Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, липень, 2018/№28
Друкувати

Повертаємо ОЗ постачальникові

Солошенко Людмила, налоговый эксперт
Підприємство придбало об’єкт основних засобів (холодильне обладнання), ввело його в експлуатацію і почало амортизувати. Через три місяці в ньому виявили суттєвий дефект, тому повернули обладнання продавцеві. А продавець повернув за нього грошові кошти в повній сумі. Як бути з уже нарахованою амортизацією і як таке повернення відобразити в обліку?

Ми вже нещодавно говорили* про те, що покупець має право повернути товар (незалежно від того, є відповідне застереження в договорі чи ні), якщо продавцем порушено договірні умови. Тоді в обліку покупця операції відобразяться як повернення. Проте при поверненні основних засобів (ОЗ) виникає запитання: як бути з уже нарахованою амортизацією? Чи потрібно її, наприклад, сторнувати за минулі періоди, в яких вона потрапила в бухобліку на витрати?

* Див. статтю «Повернення й обмін товару: правила обліку» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 26).

Що з амортизацією?

Підприємство придбало об’єкт ОЗ, ввело його в експлуатацію і з наступного місяця стало нараховувати за ним амортизацію (згідно з п. 29 П(С)БО 7). Таким чином, амортизуючи об’єкт, підприємство діяло в суворій відповідності з положеннями законодавства — керувалося нормами П(С)БО. Отже, нараховуючи амортизацію, підприємство діяло правомірно.

Амортизація об’єкта була законно відображена у витратах у бухобліку — для їх визнання на той момент були всі підстави.

Потім через суттєві дефекти було прийнято рішення повернути об’єкт назад продавцеві. Зауважте: операція з повернення — це операція поточного періоду. Через неї на минулі періоди озиратися не потрібно (до них не повертаємося), а операції обліковуємо поточною датою, тобто періодом повернення ОЗ продавцеві.

Тому сторнувати колишню амортизацію не потрібно, поготів, що жодної «амортизаційної» помилки в минулому не було (тоді мали право на амортизацію). Щоправда, нюанс увесь у тому, що продавець повертає покупцеві гроші в повній сумі. Тобто повністю компенсує покупцеві витрачене, відшкодує вартість об’єкта й «обнулює» витрати на купівлю. Тому для рівноваги минулі амортвитрати доведеться збалансувати. Як?

Визнати доходи (інші операційні, субрахунок 719), оскільки витрачені кошти відшкодовує продавець. Отже, повертаючи об’єкт ОЗ продавцеві, нараховану раніше амортизацію не «сторнуємо», а в такій сумі визнаємо дохід.

Таким чином, при поверненні ОЗ урівноважимо колишні амортвитрати.

Податок на прибуток

У податковоприбутковому обліку малодохідника/високодохідника визнаний дохід (у сумі амортизації) на загальних підставах візьме участь у формуванні бухфінрезультату (об’єкта обкладення).

Причому малодохідникам більше хвилюватися ні про що, оскільки вони «амортизаційні» різниці не розраховують, а повністю рівняються на бухоблік. Запитання можуть виникати у високодохідників, які рахують різниці, у тому числі «амортизаційні» (ст. 138 ПКУ).

Так, наприклад, квартальників може хвилювати: чи потрібно якось уточнюватися за минулі періоди, в яких амортизація в податковому обліку вже потрапила на «витрати» (заповнені ряд. 1.1.1 і 1.2.1 додатка РІ)?

Із цього приводу заспокоїмо: ні, не потрібно. Зараз податковий облік зорієнтований на бухоблік. А там, як зазначалося, мали місце: купівля, введення в експлуатацію, використання об’єкта і нарахування за ним амортизації. Тому минулу законну амортизацію «скасовувати» не потрібно, її показали обґрунтовано.

Адже ОЗ на той момент дійсно експлуатувалися (!) і жодної помилки не було.

І не хвилюйтеся, що об’єкт використовувався менше року. Для податковоприбуткового обліку він усе одно залишиться ОЗ. Хоча колись, пам’ятається, контролери заперечували проти податкової амортизації об’єкта, що прослужив менше року, вважаючи, що він нібито не потрапляє до ОЗ. Утім, зараз таких причіпок контролерів бути не може, оскільки у визначенні ОЗ з п.п. 14.1.138 ПКУ говориться про «очікуваний» строк використання (експлуатації) об’єкта більше року, а не про «фактичний» (тобто про потенційну можливість довгого використання об’єкта, а не про дійсну). Схожим визначенням оперує й бухоблік (п. 4 П(С)БО 7).

Тому є всі підстави для збереження податкової амортизації за об’єктом — її не коригуємо.

Уточнюватися через відображення в минулому «амортизаційних» різниць підприємству не потрібно. Поготів, що при поверненні ОЗ амортизацію урівноважили доходом у бухобліку. Тобто минулі витрати компенсуються.

Ще запитання можуть з’являтися в прибутківців-річників (якщо вони наберуть за рік 20 млн грн. і будуть через це вперше рахувати різниці в декларації за рік). А чи потрібно тоді їм у декларації за рік узагалі показувати «амортизаційні» різниці, якщо об’єкт купили і повернули в межах року? Так, потрібно.

Уникнути різниць не вийде. Адже амортизація об’єкта «засвітилася» в бухобліку. Тобто вона і в податковому обліку «потягне» за собою «амортизаційні» різниці за пп. 138.1, 138.2 ПКУ.

Тобто об’єкт оподаткування — бухфінрезультат доведеться збільшити на «бухгалтерську» амортизацію і зменшити на «податкову».

Причому зауважте: заповнити «амортизаційні» ряд. 1.1.1 і 1.2.1 додатка РІ (продублювати значення) доведеться навіть у випадку, якщо «бухгалтерська» амортизація дорівнюватиме «податковій» і результат вийде «нульовим».

Є ще різниці при вибутті ОЗ (пп. 138.1, 138.2 ПКУ). Вони встановлені для продажу і ліквідації. До речі, у нашому випадку має сенс відображати і ці різниці. Поготів, що повернення ОЗ цілком уписується в податкове визначення продажу за п.п. 14.1.202 ПКУ. А сенс полягає в тому, що при цьому підході ми не втратимо ту частину законних амортизаційних витрат, яка свого часу не зменшила об’єкт оподаткування через податкову різницю. Адже тоді ж об’єкт був зменшений на податкову амортизацію (яка в загальному випадку менше за бухгалтерську), а за фактом компенсації за ОЗ до доходу потрапить більша сума бухгалтерської амортизації.

При такому підході вас не повинно хвилювати, що залишкова вартість у бухобліку не лягає на витрати. Як відомо, для податкових різниць це неважливо.

ПДВ

Зменшити податковий кредит (ПК) покупець зобов’язаний (!) у періоді складання РК (не чекаючи отримання РК від продавця і незалежно від періоду його реєстрації). Таке зменшення ПК покупець відображає в ряд. 14 декларації з ПДВ. Але є небезпечні для покупця нюанси з баченням податківців моменту складання продавцем такого РК**.

** Див. статтю «Повернення й обмін товару: правила обліку» (журнал «Бухгалтер 911», 2018, № 26).

Приклад. Придбали холодильне обладнання (вітрину) для торговельного залу вартістю 15600 грн. (у тому числі ПДВ — 2600 грн.). У бухгалтерському і податковому обліку встановили строк корисного використання — 5 років (об’єкт зарахований до групи 4 «Машини та обладнання»). Ліквідаційна вартість об’єкта — 1000 грн. Сума амортизації за місяць — 200 грн. (з розрахунку [13000 грн. - 1000 грн.***] : 5 років: 12 місяців). За 3 місяці експлуатації нарахували амортизацію — 600 грн. Потім виявили суттєвий дефект і повернули обладнання постачальникові, а постачальник повернув гроші в повній сумі. В обліку операції відобразяться так:

*** Установлена в бухобліку ліквідаційна вартість віднімається при визначенні вартості ОЗ, що амортизується, також 0438 у податковому обліку (лист ДФСУ від 18.05.2018 р. № 2212/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

Повертаємо ОЗ (обладнання) постачальникові

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Дт

Кт

Купівля ОЗ

1

Отримано обладнання (відображено суму «вхідного» ПДВ, не підтверджену ПН)

152

631

13000

644/1

631

2600

2

Відображено ПК (на підставі зареєстрованої ПН)

641/ПДВ

644/1

2600

3

Перераховано плату за обладнання продавцеві

631

311

15600

4

Передано обладнання в експлуатацію

104

152

13000

5

Нараховано амортизацію за 1-й місяць

93

131

200

6

Нараховано амортизацію за 2-й місяць

93

131

200

7

Нараховано амортизацію за 3-й місяць

93

131

200

Повернення ОЗ

1

Списано суму нарахованої амортизації при поверненні обладнання

131

104

600

2

Повернено обладнання продавцеві:

— у частині залишкової вартості

377

104

12400

— у частині замортизованої вартості (одночасно визнано дохід)

377

719

600

3

Відкориговано раніше відображений ПК з ПДВ

377

644/1

2600

641/ПДВ

644/1

2600

4

Отримано гроші за обладнання від продавця

311

377

15600

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
53377 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти