Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, червень, 2018/№26
Друкувати

Новий Закон про ТОВ: згода на значний правочин

Смердов Виталий, шеф-редактор, buhgalter911@mail.ua
Ось і запрацював новий Закон про ТОВ*. У керівників, бухгалтерів та юристів уже виникла маса пов’язаних із ним запитань. У їх числі запитання про погодження загальними зборами ТОВ значних правочинів: зокрема, що може бути, якщо на момент перевірки такого погодження щодо вже здійсненого правочину немає, і як мінімізувати ризики для ТОВ щодо її застосування?

* Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII.

Норма, що стала приводом для цього матеріалу, виглядає так. Рішення про надання згоди на здійснення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, які є його предметом, перевищує 50 % вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами (ч. 2 ст. 44 Закону про ТОВ). При цьому зверніть увагу на таке:

— загальні збори повинні саме надати згоду на здійснення такого правочину. Тобто, суворо кажучи, така згода має бути вже на момент його здійснення. Це дуже відрізняється від правила, що діяло для ТОВ до останнього часу, — про затвердження загальними зборами договорів, укладених на суму, яка перевищує встановлений в статуті ліміт (ст. 59, п. «і» ч. 5 ст. 41 Закону № 1576**). На особливість останньої конструкції, як і на її відмінність від необхідності отримання згоди на здійснення правочину, свого часу вказував ВГСУ (див. постанову № 11***);

** Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. № 1576-XII.

*** Постанова пленуму ВГСУ від 29.05.2013 р. № 11.

як визначати чисті активи, Закон про ТОВ не зазначає, але це й не потрібно. Їх визначення вже є — у п. 4 П(С)БО 19. Виходячи з нього — це різниця між активами підприємства і його зобов’язаннями;

Цю інформацію можна отримати з балансу підприємства (станом на кінець попереднього кварталу).

— ця норма не передбачає будь-якої свободи для ТОВ (наприклад, у вигляді застереження «якщо інше не передбачене статутом») — причому ні в частині права відмовитися від її застосування, ні в частині органу, який може надавати згоду на здійснення значного правочину, ні навіть у частині встановлення розміру ліміту такого правочину;

— норма про отримання згоди загальних зборів на здійснення значного правочину є новою для ТОВ і товариств з додатковою відповідальністю, але не для акціонерних товариств (п. 22 ч. 2 ст. 33 Закону про АТ****). Тому як орієнтир вважаємо допустимим користуватися роз’яснювальною/судовою практикою, яка вже сформувалася в межах АТ.

**** Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

Далі переходимо, власне, до поставленого запитання. Що буде, якщо значний правочин уже здійснений, але рішення про згоду на це немає? Якщо на дату набрання чинності Законом про ТОВ у статуті компанії вже зафіксовані правила погодження значних правочинів (зокрема, шляхом їх затвердження, як це було передбачено Законом № 1576), то, суворо кажучи, вона ще рік може безболісно користуватися ними! Вказівка на це міститься в п. 3 гл. VIII Закону про ТОВ.

Але, незважаючи на це, радимо не затягувати, а якомога раніше привести свій статут у відповідність із Законом.

Якщо в статуті була зафіксована необхідність затвердження значних договорів, то пам’ятайте: сама собою відсутність подальшого затвердження договору не робить його недійсним (п. 3.5 постанови № 11).

Тепер припустимо, що статут ТОВ уже містить вказівку щодо надання згоди на здійснення значного правочину. Якщо правочин був здійснений без отримання такої згоди, то це є підставою для визнання його недійсним. Цей висновок зафіксований і п. 3.5 постанови № 11 (він стосується АТ, але, як ми вже говорили, для ТОВ і ТДВ норми в цій частині виписані майже ідентично). Правовою підставою для цього може послугувати ч. 1 ст. 215 ЦКУ, згідно з якою причиною для недійсності правочину може стати, у тому числі, недостатній обсяг дієздатності особи, яка здійснювала його. Водночас, зверніть увагу:

— на жаль, ініціаторами визнання такого правочину недійсним можуть виступити і податківці (п.п. 20.1.30 ПКУ, ч. 5 ст. 216 ЦКУ);

— але навіть якщо податківці й «причепляться» до такого правочину, то визнати його недійсним самостійно (просто зафіксувавши це в акті перевірки) вони все одно не зможуть. Для цього вони повинні будуть обов’язково звернутися з позовом до суду і сплатити судовий збір;

Зверніть увагу, що податківцям виділяється обмежений бюджет на сплату судового збору. При цьому судові провадження, в яких платниками збору є вони, часто не мають будь-якого продовження саме внаслідок несплати ними суми збору .

— надати згоду на здійснення правочину можна і після його здійснення (у тому числі, у процесі податкової перевірки) — шляхом його схвалення. Отже, будь-яких підстав для визнання його недійсним не буде. По-перше, така можливість прямо передбачена ч. 2 ст. 46 Закону про ТОВ — причому, що важливо, вона прямо вказує на те, що таке схвалення створює/змінює/припиняє права/обов’язки ТОВ з моменту здійснення правочину (а не, наприклад, з моменту погодження). По-друге, на таку можливість свого часу вказував і ВГСУ (п. 3.4 постанови № 11).

Останній пункт якраз і є відповіддю на поставлене запитання. Враховуючи це, щоб уникнути негативних наслідків у зв’язку з визнанням правочину недійсним за ініціативою податківців, доцільним є скликання позачергових зборів (будь-яких заборон на це немає) і схвалення здійсненого правочину. Це обеззброїть податківців і знизить ризики виникнення податкового спору.

Що стосується мінімізації ризиків для вашого ТОВ у частині застосування цього обмеження, то універсального рецепту немає. Наприклад, можливі такі варіанти:

1) якщо ви довіряєте директорові (правлінню), то можливим способом буде зафіксувати рішенням загальних зборів згоду на здійснення ним значних правочинів наперед — наприклад, на рік або інший строк (з подальшим переглядом). Будь-яких обмежень на це немає. Цей підхід дозволить уникнути необхідності погодження кожного окремого значного правочину і, як результат, знизить адміністративні витрати на скликання загальних зборів, а також ризики визнання правочинів недійсними. Але в цьому підході є й зворотний бік медалі — він підвищує ризики для ТОВ з боку виконавчого органу;

2) другий спосіб побудований від зворотного — виносити на порядок денний кожного засідання загальних зборів питання про схвалення правочинів, здійснених виконавчим органом за період з дати минулого засідання.

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
43564 132
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти