Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, серпень, 2018/№36
Друкувати

«Танці» з таблицею 5 Звіту за формою № Д4

Соломина Мария, эксперт по вопросам оплаты труда
Оновлена таблиця 5 «Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби» Звіту за формою № Д4 виявилася багатою на сюрпризи. Тож сідаємо зручніше і вивчаємо нові графи і нові відомості, які тепер треба буде «засвічувати» в цій таблиці.

Завжди або іноді?

На відміну від таблиці 1, таблиця 5 не завжди наявна у Звіті за формою № Д4. Її формуємо лише за наявності певних подій у звітному місяці.

Так ось, в оновленому Порядку № 435 перелік таких подій розширили (див. п. 8 розд. IV Порядку № 435). Починаючи зі звіту за серпень 2018 року, звичайні роботодавці таблицю 5 формують, якщо у звітному місяці:

— із застрахованою особою було укладено або розірвано трудовий договір (ЦПД на виконання робіт (надання послуг));

— застрахованій особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустку для догляду за дитиною до 3 років або відпустку для догляду за дитиною від 3 до 6 років;

(нове!) працівник був переведений на іншу посаду (роботу) у того ж роботодавця. Звертаємо увагу: тут мається на увазі не будь-який випадок переведення працівника. У таблиці 5 формуємо «перевідний» рядок тільки в разі переведення працівника на інше постійне місце роботи, запис про яке вносимо до трудової книжки працівника.

Якщо нічого з переліченого вище із застрахованими особами не траплялося у звітному місяці, формувати таблицю 5 Звіту за формою № Д4 звичайному роботодавцеві не потрібно.

Що стосується такого випадку подання таблиці 5 з п. 8 розд. IV Порядку № 435, як «особа вперше вступила на військову службу або закінчила проходження військової служби (із виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо)) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби», то він не для звичайних роботодавців. Тобто якщо працівник звичайного госпрозрахункового підприємства (ФОП) був призваний/вступив на військову службу, то його роботодавець початок/закінчення такої військової служби в таблиці 5 не відображає!

Танцюємо далі, вивчаємо графи!

Графи ++

Традиційно перезатвердження Звіту за формою № Д4 супроводжується збільшенням кількості граф, які необхідно заповнювати роботодавцям. Цього разу «чемпіоном» стала таблиця 5. Причому оновлюючи її, пенсійники та іже з ними так поспішали, що забули, що в шапці таблиці графи 12 — 19 розміщені у два «поверхи», а рядок з даними застрахованої особи «одноповерховий».

З роз’яснень фахівців Пенсійного фонду випливає, що при підготовці програмного забезпечення цей недолік буде усунений. І ви зможете коректно заповнити за застрахованою особою графи 12 — 19.

Давайте поглянемо, що нам з вами доведеться зазначати в табличній частині оновленої таблиці 5 Звіту з ЄСВ.

Заповнюємо графи таблиці 5

Номер графи

Пояснення щодо заповнення

6

Проставляємо «1», якщо фізична особа, якій нарахували доход, — громадянин України. Інакше — «0»

7

Зауважте! Графи 7 і 8 в оновленій таблиці 5 помінялися місцями.

Графу 7 заповнюємо за рядками з ЦПД і ставимо:

— «1», якщо ви уклали ЦПД на виконання робіт (надання послуг) з найманим працівником вашого підприємства;

— «0», якщо ЦПД — зі сторонньою особою (непрацівником вашого підприємства)

8

Нове в заповненні! Зазначаємо категорію застрахованої особи, на яку формуємо рядок у таблиці 5. Перелік таких категорій наведений у виносці під табличною частиною. Його розширено! Звичайні роботодавці використовуватимуть такі категорії:

1 — наймані працівники (з трудовою книжкою) — проставляємо, якщо відображаємо інформацію про прийняття/переведення/звільнення основного працівника, незалежно від того, строковий чи безстроковий трудовий договір з ним укладений;

2 — наймані працівники (без трудової книжки) — проставляємо, якщо відображаємо інформацію про прийняття/переведення/звільнення працівника, прийнятого на роботу на умовах сумісництва (як зовнішнього, так і внутрішнього);

3 — особи, що виконують роботи за договором цивільно-правового характеру, — проставляємо, якщо відображаємо інформацію про початок/закінчення ЦПД на виконання робіт (надання послуг);

4 — особи, яким надана відпустка для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку, — проставляємо початок/закінчення відпустки без збереження заробітної плати, наданої працівникові на підставі п. 3 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки. Зазначимо: тривалість такої відпустки визначається в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку. У більшості випадків на практиці довідка про необхідність домашнього догляду за дитиною видається на 6 місяців. Якщо після закінчення цього строку дитина все ще потребує догляду, видається новий медичний висновок. Проте ви в таблиці 5 не відображаєте цю відпустку «нарізкою» по 6 місяців, а зазначаєте дату початку і останній день такої відпустки;

5 — особи, яким надана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

6 — особи, яким надана відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

А ось коди категорій 7 і 8 звичайні роботодавці не використовують

9

Нове в заповненні! Зазначаємо десятирозрядний податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)) фізичної особи.

Для фізичних осіб, що мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та/або номером паспорта, вписуємо:

— якщо паспорт у вигляді книжечки (на папері) — серію і номер паспорта у вигляді БКNNXXXXXX, де БК — константа, яка вказує на реєстрацію за паспортними даними, NN — дві українські літери серії паспорта (верхній регістр), а XXXXXX — шість цифр номера паспорта (з провідними нулями);

якщо паспорт у формі пластикової картки — ПXXXXXXXXX, де П — константа, яка вказує на реєстрацію за паспортними даними, а XXXXXXXXX — дев’ять цифр номера.

Увага роботодавців, що виплачують доходи іноземцям-нерезидентам. Щоб відобразити у формі № Д4 виплачений їм дохід, вам необхідно мати реєстраційний номер облікової картки платника податку такої особи. Дані паспорта нерезидента у графі 9 зазначити не вийде. Уся річ у тому, що нерезидент не може відмовитися від отримання такого номера.

Попередьте його про необхідність його отримати. Тим паче, що без податкового номера ви також не зможете відобразити дохід нерезидента в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ

10

Зазначаємо повністю прізвище, ім’я та по батькові застрахованої особи:

— для громадян України — згідно з україномовною сторінкою паспорта застрахованої особи;

— для громадян інших країн — згідно із засвідченим у встановленому законодавством України порядку перекладом українською мовою паспортного документа

11

Нове в заповненні! Зазначаємо дату, що припала на звітний місяць:

— дату прийняття на роботу/переведення/закінчення трудових відносин — якщо формуємо рядок на прийнятого/переведеного/звільненого у звітному місяці найманого працівника;

— дату початку/закінчення дії ЦПД — якщо з особою був укладений ЦПД на виконання робіт (надання послуг);

— за відпустками у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до 3 років, для догляду за дитиною від 3 років до 6 років — дату початку/закінчення відпустки.

Зверніть увагу: на працівника, який протягом одного звітного місяця був:

— прийнятий, а потім звільнений, формуємо один рядок, зазначаючи в ньому і дату прийняття (графа «дата початку»), і дату звільнення (графа «дата закінчення»);

— звільнений, а потім знову прийнятий на роботу до цього ж роботодавця — два рядки в таблиці 5: у першому зазначаємо дату припинення трудових відносин (графа «дата закінчення»), у другому — дату початку трудових відносин (графа «дата початку»).

Якщо у працівниці у звітному місяці закінчилася відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами і почалася відпустка для догляду за дитиною до 3 років (закінчилася відпустка для догляду за дитиною до 3 років і почалася відпустка для догляду за дитиною від 3 до 6 років), то на неї в таблиці 5 формуємо два рядки. Один з датою закінчення першої відпустки, другий — з датою початку наступної відпустки для догляду.

Важливо! Якщо працівник у звітному місяці був переведений на іншу постійну роботу, то на нього в таблиці 5 формуємо два рядки. Перший з датою закінчення роботи за старою посадою (без заповнення графи 17(!)), другий — з датою початку роботи за новою посадою. При цьому у графі 16 за обома рядками зазначаємо реквізити наказу (розпорядження) про переведення. Зверніть увагу: дати закінчення роботи за попередньою посадою і початку роботи на новій, на яку його перевели, не повинні збігатися

12

Нова графа! Проставляємо професійну назву роботи з додатків А або Б (наведені показники професійних назв робіт за класифікаційними угрупуваннями і в алфавітному порядку відповідно) Класифікатора професій ДК 003:2010.

Важливо! З роз’яснень фахівця Пенсійного фонду випливає, що графу 12 (і відповідно «прив’язані» до неї графи 13 і 14) заповнюємо тільки у разі відображення інформації про прийняття, переведення, звільнення працівника! За рядками з відпустками (у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до 3 і від 3 до 6 років) графи 12 — 14 не заповнюємо

13, 14

Нові графи! До графи 13 повинен потрапити код загальносоюзного класифікатора професій, посад і тарифних розрядів (код ЗКППТР), а до графи 14 — код Класифікатора професій (код КП) роботи, що відповідають професійній назві, з графи 12.

Зверніть увагу: код ЗКППТР є не в усіх професійних назв робіт, а тільки в тих, які «жили» ще при Радянському Союзі. Зовсім інша річ — код КП. Він зазначений за кожною професією, наведеною у Класифікаторі. Так, наприклад, професійна назва роботи «бармен» має код КП 5123 і код ЗКППТР 11176. А ось «бариста» — власник тільки коду КП 5123.

Зазначимо: графи 13 і 14 заповнюються автоматично після того, як буде заповнена графа 12 таблиці 5, якщо ви формуєте звіт в електронній формі

15

Нова графа! Відображаємо назву посади працівника, на яку він прийнятий. Важливо! З роз’яснень фахівця Пенсійного фонду випливає, що графу 15 заповнюємо тільки в разі відображення інформації про прийняття, переведення, звільнення працівника! За рядками з відпустками (у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до 3 і від 3 до 6 років) графу 15 не заповнюємо.

Зверніть увагу: професійна назва роботи з графи 12 може не збігатися з найменуванням посади у графі 15. Уся річ у тому, що Класифікатор професій надає право роботодавцеві використовувати для утворення нових найменувань професій похідні слова (віце-, головний, заступник, провідний, молодший тощо) до професій (професійних назв робіт) з Додатка В, але за умови збереження галузевої і функціональної належності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду таких професій.

Наприклад, від професійної назви роботи з Додатка А «головний бухгалтер» код КП 1231 за допомогою похідного слова з Додатка В «заступник» можна утворити похідну назву професії «Заступник головного бухгалтера» з тим же кодом КП 1231. У цьому випадку в таблиці 5:

— у графі 12 буде зазначено «головний бухгалтер»;

— у графі 13 — «1231»;

— у графі 14 — «20656»;

— у графі 15 — «заступник головного бухгалтера».

Крім того, відповідно до примітки 2 Додатка В ми з вами можемо розширити назви професій термінами і словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладу, якщо інше не передбачене в Класифікаторі професій ДК 003:2010 або інших нормативно-правових актах.

Досить часто ставлять запитання, чи обов’язково посада повинна звучати точно так само, як у Класифікаторі професій? Наприклад, у штатному розписі зазначено «фінансовий директор», а у Класифікаторі «директор фінансовий». Чи потрібно перейменовувати посаду? Вважаємо, що ні. Погоджуються з нами в усних консультаціях і фахівці Мінсоцполітики

16

Зазначаємо найменування, дату і номер документа-підстави події, що відображається, наприклад, «наказ від 10.08.2018 № 45-ос», «договір від 10.08.2018 № 4»

17

Заповнюємо, якщо відображаємо інформацію про закінчення трудових/цивільно-правових відносин. У випадку:

— звільнення працівника тут проставляємо статтю КЗпП (норму іншого закону), на підставі якої був розірваний трудовий договір;

— закінчення робіт за ЦПД зазначаємо статтю і главу ЦКУ, що регулюють відповідні відносини (договір підряду — гл. 61 ЦКУ, договір про надання послуг — гл. 63 ЦКУ).

Важливо! У разі переведення на іншу постійну роботу на цьому ж підприємстві графу 17 не заповнюємо. Адже в цьому випадку трудові відносини не перериваються

18

Заповнюєте, якщо працівник був прийнятий на нове робоче місце (штатну одиницю). Що слід розуміти під новим робочим місцем? Для відповіді на це запитання зазирнемо в Закон про зайнятість* і Порядок № 347**.

Нове робоче місце — це місце, яке створене в результаті:

— утворення нового суб’єкта господарювання (окрім тих, що утворені шляхом припинення). Зверніть увагу: у цьому випадку робоче місце вважатиметься новим протягом 12 місяців з моменту утворення самого суб’єкта господарювання;

— модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань, навичок та вмінь працівника;

— збільшення штатної кількості працівників за умови відсутності зменшення середньомісячної кількості за попередні 12 місяців. При цьому Порядок № 347 уточнює, що в цьому випадку створенням нового робочого місця вважається:

а) для юридичних осіб — збільшення складу працівників, які працюють за трудовими договорами, порівняно з попереднім звітним періодом, за умови, що кількість вакансій залишається незмінною або збільшується;

б) для підприємців і незалежних професіоналів — збільшення кількості найманих працівників, які працюють на умовах зареєстрованих трудових договорів (за винятком строкових).

Як з’ясувати, зменшувалася або ні середньомісячна кількість працівників? Порівняйте середньооблікову кількість за місяць, в якому створено нове робоче місце, з середнім значенням середньооблікової кількості працівників за 12 місяців, що передують місяцю його створення.

Зауважте: дата (число, місяць і рік) створення цього нового робочого місця може не збігатися з датою початку трудових відносин, зазначеною у графі 11

19

Важливо! Цю графу звичайні роботодавці не заповнюють!

* Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.

** Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі ЄСВ, затверджений постановою КМУ від 15.04.2013 р. № 347.

Ще раз звернемо вашу увагу на те, що в таблиці 5 відображаємо інформацію лише щодо подій, які відбулися у звітному місяці. Вносити до серпневої таблиці 5 інформацію за всіма працівниками підприємства на тій підставі, що раніше найменування їх посад не «світилися» в пенсійній звітності, не потрібно!

фото автора У фокусі
Віталіна Мірошниченко Звіт з ЄСВ ФОП за 2021 рік: приклади заповнення...
72081 99
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам