Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, лютий, 2018/№8
Друкувати

Показник override (∑Перевищ): проблеми і вирішення

Казанова Марина, податковий експерт, m.kazanova@buhgalter911.com
Після того, як у вересні 2017 року податківці переналаштували механізм розрахунку ∑Перевищ, багато платників ПДВ стали скаржитися на необґрунтовану появу цього показника (у Витягу за формою J1401206 цей показник значиться ще як override). Адже ∑Перевищ зменшує ліміт реєстрації і відповідно впливає на можливість реєстрації податкових накладних. Сьогодні обговоримо, що робити з ∑Перевищ.

Як показала практика, кожен випадок появи ∑Перевищ потрібно аналізувати окремо. Адже судячи з дзвінків на гарячу лінію цей показник іноді з’являється, навіть коли за всіма «правилами» він виникати не повинен .

Загальні моменти

Насамперед нагадаємо, що згідно з п. 2001.3 ПКУ ∑Перевищ виникає в тому випадку, якщо сума податкових зобов’язань за декларацією (з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до неї) перевищує суму ПДВ, що міститься в складених платником податкових накладних (ПН)/розрахунках коригування (РК), зареєстрованих у ЄРПН.

Підрахунок цього показника ведеться починаючи зі звітного періоду — липня 2015 року.

Це, загалом, і все, що сказано в ПКУ про сам механізм розрахунку ∑Перевищ. Детально про те, як визначається ∑Перевищ — конкретно які показники і якого періоду беруться, ми можемо дізнатися з листа ДФСУ від 19.09.2017 р. № 1365/99-99-15-03-01-18. З нього випливає, що підрахунок ∑Перевищ здійснюється не наростаючим підсумком, а в розрізі кожного місяця (або кварталу). Інакше кажучи, система бере дані податкових зобов’язань декларації (розділ 1), наприклад, за січень 2017 року (+ дані уточнюючих розрахунків до декларації за січень) і порівнює їх із сумою ПДВ, яка міститься в датованих січнем ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН*.

* Детальніше цей механізм описаний у статті «Як «по-новому» визначається ∑Перевищ» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 42).

У листі ДФСУ від 11.01.2018 р. № 968/7/99-99-12-03-01-17 (далі — лист № 968) податківці стверджують, що головними причинами виникнення ∑Перевищ є допущені платниками помилки при заповненні звітності з ПДВ, а саме:

1) нереєстрація ПН і РК у ЄРПН;

2) порушення вимог ст. 187 і п. 192.1 ПКУ при визначенні податкових зобов’язань з ПДВ;

3) помилки платників при включенні в декларацію «зменшуючих» РК, які зареєстровані із запізненням (показали РК у періоді складання, а не реєстрації, і навпаки).

Показник ∑Перевищ, що виник з причин 2 і 3, податківці радять прибирати за допомогою подання уточнюючого розрахунку за «помилкові» звітні періоди.

Детально про те, як ці помилки впливають на ∑Перевищ, на прикладах роз’яснили Черкаські податківці (http://ck.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/324041.html і на каналі «Допомога платнику» в Youtube).

При аналізі ∑Перевищ передусім потрібно проаналізувати дані декларації (включаючи уточнюючі розрахунки, подані до неї) і дані ЄРПН за той період, за який з’явився ∑Перевищ. Наприклад, якщо у Витягу із СЕА (J1401206) вказано «override 07/2017», то потрібно порівняти податкові зобов’язання з декларації за липень 2017 року (+ уточнюючі розрахунки до декларації за липень 2017 року) і дані ЄРПН за липень.

Дані ЄРПН можна аналізувати в електронному кабінеті (вкладки «СЕА ПДВ», «ЄРПН») або використовуючи Витяг за формою J1401903 (у розрізі операцій).

Типові випадки виникнення ∑Перевищ

Запізніла реєстрація ПН. Це найбільш проста і з’ясовна причина появи ∑Перевищ. Якщо ми зобов’язання за ПН/РК (на +) включили в декларацію, але на момент подання декларації ПН/РК ще не зареєстровані, то автоматично після подання декларації виникне ∑Перевищ. І цей показник зникне, щойно ви зареєструєте ПН/РК, включені в декларацію.

Причому виходячи з п. 2011.9 ПКУ реєструвати такі ПН/РК можна за рахунок самого показника ∑Перевищ. Щоправда, при цьому повинні дотримуватися такі вимоги: (1) за рахунок ∑Перевищ можна зареєструвати тільки ті ПН/РК, які належать до звітного періоду виникнення ∑Перевищ; (2) сума ПДВ у ПН/РК повинна вписатися у свій ліміт, що розраховується за формулою: ∑Перевищ — ∑ПЗ до сплати за деклараціями/УР за періоди, починаючи з 1 липня 2015 року + ∑ПопРах.

Наприклад, 14.02.2018 р. подали декларацію з ПДВ за січень 2018 року. До неї була включена незареєстрована січнева ПН із сумою ПДВ 5000 грн. У результаті на цю суму (5000) з’явився ∑Перевищ (override 01/2018). При цьому для наочності не враховуватимемо дані всіх попередніх періодів, а візьмемо тільки дані січня 2018 року. Припустимо:

1) податкові зобов’язання (розділ I декларації) за даними декларації за січень — «100000» грн.;

2) податковий кредит — «80000» грн.;

3) ПДВ до сплати за даними декларації за січень — «20000»;

4) сума ∑ПопРах (загальна з Витягу J1401206) склала:

Варіант 1 — «15000» грн.; варіант 2 — «17000» грн.; варіант 3 — «20000» грн.

Перевіряємо, чи вписується в «ліміт» наша ПН для реєстрації за рахунок ∑Перевищ:

Варіант 1. 5000 - 20000 + 15000 = 0. Тобто за рахунок ∑Перевищ така ПН не може бути зареєстрована. Для реєстрації ПН потрібно поповнити ПДВ-рахунок на суму 5000 грн.

Варіант 2. 5000 - 20000 + 17000 = 2000. Ліміту для реєстрації ПН за рахунок ∑Перевищ бракує. Для реєстрації ПН потрібно поповнити ПДВ-рахунок на суму 3000 грн.

Варіант 3. 5000 - 20000 + 20000 = 5000. ПН повинна реєструватися за рахунок ∑Перевищ.

У цьому випадку достатньо відправити ПН на реєстрацію (незалежно від суми ∑Накл) і система повинна її зареєструвати за рахунок ∑Перевищ.

Податківці рапортують про те, що програмне забезпечення вже допрацьоване під можливість реєстрації ПН за рахунок ∑Перевищ (лист № 986). Якщо ваша ПН уписується в ліміт для реєстрації за рахунок ∑Перевищ, але з якихось причин при відправленні ПН на реєстрацію ви отримали відмову в її реєстрації — зберігайте таку квитанцію і зверніться до обласних податківців з метою з’ясування причини нереєстрації ПН.

Заблокована ПН. Теж типовий і зрозумілий випадок. Податкові зобов’язання за заблокованою ПН платник у будь-якому випадку повинен включити в декларацію. А ось якщо на дату подання декларації, в яку ми включили заблоковану ПН, вона так і не була розблокована, то з’являється ∑Перевищ.

Знову ж таки «розблокована» ПН повинна реєструватися за рахунок ∑Перевищ (причому автоматично). Але за умови, що ∑Перевищ уписується у свій ліміт (дивіться приклад вище).

І на практиці це працює.

Іноді платники говорять, що в них є ∑Перевищ, але розблокована ПН не реєструється за рахунок ∑Перевищ, а перебуває в статусі «Очікується реєстрація». У цьому випадку потрібно перевірити, чи вписується ваша ПН під можливість її реєстрації за рахунок ∑Перевищ (чи той період виникнення ∑Перевищ, чи ∑Перевищ уписується у свій ліміт).

Якщо ж усі умови дотримуються, то дивіться розділ нижче «Якщо має місце технічна помилка».

Розрахунки коригування «зменшуючі». Згідно з листом ДФСУ від 19.09.2017 р. № 1365/99-99-15-03-01-18:

своєчасно зареєстровані «зменшуючі» РК враховуються при підрахунку ∑ЄРПН періоду їх складання;

— «несвоєчасні» РК враховуються при підрахунку ∑ЄРПН періоду реєстрації. Тобто якщо «зменшуючий» РК зареєстрований з порушенням строків реєстрації, система його включає в ЄРПН періоду реєстрації. У цьому випадку і за декларацією, і за ЄРПН суми повинні збігатися.

Звернемо увагу на розблоковані «зменшуючі» РК. Якщо розблокування РК пройшло вже наступним місяцем (після спливу строків, які до 01.01.2018 р. були встановлені п. 201.10 ПКУ) — продавець відображає РК у декларації періоду розблокування РК (власне кажучи, з точки зору ПКУ це правильний варіант). Проте пам’ятаємо, що система реєструє розблоковані ПН/РК датою їх відправлення на реєстрацію. У результаті виходить: якщо наш РК складений 15.10.2017 р. і заблокований, а розблокований тільки, скажімо, 2 січня 2018 року, то продавець, діючи начебто за всіма правилами ПКУ, включає РК у декларацію січня 2018 року, а система сприймає цей РК як «своєчасний» і враховує його при підрахунку суми ЄРПН за жовтень . У результаті — override 10/2017 .

Позбутися показника ∑Перевищ допоможе хіба що подання УР до жовтня, в якому ми проведемо «зменшуючий» РК. Тільки ось обґрунтованість подання такого УР під знаком питання. При цьому якщо РК уже показали в декларації періоду реєстрації РК, тоді доведеться подавати УР і до цієї декларації.

Тут явно недоробка системи.

Звернемо увагу, що з цієї ж причини може виникнути ∑Перевищ і у зв’язку зі зміненими строками реєстрації «зменшуючих» РК (з 01.01.2018 р. граничні строки реєстрації «зменшуючого» РК, складеного на покупця, відлічуються з дати отримання його покупцем — 15 днів з дати отримання). Якщо, наприклад, РК буде складений січнем, а отриманий покупцем у березні і зареєстрований у березні протягом 15 днів, то системою він сприйматиметься як своєчасний. Відповідно він відноситиметься до показника ∑ЄРПН січня.

Хоча зазначимо, що поки під нові строки реєстрації «зменшуючого» РК програма податківців не переналаштована. Але потенційно проблема з ∑Перевищ, якщо продавець зволікає з відправленням РК покупцеві, виникнути може.

Помилкові ПН. Це найгірший і найпроблемніший варіант. Усе більш чи менш гладко з виправленням виписаної помилково ПН може пройти, якщо ви виявите помилку в тому ж місяці, в якому складена ПН. Наприклад, у січні 2017 року склали ПН не тією датою. Для виправлення помилки склали нову ПН і «зменшуючий» РК до «помилкової» ПН. Так ось:

— якщо «виправляючий» РК буде датований січнем і своєчасно зареєстрований, то в декларації за січень ми покажемо тільки правильну ПН. І за ЄРПН у нас теж фактично залишиться тільки сума за правильною ПН (за неправильною ПН вона перекриється мінусовим РК). І ∑Перевищ не виникне;

— якщо РК буде, наприклад, датований (складений) лютим, то в декларації за лютий РК показувати не будемо (оскільки він складений до помилкової ПН), а ось за даними ЄРПН за лютий зменшення зобов’язань пройде. У результаті за лютий з’явиться показник ∑Перевищ. І він ніяк не зникне . Причому навіть якщо ми датуватимемо РК січнем, то в разі несвоєчасної реєстрації система його все одно відноситиме до ∑ЄРПН періоду реєстрації. Це системна помилка. І її повинні вирішувати податківці.

До речі, ця проблема виникла й у тих платників, яким автоматом 2 січня 2018 року розблоковували «помилкові» ПН.

Помилкова ПН і РК врахувалися при підрахунку ∑ЄРПН різних періодів.

Якщо має місце технічна помилка

Тепер до запитання: що робити, якщо не зрозуміло, звідки з’явився override (∑Перевищ), або якщо причиною його появи є технічна помилка ПЗ СЕА (як у випадку з помилковими ПН)?

Податківці рекомендують (лист № 968) звертатися в цьому випадку в місцеві (обласні) управління ДФСУ. Причому цим обласним управлінням доручено не переадресовувати платника в ДФСУ, а розбиратися з проблемою «на місці».

Тобто вам потрібно письмово звернутися в обласну податкову з проханням пояснити причину виникнення ∑Перевищ або з обґрунтуваннями його незаконної появи. І фіскали повинні рекомендувати варіанти виходу із ситуації, що склалася.

Причому, якщо з’ясується, що поява override викликана некоректним підрахунком цього показника системою, фіскали за кожним таким випадком повинні направити ДФСУ спеціальний Запит на виправлення помилок у розрахунку показникаПеревищ для того, щоб ця проблема вже вирішувалася системно.

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
53373 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти