Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, лютий, 2018/№9
Друкувати

Бути чи не бути… амортизації в підприємця під час простою транспорту?

Бала Людмила, податковий експерт, buhgalter911@mail.ua
У минулому номері ми говорили про те, з якої дати підприємець може почати амортизувати свій транспортний засіб*. Сьогодні підемо далі і з’ясуємо, чи потрібно припиняти амортизацію, якщо протягом деяких місяців ваш транспортний засіб простоював (зважаючи на відсутність замовлень, дозволів) або перебував на ремонті?

Ідемо «бух…» шляхом

Знову-таки, «рідкісний автомобіль дозволено амортизувати…», про що ми вже сказали в минулому номері1. Але якщо право на амортизацію є (наприклад, автобус амортизувати однозначно можна), тоді питання з амортизацією під час простою або ремонту цілком актуальне.

1 Стаття «Амортизація і Ко у підприємця: з коли починати?» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 8).

У п.п. 177.4.9 ПКУ сказано, що: «амортизація нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів та нематеріальних активів, самостійно встановленого фізичною особою, але не менше мінімально допустимого строку корисного використання об’єкта основних засобів та нематеріальних активів».

Уже на цьому етапі можна дійти висновку, що тимчасові перерви в експлуатації об’єкта основних засобів, «які сидять» усередині встановленого підприємцем корисного строку експлуатації цього об’єкта, «погоди не роблять». Нараховувати амортизацію не припиняємо!

Але не такі прості наші податківці . Тому продовжуємо «дослідження» далі. І куди підемо? У бухоблік .

Не дивуйтеся, адже законодавці вже цілий рік не можуть (і, мабуть, не збираються ) прописати для підприємців власні детальні правила нарахування амортизації.

До речі, податківці самі рекомендують підприємцям при нарахуванні амортизації керуватися бухгалтерським П(С)БО 72, оскільки більше — нічим (лист ДФСУ від 25.07.2017 р. № 16192/6/99-99-13-01-02-15).

2 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджений наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92.

А що ж «говорить» бухоблік? У деяких випадках нарахування амортизації, дійсно, може призупинятися! Про це йдеться в пп. 23 і 29 П(С)БО 7 та пп. 24 і 27 Методрекомендацій № 5613. Так, амортизація нараховується протягом усього періоду експлуатації основного засобу, але призупиняється на період його:

3 Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561.

— реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання. Це заходи, спрямовані на поліпшення основного засобу, які приводять до збільшення майбутніх економічних вигод від його використання в порівнянні з первісно очікуваними вигодами (п. 14 П(С)БО 7);

— чи консервації: «довгострокове (але не більше 3 років) зберігання основних фондів… у разі припинення виробничої… діяльності з можливістю подальшого відновлення їх функціонування» (п. 2 Положення № 11834). Консервація оформляється відповідним актом (додаток 1 до Положення № 1183).

4 Положення про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств, затверджене постановою КМУ від 28.10.97 р. № 1183.

Консервувати основні засоби — це право, а не обов’язок підприємства (п. 7 Положення № 1183).

Ну а поновлюється амортизація з місяця, наступного за місяцем уведення об’єкта в експлуатацію після «реконструкції і Ко» або консервації (п. 27 Методрекомендацій № 561). Відповідно, на період «реконструкції і Ко» і консервації основний засіб виводять з експлуатації.

А коли так, то виходить, що за бухправилами призупинення амортизації відбувається тільки при виконанні одночасно двох умов:

1) у разі «реконструкції і Ко» або консервації;

2) після виведення основного засобу з експлуатації (що має бути оформлене документально).

Саме на цей підхід краще орієнтуватися і підприємцеві.

Якщо транспортний засіб простоював

Якщо транспортний засіб у якихось місяцях простоював через відсутність замовлень/дозволів, то амортизацію на нього продовжуємо нараховувати. Призупиняти її немає підстав, оскільки жодна умова для призупинення (див. вище) не виконується:

1) простій — не «реконструкція і Ко» (зрозуміло без коментарів) і не консервація (немає відповідного акта і діяльність не призупинена);

2) транспортний засіб не виводиться з експлуатації, а призначається для використання в госпдіяльності — просто чекає, коли в ньому з’явиться необхідність.

«Добро» на амортизацію при простої дає і МСБО 165. І це цілком логічно. Адже, окрім фізичного зносу транспортного засобу, існує і моральний знос, а його під час простою ніхто не скасовував.

5 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 (МСБО 16) «Основні засоби» (від 01.04.2014 р.).

«…амортизацію не припиняють, коли актив не використовують або він вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повністю…» (§ 55 МСБО 16).

А враховуючи, що П(С)БО 7 «нижче рангом», ніж МСБО 16, оскільки національні стандарти бухобліку мають бути розроблені на основі міжнародних (абз. 9 ст. 1 Закону про бухоблік6), сумнівів не залишається: амортизації при простої — бути !

6 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

А що ж податківці? Тут підприємця можуть збентежити численні роз’яснення фіскалів, які «натякають» на те, що основні засоби, які тимчасово не використовуються в госпдіяльності, є невиробничими основними засобами, тому амортизації за ними немає (листи ДФСУ від 25.01.2017 р. № 1468/6/99-99-15-02-02-15, від 12.03.2016 р. № 5389/6/99-99-19-02-02-15, від 18.02.2016 р. № 3621/6/99-99-19-02-02-15).

Відразу зазначимо, що думка фіскалів:

— помилкова;

підприємців вона зовсім не стосується . Зазначені рекомендації адресовані платникам податку на прибуток, у яких річний дохід — 20 млн грн. (п.п. 134.1.1 ПКУ). Фіскали нагадують їм про те, що «бухоблікова» амортизація в них відрізняється від амортизації за ПКУ;

на сьогодні ці роз’яснення втратили свою актуальність, оскільки спеціально для податківців у п.п. 138.3.2 ПКУ законодавець уточнив, що «невиробничі основні засоби», це ті, які не призначені для використання в госпдіяльності .

Раніше було — не використовуються в госпдіяльності. Хоча знову ж таки розуміти це буквально не слід було.

Тимчасовий простій транспортного засобу не змінює його призначення: для використання в госпдіяльності він усе одно призначений. А коли так, то він є основним засобом і може амортизуватися. Із цим згоден навіть суд (постанова ВАСУ від 19.08.2015 р. № К/800/56497/14).

Для підстраховування можна оформити розпорядження довільної форми про те, що транспортний засіб простоює тимчасово (вказати причини), але призначений для госпдіяльності і найближчим часом буде задіяний у ній. Тож ніби як боятися нічого.

Але як відомо, на практиці буває всяке. Благо, що аргументів на користь підприємця достатньо.

Якщо транспортний засіб був у ремонті

Якщо на час ремонту ви не виводили транспортний засіб з експлуатації (актом), то, власне, немає причин призупиняти його амортизацію. Але є нюанси.

Коли йдеться про техобслуговування або поточний ремонт, який здійснюється для підтримки автомобіля в стані, придатному для експлуатації (тобто цей ремонт не збільшує майбутні економічні вигоди від використання авто), сумнівів немає: амортизація під час ремонту нараховується. Адже такий ремонт не можна назвати «реконструкцією і Ко».

Про консервацію тут не йдеться і близько.

Тобто немає підстав для призупинення амортизації (п. 23 П(С)БО 7).

Якщо ж мова заходить про капремонт, при якому можуть бути замінені дорогі вузли й у результаті це потенційно може привести до збільшення строку корисного використання автомобіля, то такий ремонт уже може бути розцінений як модернізація.

Але рішення про те, чи є ваш ремонт поточним чи «реконструкцією і Ко», приймає хто? Точно не податківці . Формально це робить директор (п. 29 Методрекомендацій № 561). Нехай аналогічно це підприємець, але все одно — вирішує це питання він самостійно, без підказок з боку податківців.

Тож і тут підприємцеві, якщо він не вважає такий ремонт модернізацією, ніхто не може перешкодити продовжувати нараховувати амортизацію.

Водночас, знаючи «логіку» наших податківців, можливе все.

На цей випадок — важливий нюанс: якщо ви встигнете провести ремонт протягом одного календарного місяця, то амортизація навіть при фіскальному підході не припиниться .

Так, наприклад, якщо акт виведення з експлуатації датований 2 січня, то припиняти амортизацію потрібно з лютого (п. 29 П(С)БО 7). А якщо акт введення в експлуатацію датований 30 січня, то відновити амортизацію можна теж із лютого (п. 27 Методрекомендацій № 561).

У результаті перерви немає .

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам