 Закону № 877 про те, що продовження строку здійснення планового заходу не допускається, на трудовиків не поширюється. Але в нашому випадку страшне не продовження строку, а його перенесення. Але, як зазначала Державна регуляторна служба України9, перенесення строків проведення планового заходу чинним законодавством України не передбачене.

9 http://www.drs.gov.ua/press-room/stav-vidomym-perelik-organiv-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-na-yaki-ne-poshyryuyetsya-diya-zakonu-ukrayiny-pro-tymchasovi-osoblyvosti-zdijsnennya-zahodiv-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-u-sferi-gospoda/.

Але чи означає це, що якщо не бажаєте, щоб вас перевірила Держпраці, можна банально піти у відпустку? Упевнені, ні. Адже якщо в частині перевірок трудовики хоч якось обмежені вимогами Закону № 877, то в частині інспекційних відвідувань/невиїзних інспектувань — за великим рахунком, ні .

Тому якщо не вдалося зустрітися з вами в ході планової перевірки, висока ймовірність того, що до вас завітають трудовики, скажімо, в ході інформаційно-роз’яснювальної кампанії «щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників». А по ходу такого заходу трудовики можуть у тому числі моніторити дотримання законодавства про працю (але стосується це, схоже, саме законодавства в тій частині, яка є предметом роз’яснювальної кампанії). Тож просто так позбутися уваги трудових інспекторів, пішовши у відпустку і таким чином закривши перед ними «шлагбаум», не вийде…

Так само не виключено, що трудові інспектори під час інформаційно-роз’яснювальної кампанії можуть знайти підстави для майбутнього інспектування.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам